Een blije, glimlachende Paus groet op deze foto de pelgrims uit Medjugorje Op het einde van zijn wekelijkse audiëntie op woensdag 1 december 2010 om 12u25, bij het begroeten van de groepen pelgrims in diverse talen, richtte de Paus zich tot de pelgrims uit Kroatië: "Ik groet alle pelgrims uit Kroatië en in het bijzonder deze uit de Sint-Jacobusparochie van Medjugorje.  Uw bedevaart naar Rome maakt deel uit van de voorbereiding op de komst van de Heer.  Daarom, wees hoopvolle evangelisten voor de liefde tot God onder uw volk.  God zegene u!"

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish