Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 oktober 2019"Lieve kinderen, de wil en de liefde van de hemelse Vader zorgen ervoor dat Ik onder jullie ben, om - met een moederlijke liefde - je te helpen het geloof in je hart te laten groeien, zodat je het doel van het aardse leven en de grootheid van het hemelse echt kunt begrijpen. Mijn kinderen, het aardse leven is de weg naar de eeuwigheid, naar de waarheid en naar het leven - naar mijn Zoon. Ik wens je op die weg te leiden. Jullie, mijn kinderen - jullie die altijd dorsten naar meer liefde, waarheid en geloof - moeten weten dat er maar één bron is waaruit jullie kunnen drinken. Het is vertrouwen in de hemelse Vader; het is vertrouwen in Zijn liefde. Geef jezelf volledig over aan Zijn wil en wees niet bang. Alles wat het beste voor je is, alles dat je naar het eeuwige leven leidt, zal aan je worden gegeven. Je zult begrijpen dat het doel van het leven niet altijd is om te willen en te nemen, maar om lief te hebben en te geven. Je zult echte vrede en ware liefde hebben. Jullie zullen apostelen van liefde zijn. Door jullie voorbeeld zullen die kinderen die mijn Zoon en Zijn liefde niet kennen, verlangen Hem te kennen. Mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, aanbid mijn Zoon met Mij en bovenal, houd van Hem. Probeer altijd in Zijn waarheid te leven. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning


Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 september 2019"Lieve kinderen, bid! Bid de Rozenkrans elke dag - die bloemenkrans die Mij als moeder rechtstreeks verbindt met je pijnen, lijden, verlangens en verwachtingen. Apostelen van mijn liefde, Ik ben bij je door de genade en de liefde van mijn Zoon, en Ik vraag om gebeden van jou. De wereld heeft je gebeden nodig om zielen te bekeren. Open je hart met volledig vertrouwen in mijn Zoon, Hij zal er de samenvatting van Zijn woorden in schrijven, woorden die liefde zijn. Leef in een onverbrekelijke verbinding met het Allerheiligste Hart van mijn Zoon. Mijn kinderen, als moeder zeg Ik je dat het de hoogste tijd is dat je voor mijn Zoon knielt om Hem te erkennen als je God, het middelpunt van je leven. Bied Hem geschenken aan – waar Hij het meest van houdt, is liefde voor de naaste, barmhartigheid en zuivere harten. Apostelen van mijn liefde, veel van mijn kinderen erkennen mijn Zoon nog steeds niet als hun God; ze hebben Zijn liefde nog niet leren kennen. Maar jij, met je gebed uitgesproken vanuit een zuiver en open hart, door de geschenken die jij aan mijn Zoon aanbiedt, zullen zelfs de moeilijkste harten openen. Apostelen van mijn liefde, de kracht van het gebed uitgesproken vanuit het hart - een krachtig gebed vol liefde - verandert de wereld. Daarom, mijn kinderen: bid, bid, bid. Ik ben met jullie. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Update 3-8-2019: Filmpje van de Verschijning toegevoegd

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 augustus 2019"Lieve kinderen, groot is de liefde van mijn Zoon. Mochten jullie de grootheid van zijn Liefde leren kennen, zouden jullie nooit ophouden Hem te aanbidden en te danken. Hij is altijd levend onder jullie in de Eucharistie, omdat de Eucharistie zijn Hart is. De Eucharistie is het hart van het geloof. Hij heeft jullie nooit verlaten. Zelfs wanneer jullie zich van Hem trachtten te verwijderden, heeft Hij jullie nooit verlaten. Daarom is mijn moederlijk hart gelukkig wanneer Ik zie hoe jullie, vervuld van liefde, terugkeren tot Hem. Wanneer Ik zie dat jullie naar Hem gaan langs de weg van bekering, liefde en hoop.

Mijn moederlijk hart weet dat, wanneer jullie erop uittrekken langs de weg van het geloof, jullie als een jonge scheut, een knop zijn. Maar door gebed en vasten zullen jullie vruchten worden, mijn bloemen, apostelen van mijn liefde. Jullie zullen dragers worden van het licht en jullie zullen de mensen om jullie heen verlichten met liefde en wijsheid.

Mijn kinderen, als moeder smeek Ik jullie: bid, overweeg en bezin. Al het mooie dat jullie overkomt, zowel pijn als vreugde, doet jullie groeien in spiritualiteit, zodat  mijn Zoon kan groeien in jullie. Mijn kinderen, geef jullie zelf over aan Hem. Geloof in Hem. Vertrouw op zijn Liefde, laat Hem jullie leiden. Moge de Eucharistie de plaats zijn waar jullie ziel gevoed wordt en waarna liefde en waarheid verspreid worden en getuigenis vormen over mijn Zoon. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

 

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 juli 2019"Lieve kinderen, volgens de wil van de Barmhartige Vader, gaf en blijf Ik jullie tekenen geven van mijn moederlijke aanwezigheid. Mijn kinderen, dit is een moederlijk verlangen naar genezing van de zielen. Dit is een verlangen dat elk van mijn kinderen tot het ware geloof zou komen, wonderlijke ervaringen zou beleven, zou drinken van de bron die de woorden van mijn Zoon zijn, woorden van leven.

Mijn kinderen, door zijn liefde en offer bracht mijn Zoon het licht van het geloof in de wereld en toonde Hij de weg van het geloof. Want, mijn kinderen, geloof verlicht pijn en lijden. Het ware geloof maakt het gebed gevoeliger en bewerkt daden van barmhartigheid - een bekering, aalmoezen geven. Wie onder mijn kinderen het ware geloof bezit is gelukkig ondanks alles, want zij ervaren reeds een begin van het hemelse geluk op aarde.

Daarom, mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, roep Ik jullie op om een voorbeeld te zijn van het ware geloof, om licht te brengen waar duisternis is, om te leven naar mijn Zoon. Mijn kinderen, als moeder zeg Ik jullie: jullie kunnen de weg van het geloof en van mijn Zoon niet volgen zonder jullie herders. Bid dat zij de kracht en de liefde bezitten om jullie te leiden. Mogen jullie gebeden hen altijd vergezellen. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Ivanka ElezIvanka kreeg haar laatste dagelijke verschijning op 7 mei 1985.  Sedertdien ziet Ivanka Maria nog één keer per jaar, op de verjaardag van de Verschijningen.

De Verschijning op 25-6-2019 duurde vier minuten (18u37 - 18u41). Na de Verschijning verklaarde Ivanka dat Onze-Lieve-Vrouw de volgende Boodschap gaf: "Lieve kinderen, bid, bid, bid".

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 juni 2019"Lieve kinderen, alleen een zuiver en open hart kan bewerken dat jullie mijn Zoon werkelijk leren kennen en dat allen die zijn Liefde niet kennen, deze door jullie leren kennen. Alleen de liefde kan bewerken dat jullie begrijpen dat zij sterker is dan de dood, omdat de ware Liefde de dood heeft overwonnen en heeft bewerkt dat de dood niet bestaat.

Mijn kinderen, vergeving is de meest verheven vorm van liefde. Jullie, als apostelen van mijn liefde, moeten bidden, opdat jullie geestelijk sterk zijn en kunnen begrijpen en vergeven. Jullie, apostelen van mijn liefde, geven door begrip en vergeving een voorbeeld van liefde en barmhartigheid. Begrijpen en kunnen vergeven is een gave waarvoor men moet bidden en die men moet voeden.

Door te vergeven laat je zien hoe liefde te geven. Als jullie vergeven, laat je zien dat jullie weten te beminnen. Kijk alleen maar, mijn kinderen, hoe de hemelse Vader jullie met grote liefde, met begrip, vergeving en gerechtigheid liefheeft en hoe Hij mij, de Moeder van jouw hart, aan jullie geeft. En hier ben Ik temidden van jullie om jullie met mijn moederlijke zegen te zegenen, om jullie tot gebed en vasten op te roepen, om jullie te zeggen om te geloven, te hopen, te vergeven, voor jullie herders te bidden en bovenal grenzeloos te beminnen.

Mijn kinderen, volg mij na. Mijn weg is de weg van vrede en liefde, de weg van mijn Zoon. Dat is de weg die leidt naar de triomf van mijn Hart. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Koningin van de Vrede bidt voor ons!Dierbare Apostelen van Maria,
Beste vrienden van Medjugorje en Bedevaart.net,

De afgelopen dagen werd onze mailbox overspoeld door spijtberichten, steunbetuigingen, dankwoorden,... Het is onmogelijk om ieder van jullie persoonlijk te antwoorden, onze excuses daarvoor. Maar het is wel duidelijk dat het bericht van de stopzetting van deze website veel harten beroerd heeft. Meer dan we voor mogelijk hielden.

Voor zoveel blijken van waardering kunnen we onmogelijk ongevoelig blijven. Kennelijk heeft Bedevaart.net een uniek plekje gekregen in de harten van veel Medjugorjevrienden die via de site nauw verbonden blijven met onze allerliefste Hemelmoeder in Medjugorje.

Jullie smeekbede klonkt vrijwel unaniem, of zoals iemand schreef: "de website is een altijd een bijzondere steun geweest en een aanmoediging om het ‘vuur dat in ons hart brandt' nog meer aan te wakkeren en levendig te houden. (...) Een constante online lofbetuiging voor Maria."

Daarom, op vraag van velen: Bedevaart.net zal blijven bestaan. De liefde voor Jezus en Maria overwint!

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan een oplossing om een doorstart van deze website mogelijk te maken. Het is niet helemaal uitgesloten dat we nog een oproep zullen lanceren voor vrijwillige medewerkers. Op dit moment werd alvast het nodige ondernomen om de website in de lucht te houden. Ook morgen en de komende dagen, weken en maanden zal Bedevaart.net online blijven.

Hvaljen Isus i Marija!
Lof zij Jezus en Maria!

Beste bezoeker,

Na vele jaren tot uw dienst zal Bedevaart.net op 23 mei 2019 de deuren sluiten. De tijd ontbreekt ons om eenzelfde service te kunnen garanderen dan u lange tijd van ons gewend was.

Wij danken u voor het trouwe bezoek, voor uw gebed, voor de vele aanmoedigende woorden.

Mir i dobro!
Vrede en alle goeds!

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish