Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 juli 2019"Lieve kinderen, volgens de wil van de Barmhartige Vader, gaf en blijf Ik jullie tekenen geven van mijn moederlijke aanwezigheid. Mijn kinderen, dit is een moederlijk verlangen naar genezing van de zielen. Dit is een verlangen dat elk van mijn kinderen tot het ware geloof zou komen, wonderlijke ervaringen zou beleven, zou drinken van de bron die de woorden van mijn Zoon zijn, woorden van leven.

Mijn kinderen, door zijn liefde en offer bracht mijn Zoon het licht van het geloof in de wereld en toonde Hij de weg van het geloof. Want, mijn kinderen, geloof verlicht pijn en lijden. Het ware geloof maakt het gebed gevoeliger en bewerkt daden van barmhartigheid - een bekering, aalmoezen geven. Wie onder mijn kinderen het ware geloof bezit is gelukkig ondanks alles, want zij ervaren reeds een begin van het hemelse geluk op aarde.

Daarom, mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, roep Ik jullie op om een voorbeeld te zijn van het ware geloof, om licht te brengen waar duisternis is, om te leven naar mijn Zoon. Mijn kinderen, als moeder zeg Ik jullie: jullie kunnen de weg van het geloof en van mijn Zoon niet volgen zonder jullie herders. Bid dat zij de kracht en de liefde bezitten om jullie te leiden. Mogen jullie gebeden hen altijd vergezellen. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Ivanka ElezIvanka kreeg haar laatste dagelijke verschijning op 7 mei 1985.  Sedertdien ziet Ivanka Maria nog één keer per jaar, op de verjaardag van de Verschijningen.

De Verschijning op 25-6-2019 duurde vier minuten (18u37 - 18u41). Na de Verschijning verklaarde Ivanka dat Onze-Lieve-Vrouw de volgende Boodschap gaf: "Lieve kinderen, bid, bid, bid".

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 juni 2019"Lieve kinderen, alleen een zuiver en open hart kan bewerken dat jullie mijn Zoon werkelijk leren kennen en dat allen die zijn Liefde niet kennen, deze door jullie leren kennen. Alleen de liefde kan bewerken dat jullie begrijpen dat zij sterker is dan de dood, omdat de ware Liefde de dood heeft overwonnen en heeft bewerkt dat de dood niet bestaat.

Mijn kinderen, vergeving is de meest verheven vorm van liefde. Jullie, als apostelen van mijn liefde, moeten bidden, opdat jullie geestelijk sterk zijn en kunnen begrijpen en vergeven. Jullie, apostelen van mijn liefde, geven door begrip en vergeving een voorbeeld van liefde en barmhartigheid. Begrijpen en kunnen vergeven is een gave waarvoor men moet bidden en die men moet voeden.

Door te vergeven laat je zien hoe liefde te geven. Als jullie vergeven, laat je zien dat jullie weten te beminnen. Kijk alleen maar, mijn kinderen, hoe de hemelse Vader jullie met grote liefde, met begrip, vergeving en gerechtigheid liefheeft en hoe Hij mij, de Moeder van jouw hart, aan jullie geeft. En hier ben Ik temidden van jullie om jullie met mijn moederlijke zegen te zegenen, om jullie tot gebed en vasten op te roepen, om jullie te zeggen om te geloven, te hopen, te vergeven, voor jullie herders te bidden en bovenal grenzeloos te beminnen.

Mijn kinderen, volg mij na. Mijn weg is de weg van vrede en liefde, de weg van mijn Zoon. Dat is de weg die leidt naar de triomf van mijn Hart. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Koningin van de Vrede bidt voor ons!Dierbare Apostelen van Maria,
Beste vrienden van Medjugorje en Bedevaart.net,

De afgelopen dagen werd onze mailbox overspoeld door spijtberichten, steunbetuigingen, dankwoorden,... Het is onmogelijk om ieder van jullie persoonlijk te antwoorden, onze excuses daarvoor. Maar het is wel duidelijk dat het bericht van de stopzetting van deze website veel harten beroerd heeft. Meer dan we voor mogelijk hielden.

Voor zoveel blijken van waardering kunnen we onmogelijk ongevoelig blijven. Kennelijk heeft Bedevaart.net een uniek plekje gekregen in de harten van veel Medjugorjevrienden die via de site nauw verbonden blijven met onze allerliefste Hemelmoeder in Medjugorje.

Jullie smeekbede klonkt vrijwel unaniem, of zoals iemand schreef: "de website is een altijd een bijzondere steun geweest en een aanmoediging om het ‘vuur dat in ons hart brandt' nog meer aan te wakkeren en levendig te houden. (...) Een constante online lofbetuiging voor Maria."

Daarom, op vraag van velen: Bedevaart.net zal blijven bestaan. De liefde voor Jezus en Maria overwint!

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan een oplossing om een doorstart van deze website mogelijk te maken. Het is niet helemaal uitgesloten dat we nog een oproep zullen lanceren voor vrijwillige medewerkers. Op dit moment werd alvast het nodige ondernomen om de website in de lucht te houden. Ook morgen en de komende dagen, weken en maanden zal Bedevaart.net online blijven.

Hvaljen Isus i Marija!
Lof zij Jezus en Maria!

Beste bezoeker,

Na vele jaren tot uw dienst zal Bedevaart.net op 23 mei 2019 de deuren sluiten. De tijd ontbreekt ons om eenzelfde service te kunnen garanderen dan u lange tijd van ons gewend was.

Wij danken u voor het trouwe bezoek, voor uw gebed, voor de vele aanmoedigende woorden.

Mir i dobro!
Vrede en alle goeds!

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 mei 2019"Lieve kinderen, met moederlijke liefde roep Ik jullie op om de grote liefde van mijn Zoon te beantwoorden met een zuiver en open hart, in volkomen vertrouwen. Ik ken de grootsheid van zijn liefde. Ik heb Hem in mij gedragen, de Hostie in het hart, het Licht en de Liefde van de wereld.

Mijn kinderen, dat Ik mij tot jullie richt is een teken van liefde en tederheid van de Hemelse Vader, een grote glimlach vervuld van liefde van mijn Zoon, een oproep tot eeuwig leven. Uit liefde werd het Bloed van mijn Zoon voor jullie vergoten. Kostbaar Bloed voor jullie redding, voor eeuwig leven. De Hemelse Vader schiep de mens voor eeuwig geluk. Wie de liefde van mijn Zoon kent en Hem volgt, kan onmogelijk sterven. Het leven zegevierde, Mijn Zoon leeft. Daarom, mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, moge het gebed jullie de weg en de wijze tonen waarop jullie de liefde van mijn Zoon kunnen verspreiden, gebed in de meest verheven vorm.

Mijn kinderen, ook wanneer jullie trachten te leven volgens de woorden van mijn Zoon, is dat gebed. Wanneer jullie van de mensen houden die jullie ontmoeten, verspreiden jullie de liefde van mijn Zoon. Het is liefde die de deuren van het Paradijs opent. Mijn kinderen, vanaf het begin bad Ik voor de Kerk. Daarom roep Ik ook jullie op, apostelen van mijn liefde, om voor de Kerk en haar dienaren te bidden, voor hen die mijn Zoon geroepen heeft. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning


 

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 april 2019"Lieve kinderen, zoals een moeder die haar kinderen kent, weet Ik dat jullie smachten naar mijn Zoon. Ik weet dat jullie smachten naar waarheid, naar vrede, naar hetgeen puur is en niet misleidend. Daarom dat Ik als moeder, door de liefde van God, tot jullie spreek en jullie oproep om, door gebed en door een zuiver en innerlijk open hart, mijn Zoon te leren kennen, zijn liefde, zijn barmhartig hart.

Mijn Zoon zag de schoonheid in alles. Hij zoekt het goede in alle zielen, zelfs het kleine en verborgene, en vergeeft het kwade. Daarom, mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, roep Ik jullie op om Hem te aanbidden, om Hem onophoudelijk te danken en om eerzaam te zijn. Want Hij heeft goddelijke woorden tot jullie gesproken, woorden voor allen en voor altijd. Daarom, mijn kinderen, leef vreugdevol, stralend, in eenheid en met wederzijdse liefde. Dit is wat jullie nodig hebben in de wereld van vandaag. Op die manier zullen jullie apostelen van mijn liefde zijn. Op die manier zullen jullie op een goede manier getuigen van mijn Zoon. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Mirjana tijdens de Verschijning op 18 maart 2019

Zienster Mirjana Dragicevic-Soldo had dagelijkse Verschijningen van 24 juni 1981 tot 25 december 1982. Tijdens de laatste dagelijkse Verschijning vertelde Onze-Lieve-Vrouw haar het tiende geheim en zei dat Ze voortaan jaarlijks zou verschijnen op 18 maart, Mirjana's verjaardag. Zo ook dit jaar. Vele duizenden mensen kwamen samen om de Rozenkrans te bidden. De Verschijning duurde van 13u41 tot 13u46.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, als een moeder, als Koningin van de Vrede, roep Ik jullie op om mijn Zoon aan te nemen zodat Hij je vrede in je ziel kan schenken, zodat Hij je het juiste kan geven, datgene wat goed is voor je. Mijn kinderen, mijn Zoon kent jou. Hij heeft als mens geleefd, en tegelijk ook als God: een wonderlijk leven -menselijk vlees, Goddelijke Geest. Daarom, mijn kinderen, terwijl mijn Zoon naar je kijkt door de ogen van God, komt Hij in je hart. Zijn zachte, warme ogen zoeken Zichzelf in jouw hart.

Mijn kinderen, kan Hij zichzelf daar vinden? Neem Hem aan, dan zullen momenten van pijn en lijden worden tot momenten van zachtheid. Neem Hem aan en je zal vrede bezitten in je ziel, en die verspreiden over iedereen om je heen. Dat is wat je nu het meeste nodig hebt. Let op Mij, mijn kinderen. Bid voor de herders, voor hen wiens handen door mijn Zoon gezegend werden. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish