Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 april 2017"Lieve kinderen, apostelen van mijn liefde, het is aan jullie om de liefde van mijn Zoon te verspreiden onder ieder die haar nog niet kennen, jullie, kleine lichtjes van de wereld, die Ik met moederlijke liefde leer om helder te schijnen met volle schittering. Het gebed zal jullie helpen, want gebed redt jullie, gebed redt de wereld. Daarom, mijn kinderen, bidt met woorden, gevoelens, dankbare liefde en offer. Mijn Zoon heeft jullie de weg getoond - Hij die vleesgeworden is en van mij de eerste Kelk maakte, heeft met zijn verheven offer getoond hoe jullie liefde moeten geven.

Daarom, mijn kinderen, wees niet bang om de waarheid te spreken. Wees niet bang om jezelf en de wereld te veranderen door liefde te zaaien, door alles te doen waardoor mijn Zoon gekend wordt en geliefd door anderen lief te hebben in Hem. Als een moeder ben Ik altijd bij jullie. Ik smeek mijn Zoon om jullie te helpen dat liefde mag regeren in jullie leven - liefde die leeft, liefde die aantrekt, liefde die leven geeft. Ik leer jullie zulke liefde - pure liefde. Het is aan jullie, mijn apostelen, om haar te herkennen, te beleven en te verspreiden. Bidt met gevoel voor jullie herders opdat zij met liefde van mijn Zoon kunnen getuigen. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Een grote menigte gelovigen wachtte op Mirjana

Zienster Mirjana Dragicevic-Soldo had dagelijkse Verschijningen van 24 juni 1981 tot 25 december 1982.  Tijdens de laatste dagelijkse Verschijning vertelde Onze-Lieve-Vrouw haar het tiende geheim en zei dat Ze voortaan jaarlijks zou verschijnen op 18 maart, Mirjana's verjaardag.  Zo ook dit jaar.  Vele duizenden pelgrims verzamelden bij het Blauwe Kruis voor het bidden van de Rozenkrans, de eerste mensen al van vier uur in de ochtend.

Rond 13u35 kwam Mirjana aan bij het Blauwe Kruis en zowat tien minuten later verscheen Onze-Lieve-Vrouw. Maria bleef vier en een halve minuut onder ons.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, mijn Moederlijk verlangen is dat jullie harten vervuld zouden zijn van vrede en dat jullie zielen zo zuiver zouden zijn dat jullie in de aanwezigheid van mijn Zoon zijn gelaat zouden kunnen zien. Want, mijn kinderen, als Moeder weet Ik dat jullie dorsten naar vertroosting, hoop en bescherming. Bewust en onbewust zoeken jullie, mijn kinderen, naar mijn Zoon. Ook Ik, tijdens mijn tijd op aarde, heb mij verheugd, heb geleden en geduldig de pijn verdragen, tot mijn Zoon in al zijn Glorie, dit wegnam. En daarom zeg Ik tot mijn Zoon: help hen altijd.

Jullie, mijn kinderen, verlicht met ware liefde de duisternis van de zelfzucht die zoveel van mijn kinderen omhult. Wees grootmoedig. Mogen zowel jullie handen als jullie hart altijd geopend zijn. Wees niet bevreesd! Geef jezelf over aan mijn Zoon met vertrouwen en hoop. Terwijl je naar Hem kijkt, leef het leven in liefde. Liefhebben betekent jezelf wegschenken, verdragen, en nooit oordelen. Liefhebben betekent leven naar de woorden van mijn Zoon. Mijn kinderen, als een Moeder zeg Ik tot jullie: alleen de ware liefde leidt naar het eeuwige geluk. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 maart 2017"Lieve kinderen, met moederlijke liefde kom Ik jullie helpen om meer liefde te hebben en dat betekent meer geloof. Ik kom jullie helpen om het Woord van mijn Zoon met meer liefde te beleven, zodat de wereld kan veranderen. Daarom, apostelen van mijn liefde, verzamel Ik jullie rondom mij. Kijk naar mij vanuit je hart, spreek tot mij als een moeder over je pijn, lijden en vreugde. Vraag mij dat Ik voor jou zou bidden tot mijn Zoon. Mijn Zoon is genadig en rechtvaardig. Mijn moederlijk hart zou wensen dat jij ook zo zou worden.

Mijn moederlijk hart zou wensen dat jullie, apostelen van mijn liefde, met jullie leven over mijn Zoon en mij zouden spreken met iedereen rond jullie, zodat de wereld kan veranderen, zodat eenvoud en zuiverheid kan terugkeren, zodat geloof en hoop kan terugkeren. Daarom, mijn kinderen, bid, bid, bid met het hart, bid met liefde, bid door goede werken. Bid dat iedereen mijn Zoon zou leren kennnen, zodat de wereld kan veranderen, zodat de wereld gered kan worden. Beleef de woorden van mijn Zoon met liefde. Oordeel niet, maar integendeel, bemin elkaar zodat mijn hart kan triomferen. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Pater Tomislav Ivancic is gestorven

Pater Tomislav Ivancic in MedjugorjePater Ivancic was een vermaarde theoloog en stierf op 17 februari 2017 in Zagreb in de leeftijd van 79 jaar. Hij werd geboren op 30 november 1938 in Davor (Joegoslavië) en studeerde en promoveerde aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome. Hij was zijn hele leven een onvermoeibare, actieve priester, theoloog, wetenschapper en vriend die zich altijd ingezet heeft voor de genezing en het heil van de zielen. Naast zijn opdracht als hoogleraar fundamentele theologie aan de theologische faculteit in Zagreb, was hij van 1998 tot 2001 ook decaan en organiseerde hij tal van seminaries in Kroatië, Oostenrijk en vele andere landen.

Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de zogenaamde Hagiotherapie die zich toelegt op de geestelijke genezing. Professor Tomislav Ivancic was ook nauw verbonden met de gebeurtenissen in Medjugorje. In september 1982 bezocht hij Medjugorje voor het eerst, op verzoek van toenmalig pastoor Petar Pervan. Hij bracht veel tijd door met de zieners. Bidden we voor zijn zielerust.

Videobewaking in Medjugorje

Videobewaking in MedjugorjeDe regering van het kanton Herzegovina-Neretva heeft besloten een camerabewakingssysteem te installeren in Medjugorje en Bijakovici. Alle openbare plaatsen zullen onder permanente videobewaking komen te staan. Doel is de veiligheid te verhogen en eventuele criminele feiten gemakkelijker te kunnen oplossen.

Een installatiedatum voor het surveillancesysteem werd niet meegedeeld.

Winterreces medische hulppost loopt ten einde

De Maltezer Orde informeert de pelgrims dat de EHBO-post in Medjugorje heropent op 9 april 2017. De hulpverleners zullen opnieuw ten dienste staan van de pelgrims tot en met 31 oktober 2017.

Bouwwerken in Medjugorje

Werken bij het buitenaltaar in MedjugorjeMomenteel zijn werkzaamheden aan de gang bij het buitenaltaar in Medjugorje. De bekleding van de trappen wordt vernieuwd maar ook de zone voor de priesters ging op de schop. Vermoedelijk zullen na afloop van de werken meer zitplaatsen ter beschikking komen van de concelebrerende priesters. Tijdens drukke momenten zoals de verjaardag van de Verschijningen, sommige kerkelijke feestdagen en het jaarlijkse Jongerenfestival dierf het al eens ontbreken aan voldoende zitplaatsen voor geestelijken.

Kersverse voorzitter van het Europees parlement bezocht Medjugorje

Antonio Tajani bij het Blauwe Kruis in MedjugorjeDe Italiaan Antonio Tajani, die op 17 januari dit jaar verkozen werd tot nieuwe voorzitter van het Europees parlement, bezocht Medjugorje in juli vorig jaar. Hij werd daarbij vergezeld van drie andere politici uit het Europees parlement: de Franse Elisabeth Morin-Chartier en twee Italianen, Alberto Cirio en Lorenzo Casa. Alberto Cirio is een regelmatige pelgrim in Medjugorje. De vier hadden een ontmoeting met pastoor Marinko Šakota en ziener Jakov Čolo.

De 53-jarige voorzitter is een voormalige piloot van de Italiaanse luchtmacht en maakt deel uit van de Europese Volkspartij (EVP), de christendemocratische fractie in het Europees parlement. Hij volgde de Duitse socialist Martin Schulz op die zich kandidaat zal stellen voor het Duitse Bondskanselierschap.

Bron: crownofstars.blogspot.be

Humanitaire vereniging "Marijine ruke" (Handen van Maria) zoekt hulp

Jakov Colo over de 'Handen van Maria'De humanitaire vereniging "Marijine ruke" (Handen van Maria) zoekt hulp. De vereniging werd gesticht in juli 2016 in Medjugorje met als doel de armen en behoeftigen te helpen. Voorafgaand aan de oprichting waren medewerkers al drie jaar lang actief in de armenzorg van de parochie. Op de korte tijd sinds haar oprichting sloten al 90 vrijwillige medewerkers zich aan, voornamelijk jonge mensen uit Medjugorje en omgeving. Ze willen allen onbaatzuchtig een stukje van hun tijd geven aan de medemens in nood.

De medewerkers zien elkaar regelmatig om samen te bidden, voor werkoverleg en nemen actief deel aan hulpacties. Jakov Colo kwam op Radio Mir spreken over de vereniging en de manieren om haar te steunen: "Iedere maandag zien wij elkaar om samen de Rozenkrans te bidden. We bidden de Heer dat Hij de liefde, de vreugde en de vrede in ons vermeerdert, zodat wij deze gaven kunnen doorgeven aan alle andere mensen. Dan stellen we een weekplan op. Wel 200 mensen doen maandelijks beroep op de parochie. We bezorgen hen een pakket met levensmiddelen. Er zijn ook gezinnen met vijf, zes, acht en zelfs tien kinderen bij. Die bezoeken we opdat ook deze mensen een fatsoenlijk leven zouden kunnen leiden. Sinds kort bezoeken we ook rusthuizen. Ik roep alle parochianen en alle andere mensen op die ons kunnen helpen om zich bij ons te melden."

Alle geschenken, levensmiddelen, toiletartikelen, andere koopwaren of geldelijke giften kunnen bezorgd worden op de Pastorie, elke dag van 8 tot 16 uur. Of u kunt van thuis uit steunen door middel van een schenking op rekening IBAN: BA39 1610 0001 6333 0066 - BIC: RZBABA2S van de Raiffeisen bank, Zmaja od Bosne bb Sarajevo. Meer informatie over de vereniging vindt u op www.marijine-ruke.ba (Kroatisch).

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 februari 2017"Lieve kinderen, jullie die je best doen om elke dag van je leven te offeren aan mijn Zoon, jullie die proberen met Hem te leven, jullie die bidden en offers brengen, jullie zijn de hoop in deze wereld zonder vrede. Jullie zijn stralen van het Licht van mijn Zoon, een levend Evangelie en jullie zijn mijn beminde apostelen van liefde. Mijn Zoon is met jullie. Hij is met degenen die aan Hem denken en die bidden. Maar zo wacht Hij ook geduldig op degenen die Hem niet kennen. Daarom, jullie, apostelen van mijn liefde, bid met het hart en laat door jullie werken de liefde van mijn Zoon zien. Dit is de enige hoop voor jullie en ook de enige weg naar het eeuwig leven. Ik, als moeder, ik ben hier bij jullie. Jullie gebeden, tot mij gericht, zijn voor mij de mooiste rozen van liefde. Ik kan enkel zijn waar ik de geur van rozen ruik: daar is hoop! Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Twaalfjarige pelgrim: "Maria, moeder voor ieder van ons"

De familie KopričanecIn januari kwamen Katarina en Nevenko Kopričanec uit Koprivnica in Kroatië samen met hun zoon Šimun-Benedikt naar Medjugorje. Het echtpaar bad vele jaren voor een kind en kregen een zoon als vrucht van dit gebed. Hij is vandaag 12 jaar oud. Op Radio Mir zei Katarina: "Mijn vakantie valt gewoonlijk in januari. In mijn parochie wordt de geboorte gevierd van de Heilige Maagd Maria en normaal gaan wij daarheen, maar nu wilde ik graag naar hier komen omdat dit een plaats is waar ik vrede voel en de genade van God. Al van kindsbeen af voel ik me aangetrokken tot de Moeder Gods."

Nevenko voegde eraan toe dat zijn ervaring met Medjugorje begon in 1982/1983: "Mijn vader was kunstschilder en hield een tentoonstelling in Široki Brijeg. Hij leefde toen tien dagen samen met de Franciscanen daar. Ik was bij hem en kwam toen voor de eerste keer naar Medjugorje. Later sloot ik me aan bij de Maranatha-gebedsgemeenschap onder leiding van pater Smiljan Kožul en kwamen we telkens naar hier met Pinksteren. Men krijgt hier kracht die je niet in andere omstandigheden ervaart. Ik kan jullie ook nog iets persoonlijks vertellen. Iedere keer als wij hier op bedevaart komen, hebben we ook enkele mensen met een beperking op de bus die met ons meekomen. Op een keer was er een meisje van zo'n 14-15 jaar oud. Ik droeg haar op mijn rug de Kruisberg op. Dat ging probleemloos, want wat men hier voelt is anders... het is Maria!"

Ook de jongste van het gezin, de 12 jarige Šimun-Benedikt sprak op de radio over Medjugorje: "Ik houd zoveel van de Gospa, want dit is de plaats waar Zij zegt: vrede, vrede, bid, vast en wees goed! Hier kan ieder mens  z'n eigen vrede vinden want Maria is moeder voor ieder van ons. Zoals Jezus geleden heeft voor ieder van ons, zo is Maria moeder voor ieder van ons."

"In Medjugorje wist ik wat ik moest doen met mijn leven"

Priester Julijan Madžar: "In Medjugorje wist ik wat ik moest doen met mijn leven"Voor het eerst in 42 jaar krijgt Kiseljak, een klein dorp in Bosnië, een nieuwgewijde priester. Pater Julijan Madžar is geboren in 1991 en werd op 19 juni 2016 diaken gewijd. Op 27 november 2016 ontving hij de priesterwijding uit handen van Kardinaal Vinko Puljic van Sarajevo. Pater Julijan was te gast op Radio Mir en vertelde er over zijn moeizame weg naar het priesterschap. Hij zei ook hoe Medjugorje hem geholpen en gesterkt heeft in zijn priesterroeping. Dat was voor hem het grootste wonder van Medjugorje: "Na mijn vijfde jaar seminarie kreeg ik twijfels en onzekerheden. Ik vroeg me af wat ik moest doen? Moest ik wel priester worden? Ik vroeg mijn Provincaal wat bedenktijd en die werd mij gegund.

Ik was in die periode naar iets op zoek, maar ik wist niet naar wat. Mijn toenmalige pastoor, pater Damir Pavic, raadde me aan om naar Medjugorje te gaan. Ik ging er vroeger soms ook al heen. Op een keer was ik hier met een paar vrienden en het regende de hele dag door, maar wij wilden absoluut de Verschijningsberg opgaan. Tijdens die klim bad ik God om een teken wat ik moest doen. Ik bedrieg iedereen, mijzelf, mijn ouders, mijn provinciaal, zo bedacht ik me. Toen we aankwamen bij de Verschijningsberg waren nog maar enkele mensen daar. Iedereen ging weg en alleen mijn twee vrienden en ik bleven over. Op dat moment leek alles te stoppen, het was alsof de Hemel zich voor mij opende. Ik voelde een warmte in mij en dat was mijn teken. Ik ging terug naar mijn pension en nam deel aan een seminarie in Domus Pacis onder leiding van pater Ljubo Kurtovic.

Ik kan die vijf dagen nauwelijks beschrijven, woorden schieten tekort. Toen ik daar was, opende ik mezelf voor de eerste keer, ik voelde Gods aanwezigheid en plots wist ik wat ik moest doen met mijn leven. Toen ik de Verschijningsberg beklom, bad ik tot Gospa om me te helpen. Er waren enkele onheilsberichten over Medjugorje in die tijd en dat bracht me in verwarring. Ik stond voor Haar standbeeld en zei: ik heb Uw hulp nodig, ik verlang naar vrede, ik moét weten wie ik ben. Toen ik afdaalde, voelde het alsof alles zich opende voor mij en mijn ketenen verbroken werden. Ik kwam thuis en vertelde aan iedereen dat ik veranderd was. Tegelijk zei ik dat ik niets speciaals had moeten doen, dat was het grootste wonder van Medjugorje. De rust en het vertrouwen die ik daar ontving, zijn nog steeds bij me en leiden me door het leven. Met de hulp van God zal ik bedevaarten naar Medjugorje organiseren in mijn toekomstige parochie. Ik geloof dat ik iedereen daarmee kan helpen zoals het ook mij geholpen heeft. Goddank dat wij Medjugorje hebben", zo besloot pater Julijan.

Het leven in Medjugorje tijdens de winterNa de drukke periode van Kerstmis en Nieuwjaar wordt het nu even rustig en vredig voor parochianen, Franciscanen, Franciscanerzusters en iedereen die in Medjugorje werkt. De pelgrims die nu nog komen, zoeken een persoonlijke ontmoeting met Jezus en Maria in de stilte op de bergen, in de kerk en in de aanbiddingskapel.

Het sacramenteel en parochiaal leven loopt volgens het reguliere schema. Ook het gebedsprogramma in de kerk verloopt zoals normaal, er is voor iedereen biechtgelegenheid voor aanvang van elke avonddienst. Op vrijdag wordt de Kruisweg gebeden op de Kruisberg, terwijl men op zondag de Rozenkrans bidt op de Verschijningsberg. Elke 25ste van de maand is er nachtaanbidding.

De parochie van Medjugorje stuurde een boodschap naar alle parochianen: "Dierbare parochianen, nu we een kalmere periode ingaan met minder verplichtingen dan tijdens het hoogseizoen nodigen we jullie uit voor het gebedsprogramma 's avonds. Laten we samenkomen voor de Rozenkrans en de Heilige Mis, om de goede God te danken voor alles wat wij ontvangen door de voorspraak van de Koningin van de Vrede."

Klik hier voor een fotoreportage.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish