Onze-Lieve-Vrouw verscheen omstreeks 23u op de top van de Verschijningsberg.  Ivan verklaarde Haar nog nooit zo vreugdevol gezien te hebben in 29 jaar tijd.  Maria verscheen in een gouden kleed en begroette allen met de woorden:

"Geloofd zij Jezus, lieve kinderen"

Vervolgens zei ze:

"Lieve Kinderen, ook vandaag roept de Moeder jullie vol vreugde: lieve kinderen, wees mijn boodschappers, de dragers van mijn Boodschappen.  Verspreid mijn Boodschappen in deze vermoeide wereld.  Lieve kinderen, ik verlang dat jullie een teken voor mij zijn, mijn levend teken.  Daarom vraag Ik jullie ook vanavond om ook de boodschap te aanvaarden die Ik vandaag heb gegeven.  Beleef ze.  Weet, lieve kinderen dat de Moeder altijd mét u en vóór u bidt tot haar Zoon.  Dank u, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag opnieuw mijn Boodschappen aanvaard hebben en ernaar willen leven."

Daarna bad Onze-Lieve-Vrouw nog een lange tijd, met de handen uitgestrekt over alle aanwezigen.  Zij zegende ons met haar Moederlijke zegen en zegende alle meegebrachte, te zegenen voorwerpen.  Vervolgens beval Ivan alle aanwezigen, hun noden en intenties, hun gezinnen en in het bijzonder, de zieken aan bij Maria.   Daarna ging Onze-Lieve-Vrouw verder met over allen te bidden terwijl Ivan een Onze Vader en een Glorie-zij-de-Vader bad met Haar.  Onze-Lieve-Vrouw verliet ons al biddende.  Zij vertrok vreugdevol, bij een verlicht kruisteken en onder de afscheidsgroet:

"Ga in vrede, mijn lieve kinderen."

Ook in Medjugorje was het erg warm vandaag.  De eerste pelgrims kwamen reeds om 22u de avond van tevoren toe aan het Blauwe Kruis.  De ganse nacht werd de Rozenkrans gebeden, afgewisseld met zang, terwijl alsmaar meer gelovigen toestroomden.

Tegen de ochtend ging het om vele duizenden mensen die opengepakt zaten rondom het Blauwe Kruis.  Om 8u32 arriveerde Mirjana.  Men bad verder de Rozenkrans tot Onze-Lieve-Vrouw aan Mirjana verscheen.  De Verschijning duurde 4 minuten.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, mijn Moederlijke oproep die Ik vandaag tot u richt, is een oproep van waarheid en leven.  Mijn Zoon, die het Leven is, houdt van u en kent u écht.  Om uzelf te kennen en te beminnen, moet u Mijn Zoon leren kennen, moet u anderen leren kennen en beminnen en moet u mijn Zoon zien in hen.  Daarom, mijn kinderen, bid, bid, opdat u dit zou begrijpen en uzelf overgeven met een geest die vrij is.  Laat u volledig omvormen en op die manier zult u het Koninkrijk der Hemelen reeds in uw hart op aarde bezitten.  Dank u wel!"

Nadien verklaarde Mirjana dat Maria alle aanwezigen en alle religieuze voorwerpen zegende, en dat Zij ook in het bijzonder alle priesters zegende.

Onze-Lieve-Vrouw verscheen op 2 augustus aan Mirjana bij het Blauwe Kruis.  De Verschijning vond plaats om 8u45 en duurde een vijftal minuten.  Reeds om 22u de avond tevoren zaten mensen te bidden in afwachting van de Verschijning.  Rond 2u30 was het aantal gelovigen al opgelopen tot een paar duizend.

De Gospa verscheen midden in een lied.  Tijdens de eerste helft van de Verschijning begonnen enkele door de duivel bezeten mensen te schreeuwen.  Naast de Kroatische tekst van de Boodschap werd meteen na afloop van de Verschijning ook een ruwe vertaling gegeven in het Italiaans en het Engels.  Omdat er zoveel duizenden mensen aanwezig waren, duurde het uren na afloop van de Verschijning vooraleer iedereen weer beneden was!

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap aan Mirjana:

"Lieve kinderen!  Vandaag roep ik jullie op om samen met mij te beginnen, het Rijk der Hemelen in jullie harten op te bouwen, opdat jullie vergeten wat persoonlijk is en - geleid door het voorbeeld van mijn Zoon - denken aan wat van God is.  Wat verlangt Hij van jullie?  Sta Satan niet toe, voor jullie de wegen van het aardse geluk te openen, wegen zonder mijn Zoon.  Mijn kinderen, ze zijn vals en duren kort.  Mijn Zoon bestaat.  Ik bied jullie het eeuwig geluk, de vrede en de eenheid met mijn Zoon, met God; ik bied jullie het Koninkrijk van God.  Dank u wel."

Op 6 augustus ll. eindigde het 21ste Jongerenfestival in Medjugorje.  Tijdens deze dagen komen tienduizenden jongeren uit de hele wereld samen om te bidden, Eucharistie te vieren, getuigenissen te beluisteren, te biechten en aanbidding te houden van het Allerheiligste Sacrament.

Het thema dit jaar was: "Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?" (Mc 10:17)

Jongerenfestival 2010Reeds vele jaren wordt het Gloria prachtig gezongen door de Belg 'Jo Landers' links te zien op de foto.

Er waren jongeren aanwezig uit 69 landen en de H. Mis werd elke avond voorgegaan door ongeveer 500 priesters.  Bij aanvang van het Jongerenfestival las organisator Pater-Franciscaan Danko Perutina een sms'je voor dat hij ontving van Kardinaal Schönborn.  Daarin bracht de Kardinaal zijn hartelijke groeten over en drukte zijn verbondenheid uit met alle aanwezigen op het Jongerenfestival.

Naast de aanwezige jongeren volgden vele duizenden mensen het Jongerenfestival via internet of langs de radio.  Liefst 4000 mensen uit 31 landen keken via Bedevaart.net mee naar het Jongerenfestival.  De BBC draaide tijdens het Jongerenfestival een reportage over Medjugorje die later zal uitgezonden worden.

Het Jongerenfestival werd opgeluisterd door muzikanten en een koor waarin ook vier Vlamingen participeerden.  Naast 'Jo Landers' zongen immers ook de drie kinderen van een Vlaams gezin mee in het koor.  Diezelfde Vlaamse jongeren lazen ook voorbeden voor en baden een tientje van de Rozenkrans voor.  Wij zijn trots op hen!

De gebedsgroep van Ivan kwam vrijdagavond bijeen op de Verschijningsberg. Kort voor 22u verscheen Maria gedurende een tiental minuten.

Ivan vertelt: "Onze-Lieve-Vrouw verscheen erg vreugdevol en gelukkig.  Zoals altijd begon Zij met ons te verwelkomen en moederlijk te begroeten met de woorden: "Geloofd zij Jezus, lieve kinderen"    Daarna strekte Onze-Lieve-Vrouw haar handen over ons uit en bad gedurende enige tijd.  Zij bad in het bijzonder voor de aanwezige zieken en de aanwezige priesters.  Dan zegende ze ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle voorwerpen die gezegend moesten worden.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap aan Ivan:

"Lieve kinderen!  Ook vandaag, opnieuw, roep ik jullie op in deze tijd van genade, te bidden in jullie gezinnen. Bid met je kinderen.  Lieve kinderen, rust, rust in mijn Zoon.  Kies voor mijn Zoon.  Ga met Hem op weg en jullie zullen vrede en blijdschap verkrijgen - liefde zal in jullie harten komen.  Lieve kinderen, de Moeder bidt voor jullie.  De Moeder spreekt voor elk van jullie ten beste bij haar Zoon. Ook vandaag verlang ik te zeggen dat ik van jullie houd. Volg mij. Dank jullie, lieve kinderen."

Vervolgens, zegt Ivan, heb ik u allen aanbevolen bij Maria.  Al uw noden, al uw intenties, uw gezinnen en in het bijzonder ook alle aanwezigen die ziek zijn.  De Gospa heeft ons daarna al biddend verlaten, omgeven door een verlicht kruisteken en met de woorden: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen."

De Verschijning van Onze-Lieve-Vrouw aan Mirjana Soldo vond plaats bij het Blauwe Kruis aan de voet van de Verschijningsberg.  Duizenden pelgrims uit de hele wereld woonden de Verschijning bij.  Gewikkeld in dekens brachten velen van hen de ijskoude nacht door op de heuvel, wachtend op de komst van Maria.

Vanaf 5u in de ochtend begon men de Rozenkrans te bidden, litaniën en andere liederen te zingen.  Rond 8u30 kwam Mirjana aan.  Onze-Lieve-Vrouw verscheen kortelings daarop, zo rond 8u40.  De Verschijning duurde 6 minuten.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap aan Mirjana:

"Lieve kinderen!  Ik sta aan uw zijde omdat ik verlang u te helpen in het overwinnen van de bekoringen die je tegenkomt in deze tijd van zuivering.  Mijn kinderen, één van die bekoringen is om geen vergeving te schenken en om geen vergiffenis te vragen.  Elke zonde beledigt de Liefde en verwijdert u ervan - en Liefde is mijn Zoon.  Daarom, mijn kinderen, als je ernaar verlangt met me mee te gaan op weg naar de vrede van Gods liefde, moet je leren om te vergeven en vergeving te vragen.  Dank u wel."

 

Maandagavond kwamen Ivan en zijn gebedsgroep opnieuw samen bij het Blauwe Kruis.  Na wat regen eerder op de dag koelde het wat af en ging de dag langzaam over in de nacht.  Wolken verdwenen en maakten plaats voor een hemel vol sterren.

Vanaf 19u kwamen pelgrims toe op de Verschijningsberg en begon men de Rozenkrans te bidden en liederen te zingen.  Onze-Lieve-Vrouw verscheen rond 22u aan Ivan.  De Verschijning duurde acht minuten.

Na afloop verklaarde Ivan: "Onze-Lieve-Vrouw verscheen erg vreugdevol en gelukkig.  Zoals altijd begroette Zij ons moederlijk met de woorden:

"Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen"

Daarna ging Onze-Lieve-Vrouw onmiddellijk verder:

"Lieve kinderen!  Ook vandaag roept de Moeder u met vreugde op: aanvaard en vernieuw mijn boodschappen.  Lieve kinderen, ik verlang door te gaan met u te leiden, maar vandaag verlang ik u op te roepen om te beleven wat ik u geef - zodat ik u nieuwe boodschappen kan geven en u kan leiden doorheen deze boodschappen - om u te leiden naar mijn Zoon.  Weet dat de moeder bij u is en voor elk van u ten beste spreekt bij haar Zoon en ook vandaag verlangt u te bedanken dat u mij en mijn boodschappen aanvaardt en naar deze boodschappen leeft."

Vervolgens bad Onze-Lieve-Vrouw met uitgestrekte armen een tijdje over alle aanwezigen.  Zij bad voor de aanwezige zieken en zegende ons allen met haar Moederlijke zegen.  Zij zegende ook alle daartoe meegebrachte religieuze voorwerpen.  Ivan zei: "Ik beval ook u allen aan, uw noden, uw intenties, uw gezinnen en vooral de zieken."  Maria bad nog een tijdje verder met uitgestrekte armen en in dat gebed ging Zij heen, omgeven door een verlicht kruisteken en met de woorden:

"Ga in vrede, mijn lieve kinderen."

De afgelopen weken circuleerde een bericht van het wonderlijk herleven van een verdronken zwemmer in de watervallen van Kravice bij Medjugorje.  Het bericht bevatte zoveel hiaten en onmogelijkheden dat Bedevaart.net bewust besloot dit nieuws nog niet te publiceren.  Bedevaart.net staat er immers op u enkel betrouwbare en verifieerbare berichtgeving te brengen.

Dankzij de laatste nieuwsbrief van Zr. Emmanuel weten we nu wat er precies gebeurde:

Dominik en het jongerenfestival

Er is op 3 augustus iets verrassends gebeurd.  Voor ik er over wilde spreken, wilde ik eerst een ernstig onderzoek doen bij de ouders van Dominik in Slowakije. Ik vertel u bijgevolg de feiten.  (Er staan fouten in de artikelen op internet).

Lees meer...

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish