Onze-Lieve-Vrouw verscheen omstreeks 23u op de top van de Verschijningsberg.  Ivan verklaarde Haar nog nooit zo vreugdevol gezien te hebben in 29 jaar tijd.  Maria verscheen in een gouden kleed en begroette allen met de woorden:

"Geloofd zij Jezus, lieve kinderen"

Vervolgens zei ze:

"Lieve Kinderen, ook vandaag roept de Moeder jullie vol vreugde: lieve kinderen, wees mijn boodschappers, de dragers van mijn Boodschappen.  Verspreid mijn Boodschappen in deze vermoeide wereld.  Lieve kinderen, ik verlang dat jullie een teken voor mij zijn, mijn levend teken.  Daarom vraag Ik jullie ook vanavond om ook de boodschap te aanvaarden die Ik vandaag heb gegeven.  Beleef ze.  Weet, lieve kinderen dat de Moeder altijd mét u en vóór u bidt tot haar Zoon.  Dank u, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag opnieuw mijn Boodschappen aanvaard hebben en ernaar willen leven."

Daarna bad Onze-Lieve-Vrouw nog een lange tijd, met de handen uitgestrekt over alle aanwezigen.  Zij zegende ons met haar Moederlijke zegen en zegende alle meegebrachte, te zegenen voorwerpen.  Vervolgens beval Ivan alle aanwezigen, hun noden en intenties, hun gezinnen en in het bijzonder, de zieken aan bij Maria.   Daarna ging Onze-Lieve-Vrouw verder met over allen te bidden terwijl Ivan een Onze Vader en een Glorie-zij-de-Vader bad met Haar.  Onze-Lieve-Vrouw verliet ons al biddende.  Zij vertrok vreugdevol, bij een verlicht kruisteken en onder de afscheidsgroet:

"Ga in vrede, mijn lieve kinderen."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish