De gebedsgroep van Ivan kwam vrijdagavond bijeen op de Verschijningsberg. Kort voor 22u verscheen Maria gedurende een tiental minuten.

Ivan vertelt: "Onze-Lieve-Vrouw verscheen erg vreugdevol en gelukkig.  Zoals altijd begon Zij met ons te verwelkomen en moederlijk te begroeten met de woorden: "Geloofd zij Jezus, lieve kinderen"    Daarna strekte Onze-Lieve-Vrouw haar handen over ons uit en bad gedurende enige tijd.  Zij bad in het bijzonder voor de aanwezige zieken en de aanwezige priesters.  Dan zegende ze ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle voorwerpen die gezegend moesten worden.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap aan Ivan:

"Lieve kinderen!  Ook vandaag, opnieuw, roep ik jullie op in deze tijd van genade, te bidden in jullie gezinnen. Bid met je kinderen.  Lieve kinderen, rust, rust in mijn Zoon.  Kies voor mijn Zoon.  Ga met Hem op weg en jullie zullen vrede en blijdschap verkrijgen - liefde zal in jullie harten komen.  Lieve kinderen, de Moeder bidt voor jullie.  De Moeder spreekt voor elk van jullie ten beste bij haar Zoon. Ook vandaag verlang ik te zeggen dat ik van jullie houd. Volg mij. Dank jullie, lieve kinderen."

Vervolgens, zegt Ivan, heb ik u allen aanbevolen bij Maria.  Al uw noden, al uw intenties, uw gezinnen en in het bijzonder ook alle aanwezigen die ziek zijn.  De Gospa heeft ons daarna al biddend verlaten, omgeven door een verlicht kruisteken en met de woorden: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen."

De Verschijning van Onze-Lieve-Vrouw aan Mirjana Soldo vond plaats bij het Blauwe Kruis aan de voet van de Verschijningsberg.  Duizenden pelgrims uit de hele wereld woonden de Verschijning bij.  Gewikkeld in dekens brachten velen van hen de ijskoude nacht door op de heuvel, wachtend op de komst van Maria.

Vanaf 5u in de ochtend begon men de Rozenkrans te bidden, litaniën en andere liederen te zingen.  Rond 8u30 kwam Mirjana aan.  Onze-Lieve-Vrouw verscheen kortelings daarop, zo rond 8u40.  De Verschijning duurde 6 minuten.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap aan Mirjana:

"Lieve kinderen!  Ik sta aan uw zijde omdat ik verlang u te helpen in het overwinnen van de bekoringen die je tegenkomt in deze tijd van zuivering.  Mijn kinderen, één van die bekoringen is om geen vergeving te schenken en om geen vergiffenis te vragen.  Elke zonde beledigt de Liefde en verwijdert u ervan - en Liefde is mijn Zoon.  Daarom, mijn kinderen, als je ernaar verlangt met me mee te gaan op weg naar de vrede van Gods liefde, moet je leren om te vergeven en vergeving te vragen.  Dank u wel."

 

Maandagavond kwamen Ivan en zijn gebedsgroep opnieuw samen bij het Blauwe Kruis.  Na wat regen eerder op de dag koelde het wat af en ging de dag langzaam over in de nacht.  Wolken verdwenen en maakten plaats voor een hemel vol sterren.

Vanaf 19u kwamen pelgrims toe op de Verschijningsberg en begon men de Rozenkrans te bidden en liederen te zingen.  Onze-Lieve-Vrouw verscheen rond 22u aan Ivan.  De Verschijning duurde acht minuten.

Na afloop verklaarde Ivan: "Onze-Lieve-Vrouw verscheen erg vreugdevol en gelukkig.  Zoals altijd begroette Zij ons moederlijk met de woorden:

"Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen"

Daarna ging Onze-Lieve-Vrouw onmiddellijk verder:

"Lieve kinderen!  Ook vandaag roept de Moeder u met vreugde op: aanvaard en vernieuw mijn boodschappen.  Lieve kinderen, ik verlang door te gaan met u te leiden, maar vandaag verlang ik u op te roepen om te beleven wat ik u geef - zodat ik u nieuwe boodschappen kan geven en u kan leiden doorheen deze boodschappen - om u te leiden naar mijn Zoon.  Weet dat de moeder bij u is en voor elk van u ten beste spreekt bij haar Zoon en ook vandaag verlangt u te bedanken dat u mij en mijn boodschappen aanvaardt en naar deze boodschappen leeft."

Vervolgens bad Onze-Lieve-Vrouw met uitgestrekte armen een tijdje over alle aanwezigen.  Zij bad voor de aanwezige zieken en zegende ons allen met haar Moederlijke zegen.  Zij zegende ook alle daartoe meegebrachte religieuze voorwerpen.  Ivan zei: "Ik beval ook u allen aan, uw noden, uw intenties, uw gezinnen en vooral de zieken."  Maria bad nog een tijdje verder met uitgestrekte armen en in dat gebed ging Zij heen, omgeven door een verlicht kruisteken en met de woorden:

"Ga in vrede, mijn lieve kinderen."

De afgelopen weken circuleerde een bericht van het wonderlijk herleven van een verdronken zwemmer in de watervallen van Kravice bij Medjugorje.  Het bericht bevatte zoveel hiaten en onmogelijkheden dat Bedevaart.net bewust besloot dit nieuws nog niet te publiceren.  Bedevaart.net staat er immers op u enkel betrouwbare en verifieerbare berichtgeving te brengen.

Dankzij de laatste nieuwsbrief van Zr. Emmanuel weten we nu wat er precies gebeurde:

Dominik en het jongerenfestival

Er is op 3 augustus iets verrassends gebeurd.  Voor ik er over wilde spreken, wilde ik eerst een ernstig onderzoek doen bij de ouders van Dominik in Slowakije. Ik vertel u bijgevolg de feiten.  (Er staan fouten in de artikelen op internet).

Lees meer...

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, vandaag roep ik op tot een nederige, mijn kinderen, nederige devotie. Uw hart moet rechtvaardig zijn.  Moge uw kruisen de hulpmiddelen zijn in de strijd tegen de zonden van de huidige tijd.  Moge uw wapen geduld en grenzeloze liefde zijn, een liefde die kan wachten en die het u mogelijk maakt om Gods tekenen te herkennen.  Dat uw leven door een nederige liefde de waarheid mag tonen aan hen die het zoeken in de duisternis van de leugen.  Mijn kinderen, mijn apostelen, help me om de wegen naar mijn Zoon te openen.  Eens te meer roep ik u op om te bidden voor uw herders.  Aan hun zijde zal ik zegevieren.  Dank u wel!"

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, met moederlijke volharding en liefde breng ik jullie het licht van het leven om de duisternis van de dood in je te vernietigen.  Verwerp mij niet, mijn kinderen.  Stop en kijk in jezelf hoe zondig je bent.  Wees je bewust van je zonden en bid om vergeving.  Mijn kinderen, accepteer niet dat je zwak en klein bent, want je kunt sterk en groot zijn door Gods Wil te doen.  Geef me jullie gezuiverde harten, zodat ik ze kan verlichten met het licht van het leven, mijn Zoon.  Dank u wel!"

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, vandaag bid Ik hier samen met u opdat u de nodige krachten zou opdoen om uw harten te openen en zich aldus bewust te worden van de krachtige liefde van de lijdende God.  Door Zijn liefde, goedheid en zachtmoedig-heid, ben ook Ik met u.  Ik nodig u uit, dat deze bijzondere tijd van voorbereiding, een tijd van gebed, boete en bekering zou mogen zijn.  Mijn kinderen, u hebt God nodig.  U kunt niet vooruit komen zonder Mijn Zoon.  Als u dit begrijpt en aanvaardt zal wat u beloofd is, worden verwezenlijkt.  Door de Heilige Geest zal het Koninkrijk des Hemelen in uw harten geboren worden.  Ik leid u daarheen.  Dank u wel!"

Een blije, glimlachende Paus groet op deze foto de pelgrims uit Medjugorje Op het einde van zijn wekelijkse audiëntie op woensdag 1 december 2010 om 12u25, bij het begroeten van de groepen pelgrims in diverse talen, richtte de Paus zich tot de pelgrims uit Kroatië: "Ik groet alle pelgrims uit Kroatië en in het bijzonder deze uit de Sint-Jacobusparochie van Medjugorje.  Uw bedevaart naar Rome maakt deel uit van de voorbereiding op de komst van de Heer.  Daarom, wees hoopvolle evangelisten voor de liefde tot God onder uw volk.  God zegene u!"

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish