Misschien heeft u zich ook ooit al afgevraagd hoe de Boodschap van de 25ste aan Marija Pavlovic in Medjugorje vertaald wordt?  De maandelijkse Boodschap wordt door de parochie van  Medjugorje vertaald in zes talen vanuit het Kroatisch: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Pools.

Van elke taalgroep zijn er twee mensen aanwezig.  Deze mensen spreken allemaal één vreemde taal zeer goed en hebben één van de zes officiële vertaal-talen als moedertaal.  De vertalers zijn geen professionele tolken, maar mensen die leven en werken in Medjugorje.

Koningin van de VredeVerschijningsplaats in de privékapel van Marija Pavlovic

Lees meer...

 

Tijdens het Jongerenfestival van 2010 werd de dagelijkse Verschijning aan Ivan Dragivevic live uitgezonden op internet.  De Verschijning vond plaats in Ivans privékapel in Medjugorje en werd telkens gevolgd door een korte vraagstelling vanuit het publiek.

Hieronder vindt u de transcriptie en vertaling van Ivans toelichting en antwoorden na de Verschijning op 2 augustus 2010.  Het livebeeld vindt u vanaf de 50 min en 45 sec.

Klik hier voor het filmverslag

Lees meer...

Boodschap van Maria gegeven op 1 januari 2011 aan Ivan:

Ivan verklaarde dat Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en gelukkig verscheen, met de gebruikelijke begroeting.

"Gezegend zij Jezus, mijn lieve kinderen.  Bid, bid, bid, lieve kinderen, en help me om mijn plannen met deze parochie en de wereld te verwezenlijken.  Lieve kinderen, bid in het bijzonder voor de roepingen en voor een sterk geloof bij mijn priesters.  Weet, lieve kinderen, dat ik altijd met u bid wanneer je moeilijke tijden doormaakt, dus volhardt in het gebed met mij.  Ik dank je omdat je mijn boodschappen hebt beantwoord, hebt aanvaard en ernaar leeft."


Boodschap van Maria gegeven op 2 januari 2011 aan Mirjana:

"Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op tot eenheid in Jezus, mijn Zoon.  Mijn moederlijk Hart bidt, dat jullie mogen begrijpen, dat jullie Gods familie zijn.  Door de geestelijke vrijheid van de wil, die de hemelse Vader jullie gegeven heeft, zijn jullie geroepen om zich bewust te zijn van de waarheid, van goed en kwaad.  Mogen gebed en vasten jullie harten openen en je helpen om de hemelse Vader te ontdekken door mijn Zoon.  Door de Vader te ontdekken wordt je leven gericht op het vervullen van Gods wil en het tot stand brengen van Gods familie, op de wijze die mijn Zoon verlangt.  Ik zal jullie op deze weg niet alleen laten.  Dank je wel!"

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, u verzamelt zich rond Mij, u zoekt uw weg, u zoekt, u zoekt de waarheid, maar bent het belangrijkste vergeten: u bent vergeten om op de juiste wijze te bidden.  Uw lippen spreken ontelbare woorden, maar uw geest voelt in het geheel niets.

Dwalend in duisternis stelt u zich God zelfs voor gelijk aan uzelf, en niet zoals Hij in werkelijkheid is in Zijn liefde.  Lieve kinderen, goed gebed komt uit het diepste van uw hart, uit uw lijden, uit uw vreugde, uit uw zoeken naar de vergeving der zonden.  Op die manier kunt u de ware God leren kennen, en daardoor ook uzelf, omdat u geschapen bent naar Zijn beeld.

Het gebed zal u brengen naar de vervulling van Mijn verlangen, van Mijn opdracht hier met u, tot eenheid in de familie van God.  Dank u wel!"

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, mijn moederlijk hart lijdt enorm als ik naar mijn kinderen kijk die voortdurend al het menselijke boven het goddelijke plaatsen, mijn kinderen die ondanks alles waarmee ze omringd zijn en en ondanks alle tekenen die hen worden gezonden, denken dat zij verder kunnen gaan zonder Mijn Zoon.  Dat kunnen ze niet!  Zij zijn op weg naar de eeuwige verdoemenis.

Daarom breng ik u samen, u die klaar staat om uw hart voor mij te openen, u die klaar staan om apostelen te zijn van mijn liefde, om mij te helpen; zodat u door uw leven naar Gods woord een voorbeeld zou zijn voor hen die het niet kennen.

Moge vasten en gebed u daarvoor de kracht geven, en ik zegen u met mijn moederlijke Zegen, in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.  Dank u wel!"

Mirjana Dragicevic-Soldo had dagelijkse verschijningen van 24 juni 1981 tot 25 december 1982.  Tijdens haar laatste dagelijkse verschijning deelde Onze-Lieve-Vrouw haar het tiende geheim mee en beloofde haar elk jaar te verschijnen op Mirjana's verjaardag, 18 maart.

De verschijning duurde dit jaar van 13u46 tot 13u50.  Ze vond plaats aan het Blauwe Kruis en werd bijgewoond door duizenden pelgrims.

Mirjana tijdens de Verschijning van 18-3-2011

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, ik ben met u in naam van de grootste Liefde, in naam van de lieve God, die dicht bij u is gekomen door mijn Zoon en u de ware liefde heeft getoond.  Ik wens u te leiden op de weg van God.  Ik wens u de ware liefde te onderrichten, zodat anderen dit in u kunnen zien, zodat u dit kunt zien in de anderen, zodat u een broer voor hen kunt zijn en dat anderen in u een genadevolle broer kunnen zien.

Mijn kinderen, wees niet bevreesd om uw harten voor Mij te openen.  Met Moederlijke liefde zal ik u tonen wat ik van ieder van u verwacht, wat ik verwacht van mijn apostelen. Begeef u op weg met Mij. Dank u wel!"

Mirjana zei dat Onze-Lieve-Vrouw elkeen en al hun religieuze voorwerpen de zegen gaf.  Onze-Lieve-Vrouw vroeg ons eveneens om te bidden voor de priesters en zei:

"Opnieuw wil ik benadrukken dat ik samen met hen zal zegevieren."

 

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, met moederlijke liefde verlang ik het hart van ieder van u te openen en u persoonlijke eenheid met de Vader te onderrichten.  Om dit te aanvaarden, moet u begrijpen dat u belangrijk bent voor God en dat Hij u elk afzonderlijk roept.  U moet begrijpen dat uw gebed een conversatie van een kind met de Vader is; dat liefde de weg is waarop U zich moet begeven, liefde voor God en liefde voor de naaste.

Dat is, mijn kinderen, de liefde die geen grenzen kent. Dat is de liefde die uitgaat van de waarheid en die tot het uiterste gaat.  Volg mij, kinderen, zodat ook anderen, door het herkennen van de waarheid en liefde in u, u zouden volgen. Dank u wel!"

Opnieuw vroeg Maria ons te bidden voor onze herders, onze priesters en zei:

"Zij hebben een bijzondere plaats in mijn hart.  Zij vertegenwoordigen mijn Zoon."

Klik hier voor een filmpje van de Verschijning.

Weldra vindt een nieuwe bedevaart voor personen met een beperking plaatsDe vierde internationale bedevaart voor personen met een beperking zal plaatsvinden van 11 tot 14 juni 2015 in Medjugorje. De bedevaarders zullen opnieuw kunnen overnachten bij de parochianen van Medjugorje. De vorige bedevaart ging door in oktober 2014 met als thema: "In de school van Onze-Lieve-Vrouw". Meer dan 1350 mensen namen eraan deel. De bedevaart is een organisatie van de vereniging "Susret" uit Citluk, in samenwerking met de parochie van Medjugorje en het weeshuis "Moeders Dorp". Ondanks het grote aantal deelnemers kon iedereen gratis verblijven bij de gezinnen of in de hotels van Medjugorje. 85 gezinnen uit Medjugorje openden hun hart en huis voor deze goede daad van liefde.

Lees meer...

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish