Gospa gevoeld en een gedicht geschreven

Zanger en dichter Dorijan Škrobonja uit RijekaDorijan Škrobonja is muzikant en komt uit Rijeka in het Noorden van Kroatië. Hij ervaarde in Medjugorje een bijzondere nabijheid van Onze-Lieve-Vrouw. Na dat buitengewoon moment componeerde hij het lied "Ispred tebe Majko" ('Voor U, o Moeder'). Over zijn ervaringen in Medjugorje zegt hij: "Ik kwam voor de eerste keer naar hier in 1987-1988, samen met mijn ouders, daar ik opgegroeid ben in een katholiek gezin en mijn ouders me van kindsaf het geloof en de liefde voor de Moeder Gods bijbrachten.

Vier jaar geleden had ik in Medjugorje een bijzondere ontmoeting tijdens een bedevaart met mijn gezin. Wij komen altijd naar hier om God te danken en ons open te stellen voor de genade. Ik had nooit kunnen denken dat ik iets bijzonders zou meemaken, maar toch was dat wat er gebeurd is. Mijn vrouw en ik gingen naar de kerk om te bidden. Ik knielde neer en begon te bidden. Plots voelde ik een warme, tedere liefde over me neerdalen. Op dat moment deelde de Moeder mij een Boodschap mee: "Weet je niet hoeveel Ik van je houd? Waarom stel je Mijn liefde dan nog in vraag?" Ik begon te huilen uit angst en schaamte. Ik voelde hoe klein mijn geloof was. Al mijn zorgen en kruisen werden van me weggenomen. Ik voelde me helemaal vrij, alsof ik in een wereld was van totale en absolute liefde, warmte en tederheid.

Ik voelde me beschaamd dat ik zat te wenen en voelde hoe de andere mensen naar me keken. Mijn vrouw zag dat er iets buitengewoons aan het gebeuren was. Diezelfde nacht schreef ik een gedicht voor Onze-Lieve-Vrouw: "Deze avond stond ik voor U, o Moeder. Ik stond voor U, Pure Tederheid.", zo vertelde Dorijan, die een lid is van de 'Aledory band'. Samen met zijn broer getuigen ze van het geloof doorheen hun muziek. "Wij proberen te leven naar de Boodschappen van de Koningin van de Vrede. Soms lukt dat, en soms mislukken we. Ik vind het jammer dat we niet vaker naar Medjugorje kunnen komen."

"Medjugorje is de bron van mijn geloof"

Franciscaans postulant Siniša PucićIn deze noveenperiode voor de verjaardag van de Verschijningen komen opnieuw veel pelgrims naar Medjugorje. Eveneens uit Reijka komt Siniša Pucić, postulant bij de Franciscanen in Samobor, een plaats nabij Zagreb. Hij sprak op Radio Mir over zijn leven in het klooster en de invloed van Medjugorje op zijn roeping. Hij vertelde altijd blij te zijn wanneer hij kan terugkeren naar Medjugorje: "Medjugorje was bepalend voor mijn leven met God, voor mijn roeping. Dat zal ik voor iedereen steeds blijven herhalen, met grote dankbaarheid.

Mijn leven is veranderd sedert mijn eerste bezoek aan Medjugorje in 1997, samen met mijn moeder. Sedertdien gaat mijn leven een andere richting uit. Ik weet werkelijk niet hoe het met mijn leven zou afgelopen zijn, ware het niet dat de Heer door de Heilige Maagd Maria in mijn leven ingegrepen heeft door het gebed op de Verschijningsberg, door de wonderbare Heilige Missen en door de ervaringen die ik mocht meemaken. Op drie dagen tijd is mijn leven veranderd. Medjugorje is daarom de bron van mijn geloof, van mijn leven en van al het goede dat sindsdien gebeurd is", vertelde Siniša. Hij zei ook dat hij nergens zoveel liefde gevoeld heeft voor de Heer, de Gospa en de Rozenkrans als hier en dat dit hetgeen is dat hem terug naar Medjugorje bracht.

"Medjugorje trekt ons altijd opnieuw aan. Die sterke verbondenheid verlangen we ook in het leven van elke dag. Niet alleen de sterke verbondenheid die we met onze broers en zussen tot stand brengen, maar ook met God, omdat pas dan deze verbondenheid tot volheid komt. Ik geloof dat hierin de sleutel ligt waarom mensen zich tot God bekeren. Ik kan de beleving van de Heilige Mis en de Rozenkrans ook op andere plaatsen ervaren, maar hier is het anders. Alles is hier de vrucht van een sterke verbondenheid. De focus ligt hier volkomen op het sacramentele en geestelijke leven. Als men dat allemaal op drie of meer dagen tijd beleeft in Medjugorje, komt een mens tot nieuw leven en wilt hij zich bekeren. Moge dat gevoel aanhouden tot bij een volgend bezoek aan Medjugorje!", zo besloot Siniša Pucić.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish