Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 oktober 2016"Lieve kinderen, de Heilige Geest maakte Mij naar de wil van de Hemelse Vader, tot moeder, de moeder van Jezus.  En hierdoor ook tot jullie moeder. Daarom kom Ik naar julie luisteren en kan Ik mijn moederlijke armen voor jullie openen, kan Ik jullie mijn hart geven en jullie vragen om bij me te blijven, want vanaf de top van het Kruis vertrouwde mijn Zoon jullie aan Mij toe.

Helaas kennen veel van mijn kinderen de liefde van mijn Zoon nog niet. Velen van hen willen Hem niet leren kennen. Oh mijn lieve kinderen, hoeveel kwaad geschiedt door hen die eerst moeten zien of begrijpen alvorens tot geloof te kunnen komen. Daarom dat jullie, mijn kinderen, mijn apostelen, in de stilte van jullie hart luisteren naar de stem van mijn Zoon, zodat jullie hart Zijn thuis mag worden. Moge het niet duister en droef worden, maar verlicht met het licht van mijn Zoon.

Zoek naar hoop door het geloof, want het geloof is het leven voor de ziel. Opnieuw nodig ik Jullie uit: bid, bid om het geloof te beleven in nederigheid, in geestelijke rust en verlicht door het Licht. Mijn kinderen, streef niet naar het ogenblikkelijk begrijpen van alles, want Ik kon ook niet meteen alles begrijpen, maar Ik beminde en Ik geloofde in de goddelijke woorden die mijn Zoon sprak. Hij die het eerste licht was en het begin van de verlossing.

Apostelen van mijn liefde, jullie die bidden, offer jullie op, heb lief, en oordeel niet. Ga en verspreid de waarheid, de woorden van mijn Zoon, het Evangelie. Want jullie zijn het levende Evangelie. Jullie zijn de lichtstralen van mijn Zoon. Mijn Zoon en Ik zullen bij jullie zijn om jullie te bemoedigen en te beproeven. Mijn kinderen, smeek altijd naar de zegen van hen, en alleen van hen, wiens handen gezegend zijn door mijn Zoon, jullie herders. Dankjewel."

Onze-Lieve-Vrouw zegende iedereen en alle daartoe meegebrachte religieuze voorwerpen. Ook Darren, de Ierse jongeman die eerder deze week opstond uit z'n rolstoel, woonde de Verschijning bij.

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish