Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 januari 2017"Lieve kinderen, mijn Zoon was de bron van liefde en licht toen Hij sprak op aarde aan de mensen van alle volken. Mijn apostelen, volg Zijn licht. Dit is niet gemakkelijk. Jullie moeten klein zijn. Jullie moeten jezelf kleiner maken dan anderen; met de hulp van het geloof vervuld worden van Zijn liefde. Geen enkele persoon op aarde kan een wonderbaarlijke ervaring beleven zonder geloof. Ik ben met jullie. Ik maak mezelf aan jullie bekend door deze bezoeken, door deze woorden; Ik verlang jullie te getuigen van mijn liefde en moederlijke zorg.

Mijn kinderen, verspil geen tijd met het stellen van vragen waarop nooit een antwoord komt. Aan het einde van je reis op aarde, zal de hemelse Vader ze jou geven. Weet dat God altijd alles weet; God ziet, God bemint. Mijn meest geliefde Zoon verlicht het leven, verdrijft de duisternis, en mijn moederlijke liefde die mij tot bij jullie brengt is onuitsprekelijk, mysterieus maar écht.

Ik druk mijn gevoelens uit voor jullie: liefde, begrip en moederlijke goedheid. Van jullie, mijn apostelen, vraag Ik jullie rozen van gebed, die daden van liefde moeten zijn. Dit zijn de dierbaarste gebeden voor mijn moederlijk hart. Ik offer hen op bij mijn Zoon die geboren werd in jullie belang. Hij ziet jullie en hoort jullie. Wij zijn altijd dichtbij jullie. Dit is de liefde die oproept, verenigt, bekeert, bemoedigt en vervult. Daarom, mijn apostelen, houd steeds van elkaar en bovenal, houd van mijn Zoon. Dit is de enige weg naar verlossing, naar het eeuwige leven. Dit is mijn dierbaarste gebed dat mijn hart vervult met de heerlijkste geur van rozen. Bid, bid altijd voor jullie herders, dat ze de kracht mogen ontvangen om het licht van mijn Zoon te kunnen zijn. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Priester Hans Vergeer (hoofdcelebrant) tijdens zijn laatste Medjugorjebedevaart, eerder dit jaarOp 26 december 2016 om 14.20 uur is Priester Hans Vergeer in alle rust overleden. We vertrouwen en geloven dat Pastoor Hans is opgenomen in de liefde bij God de Vader, die alle pijn en zorgen van ons weg neemt. Pastoor Hans mag nu wonen bij Moeder Maria, alle heiligen en engelen, hij mag vol aanbidding staan voor Gods troon. Hier verlangde hij naar.

Een van de laatste zinnen die Pastoor Hans ons heeft gezegd is: "Je kan nooit zo diep vallen, als in de handen van God."

De organisatie wilt iedereen bedanken voor alle gebeden, misintenties en andere wijze van betrokkenheid. Pastoor Hans voelde duidelijk dat hij werd gedragen in zijn ziek zijn door al jullie lieve mensen.

E.H. Vergeer begeleidde de Medjugorjebedevaarten van Rejoice Reizen uit Nederland. De organisatie maakte eerder al bekend geen bedevaartreis naar Medjugorje te zullen organiseren in 2017. 

De Eucharistie van vreugde en dankzegging wordt gevierd op dinsdag 3 januari om 11:00 uur in de kerk van H. Maria Koningin, aan de Memlinghof te Krimpen aan den IJssel (NL), gevolgd door de begrafenis in het familiegraf op begraafplaats “Westduin”, Ockenburghstraat 27, 2553AA te Den Haag.

Bedevaart.net biedt de familie, naasten en alle leden, begeleiders en bedevaartdeelnemers van Rejoice Reizen onze diepste blijken van christelijk medeleven aan.

Jakov Colo ontving zijn jaarlijkse Verschijning van de GospaJakov Colo ontving vandaag zijn jaarlijkse Verschijning van de Gospa. Bij zijn laatste dagelijkse Verschijning op 12 september 1998 beloofde Maria voortaan jaarlijks aan Jakov te verschijnen op Kerstmis. Zo ook dit jaar. De Verschijning duurde 8 minuten.

Onze-Lieve-Vrouw kwam met het kindje Jezus op de armen en gaf de volgende Boodschap:

"Lieve kinderen, vandaag, op deze dag van genade roep Ik jullie op een bijzondere manier op om te bidden voor de vrede. Kinderen, ik ben hier gekomen als Koningin van de Vrede, en hoe vaak heb Ik gevraagd om te bidden voor vrede! Maar kinderen, jullie harten zijn bezorgd. De zonde voorkomt dat je jezelf helemaal kunt openen voor de genade en vrede die God jullie verlangt te geven. Om in vrede te leven, mijn kinderen, moet er bovenal vrede komen in je hart en moet je je volledig overgeven aan God en Zijn wil. Zoek de vrede en de vreugde niet in de dingen van deze aarde, want dit alles is tijdelijk. Streef naar genade en de ware vrede die van God alleen komt; alleen dan zal je hart gevuld worden met echte vreugde, en alleen dan zal je kunnen getuigen van de vrede in deze wereld zonder vrede. Ik ben jullie Moeder en spreek voor ieder van julie ten beste bij mijn Zoon. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 december 2016"Lieve kinderen, mijn moederlijk hart weent wanneer Ik zie wat mijn kinderen doen. De zonden nemen toe, de zuiverheid van de ziel wordt alsmaar minder belangrijk, de Zoon wordt vergeten en alsmaar minder geëerd, en mijn kinderen worden vervolgd. Daarom, jullie mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, roep met hart en ziel de naam van mijn Zoon aan. Hij zal jullie woorden van licht schenken. Hij zal zich kenbaar maken aan jullie, Hij breekt het brood met jullie en geeft jullie woorden van liefde zodat jullie hen kunnen omvormen in barmhartige daden en zo getuigen worden van de waarheid.

Daarom kinderen, wees niet bevreesd. Laat mijn Zoon binnentreden bij jou. Hij zal jou gebruiken om zorg te dragen voor de gewonden en om verloren zielen te bekeren. Daarom, mijn kinderen, keer terug tot het bidden van de Rozenkrans. Bid hem met gevoelens van goedheid, offerbereidheid en vergevingsgezindheid. Bid niet enkel met woorden maar ook met daden van barmhartigheid.

Bid met liefde voor alle mensen. Mijn Zoon heeft door zijn offer de liefde verheven. Daarom, leef met Hem zodat je kracht en hoop mag bezitten, zodat je de liefde mag bezitten die leven is en die leidt naar het eeuwige leven. Door Gods liefde ben ook Ik bij jullie en zal jullie leiden met Moederlijke liefde. Dankjewel."

Mirjana zei dat Onze-Lieve-Vrouw erg verdrietig was.

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Op algemeen verzoek voegen we vanaf heden een PDF-versie toe.

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Zestiende verjaardag van de wedergeboorte van Pater Slavko in de Hemel

Pater Slavko BarbaricOp donderdag 24 november 2016 zullen de parochianen van Medjugorje en alle pelgrims die zich daarbij willen aansluiten om 14 uur de Kruisberg beklimmen ter nagedachtenis aan Pater Slavko Barbaric zaliger gedachtenis. Pater Slavko stierf op de Kruisberg op vrijdag 24 november 2000 om 15u30 nadat hij net klaar was met het voorbidden van de Kruisweg voor de parochie.

Pater Slavko werd geboren op 11 maart 1946. Toen hij 19 jaar was trad hij binnen bij de Franciscanen en werd priester gewijd in 1971. Hij doctoreerde in de filosofie met een thesis over religieuze pedagogie en verwierf de titel van psychotherapeut. Pater Slavko werkte onvermoeibaar voor de pelgrims van Medjugorje, al vanaf 1982 toen hij klaar was met studeren.

Zijn boeken werd in meer dan twintig talen vertaald en uitgegeven over de hele wereld. Hij was ontzettend gepassioneerd wanneer hij getuigenis gaf aan de pelgrims, in de vele Eucharistische Aanbiddingen die hij leidde, in de Kruishuldes die hij bad, en ging voor bij het bidden van de Rozenkrans op de Verschijningsberg en de Kruisweg op de Kruisberg.

Elk jaar organiseerde hij internationale bijeenkomsten voor priesters en jongeren, een seminarie voor echtparen en leidde seminaries over vasten en gebed in het huis 'Domus Pacis'. Hij stichtte het weeshuis 'Dorp van de Moeder', een instelling voor zorg en opvoeding voor kinderen die verweesd achterbleven uit de bloedige burgeroorlog in ex-Joegoslavië. Zijn psychotherapeutische scholing liet hem toe om te werken met drugsverslaafden in Cenacolo, gesticht door Zuster Elvira. Hij richtte een gelijkaardige gemeenschap op, 'Barmhartige Vader', waar jongeren met allerhande verslaving terechtkunnen. Hulp die hij vanuit de ganse wereld ontving voor zijn projecten kwam rechtstreeks ten goede aan de jongeren en weeskinderen in zijn instellingen.

Pater Slavko reisde de wereld rond om de Boodschappen van Onze-Lieve-Vrouw over vrede en bekering te verspreiden. Hij stond bekend voor zijn uitstekend talent om veel talen te spreken, had veel communicatievaardigheden, scholing, eenvoud, zorg voor mensen in nood, onuitputtelijke energie, was een harde werker en bovenal devoot, nederig en liefdevol. Hij bad en vastte onophoudelijk en hield van Onze-Lieve-Vrouw als een klein kind. Het doel van zijn leven was om de zielen dichter bij God te brengen door Maria, de Koningin van de Vrede, en door vasten en gebed.

Daags na zijn overlijden, tijdens de Boodschap van 25 november 2000 zei Onze-Lieve-Vrouw: "Ik verheug mij met jullie en wil jullie zeggen dat jullie broeder Slavko in de Hemel geboren is en voor jullie een voorspreker is." 

Kruis op de Kruisberg weldra in het nieuw

De vereniging "Beschermers van het Heiligdom van de Koningin van de Vrede" is begonnen met een grondige renovatie van het kruis op de Kruisberg. Alle verflagen van de voorbije 15 jaar werden verwijderd, alle gaatjes gestopt en alles werd netjes schoongemaakt. Morgen volgt dan een nieuwe frisse verflaag. Met dank aan alle vrijwilligers!

Foto's van de renovatiewerken

 

Update 4-11-2016: Fotoreportage van de Verschijning toegevoegd

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 november 2016"Lieve kinderen, het is een grote vreugde voor mijn Moederlijk hart om onder jullie te komen en Mij bekend maken aan jullie. Het is een geschenk van mijn Zoon voor jullie en voor de anderen die hier komen. Als moeder roep Ik jullie op: houd van mijn Zoon boven alles. Vooraleer je Hem met heel je hart kunt beminnen, moet je Hem eerst leren kennen. Je leert Hem kennen door het gebed. Bid met het hart en met gevoel. Bidden wilt zeggen nadenken over Zijn liefde en offer. Bidden betekent beminnen, geven, lijden en offeren.

Ik roep jullie op, mijn kinderen, om apostelen van gebed en liefde te zijn. Mijn kinderen, dit is een tijd van waakzaamheid. In dit waken roep Ik jullie op tot gebed, liefde en vertrouwen. Terwijl mijn Zoon in je hart kijkt, verlangt mijn Moederlijk hart dat Hij onvoorwaardelijk vertrouwen en liefde voor Hem zou zien. De verenigde liefde van mijn apostelen zal het kwade doormaken, bestrijden en onthullen. Mijn kinderen, Ik was de kelk van de Godmens. Ik was Gods instrument. Daarom roep Ik jullie op, mijn apostelen, om een kelk van ware en pure liefde te zijn voor mijn Zoon. Ik roep jullie op om een instrument te zijn waardoor al wie de liefde van God nog niet kent, wie nooit liefde gegeven heeft, mag gaan begrijpen, aanvaarden en kan gered worden. Dankjewel, mijn lieve kinderen."

Toen Onze-Lieve-Vrouw vertrok, zag Mirjana een kelk.

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Onze-Lieve-Vrouw verscheen onverwacht snel aan IvanOnze-Lieve-Vrouw week af van de gebruikelijke routine toen ze afgelopen vrijdag 28 oktober 2016 verscheen aan Ivan Dragicevic bij het Blauwe kruis. Na het bidden van de Rozenkrans vraagt Ivan normaal aan de mensen om zich voor te bereiden op de komst van Onze-Lieve-Vrouw en om geen foto's meer te maken. De aanwezigen beantwoorden deze oproep doorgaans in stilte en diep gebed zodat Onze-Lieve-Vrouw werkelijk kan binnentreden in ieders hart.

Ditmaal verscheen Onze-Lieve-Vrouw echter plots in het midden van het vijfde Blijde mysterie en viel Ivan meteen in extase. Hij had niet verwacht dat Onze-Lieve-Vrouw al zo vroeg zou verschijnen. Het duurde dan ook meer dan een minuut voor iedereen begreep dat de Verschijning begonnen was. Toen daalde de stilte neer over de menigte van pelgrims en dorpsbewoners. De Verschijning duurde lang, wel 12 minuten. Toen ze ten einde was, vroeg Ivan één van de leden van zijn gebedsgroep om dat laatste tientje verder te bidden en te eindigen met het Salvé Regina.

Een lid van de Caritas-gemeenschap in Medjugorje, verantwoordelijk voor de vertaling van Ivans boodschap naar het Engels, vertelde na afloop aan enkele omstaanders dat Vicka ook ooit een situatie meemaakte waarin Onze-Lieve-Vrouw vroeger dan verwacht verschenen was. Onze-Lieve-Vrouw zei toen aan Vicka dat er bij de aanwezigen een persoon was die zich zo intens had voorbereid op de komst van de Heilige Maagd dat Zij uit meevoelendheid met deze ene ziel niet langer kon wachten om te verschijnen. De Heilige Maagd verscheen toen uitzonderlijk vroeg in het bijzijn van alle aanwezigen, louter omwille van deze ene ziel die zich zo uitzonderlijk mooi had voorbereid om Haar te ontvangen.

Ivan gaf echter geen uitleg voor de vroege komst van Maria, maar verklaarde na afloop: "Zoals steeds wil ik jullie dichter bij Onze-Lieve-Vrouw brengen en het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna bad ze een tijdlang voor de hier aanwezige zieken en vervolgens bad Zij met uitgestrekte armen over ons allen. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag verlang Ik heel bijzonder om jullie op te roepen om je hart te openen. Open je hart voor mijn Boodschappen, die Ik jullie geef zodat Ik jullie nieuwe, andere Boodschappen kan brengen. Leef naar mijn Boodschappen. Speciaal in deze tijd, lieve kinderen, vraag Ik jullie: bid voor de vrede. Moge er vrede zijn, lieve kinderen. De Moeder bidt voor jullie allen en spreekt voor jullie allen ten beste bij haar Zoon. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Onze-Lieve-Vrouw verscheen opnieuw aan Ivan op de Podbrdo (archieffoto)Na verscheidene regendagen was de beklimming van de Verschijningsberg een glibberige, modderige belevenis. Al urenlang van tevoren zaten kleine groepjes pelgrims in de regen de Rozenkrans te bidden, afgewisseld met een stiltemoment rond het dagelijkse verschijningsuur van Onze-Lieve-Vrouw. De regen hield veel mensen weg, maar om 20u arriveerde Ivan en begon iedereen gezamenlijk de Rozenkrans te bidden. Vanaf dat moment stroomden de pelgrims toe tot het moment van de Verschijning van Gospa. Onze-Lieve-Vrouw verscheen rond 21u en bleef 7 ½ minuten onder ons.

Na afloop verklaarde Ivan: "Zoals steeds wil ik jullie dichter bij Onze-Lieve-Vrouw brengen en het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna strekte Zij de armen over ons uit en bad over alle aanwezigen hier. In het bijzonder bad Zij over de hier aanwezige zieken. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag verlang Ik jullie op te roepen tot volharding in het gebed. Bid voor vrede, lieve kinderen, voor vrede. Moge de vrede gaan heersen in het hart van de mensen, want uit een vredevol hart wordt een vredevolle wereld geborenDank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw zegende vervolgens ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties en in het bijzonder de zieken, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden over alle aanwezigen en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish