Op 30 mei 2010 bezocht Carmelo Puzzolo zijn geestelijke familie in het weeshuis Mother's Village.  Professor Puzzolo is een kunstenaar uit Firenze, Italië.  Hij is welbekend bij Medjugorjevrienden omdat hij talloze beelden  in het dorp vormgaf.  Zo zijn de Kruisweg-staties op de Krizevac, de Mysteries van de Rozenkrans op de Podbrdo en het beeld van de H. priester Leopold Mandic naast de parochiekerk van zijn hand.  Hij schilderde ook de afbeeldingen van de Koningin van de Vrede in de gele hal achter de kerk.

Een werk waarover hij bijzonder trots is, is het bronzen beeld van zijn goede vriend, de betreurde Pater Slavko Barbaric.  Het beeld is vandaag zowat het uithangbord geworden van Mother's Village.  Dagelijks komen vele pelgrims en vrienden van Pater Slavko kijken naar dit beeld.

Carmelo Puzzolo bij zijn beeld van P. Slavko

Staande bij dit beeld, herinnert Carmelo Puzzolo zich hoe dit werk tot stand kwam.  Hij verhaalt hoe hij Mother's Village bezocht samen met Pater Slavko en hoe deze hem vroeg een beeld te maken voor de centrale weg door het domein.  Kort daarna stierf Pater Slavko en rijpte bij Puzzolo spontaan het idee om een beeld te maken dat de aanwezigheid van Pater Slavko tastbaar zou maken en een uiting zou zijn van Pater Slavko's bekommernis en bescherming voor mensen in nood.

Maar hoe zo'n beeld te maken in drie dimensies?  Puzzolo had enkel maar foto's waarop Pater Slavko's aangezicht stond.  Uiteindelijk realiseerde Puzzolo zich dat hij zou moeten putten uit de herinneringen die hij had aan deze warme en hartelijke Pater.  Eén voorval in het bijzonder is hem altijd bijgebleven, namelijk de keer dat Pater Slavko biecht had gehoord in het veld en de vrouwen zegende met een fijn Kruisbeeld.

Dit werd het hoofdmotief van het beeld: Pater Slavko tonen terwijl hij al zegenend rondgaat, een beetje verborgen achter het Kruis dat hij in zijn hand houdt.  Zo wilde Puzzolo de nederigheid en bescheidenheid tonen waarmee Pater Slavko zich altijd achter Jezus zette en die blijk gaf van Slavko's groot geloof in God en Zijn kracht.

Nachtelijke Verschijning op de PodbrdoVrijdagavond 18 juni om 22u kwam de gebedsgroep van Ivan Dragicevic voor het eerst deze zomer samen op de Podbrdo, de Verschijningsberg.

Eén week voor de 29ste verjaardag van de Verschijningen van Maria in Medjugorje, gaf Onze-Lieve-Vrouw een zeer mooie boodschap aan Ivan.

Ivan vertelt: "Onze-Lieve-Vrouw verscheen vanavond erg vreugdevol en gelukkig.  Zoals altijd begon Zij met ons te verwelkomen en moederlijk te begroeten met de woorden:

"Geloofd zij Jezus, lieve kinderen"

Daarna strekte Onze-Lieve-Vrouw haar handen over ons uit en bad gedurende enige tijd.  Dan zegende ze ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle voorwerpen die gezegend moesten worden.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen! Ook vandaag, in deze tijd van genade, wil ik u oproepen om te bidden. Hernieuw mijn boodschappen.  Beleef mijn boodschappen. Lieve kinderen, dit is een tijd van verantwoordelijkheid. Beleef mijn boodschappen op een verantwoorde manier. Lieve kinderen, ik verlang van u dat ge werken doet, in plaats van woorden. De Moeder bidt voor u en spreekt voor ieder van u ten beste bij haar Zoon. Dank u wel, lieve kinderen, dat u ook vandaag mij en mijn boodschappen hebt willen aanvaarden en dat u wilt leven naar mijn boodschappen."

Vervolgens, zegt Ivan, heb ik u allen aanbevolen bij Maria.  Al uw noden, al uw intenties, uw gezinnen en in het bijzonder ook alle aanwezigen die ziek zijn.  Ik bad een Onze Vader en een Glorie-zij-de-Vader met Maria.  De Gospa heeft ons daarna al biddend verlaten, omgeven door een verlicht kruisteken en met de woorden:

"Ga in vrede, mijn lieve kinderen."

Op de avond van de verjaardag van de Verschijningen  verzamelden tienduizenden pelgrims zich op de plaats waar alles 29 jaar geleden begon, de Verschijningsberg.

Rond 23u verscheen Onze-Lieve-Vrouw aan Ivan.  Na afloop verklaarde Ivan dat hij in 29 jaar Verschijningen Onze-Lieve-Vrouw nog nooit zo gelukkig gezien heeft!  Opmerkelijk, want ook de Boodschap aan Marija Pavlovic wordt gekenmerkt door grote vreugde.

Eerder op de avond kwamen Marija en Ivan naar de Aanbiddingskapel naast de kerk voor hun Verschijning om 18u40.  Rond de kerk waren vele duizenden gelovigen samengestroomd voor het Rozenkransgebed en de H. Mis.  Slechts weinigen wisten dat de Verschijning van Maria zou plaatsvinden midden onder hen!  Zij die ervan op de hoogte waren, knielden in de richting van de Aanbiddingskapel, wetende dat Onze-Lieve-Vrouw daar achter die ene muur was.

Op het moment van de Verschijningen legden velen hun hoofd of handen tegen de muur van de kapel om zo verbonden te zijn met Onze-Lieve-Vrouw die daar aanwezig was.  Aan de diepe emotie en de tranen op het gelaat van de mensen was te zien dat Maria zelfs mensenharten bereikt door betonnen muren.

Ivanka ElezIvanka kreeg haar laatste dagelijke verschijning op 7 mei 1985.  Sedertdien ziet  Ivanka Maria nog één keer per jaar, op de verjaardag van de Verschijningen.

De Verschijning op 25-6-2010 duurde zes minuten en vond plaats bij Ivanka thuis.  Enkel Ivanka's familie woonde de Verschijning bij.  Na de verschijning verklaarde Ivanka: Onze-Lieve-Vrouw sprak mij over het vijfde geheim en op het einde zei ze:

"Lieve kinderen, ontvang mijn Moederlijke zegen."

Onze-Lieve-Vrouw verscheen omstreeks 23u op de top van de Verschijningsberg.  Ivan verklaarde Haar nog nooit zo vreugdevol gezien te hebben in 29 jaar tijd.  Maria verscheen in een gouden kleed en begroette allen met de woorden:

"Geloofd zij Jezus, lieve kinderen"

Vervolgens zei ze:

"Lieve Kinderen, ook vandaag roept de Moeder jullie vol vreugde: lieve kinderen, wees mijn boodschappers, de dragers van mijn Boodschappen.  Verspreid mijn Boodschappen in deze vermoeide wereld.  Lieve kinderen, ik verlang dat jullie een teken voor mij zijn, mijn levend teken.  Daarom vraag Ik jullie ook vanavond om ook de boodschap te aanvaarden die Ik vandaag heb gegeven.  Beleef ze.  Weet, lieve kinderen dat de Moeder altijd mét u en vóór u bidt tot haar Zoon.  Dank u, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag opnieuw mijn Boodschappen aanvaard hebben en ernaar willen leven."

Daarna bad Onze-Lieve-Vrouw nog een lange tijd, met de handen uitgestrekt over alle aanwezigen.  Zij zegende ons met haar Moederlijke zegen en zegende alle meegebrachte, te zegenen voorwerpen.  Vervolgens beval Ivan alle aanwezigen, hun noden en intenties, hun gezinnen en in het bijzonder, de zieken aan bij Maria.   Daarna ging Onze-Lieve-Vrouw verder met over allen te bidden terwijl Ivan een Onze Vader en een Glorie-zij-de-Vader bad met Haar.  Onze-Lieve-Vrouw verliet ons al biddende.  Zij vertrok vreugdevol, bij een verlicht kruisteken en onder de afscheidsgroet:

"Ga in vrede, mijn lieve kinderen."

Ook in Medjugorje was het erg warm vandaag.  De eerste pelgrims kwamen reeds om 22u de avond van tevoren toe aan het Blauwe Kruis.  De ganse nacht werd de Rozenkrans gebeden, afgewisseld met zang, terwijl alsmaar meer gelovigen toestroomden.

Tegen de ochtend ging het om vele duizenden mensen die opengepakt zaten rondom het Blauwe Kruis.  Om 8u32 arriveerde Mirjana.  Men bad verder de Rozenkrans tot Onze-Lieve-Vrouw aan Mirjana verscheen.  De Verschijning duurde 4 minuten.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, mijn Moederlijke oproep die Ik vandaag tot u richt, is een oproep van waarheid en leven.  Mijn Zoon, die het Leven is, houdt van u en kent u écht.  Om uzelf te kennen en te beminnen, moet u Mijn Zoon leren kennen, moet u anderen leren kennen en beminnen en moet u mijn Zoon zien in hen.  Daarom, mijn kinderen, bid, bid, opdat u dit zou begrijpen en uzelf overgeven met een geest die vrij is.  Laat u volledig omvormen en op die manier zult u het Koninkrijk der Hemelen reeds in uw hart op aarde bezitten.  Dank u wel!"

Nadien verklaarde Mirjana dat Maria alle aanwezigen en alle religieuze voorwerpen zegende, en dat Zij ook in het bijzonder alle priesters zegende.

Onze-Lieve-Vrouw verscheen op 2 augustus aan Mirjana bij het Blauwe Kruis.  De Verschijning vond plaats om 8u45 en duurde een vijftal minuten.  Reeds om 22u de avond tevoren zaten mensen te bidden in afwachting van de Verschijning.  Rond 2u30 was het aantal gelovigen al opgelopen tot een paar duizend.

De Gospa verscheen midden in een lied.  Tijdens de eerste helft van de Verschijning begonnen enkele door de duivel bezeten mensen te schreeuwen.  Naast de Kroatische tekst van de Boodschap werd meteen na afloop van de Verschijning ook een ruwe vertaling gegeven in het Italiaans en het Engels.  Omdat er zoveel duizenden mensen aanwezig waren, duurde het uren na afloop van de Verschijning vooraleer iedereen weer beneden was!

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap aan Mirjana:

"Lieve kinderen!  Vandaag roep ik jullie op om samen met mij te beginnen, het Rijk der Hemelen in jullie harten op te bouwen, opdat jullie vergeten wat persoonlijk is en - geleid door het voorbeeld van mijn Zoon - denken aan wat van God is.  Wat verlangt Hij van jullie?  Sta Satan niet toe, voor jullie de wegen van het aardse geluk te openen, wegen zonder mijn Zoon.  Mijn kinderen, ze zijn vals en duren kort.  Mijn Zoon bestaat.  Ik bied jullie het eeuwig geluk, de vrede en de eenheid met mijn Zoon, met God; ik bied jullie het Koninkrijk van God.  Dank u wel."

Op 6 augustus ll. eindigde het 21ste Jongerenfestival in Medjugorje.  Tijdens deze dagen komen tienduizenden jongeren uit de hele wereld samen om te bidden, Eucharistie te vieren, getuigenissen te beluisteren, te biechten en aanbidding te houden van het Allerheiligste Sacrament.

Het thema dit jaar was: "Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?" (Mc 10:17)

Jongerenfestival 2010Reeds vele jaren wordt het Gloria prachtig gezongen door de Belg 'Jo Landers' links te zien op de foto.

Er waren jongeren aanwezig uit 69 landen en de H. Mis werd elke avond voorgegaan door ongeveer 500 priesters.  Bij aanvang van het Jongerenfestival las organisator Pater-Franciscaan Danko Perutina een sms'je voor dat hij ontving van Kardinaal Schönborn.  Daarin bracht de Kardinaal zijn hartelijke groeten over en drukte zijn verbondenheid uit met alle aanwezigen op het Jongerenfestival.

Naast de aanwezige jongeren volgden vele duizenden mensen het Jongerenfestival via internet of langs de radio.  Liefst 4000 mensen uit 31 landen keken via Bedevaart.net mee naar het Jongerenfestival.  De BBC draaide tijdens het Jongerenfestival een reportage over Medjugorje die later zal uitgezonden worden.

Het Jongerenfestival werd opgeluisterd door muzikanten en een koor waarin ook vier Vlamingen participeerden.  Naast 'Jo Landers' zongen immers ook de drie kinderen van een Vlaams gezin mee in het koor.  Diezelfde Vlaamse jongeren lazen ook voorbeden voor en baden een tientje van de Rozenkrans voor.  Wij zijn trots op hen!

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish