Zestiende verjaardag van de wedergeboorte van Pater Slavko in de Hemel

Pater Slavko BarbaricOp donderdag 24 november 2016 zullen de parochianen van Medjugorje en alle pelgrims die zich daarbij willen aansluiten om 14 uur de Kruisberg beklimmen ter nagedachtenis aan Pater Slavko Barbaric zaliger gedachtenis. Pater Slavko stierf op de Kruisberg op vrijdag 24 november 2000 om 15u30 nadat hij net klaar was met het voorbidden van de Kruisweg voor de parochie.

Pater Slavko werd geboren op 11 maart 1946. Toen hij 19 jaar was trad hij binnen bij de Franciscanen en werd priester gewijd in 1971. Hij doctoreerde in de filosofie met een thesis over religieuze pedagogie en verwierf de titel van psychotherapeut. Pater Slavko werkte onvermoeibaar voor de pelgrims van Medjugorje, al vanaf 1982 toen hij klaar was met studeren.

Zijn boeken werd in meer dan twintig talen vertaald en uitgegeven over de hele wereld. Hij was ontzettend gepassioneerd wanneer hij getuigenis gaf aan de pelgrims, in de vele Eucharistische Aanbiddingen die hij leidde, in de Kruishuldes die hij bad, en ging voor bij het bidden van de Rozenkrans op de Verschijningsberg en de Kruisweg op de Kruisberg.

Elk jaar organiseerde hij internationale bijeenkomsten voor priesters en jongeren, een seminarie voor echtparen en leidde seminaries over vasten en gebed in het huis 'Domus Pacis'. Hij stichtte het weeshuis 'Dorp van de Moeder', een instelling voor zorg en opvoeding voor kinderen die verweesd achterbleven uit de bloedige burgeroorlog in ex-Joegoslavië. Zijn psychotherapeutische scholing liet hem toe om te werken met drugsverslaafden in Cenacolo, gesticht door Zuster Elvira. Hij richtte een gelijkaardige gemeenschap op, 'Barmhartige Vader', waar jongeren met allerhande verslaving terechtkunnen. Hulp die hij vanuit de ganse wereld ontving voor zijn projecten kwam rechtstreeks ten goede aan de jongeren en weeskinderen in zijn instellingen.

Pater Slavko reisde de wereld rond om de Boodschappen van Onze-Lieve-Vrouw over vrede en bekering te verspreiden. Hij stond bekend voor zijn uitstekend talent om veel talen te spreken, had veel communicatievaardigheden, scholing, eenvoud, zorg voor mensen in nood, onuitputtelijke energie, was een harde werker en bovenal devoot, nederig en liefdevol. Hij bad en vastte onophoudelijk en hield van Onze-Lieve-Vrouw als een klein kind. Het doel van zijn leven was om de zielen dichter bij God te brengen door Maria, de Koningin van de Vrede, en door vasten en gebed.

Daags na zijn overlijden, tijdens de Boodschap van 25 november 2000 zei Onze-Lieve-Vrouw: "Ik verheug mij met jullie en wil jullie zeggen dat jullie broeder Slavko in de Hemel geboren is en voor jullie een voorspreker is." 

Kruis op de Kruisberg weldra in het nieuw

De vereniging "Beschermers van het Heiligdom van de Koningin van de Vrede" is begonnen met een grondige renovatie van het kruis op de Kruisberg. Alle verflagen van de voorbije 15 jaar werden verwijderd, alle gaatjes gestopt en alles werd netjes schoongemaakt. Morgen volgt dan een nieuwe frisse verflaag. Met dank aan alle vrijwilligers!

Foto's van de renovatiewerken

 

Update 4-11-2016: Fotoreportage van de Verschijning toegevoegd

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 november 2016"Lieve kinderen, het is een grote vreugde voor mijn Moederlijk hart om onder jullie te komen en Mij bekend maken aan jullie. Het is een geschenk van mijn Zoon voor jullie en voor de anderen die hier komen. Als moeder roep Ik jullie op: houd van mijn Zoon boven alles. Vooraleer je Hem met heel je hart kunt beminnen, moet je Hem eerst leren kennen. Je leert Hem kennen door het gebed. Bid met het hart en met gevoel. Bidden wilt zeggen nadenken over Zijn liefde en offer. Bidden betekent beminnen, geven, lijden en offeren.

Ik roep jullie op, mijn kinderen, om apostelen van gebed en liefde te zijn. Mijn kinderen, dit is een tijd van waakzaamheid. In dit waken roep Ik jullie op tot gebed, liefde en vertrouwen. Terwijl mijn Zoon in je hart kijkt, verlangt mijn Moederlijk hart dat Hij onvoorwaardelijk vertrouwen en liefde voor Hem zou zien. De verenigde liefde van mijn apostelen zal het kwade doormaken, bestrijden en onthullen. Mijn kinderen, Ik was de kelk van de Godmens. Ik was Gods instrument. Daarom roep Ik jullie op, mijn apostelen, om een kelk van ware en pure liefde te zijn voor mijn Zoon. Ik roep jullie op om een instrument te zijn waardoor al wie de liefde van God nog niet kent, wie nooit liefde gegeven heeft, mag gaan begrijpen, aanvaarden en kan gered worden. Dankjewel, mijn lieve kinderen."

Toen Onze-Lieve-Vrouw vertrok, zag Mirjana een kelk.

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Onze-Lieve-Vrouw verscheen onverwacht snel aan IvanOnze-Lieve-Vrouw week af van de gebruikelijke routine toen ze afgelopen vrijdag 28 oktober 2016 verscheen aan Ivan Dragicevic bij het Blauwe kruis. Na het bidden van de Rozenkrans vraagt Ivan normaal aan de mensen om zich voor te bereiden op de komst van Onze-Lieve-Vrouw en om geen foto's meer te maken. De aanwezigen beantwoorden deze oproep doorgaans in stilte en diep gebed zodat Onze-Lieve-Vrouw werkelijk kan binnentreden in ieders hart.

Ditmaal verscheen Onze-Lieve-Vrouw echter plots in het midden van het vijfde Blijde mysterie en viel Ivan meteen in extase. Hij had niet verwacht dat Onze-Lieve-Vrouw al zo vroeg zou verschijnen. Het duurde dan ook meer dan een minuut voor iedereen begreep dat de Verschijning begonnen was. Toen daalde de stilte neer over de menigte van pelgrims en dorpsbewoners. De Verschijning duurde lang, wel 12 minuten. Toen ze ten einde was, vroeg Ivan één van de leden van zijn gebedsgroep om dat laatste tientje verder te bidden en te eindigen met het Salvé Regina.

Een lid van de Caritas-gemeenschap in Medjugorje, verantwoordelijk voor de vertaling van Ivans boodschap naar het Engels, vertelde na afloop aan enkele omstaanders dat Vicka ook ooit een situatie meemaakte waarin Onze-Lieve-Vrouw vroeger dan verwacht verschenen was. Onze-Lieve-Vrouw zei toen aan Vicka dat er bij de aanwezigen een persoon was die zich zo intens had voorbereid op de komst van de Heilige Maagd dat Zij uit meevoelendheid met deze ene ziel niet langer kon wachten om te verschijnen. De Heilige Maagd verscheen toen uitzonderlijk vroeg in het bijzijn van alle aanwezigen, louter omwille van deze ene ziel die zich zo uitzonderlijk mooi had voorbereid om Haar te ontvangen.

Ivan gaf echter geen uitleg voor de vroege komst van Maria, maar verklaarde na afloop: "Zoals steeds wil ik jullie dichter bij Onze-Lieve-Vrouw brengen en het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna bad ze een tijdlang voor de hier aanwezige zieken en vervolgens bad Zij met uitgestrekte armen over ons allen. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag verlang Ik heel bijzonder om jullie op te roepen om je hart te openen. Open je hart voor mijn Boodschappen, die Ik jullie geef zodat Ik jullie nieuwe, andere Boodschappen kan brengen. Leef naar mijn Boodschappen. Speciaal in deze tijd, lieve kinderen, vraag Ik jullie: bid voor de vrede. Moge er vrede zijn, lieve kinderen. De Moeder bidt voor jullie allen en spreekt voor jullie allen ten beste bij haar Zoon. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Onze-Lieve-Vrouw verscheen opnieuw aan Ivan op de Podbrdo (archieffoto)Na verscheidene regendagen was de beklimming van de Verschijningsberg een glibberige, modderige belevenis. Al urenlang van tevoren zaten kleine groepjes pelgrims in de regen de Rozenkrans te bidden, afgewisseld met een stiltemoment rond het dagelijkse verschijningsuur van Onze-Lieve-Vrouw. De regen hield veel mensen weg, maar om 20u arriveerde Ivan en begon iedereen gezamenlijk de Rozenkrans te bidden. Vanaf dat moment stroomden de pelgrims toe tot het moment van de Verschijning van Gospa. Onze-Lieve-Vrouw verscheen rond 21u en bleef 7 ½ minuten onder ons.

Na afloop verklaarde Ivan: "Zoals steeds wil ik jullie dichter bij Onze-Lieve-Vrouw brengen en het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna strekte Zij de armen over ons uit en bad over alle aanwezigen hier. In het bijzonder bad Zij over de hier aanwezige zieken. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag verlang Ik jullie op te roepen tot volharding in het gebed. Bid voor vrede, lieve kinderen, voor vrede. Moge de vrede gaan heersen in het hart van de mensen, want uit een vredevol hart wordt een vredevolle wereld geborenDank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw zegende vervolgens ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties en in het bijzonder de zieken, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden over alle aanwezigen en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Pater Marino KuzminskiPater Marino Kuzminski werkt als parochievicaris in Karlovac (HR). In 1988 kwam hij voor de eerste maal naar Medjugorje. Hij herinnert zich nog goed die eerste keer, hoewel hij toen maar acht jaar oud was. Eén van de redenen daarvoor is dat zijn moeder met hem meegekomen was. Zij is enkele jaren later overleden. Na zijn studies vertelde hij aan enkele jongeren dat hij meer wilde doen met z'n leven. Vijf jaar geleden werd hij priester gewijd.

"Ik herinner me nog precies mijn eerste verblijf hier. Ik kwam naar hier met enkele medeparochianen uit Koprivnica (HR) en was de jongste van de groep. Het was echt heel mooi. We waren katholiek en kwamen daarom naar hier op bedevaart. Ik ben gelovig opgevoed maar toch moest ik van kindsaf al ervaren wat menselijk leed is. Toen ik nog kind was, werd mijn moeder ernstig ziek. Zij moest een paar keer geopereerd worden en droomde ervan om naar Medjugorje te komen om voor ons gezin te bidden. We moesten wel met ons gezin op bedevaart komen, want de artsen die mijn moeder onderzochten, konden geen echte diagnose vinden. Mijn moeder kloeg voortdurend dat ze zich niet lekker voelde, maar de artsen namen haar niet ernstig.

Daarom besloten we naar Medjugorje te reizen om de voorspraak en de hulp van de Moeder Gods te vragen. Ik ben God dankbaar want deze bedevaart bracht wel degelijk vruchten voort. Kort na onze bedevaart kwam mijn moeder in contact met een arts die toevallig noten kwam kopen bij onze buren. Onze buurvrouw vertelde hem dat mijn moeder ziek was en dat de dokters de oorzaak niet konden vinden. Deze arts vroeg het medisch dossier op en vond bij nader onderzoek van de röntgenopnames een probleem aan het hart. Hij liet mijn moeder opnemen in het ziekenhuis. Toen ik thuiskwam, spurtte ik naar mijn kamer en weende bittere tranen. Maar de operatie lukte en mijn moeder leefde nog vijf jaar.

Ik dacht toen vaak dat God niet bestond, dat Hij mijn gebed niet gehoord had. Ik was werkelijk woedend op God. Een tijdlang was ik in feite niet meer gelovig. Een tijd later vond ik bij het opruimen thuis het dagboek van mijn moeder waarin zij al haar herinneringen en ook enkele liedjes genoteerd had. In één van de notities schreef ze wakker te zijn geworden uit de narcose en zich niets meer te kunnen herinneren, niet dat ze een man had, noch dat ze kinderen had. Dat deed haar zoveel pijn dat ze verlangde te sterven. Op dat moment zag ze een licht en beschrijft ze hoe ze de Moeder Gods plots ziet. Daarna keerde haar levenslust terug en bleef vechten tot het einde.

Toen ik dat las, begreep ik hoe ik me vergist had en hoe God ervoor gezorgd heeft dat mijn moeder al niet veel vroeger stierf. Toentertijd was dat voor mij en mijn zus heel moeilijk te begrijpen dat God ons nog vijf extra jaren gegeven heeft. Maar nu ben ik overtuigd dat het een wonder van God was, op voorspraak van Maria", zo zei pater Marino. Hij voegde er ook nog aan toe dat hij een hele tijd niet naar Medjugorje is kunnen komen. "Toen ik in 2004 opnieuw hier was, zag alles er ineens anders uit. Medjugorje is in al die tijd sterk veranderd, maar de geest is hetzelfde gebleven. Van zodra ik in Medjugorje ben, verlang ik mijn medebroeders te zien. Wat ook belangrijk is voor mij is om de rozenkrans te kunnen bidden op de Verschijningsberg. Daar blijf ik altijd een tijdje in stilte. Ik ben ook graag op de Kruisberg."

Marialoog mgr. René Laurentin wordt 99 !

Pater Laurentin met zienster VickaMedjugorjevriend en Marialoog pater René Laurentin viert vandaag zijn 99ste verjaardag. Tot twee jaar geleden kwam hij nog naar Medjugorje op bedevaart. Mgr. Laurentin is auteur van tientallen werken over bedevaartplaatsen (voornamelijk Lourdes en Medjugorje), over Mariologie in het algemeen, en over de heiligenlevens van de H. Bernadette Soubirous, H. Theresia van Lisieux en H. Cathérine Labouré, en publiceerde nog vele andere werken en artikelen. Door zijn rijke ervaring wordt hij beschouwd als misschien wel 's werelds grootste autoriteit op het vlak van Mariaverschijningen. Voor zijn intenties, Weesgegroet Maria...

Marija Pavlovic in Libanon

Zienster Marija Pavlovic bezocht LibanonZienster Marija reisde van 8 tot 13 oktober naar Libanon. Het ging om een privébezoek mét een missie. Haar Libanese vrienden verwierven een stuk grond voor een Mariaal woonproject en wilden dat door de Heilige Maagd laten zegenen. Voor en na elke Verschijning wijdden de aanwezigen zichzelf, hun gezinnen, hun land en het nieuwe project toe aan de Heilige Harten van Jezus en Maria. Dat bracht veel genade voort. De Heilige Maagd  kwam, raakte de harten van de gelovigen en troostte veel harten, zo getuigden de mensen. De zienster bad voor het nieuw op te richten woonproject, dat het een plaats van gebed, aanbidding, toewijding, luisterbereidheid en vorming mag zijn, toegankelijk voor Libanezen en Syriërs. Het deed de zienster plezier aan deze missie mee te kunnen werken en zij hoopt er nog terug te gaan.

Bloedinzameling in Medjugorje

De bloeddonateurs in de Johannes Paulus II-halMaandag 17 oktober konden inwoners en pelgrims in Medjugorje terecht voor een bloeddonatie aan het Rode Kruis. Het ingezamelde bloed komt ten goede aan het universitair ziekenhuis van Mostar. De parochie stelde voor de inzameling de Johannes Paulus II-hal ter beschikking. De bloedafnames gebeurden door het Rode Kruis van Citluk dat 45 donoren mocht verwelkomen. Het was de eerste keer in 20 jaar tijd en dus, de eerste keer sedert het beëindigen van de burgeroorlog dat er in Medjugorje nog een bloedinzameling werd georganiseerd.

Oktober in Medjugorje 

Oktober in MedjugorjeAan het begin van deze Rozenkransmaand waren heel wat bedevaartgroepen in Medjugorje. Veel pelgrims komen uit Kroatië, waaronder een groep van 75 bedevaarders van het eiland Brač. De organisatrice van deze reis, Vilma Lazaneo, vertelde op Radio Mir dat zij één keer per jaar naar Medjugorje komen.

"Wij komen naar hier omdat het hier een Mariaoord en een plaats van gebed is dat ons zeer nauw aan het hart ligt. Als we naar Medjugorje komen, is onze eerste activiteit altijd het beklimmen van de Verschijningsberg, meteen naar de Moeder Gods! Daarna luisteren we naar getuigenissen, bidden we de Rozenkrans, vieren de H. Eucharistie, houden aanbidding en gaan te biechten. Al onze bedevaarders komen graag naar Medjugorje omdat het hier een bijzondere plaats van gebed is, van bekering en verzoening, van gemeenschapsvorming en van liefde", zo zei Vilma.

Voor Fanica Matolić was het al van 1981 geleden dat zij nog in Medjugorje was! "Zelfs na 35 jaar ben ik opnieuw in de wolken. Vanaf nu kom ik elk jaar terug. Medjugorje laat diepe sporen na." Een andere pelgrim uit deze groep, Toni Glavinić, zei: "In Medjugorje voel je vrede en voel je je steeds herboren. Wij komen ook elk jaar naar het Jongerenfestival", besloot hij.

Jim Caviezel met ziener Ivan Dragicevic bij Radio Mir MedjugorjeAfgelopen zomer verbleef Hollywoodacteur Jim Caviezel een tijdje in Medjugorje. Hij bezocht ook Radio Mir Medjugorje. Caviezel werd bekend door zijn vertolking in Mel Gibsons film 'The Passion of the Christ'. De acteur vertelde aan Radio Mir dat hij deze rol nooit zou aanvaard hebben als hij Medjugorje niet gekend had, omdat zijn geloofsleven in Medjugorje helemaal vernieuwd werd. Caviezel maakte ook bekend dat er een film 'De Verrijzenis' wordt opgenomen en vroeg priesters en gelovigen te bidden voor die intentie.

"Medjugorje is een plaats van hoop voor mij. Ieder die hier komt, kan een diepe ontmoeting met de Hemel ervaren. Ik leerde Medjugorje kennen toen ik in Ierland was voor de opnames van de film 'De graaf van Monte Cristo'. We hadden grote problemen met het script en ik voelde dat er iets negatiefs kon gebeuren. Wanneer je in de filmindustrie werkt, kan één slechte film je hele carrière doen kelderen. Op dat moment was mijn vrouw voor de eerste keer in Medjugorje. Toen we met elkaar telefoneerden, hoorde ik een verandering in haar stem. Ze zei me dat ziener Ivan Dragicevic naar Ierland zou komen. Ik had een vrije dag en was in de gelegenheid om een Verschijning bij te wonen. Ik stond helemaal achteraan in een volgepakte kerk en begreep eigenlijk niet goed wat er gebeurde.

Lees meer...

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 oktober 2016"Lieve kinderen, de Heilige Geest maakte Mij naar de wil van de Hemelse Vader, tot moeder, de moeder van Jezus.  En hierdoor ook tot jullie moeder. Daarom kom Ik naar julie luisteren en kan Ik mijn moederlijke armen voor jullie openen, kan Ik jullie mijn hart geven en jullie vragen om bij me te blijven, want vanaf de top van het Kruis vertrouwde mijn Zoon jullie aan Mij toe.

Helaas kennen veel van mijn kinderen de liefde van mijn Zoon nog niet. Velen van hen willen Hem niet leren kennen. Oh mijn lieve kinderen, hoeveel kwaad geschiedt door hen die eerst moeten zien of begrijpen alvorens tot geloof te kunnen komen. Daarom dat jullie, mijn kinderen, mijn apostelen, in de stilte van jullie hart luisteren naar de stem van mijn Zoon, zodat jullie hart Zijn thuis mag worden. Moge het niet duister en droef worden, maar verlicht met het licht van mijn Zoon.

Zoek naar hoop door het geloof, want het geloof is het leven voor de ziel. Opnieuw nodig ik Jullie uit: bid, bid om het geloof te beleven in nederigheid, in geestelijke rust en verlicht door het Licht. Mijn kinderen, streef niet naar het ogenblikkelijk begrijpen van alles, want Ik kon ook niet meteen alles begrijpen, maar Ik beminde en Ik geloofde in de goddelijke woorden die mijn Zoon sprak. Hij die het eerste licht was en het begin van de verlossing.

Apostelen van mijn liefde, jullie die bidden, offer jullie op, heb lief, en oordeel niet. Ga en verspreid de waarheid, de woorden van mijn Zoon, het Evangelie. Want jullie zijn het levende Evangelie. Jullie zijn de lichtstralen van mijn Zoon. Mijn Zoon en Ik zullen bij jullie zijn om jullie te bemoedigen en te beproeven. Mijn kinderen, smeek altijd naar de zegen van hen, en alleen van hen, wiens handen gezegend zijn door mijn Zoon, jullie herders. Dankjewel."

Onze-Lieve-Vrouw zegende iedereen en alle daartoe meegebrachte religieuze voorwerpen. Ook Darren, de Ierse jongeman die eerder deze week opstond uit z'n rolstoel, woonde de Verschijning bij.

Filmpje van de Verschijning

Lees meer...

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish