Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, Ik heb jullie gekozen, mijn apostelen, omdat jullie allen iets moois in zich dragen. Jullie kunnen me helpen opdat de liefde, in de naam van mijn Zoon die stierf en daarna verrees, opnieuw zou overwinnen. Daarom roep Ik jullie op, mijn apostelen, probeer iets goeds te zien in elk schepsel van God, in ieder van mijn kinderen, en tracht hen te begrijpen. Mijn kinderen, jullie zijn allemaal broers door dezelfde Heilige Geest.

Jullie kunnen, vol liefde voor mijn Zoon, spreken over wat jullie weten met al wie deze liefde nog niet leerde kennen. Jullie leerden reeds de liefde van mijn Zoon kennen, jullie hebben zijn Verrijzenis begrepen, met vreugde werpen jullie je blik op Hem. Mijn moederlijk verlangen is dat al mijn kinderen verenigd zouden zijn in de liefde voor Jezus. Daarom roep Ik jullie, mijn apostelen, op om de Eucharistie te beleven met vreugde, want in de Eucharistie geeft mijn Zoon zich opnieuw aan jou en toont met Zijn voorbeeld liefde en offer voor de naaste. Dank jullie wel."

Filmpje van de gelovigen bij de Podbrdo - opname door Zuster Emmanuel:

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish