Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 september 2016"Lieve kinderen, in overeenstemming met de wil van mijn Zoon en mijn Moederlijke liefde kom ik onder jullie, lieve kinderen, maar vooral voor hen die de liefde van mijn Zoon nog niet kennen. Ik kom naar jullie die aan Mij denken en Mij aanroepen. Aan jullie schenk Ik mijn Moederlijke liefde en breng Ik de zegen van mijn Zoon. Hebben jullie een zuiver en geopend hart en zien jullie de gaven, de tekenen van mijn aanwezigheid en liefde?

Mijn kinderen, laat jullie in jullie aardse leven leiden door mijn voorbeeld. Mijn leven was er een van pijn, stilte, onmetelijk geloof en vertrouwen in de Hemelse Vader. Niets gebeurt toevallig: noch pijn, noch vreugde, noch lijden, noch liefde. Dit zijn allemaal genaden die mijn Zoon jullie geeft en die jullie zullen leiden naar het eeuwige leven. Mijn Zoon vraagt van jullie liefde en gebed tot Hem. Als een moeder wil ik jullie leren: liefhebben en bidden tot Hem betekent bidden in de stilte van je ziel en niet alleen bidden met de lippen -dat is zelfs het minst mooie gebaar dat je kunt doen in de naam van mijn Zoon- het is geduld, barmhartig zijn, pijn en lijden verdragen voor het welbevinden van de anderen.

Mijn kinderen, mijn Zoon kijkt naar jullie. Bid dat jij ook Zijn gelaat mag zien, dat het jou geopenbaard mag worden. Mijn kinderen, Ik toon jullie de enige en echte waarheid. Bid dat je haar zou begrijpen en liefde en hoop kunt verspreiden. Dat jullie apostelen van mijn liefde kunnen zijn. In het bijzonder houdt mijn Moederlijk hart van de herders. Bid voor hun gezegende handen. Dankjewel."

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish