Jim en Kerry Caviezel in MedjugorjeJim Caviezel als lijdende Christus in The PassionAmerikaans acteur Jim Caviezel is opnieuw in Medjugorje.  Caviezel werd bij het grote publiek bekend als hoofdrolspeler in The Passion of the Christ, de aangrijpende film uit 2004 over de laatste 12 uren uit het leven van Jezus Christus.  Caviezel en zijn vrouw Terri staan bekend als overtuigd Rooms-Katholiek en waren al eerder op bedevaart in Medjugorje.

Nog voor The Passion of the Christ officieel uitkwam, organiseerde Caviezel in Medjugorje een exclusieve voorvertoning.

Omgeven door een menigte van vele duizenden pelgrims verscheen Maria van 13u50 tot 13u54 aan Mirjana bij het Blauwe Kruis.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap aan Mirjana:

"Lieve kinderen!  Vandaag roep ik u op om lief te hebben met gans uw hart en geheel uw ziel.  Bidt om de gave van de liefde, want wanneer de ziel liefheeft, roept zij de Zoon tot zich.  Wie Mijn Zoon roept en verlangt te leven volgens Zijn wil, wordt door Hem niet vergeten!  Bid voor wie niets begrijpt van de liefde, voor diegenen die niet weten hoe te beminnen.  Bid dat God hun Vader mag zijn en niet hun Rechter.  Mijn kinderen, wees mijn apostelen, wees mijn stroom van liefde.  Ik heb u nodig.  Dank u wel."

Rond 4u in de ochtend verzamelden reeds de eerste pelgrims bij het Blauwe Kruis, sommigen gewikkeld in dekens tegen het kille weer.  Men begon de Rozenkrans te bidden voor deze Goede Vrijdag-Verschijning aan Mirjana.

Nog voor het licht werd, groeide de groep zienderogen aan.  Toen om 6u de zon opkwam was men nog steeds aan het bidden en begon men ook te zingen.  Mirjana arriveerde om 8u37 en knielde voor het Lieve-Vrouwbeeld bij het Blauwe Kruis aan de voet van de Verschijningsberg.  Onze-Lieve-Vrouw verscheen gedurende vijf minuten, van 8u49 tot 8u54.

Mirjana begroette Onze-Lieve-Vrouw met een paar traantjes en een glimlach.  Mirjana keek bij momenten ernstig, knikkend en schouderophalend op verschillende tijdstippen.

Een paar minuten na de Verschijning maakte Mirjana de woorden bekend die Onze-Lieve-Vrouw vandaag tot haar sprak:

"Lieve kinderen!  Vandaag zegen ik u heel bijzonder en bid ik voor u opdat u zou terugkeren op de weg naar mijn Zoon, uw Redder en Verlosser, Hij die u het eeuwig leven gaf.  Denk na over al het menselijke, over al wat u hindert op weg naar Mijn Zoon, over vergankelijkheid, gebreken en beperkingen.  Denk vervolgens aan mijn Zoon, aan Zijn Goddelijke oneindigheid.  Veredel uw lichaam en vervolmaak uw ziel, door uw overgave en gebed.  Wees paraat, mijn kinderen.  Dank u wel."

Toen Onze Lieve Vrouw verdween, zag Mirjana een groot, gouden kruis achter Maria.

Tijdens het voorbije Paastriduüm werd Medjugorje opnieuw overrompeld door een gigantische menigte pelgrims.  Voor het eerst werden aan het buitenaltaar zelfs twee videowalls opgesteld om de gelovigen de kans te geven de diensten in de kerk te kunnen volgen met geluid én beeld.  Er was simultaanvertaling in diverse talen.

Een week eerder, met Palmzondag, was een Oostenrijkse groep van maar liefst 2000 (!) pelgrims op bedevaart in Medjugorje.  Intussen zijn ook de eerste bedevaarten van 2010 uit Vlaanderen en Nederland gestart.  U kan nog steeds hier terecht  voor een overzicht van alle bedevaarten.

Pasen 2010 in MedjugorjePasen 2010 in Medjugorje

Medjugorje op Google MapsMedjugorje op Google MapsVanaf 27 april 2010 kan je Medjugorje (beperkt) in 3D bekijken met Google Maps.  Google breidde het kaartmateriaal uit met de beelden van Google Earth.  Voorwaarde is wel dat je éénmalig een plugin installeert, maar dit wijst zichzelf uit en verloopt vlekkeloos.

Voor deze Verschijning aan Mirjana bij het Blauwe Kruis stroomde een menigte pelgrims toe in Medjugorje, alsof het de verjaardag van de Verschijning betrof.  Al op vrijdag en zaterdag arriveerden grote groepen in afwachting van de Verschijning op zondag.

Vele pelgrims brachten biddend de nacht door op de Verschijningsberg en om 4u in de ochtend was de zone rond het Blauwe Kruis volgepakt met pelgrims.  Men bad de Rozenkrans tot het moment van de Verschijning aangebroken was.

Mirjana kwam toe om 8u30 en begon te bidden.  De Verschijning begon om 8u46.  Mirjana keed ernstig en sprak met Onze-Lieve-Vrouw.  Mirjana  had daarbij niet zoveel emotie op het gelaat als anders.  De Verschijning duurde 3 minuten en eindigde om 8u49.  Na afloop boog Mirjana onmiddellijk voorover en bad nog een tijdje.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen!  De Goede Vader roept u vandaag door mij op om, met uw ziel vervuld van liefde, u op te maken voor een geestelijk bezoek.  Lieve kinderen, wees vol van genade, heb oprecht berouw over uw zonden en verlang naar het goede.  Verlang hier ook naar namens hen die er niet toe gekomen zijn om het volmaakte van het goede te kennen.  U zult God meer behagen.  Dank u wel."

Onze-Lieve-Vrouw zegende alle religieuze voorwerpen en zegende ook in het bijzonder de aanwezige priesters.

De tuin van St.-Franciscus, Vrt Sv. Franje in het Kroatisch, wordt onderhouden door de mensen van Mother's Village.  Daarover leest u meer op deze pagina.  Dit parkje dient tot ontspanning en geestelijk welzijn van de weeskinderen.  Het park kreeg zopas een grondige opknapbeurt.  De wandelpaden werden hersteld en nieuwe werden aangelegd en afgeboord.  Ook de zitbanken werden opgesmukt.  Met wat geluk komt u er zelfs een loslopend paard tegen!  Het parkje kan door iedereen vrij bezocht worden.  Een bezoekje is beslist de moeite waard!

De Tuin van St.-Franciscus De Tuin van St.-FranciscusDe Tuin van St.-Franciscus

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap aan Mirjana:

"Lieve kinderen!  Vandaag vraag Ik u om door vasten en gebed de weg vrij te maken, langs dewelke Mijn Zoon in uw harten zal binnentreden.  Aanvaard Mij als een moeder en een boodschapper van Gods liefde en Zijn verlangen naar uw redding.  Bevrijd uzelf van alles uit het verleden dat u tot last is en u een gevoel van schuld geeft, van alles dat u tot dwaling en duisternis bracht.  Aanvaard het licht.  Word herboren in de gerechtigheid van Mijn Zoon.  Dank u wel."

Onze-Lieve-Vrouw zegende alle religieuze voorwerpen en Mirjana zei dat zij op het einde van de Verschijning, toen Maria verdween, een witte duif zag, waarin Mirjana de Heilige Geest dacht te herkennen.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish