Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, vandaag bid Ik hier samen met u opdat u de nodige krachten zou opdoen om uw harten te openen en zich aldus bewust te worden van de krachtige liefde van de lijdende God.  Door Zijn liefde, goedheid en zachtmoedig-heid, ben ook Ik met u.  Ik nodig u uit, dat deze bijzondere tijd van voorbereiding, een tijd van gebed, boete en bekering zou mogen zijn.  Mijn kinderen, u hebt God nodig.  U kunt niet vooruit komen zonder Mijn Zoon.  Als u dit begrijpt en aanvaardt zal wat u beloofd is, worden verwezenlijkt.  Door de Heilige Geest zal het Koninkrijk des Hemelen in uw harten geboren worden.  Ik leid u daarheen.  Dank u wel!"

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish