Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, mijn komst naar jullie is een geschenk van de Hemelse Vader voor jullie. Door zijn liefde kom Ik naar jullie om jullie te helpen de weg van de waarheid te vinden, de weg naar mijn Zoon. Ik kom om jullie de waarheid te bevestigen. Ik verlang jullie te herinneren aan de woorden van mijn Zoon. Hij sprak reddende woorden voor de hele wereld, woorden van liefde voor iedereen. Een liefde die Hij bewees door Zijn offer.

Maar ook vandaag zijn er veel van mijn kinderen die Hem niet kennen, die Hem niet willen kennen, zij zijn onverschillig. Omwille van hun onverschilligheid lijdt mijn hart smartelijk. Mijn Zoon was altijd in de Vader. Geboren op aarde bracht Hij het Goddelijke en van Mij ontving hij het menselijke. Met Hem kwam het Woord onder ons. Met Hem kwam het Licht in de wereld dat binnendringt in de harten, dat de harten verlicht en vult met liefde en troost.

Mijn kinderen, al wie houdt van mijn Zoon kan hem zien want Zijn gelaat kan gezien worden in elke ziel die vervuld is van liefde voor Hem. Daarom, mijn kinderen, mijn apostelen, luister naar Mij. Laat ijdelheid en zelfzucht achterwege. Leef niet enkel voor wat werelds en materieel is. Houd van mijn Zoon en geef dat anderen Zijn gelaat zien door jouw liefde voor Hem. Ik zal je helpen om Hem nog beter te leren kennen. Ik zal jullie over Hem spreken. Dank jullie."

Foto's van de Verschijning

Filmpje van de Verschijning

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish