Medjugorje op Google MapsMedjugorje op Google MapsVanaf 27 april 2010 kan je Medjugorje (beperkt) in 3D bekijken met Google Maps.  Google breidde het kaartmateriaal uit met de beelden van Google Earth.  Voorwaarde is wel dat je éénmalig een plugin installeert, maar dit wijst zichzelf uit en verloopt vlekkeloos.

Voor deze Verschijning aan Mirjana bij het Blauwe Kruis stroomde een menigte pelgrims toe in Medjugorje, alsof het de verjaardag van de Verschijning betrof.  Al op vrijdag en zaterdag arriveerden grote groepen in afwachting van de Verschijning op zondag.

Vele pelgrims brachten biddend de nacht door op de Verschijningsberg en om 4u in de ochtend was de zone rond het Blauwe Kruis volgepakt met pelgrims.  Men bad de Rozenkrans tot het moment van de Verschijning aangebroken was.

Mirjana kwam toe om 8u30 en begon te bidden.  De Verschijning begon om 8u46.  Mirjana keed ernstig en sprak met Onze-Lieve-Vrouw.  Mirjana  had daarbij niet zoveel emotie op het gelaat als anders.  De Verschijning duurde 3 minuten en eindigde om 8u49.  Na afloop boog Mirjana onmiddellijk voorover en bad nog een tijdje.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen!  De Goede Vader roept u vandaag door mij op om, met uw ziel vervuld van liefde, u op te maken voor een geestelijk bezoek.  Lieve kinderen, wees vol van genade, heb oprecht berouw over uw zonden en verlang naar het goede.  Verlang hier ook naar namens hen die er niet toe gekomen zijn om het volmaakte van het goede te kennen.  U zult God meer behagen.  Dank u wel."

Onze-Lieve-Vrouw zegende alle religieuze voorwerpen en zegende ook in het bijzonder de aanwezige priesters.

De tuin van St.-Franciscus, Vrt Sv. Franje in het Kroatisch, wordt onderhouden door de mensen van Mother's Village.  Daarover leest u meer op deze pagina.  Dit parkje dient tot ontspanning en geestelijk welzijn van de weeskinderen.  Het park kreeg zopas een grondige opknapbeurt.  De wandelpaden werden hersteld en nieuwe werden aangelegd en afgeboord.  Ook de zitbanken werden opgesmukt.  Met wat geluk komt u er zelfs een loslopend paard tegen!  Het parkje kan door iedereen vrij bezocht worden.  Een bezoekje is beslist de moeite waard!

De Tuin van St.-Franciscus De Tuin van St.-FranciscusDe Tuin van St.-Franciscus

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap aan Mirjana:

"Lieve kinderen!  Vandaag vraag Ik u om door vasten en gebed de weg vrij te maken, langs dewelke Mijn Zoon in uw harten zal binnentreden.  Aanvaard Mij als een moeder en een boodschapper van Gods liefde en Zijn verlangen naar uw redding.  Bevrijd uzelf van alles uit het verleden dat u tot last is en u een gevoel van schuld geeft, van alles dat u tot dwaling en duisternis bracht.  Aanvaard het licht.  Word herboren in de gerechtigheid van Mijn Zoon.  Dank u wel."

Onze-Lieve-Vrouw zegende alle religieuze voorwerpen en Mirjana zei dat zij op het einde van de Verschijning, toen Maria verdween, een witte duif zag, waarin Mirjana de Heilige Geest dacht te herkennen.

Op 30 mei 2010 bezocht Carmelo Puzzolo zijn geestelijke familie in het weeshuis Mother's Village.  Professor Puzzolo is een kunstenaar uit Firenze, Italië.  Hij is welbekend bij Medjugorjevrienden omdat hij talloze beelden  in het dorp vormgaf.  Zo zijn de Kruisweg-staties op de Krizevac, de Mysteries van de Rozenkrans op de Podbrdo en het beeld van de H. priester Leopold Mandic naast de parochiekerk van zijn hand.  Hij schilderde ook de afbeeldingen van de Koningin van de Vrede in de gele hal achter de kerk.

Een werk waarover hij bijzonder trots is, is het bronzen beeld van zijn goede vriend, de betreurde Pater Slavko Barbaric.  Het beeld is vandaag zowat het uithangbord geworden van Mother's Village.  Dagelijks komen vele pelgrims en vrienden van Pater Slavko kijken naar dit beeld.

Carmelo Puzzolo bij zijn beeld van P. Slavko

Staande bij dit beeld, herinnert Carmelo Puzzolo zich hoe dit werk tot stand kwam.  Hij verhaalt hoe hij Mother's Village bezocht samen met Pater Slavko en hoe deze hem vroeg een beeld te maken voor de centrale weg door het domein.  Kort daarna stierf Pater Slavko en rijpte bij Puzzolo spontaan het idee om een beeld te maken dat de aanwezigheid van Pater Slavko tastbaar zou maken en een uiting zou zijn van Pater Slavko's bekommernis en bescherming voor mensen in nood.

Maar hoe zo'n beeld te maken in drie dimensies?  Puzzolo had enkel maar foto's waarop Pater Slavko's aangezicht stond.  Uiteindelijk realiseerde Puzzolo zich dat hij zou moeten putten uit de herinneringen die hij had aan deze warme en hartelijke Pater.  Eén voorval in het bijzonder is hem altijd bijgebleven, namelijk de keer dat Pater Slavko biecht had gehoord in het veld en de vrouwen zegende met een fijn Kruisbeeld.

Dit werd het hoofdmotief van het beeld: Pater Slavko tonen terwijl hij al zegenend rondgaat, een beetje verborgen achter het Kruis dat hij in zijn hand houdt.  Zo wilde Puzzolo de nederigheid en bescheidenheid tonen waarmee Pater Slavko zich altijd achter Jezus zette en die blijk gaf van Slavko's groot geloof in God en Zijn kracht.

Nachtelijke Verschijning op de PodbrdoVrijdagavond 18 juni om 22u kwam de gebedsgroep van Ivan Dragicevic voor het eerst deze zomer samen op de Podbrdo, de Verschijningsberg.

Eén week voor de 29ste verjaardag van de Verschijningen van Maria in Medjugorje, gaf Onze-Lieve-Vrouw een zeer mooie boodschap aan Ivan.

Ivan vertelt: "Onze-Lieve-Vrouw verscheen vanavond erg vreugdevol en gelukkig.  Zoals altijd begon Zij met ons te verwelkomen en moederlijk te begroeten met de woorden:

"Geloofd zij Jezus, lieve kinderen"

Daarna strekte Onze-Lieve-Vrouw haar handen over ons uit en bad gedurende enige tijd.  Dan zegende ze ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle voorwerpen die gezegend moesten worden.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen! Ook vandaag, in deze tijd van genade, wil ik u oproepen om te bidden. Hernieuw mijn boodschappen.  Beleef mijn boodschappen. Lieve kinderen, dit is een tijd van verantwoordelijkheid. Beleef mijn boodschappen op een verantwoorde manier. Lieve kinderen, ik verlang van u dat ge werken doet, in plaats van woorden. De Moeder bidt voor u en spreekt voor ieder van u ten beste bij haar Zoon. Dank u wel, lieve kinderen, dat u ook vandaag mij en mijn boodschappen hebt willen aanvaarden en dat u wilt leven naar mijn boodschappen."

Vervolgens, zegt Ivan, heb ik u allen aanbevolen bij Maria.  Al uw noden, al uw intenties, uw gezinnen en in het bijzonder ook alle aanwezigen die ziek zijn.  Ik bad een Onze Vader en een Glorie-zij-de-Vader met Maria.  De Gospa heeft ons daarna al biddend verlaten, omgeven door een verlicht kruisteken en met de woorden:

"Ga in vrede, mijn lieve kinderen."

Op de avond van de verjaardag van de Verschijningen  verzamelden tienduizenden pelgrims zich op de plaats waar alles 29 jaar geleden begon, de Verschijningsberg.

Rond 23u verscheen Onze-Lieve-Vrouw aan Ivan.  Na afloop verklaarde Ivan dat hij in 29 jaar Verschijningen Onze-Lieve-Vrouw nog nooit zo gelukkig gezien heeft!  Opmerkelijk, want ook de Boodschap aan Marija Pavlovic wordt gekenmerkt door grote vreugde.

Eerder op de avond kwamen Marija en Ivan naar de Aanbiddingskapel naast de kerk voor hun Verschijning om 18u40.  Rond de kerk waren vele duizenden gelovigen samengestroomd voor het Rozenkransgebed en de H. Mis.  Slechts weinigen wisten dat de Verschijning van Maria zou plaatsvinden midden onder hen!  Zij die ervan op de hoogte waren, knielden in de richting van de Aanbiddingskapel, wetende dat Onze-Lieve-Vrouw daar achter die ene muur was.

Op het moment van de Verschijningen legden velen hun hoofd of handen tegen de muur van de kapel om zo verbonden te zijn met Onze-Lieve-Vrouw die daar aanwezig was.  Aan de diepe emotie en de tranen op het gelaat van de mensen was te zien dat Maria zelfs mensenharten bereikt door betonnen muren.

Ivanka ElezIvanka kreeg haar laatste dagelijke verschijning op 7 mei 1985.  Sedertdien ziet  Ivanka Maria nog één keer per jaar, op de verjaardag van de Verschijningen.

De Verschijning op 25-6-2010 duurde zes minuten en vond plaats bij Ivanka thuis.  Enkel Ivanka's familie woonde de Verschijning bij.  Na de verschijning verklaarde Ivanka: Onze-Lieve-Vrouw sprak mij over het vijfde geheim en op het einde zei ze:

"Lieve kinderen, ontvang mijn Moederlijke zegen."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish