Onze-Lieve-Vrouw verscheen opnieuw aan Ivan op de Podbrdo (archieffoto)Na verscheidene regendagen was de beklimming van de Verschijningsberg een glibberige, modderige belevenis. Al urenlang van tevoren zaten kleine groepjes pelgrims in de regen de Rozenkrans te bidden, afgewisseld met een stiltemoment rond het dagelijkse verschijningsuur van Onze-Lieve-Vrouw. De regen hield veel mensen weg, maar om 20u arriveerde Ivan en begon iedereen gezamenlijk de Rozenkrans te bidden. Vanaf dat moment stroomden de pelgrims toe tot het moment van de Verschijning van Gospa. Onze-Lieve-Vrouw verscheen rond 21u en bleef 7 ½ minuten onder ons.

Na afloop verklaarde Ivan: "Zoals steeds wil ik jullie dichter bij Onze-Lieve-Vrouw brengen en het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna strekte Zij de armen over ons uit en bad over alle aanwezigen hier. In het bijzonder bad Zij over de hier aanwezige zieken. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag verlang Ik jullie op te roepen tot volharding in het gebed. Bid voor vrede, lieve kinderen, voor vrede. Moge de vrede gaan heersen in het hart van de mensen, want uit een vredevol hart wordt een vredevolle wereld geborenDank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw zegende vervolgens ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties en in het bijzonder de zieken, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden over alle aanwezigen en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish