Onze-Lieve-Vrouw verscheen opnieuw aan IvanVrijdagavond 26 augustus kwam Ivan samen met zijn gebedsgroep op de Verschijningsberg. Om 20u45 begon de gebedsgroep liedjes te zingen en om 21u15 vroeg Ivan om de Blijde en Droeve mysteries van de Rozenkrans te bidden, in voorbereiding op de Verschijning van Onze-Lieve-Vrouw. De Verschijningsberg was helemaal vol gelopen en tot in de laatste seconde bleven de mensen maar toestromen. Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan Ivan om 22.00 uur. Deze Verschijning duurde bijzonder lang, wel 12 minuten. Daarna verklaarde de ziener: "Zoals steeds wil ik jullie dichter bij Onze-Lieve-Vrouw brengen en het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw. 

Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna strekte Zij de armen over ons uit en bad over alle aanwezigen hier. In het bijzonder bad Zij over jullie, de hier aanwezige zieken. Dan zei de Heilige Maagd: "Lieve kinderen, ook vandaag verlang Ik jullie op te roepen om te leven naar mijn Boodschappen. Lieve kinderen, praat niet over mijn Boodschappen maar leef er naar. Wees een levend teken, een teken van mijn aanwezigheid hier en verlicht anderen door jullie aanwezigheid. Bid meer, lieve kinderen, in deze tijd. Bid met Mij en voor mijn intenties. Volg Mij, lieve kinderen. Leef naar mijn Boodschappen. Wees niet bevreesd. Ik ben bij jullie en Ik spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Daarna zegende Onze-Lieve-Vrouw ons met haar Moederlijke zegen en zegende Zij alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties en jullie gezinnen in gebed aanbevolen. In het bijzonder heb ik alle aanwezige zieken aanbevolen bij Onze-Lieve-Vrouw. Onze-Lieve-Vrouw bleef nog een tijdlang verder over ons bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen"."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish