Ivan ontving opnieuw een Verschijning van de Gospa op de VerschijningsbergGisterenavond kwam Ivan met zijn gebedsgroep samen op de top van de Verschijningsberg. Het regent al een hele week in Medjugorje, waardoor de Podbrdo er verraderlijk glad bij lag. Om 20u30 verzamelden zowat 200 pelgrims op de berg om samen met Ivan en zijn gebedsgroep te bidden in afwachting van de Verschijning. Onze-Lieve-Vrouw zelf had Ivan opgeroepen om op deze regenachtige avond naar de Verschijningsberg te komen. Er moest dus wel een bijzondere reden zijn waarom Maria de mensen in deze moeilijke omstandheden samenriep.

Toen Ivan zelf naar boven kwam, was dat een grote vreugde voor alle aanwezigen. De Verschijningen op de Podbrdo zijn altijd erg mooi en duren vaak ook wat langer. Onze-Lieve-Vrouw is meestal erg vreugdevol en haar Boodschappen helpen haar apostelen mee te werken aan de vervulling van haar Plan. We zijn God dankbaar voor Ivan en zijn niet-aflatende ijver. De Boodschappen zijn niet alleen belangrijk voor de pelgrims, maar ook voor de inwoners van Medjugorje. Het deed iedereen ontzettend deugd om weer eens samen te komen op de Verschijningsberg nadat Ivan al bijna een jaar geen publieke Verschijning meer had met zijn gebedsgroep. Bidden we dankbaar daarvoor!

Rond 21u45 begonnen de mensen te zingen. Na een half uurtje zang vroeg Ivan om de rozenkrans bidden. Hij vroeg de blijde en de droeve mysteries van de rozenkrans te bidden, in het bijzonder voor meer heiligheid en vrede in de gezinnen. Om 22u verscheen Onze-Lieve-Vrouw en bleef verscheidene minuten bij ons. Na afloop verklaarde Ivan:

"Zoals steeds wil ik jullie het voornaamste meegeven uit de de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw. Ook deze avond kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en gelukkig onder ons en begroette allen met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen."

Daarna spreidde Ze lange tijd haar armen over ons uit en bad speciaal voor de zieken. Toen zei Onze-Lieve-Vrouw:

"Lieve kinderen, laat de oppervlakkige schittering van deze wereld jullie niet misleiden: materialisme, jaloersheid, arrogantie. Laat niet toe dat het licht van de wereld je zou misleiden. Open jezelf voor het licht van de Goddelijke liefde, voor mijn Zoon. Kies voor Hem. Hij is de Waarheid. Keer terug naar het gebed in je gezin. Bid meer. Ik heb jullie gebeden nodig zodat Ik, met jullie, mijn plannen kan realiseren. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag voor Jezus gekozen hebben."

Daarna zegende Onze-Lieve-Vrouw ons met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Daarna heb ik jullie allen, al jullie noden, jullie intenties en jullie gezinnen aanbevolen bij Maria. Daarna ging de Heilige Maagd van ons heen in gebed, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen"."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish