Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 mei 2017"Lieve kinderen, Ik roep jullie op om te bidden, niet om te vragen, maar om offers aan te bieden, om jezelf te offeren. Ik roep jullie op om de waarheid en barmhartige liefde bekend te maken. Ik bid mijn Zoon voor jullie, voor jullie geloof dat steeds verder verkleint in jullie hart. Ik smeek Hem om jullie te helpen met de Goddelijke Geest, zoals ook Ik jullie verlang te helpen met mijn Moederlijke geest.

Mijn kinderen, jullie moeten beter doen. Alleen wie zuiver, nederig en vol liefde is, houdt de wereld overeind. Zij redden zichzelf én de wereld. Mijn kinderen, mijn Zoon is het hart van de wereld. Hij zou bemind en aanbeden moeten worden, en niet steeds opnieuw verraden worden. Daarom, jullie, apostelen van mijn liefde, verspreid het geloof in de harten van de mensen door jullie voorbeeld, jullie gebed en barmhartige liefde. Ik sta aan jullie zijde, Ik zal jullie helpen. Bid dat jullie herders steeds meer licht bezitten, zodat ze al wie in duisternis leeft, kunnen verlichten. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

De meimaand is op bijzondere wijze toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, samen met oktober. We worden allen opgeroepen een beetje actiever betrokken te worden bij het gebedsprogramma ’s avonds met het rozenkransgebed en de heilige Mis. Zo kunnen we Maria danken voor alle genaden die Zij ons de afgelopen 36 jaar reeds geschonken heeft in of door Medjugorje.

Het uurschema in Medjugorje blijft deze maand nog onveranderd: de Rozenkrans wordt gebeden om 17 uur, de heilige Mis start om 18 uur en het daaropvolgende programma is afhankelijk van de weekdag.

De Eucharistische Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament gaat door op dinsdag en zaterdag om 21 uur en op donderdag meteen na de avondmis. De Kruisweg op de Kruisberg wordt gebeden op vrijdag om 14 uur en de Rozenkrans op de Verschijningsberg op zondag, eveneens om 14 uur.

Op het einde van deze maand zal het vijfde Internationaal seminar voor het Leven plaatsvinden in Medjugorje. Op 1 juni wordt dan overgeschakeld op het zomerschema.

Meimaand Mariamaand in MedjugorjeMeimaand Mariamaand in MedjugorjeMeimaand Mariamaand in Medjugorje

"Als ik terug thuiskom, gaat alles gemakkelijker"

Kristina en Zvonimir Barač met hun kinderen in MedjugorjeHet echtpaar Kristina en Zvonimir Barač van de Kroatische katholieke missie in Zurich (CH) kwam naar Medjugorje. Zij hebben vijf kinderen tussen 6 maanden en 10 jaar oud. Aan het begin van de burgeroorlog trok Kristina naar Zwitserland. Op radio Mir getuigde het paar van hun bekering in Medjugorje, hoe hun geloofsleven begon bij de geboorte van hun eerste kindje en hoe ze voor de eerste keer met hem naar Medjugorje kwamen: "Wij werden christelijk opgevoed. Soms gingen we naar de heilige Mis maar we wisten niet veel van Medjugorje. Wij hebben een bekering ervaren in Medjugorje.

Toen we gehuwd waren, ging onze allereerste reis naar hier en sindsdien komen we elk jaar terug. We leerden hier om samen te bidden, om verenigd te zijn in liefde en in vrede en ontdekten hier ook wat goede verstandhouding in het huwelijk is. We werden meer aangetrokken tot het geloof en tot God. Wanneer ik in Medjugorje ben, ervaar ik dat als mijn geestelijke vernieuwing. Ik krijg kracht, liefde en vrede in mijn ziel. Als ik terug thuiskom, gaat alles gemakkelijker omdat we hier zoveel geestelijke vruchten ontvangen zoals liefde, vrede, vreugde, verbondenheid in het huwelijk en in het leven met onze kinderen, simpelweg de volheid van het leven!", zei Kristina.

Haar echtgenoot Zvonimir voegde eraan toe: "Wij kunnen ons nu niet meer voorstellen dat we niet naar de heilige Mis zouden gaan. Als je er niet bij bent, mis je iets in je hart en in je ziel. Iedere keer als we van Medjugorje terug naar huis gaan, is ons hart rijker geworden. Medjugorje versterkt mijn ziel voor het hele jaar, het geeft me kracht."

Marija Husar: "Medjugorje is mijn tweede thuis"

Zangeres Marija Husar en haar muzikantenDe Kroatische muzikanten Marija Husar, Alan Hržica en Petar Buljan luisterden het gebed en de aanbidding op bij het buitenaltaar op 22 april laatstleden. Marija was te gast op radio Mir: "Medjugorje is mijn tweede thuis en ik kom hier minstens twee, drie keer per jaar. De eerste keer was in 2000, toen kwam ik met een tante uit Argentinië die deze plaats graag wilde bezoeken. Nadien duurde het een paar jaar maar sinds 2004 kom ik regelmatig terug. Ik ben gefascineerd door de getuigenissen hier, door de veranderingen die mensen meemaken, door de grote liefde van de pelgrims die hier steeds weer terugkomen, en ook door mijn eigen ervaringen hier.

De eerste keer toen ik hier kwam, dacht ik over alles na en plots realiseerde ik me dat mijn verjaardag samenvalt met de verjaardag van de Verschijningen, op 25 juni. Ik was me daarvan helemaal niet bewust. Sindsdien vier ik mijn verjaardag altijd in Medjugorje. Aan ieder die nog niet hier geweest is, zou ik willen zeggen: dit is een plaats van bijzondere genade! Wij zijn ons niet bewust van wat we hier hebben, maar mensen van over de hele wereld komen ervoor naar hier. Ik denk dat we zo ontzettend gezegend zijn met Medjugorje."

Marija sprak ook nog over haar bekering: "Mijn bekering gebeurde op het moment dat ik me openstelde voor de volheid van de liefde, en die volheid van liefde leeft ook vandaag nog in mij. Het heeft mijn leven totaal doordrenkt en me op deze weg gezet waardoor ik ook de rest van mijn familie kon beroeren. Mijn leven is zodanig veranderd dat ik mij alleen nog bezighoud met religieuze muziek. Dat is mijn getuigenis en mijn leven. Ik denk dat mensen de oprechtheid en eerlijkheid kunnen voelen van wat iemand zegt en beleeft. Ik mag zeggen dat ik gezegend ben dat ik mij mag bezighouden met religieuze muziek."

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 april 2017"Lieve kinderen, apostelen van mijn liefde, het is aan jullie om de liefde van mijn Zoon te verspreiden onder ieder die haar nog niet kennen, jullie, kleine lichtjes van de wereld, die Ik met moederlijke liefde leer om helder te schijnen met volle schittering. Het gebed zal jullie helpen, want gebed redt jullie, gebed redt de wereld. Daarom, mijn kinderen, bidt met woorden, gevoelens, dankbare liefde en offer. Mijn Zoon heeft jullie de weg getoond - Hij die vleesgeworden is en van mij de eerste Kelk maakte, heeft met zijn verheven offer getoond hoe jullie liefde moeten geven.

Daarom, mijn kinderen, wees niet bang om de waarheid te spreken. Wees niet bang om jezelf en de wereld te veranderen door liefde te zaaien, door alles te doen waardoor mijn Zoon gekend wordt en geliefd door anderen lief te hebben in Hem. Als een moeder ben Ik altijd bij jullie. Ik smeek mijn Zoon om jullie te helpen dat liefde mag regeren in jullie leven - liefde die leeft, liefde die aantrekt, liefde die leven geeft. Ik leer jullie zulke liefde - pure liefde. Het is aan jullie, mijn apostelen, om haar te herkennen, te beleven en te verspreiden. Bidt met gevoel voor jullie herders opdat zij met liefde van mijn Zoon kunnen getuigen. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Een grote menigte gelovigen wachtte op Mirjana

Zienster Mirjana Dragicevic-Soldo had dagelijkse Verschijningen van 24 juni 1981 tot 25 december 1982.  Tijdens de laatste dagelijkse Verschijning vertelde Onze-Lieve-Vrouw haar het tiende geheim en zei dat Ze voortaan jaarlijks zou verschijnen op 18 maart, Mirjana's verjaardag.  Zo ook dit jaar.  Vele duizenden pelgrims verzamelden bij het Blauwe Kruis voor het bidden van de Rozenkrans, de eerste mensen al van vier uur in de ochtend.

Rond 13u35 kwam Mirjana aan bij het Blauwe Kruis en zowat tien minuten later verscheen Onze-Lieve-Vrouw. Maria bleef vier en een halve minuut onder ons.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, mijn Moederlijk verlangen is dat jullie harten vervuld zouden zijn van vrede en dat jullie zielen zo zuiver zouden zijn dat jullie in de aanwezigheid van mijn Zoon zijn gelaat zouden kunnen zien. Want, mijn kinderen, als Moeder weet Ik dat jullie dorsten naar vertroosting, hoop en bescherming. Bewust en onbewust zoeken jullie, mijn kinderen, naar mijn Zoon. Ook Ik, tijdens mijn tijd op aarde, heb mij verheugd, heb geleden en geduldig de pijn verdragen, tot mijn Zoon in al zijn Glorie, dit wegnam. En daarom zeg Ik tot mijn Zoon: help hen altijd.

Jullie, mijn kinderen, verlicht met ware liefde de duisternis van de zelfzucht die zoveel van mijn kinderen omhult. Wees grootmoedig. Mogen zowel jullie handen als jullie hart altijd geopend zijn. Wees niet bevreesd! Geef jezelf over aan mijn Zoon met vertrouwen en hoop. Terwijl je naar Hem kijkt, leef het leven in liefde. Liefhebben betekent jezelf wegschenken, verdragen, en nooit oordelen. Liefhebben betekent leven naar de woorden van mijn Zoon. Mijn kinderen, als een Moeder zeg Ik tot jullie: alleen de ware liefde leidt naar het eeuwige geluk. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 maart 2017"Lieve kinderen, met moederlijke liefde kom Ik jullie helpen om meer liefde te hebben en dat betekent meer geloof. Ik kom jullie helpen om het Woord van mijn Zoon met meer liefde te beleven, zodat de wereld kan veranderen. Daarom, apostelen van mijn liefde, verzamel Ik jullie rondom mij. Kijk naar mij vanuit je hart, spreek tot mij als een moeder over je pijn, lijden en vreugde. Vraag mij dat Ik voor jou zou bidden tot mijn Zoon. Mijn Zoon is genadig en rechtvaardig. Mijn moederlijk hart zou wensen dat jij ook zo zou worden.

Mijn moederlijk hart zou wensen dat jullie, apostelen van mijn liefde, met jullie leven over mijn Zoon en mij zouden spreken met iedereen rond jullie, zodat de wereld kan veranderen, zodat eenvoud en zuiverheid kan terugkeren, zodat geloof en hoop kan terugkeren. Daarom, mijn kinderen, bid, bid, bid met het hart, bid met liefde, bid door goede werken. Bid dat iedereen mijn Zoon zou leren kennnen, zodat de wereld kan veranderen, zodat de wereld gered kan worden. Beleef de woorden van mijn Zoon met liefde. Oordeel niet, maar integendeel, bemin elkaar zodat mijn hart kan triomferen. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Pater Tomislav Ivancic is gestorven

Pater Tomislav Ivancic in MedjugorjePater Ivancic was een vermaarde theoloog en stierf op 17 februari 2017 in Zagreb in de leeftijd van 79 jaar. Hij werd geboren op 30 november 1938 in Davor (Joegoslavië) en studeerde en promoveerde aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome. Hij was zijn hele leven een onvermoeibare, actieve priester, theoloog, wetenschapper en vriend die zich altijd ingezet heeft voor de genezing en het heil van de zielen. Naast zijn opdracht als hoogleraar fundamentele theologie aan de theologische faculteit in Zagreb, was hij van 1998 tot 2001 ook decaan en organiseerde hij tal van seminaries in Kroatië, Oostenrijk en vele andere landen.

Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de zogenaamde Hagiotherapie die zich toelegt op de geestelijke genezing. Professor Tomislav Ivancic was ook nauw verbonden met de gebeurtenissen in Medjugorje. In september 1982 bezocht hij Medjugorje voor het eerst, op verzoek van toenmalig pastoor Petar Pervan. Hij bracht veel tijd door met de zieners. Bidden we voor zijn zielerust.

Videobewaking in Medjugorje

Videobewaking in MedjugorjeDe regering van het kanton Herzegovina-Neretva heeft besloten een camerabewakingssysteem te installeren in Medjugorje en Bijakovici. Alle openbare plaatsen zullen onder permanente videobewaking komen te staan. Doel is de veiligheid te verhogen en eventuele criminele feiten gemakkelijker te kunnen oplossen.

Een installatiedatum voor het surveillancesysteem werd niet meegedeeld.

Winterreces medische hulppost loopt ten einde

De Maltezer Orde informeert de pelgrims dat de EHBO-post in Medjugorje heropent op 9 april 2017. De hulpverleners zullen opnieuw ten dienste staan van de pelgrims tot en met 31 oktober 2017.

Bouwwerken in Medjugorje

Werken bij het buitenaltaar in MedjugorjeMomenteel zijn werkzaamheden aan de gang bij het buitenaltaar in Medjugorje. De bekleding van de trappen wordt vernieuwd maar ook de zone voor de priesters ging op de schop. Vermoedelijk zullen na afloop van de werken meer zitplaatsen ter beschikking komen van de concelebrerende priesters. Tijdens drukke momenten zoals de verjaardag van de Verschijningen, sommige kerkelijke feestdagen en het jaarlijkse Jongerenfestival dierf het al eens ontbreken aan voldoende zitplaatsen voor geestelijken.

Kersverse voorzitter van het Europees parlement bezocht Medjugorje

Antonio Tajani bij het Blauwe Kruis in MedjugorjeDe Italiaan Antonio Tajani, die op 17 januari dit jaar verkozen werd tot nieuwe voorzitter van het Europees parlement, bezocht Medjugorje in juli vorig jaar. Hij werd daarbij vergezeld van drie andere politici uit het Europees parlement: de Franse Elisabeth Morin-Chartier en twee Italianen, Alberto Cirio en Lorenzo Casa. Alberto Cirio is een regelmatige pelgrim in Medjugorje. De vier hadden een ontmoeting met pastoor Marinko Šakota en ziener Jakov Čolo.

De 53-jarige voorzitter is een voormalige piloot van de Italiaanse luchtmacht en maakt deel uit van de Europese Volkspartij (EVP), de christendemocratische fractie in het Europees parlement. Hij volgde de Duitse socialist Martin Schulz op die zich kandidaat zal stellen voor het Duitse Bondskanselierschap.

Bron: crownofstars.blogspot.be

Humanitaire vereniging "Marijine ruke" (Handen van Maria) zoekt hulp

Jakov Colo over de 'Handen van Maria'De humanitaire vereniging "Marijine ruke" (Handen van Maria) zoekt hulp. De vereniging werd gesticht in juli 2016 in Medjugorje met als doel de armen en behoeftigen te helpen. Voorafgaand aan de oprichting waren medewerkers al drie jaar lang actief in de armenzorg van de parochie. Op de korte tijd sinds haar oprichting sloten al 90 vrijwillige medewerkers zich aan, voornamelijk jonge mensen uit Medjugorje en omgeving. Ze willen allen onbaatzuchtig een stukje van hun tijd geven aan de medemens in nood.

De medewerkers zien elkaar regelmatig om samen te bidden, voor werkoverleg en nemen actief deel aan hulpacties. Jakov Colo kwam op Radio Mir spreken over de vereniging en de manieren om haar te steunen: "Iedere maandag zien wij elkaar om samen de Rozenkrans te bidden. We bidden de Heer dat Hij de liefde, de vreugde en de vrede in ons vermeerdert, zodat wij deze gaven kunnen doorgeven aan alle andere mensen. Dan stellen we een weekplan op. Wel 200 mensen doen maandelijks beroep op de parochie. We bezorgen hen een pakket met levensmiddelen. Er zijn ook gezinnen met vijf, zes, acht en zelfs tien kinderen bij. Die bezoeken we opdat ook deze mensen een fatsoenlijk leven zouden kunnen leiden. Sinds kort bezoeken we ook rusthuizen. Ik roep alle parochianen en alle andere mensen op die ons kunnen helpen om zich bij ons te melden."

Alle geschenken, levensmiddelen, toiletartikelen, andere koopwaren of geldelijke giften kunnen bezorgd worden op de Pastorie, elke dag van 8 tot 16 uur. Of u kunt van thuis uit steunen door middel van een schenking op rekening IBAN: BA39 1610 0001 6333 0066 - BIC: RZBABA2S van de Raiffeisen bank, Zmaja od Bosne bb Sarajevo. Meer informatie over de vereniging vindt u op www.marijine-ruke.ba (Kroatisch).

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish