Op 30 mei 2010 bezocht Carmelo Puzzolo zijn geestelijke familie in het weeshuis Mother's Village.  Professor Puzzolo is een kunstenaar uit Firenze, Italië.  Hij is welbekend bij Medjugorjevrienden omdat hij talloze beelden  in het dorp vormgaf.  Zo zijn de Kruisweg-staties op de Krizevac, de Mysteries van de Rozenkrans op de Podbrdo en het beeld van de H. priester Leopold Mandic naast de parochiekerk van zijn hand.  Hij schilderde ook de afbeeldingen van de Koningin van de Vrede in de gele hal achter de kerk.

Een werk waarover hij bijzonder trots is, is het bronzen beeld van zijn goede vriend, de betreurde Pater Slavko Barbaric.  Het beeld is vandaag zowat het uithangbord geworden van Mother's Village.  Dagelijks komen vele pelgrims en vrienden van Pater Slavko kijken naar dit beeld.

Carmelo Puzzolo bij zijn beeld van P. Slavko

Staande bij dit beeld, herinnert Carmelo Puzzolo zich hoe dit werk tot stand kwam.  Hij verhaalt hoe hij Mother's Village bezocht samen met Pater Slavko en hoe deze hem vroeg een beeld te maken voor de centrale weg door het domein.  Kort daarna stierf Pater Slavko en rijpte bij Puzzolo spontaan het idee om een beeld te maken dat de aanwezigheid van Pater Slavko tastbaar zou maken en een uiting zou zijn van Pater Slavko's bekommernis en bescherming voor mensen in nood.

Maar hoe zo'n beeld te maken in drie dimensies?  Puzzolo had enkel maar foto's waarop Pater Slavko's aangezicht stond.  Uiteindelijk realiseerde Puzzolo zich dat hij zou moeten putten uit de herinneringen die hij had aan deze warme en hartelijke Pater.  Eén voorval in het bijzonder is hem altijd bijgebleven, namelijk de keer dat Pater Slavko biecht had gehoord in het veld en de vrouwen zegende met een fijn Kruisbeeld.

Dit werd het hoofdmotief van het beeld: Pater Slavko tonen terwijl hij al zegenend rondgaat, een beetje verborgen achter het Kruis dat hij in zijn hand houdt.  Zo wilde Puzzolo de nederigheid en bescheidenheid tonen waarmee Pater Slavko zich altijd achter Jezus zette en die blijk gaf van Slavko's groot geloof in God en Zijn kracht.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish