Rond 4u in de ochtend verzamelden reeds de eerste pelgrims bij het Blauwe Kruis, sommigen gewikkeld in dekens tegen het kille weer.  Men begon de Rozenkrans te bidden voor deze Goede Vrijdag-Verschijning aan Mirjana.

Nog voor het licht werd, groeide de groep zienderogen aan.  Toen om 6u de zon opkwam was men nog steeds aan het bidden en begon men ook te zingen.  Mirjana arriveerde om 8u37 en knielde voor het Lieve-Vrouwbeeld bij het Blauwe Kruis aan de voet van de Verschijningsberg.  Onze-Lieve-Vrouw verscheen gedurende vijf minuten, van 8u49 tot 8u54.

Mirjana begroette Onze-Lieve-Vrouw met een paar traantjes en een glimlach.  Mirjana keek bij momenten ernstig, knikkend en schouderophalend op verschillende tijdstippen.

Een paar minuten na de Verschijning maakte Mirjana de woorden bekend die Onze-Lieve-Vrouw vandaag tot haar sprak:

"Lieve kinderen!  Vandaag zegen ik u heel bijzonder en bid ik voor u opdat u zou terugkeren op de weg naar mijn Zoon, uw Redder en Verlosser, Hij die u het eeuwig leven gaf.  Denk na over al het menselijke, over al wat u hindert op weg naar Mijn Zoon, over vergankelijkheid, gebreken en beperkingen.  Denk vervolgens aan mijn Zoon, aan Zijn Goddelijke oneindigheid.  Veredel uw lichaam en vervolmaak uw ziel, door uw overgave en gebed.  Wees paraat, mijn kinderen.  Dank u wel."

Toen Onze Lieve Vrouw verdween, zag Mirjana een groot, gouden kruis achter Maria.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish