Een nieuw geïnstalleerde webcam in het Two Heartshotel toont de Verschijningsberg in Medjugorje.

Op dit moment kampt de webcam vermoedelijk nog met kinderziekten want de ene keer doet-ie het wel en een paar uur later weer niet.

Je kan de webcam ook openen op groot beeld.  Aan een volgende webcam die de Kruisberg in beeld brengt, wordt nog gewerkt.

Nieuw: Breng een virtueel bezoek aan Medjugorje.  Ideaal voor wie Medjugorje nog niet kent, of voor wie prettige herinneringen wilt ophalen.

Medjugorje is dezer dagen bedolven onder de sneeuw.   Dat levert erg feeërieke taferelen op.  Kijk maar eens hier (foto's) of in dit filmpje:

Mirjana woonde deze dag een gebedsdag bij in Ponticelli bij Napels (I) en ontving daar de Verschijning en de Boodschap:

"Lieve kinderen! Met moederlijke liefde roep ik jullie vandaag op om een lichtbaken te zijn voor alle zielen die dwalen in het duister - het niet kennen van Gods liefde. Schijn daarom des te feller en trek des te meer zielen aan. Sta niet toe dat de onwaarheden die je uitspreekt je geweten sussen. Wees perfect. Ik leid jullie aan mijn moederlijke hand - een liefdevolle hand. Dank je wel.

Boodschap van 2-3-2010 aan Mirjana Dragicevic

Omwille van de overvloedige regenval de voorbije dagen in Medjugorje was het niet zeker of de Verschijning zou plaatsvinden bij het Blauwe Kruis of elders.  Het was dan ook een grote vreugde toen bekend werd dat de Verschijning bij het Blauwe Kruis aan de voet van de Verschijningsberg verwacht werd.

Om zes uur 's ochtends was reeds een groepje van een vijftigtal Italianen aanwezig bij het Blauwe Kruis en werd begonnen met het bidden van de Rozenkrans.  Toen Mirjana arriveerde om 8u31 was inmiddels een hele menigte verzameld rondom de verschijningsplaats.  Mirjana knielde onmiddellijk en begon mee te bidden.

De Verschijning begon om 8u35.  Zij bracht vele uitdrukkingen op het gelaat van Mirjana: tranen, een glimlach, knikken en praten met Onze-Lieve-Vrouw.

Twee mensen in een rolstoel, een priester en een vrouwelijke rolstoelgebruiker, werden naar boven gedragen tot bij het Blauwe Kruis.  De dame in de rolstoel was overweldigd bij haar aankomst en zielsgelukkig op het einde.  De menigte gedroeg zich heel respectvol en behulpzaam.  Op het einde van de Verschijning hing er duidelijk een sfeer van vreugde en geluk.

Onze-Lieve-Vrouw gaf volgende prachtige vastenboodschap aan Mirjana:

"Lieve kinderen!  In deze bijzondere tijd van jullie inspanning om zo dicht mogelijk te zijn bij mijn Zoon, bij Zijn lijden, maar ook tot de liefde waarmee Hij dit droeg, wens Ik jullie te zeggen dat Ik met u ben.  Ik zal jullie helpen om met mijn genade alle dwalingen en bekoringen te overwinnen.  Ik zal jullie onderrichten in de liefde, liefde die alle zonden uitwist en je vervolmaakt, liefde die je de vrede van mijn Zoon geeft, nu en altijd.  Vrede met je en in je, want ik ben de Koningin van de Vrede.  Dank je wel."

Jim en Kerry Caviezel in MedjugorjeJim Caviezel als lijdende Christus in The PassionAmerikaans acteur Jim Caviezel is opnieuw in Medjugorje.  Caviezel werd bij het grote publiek bekend als hoofdrolspeler in The Passion of the Christ, de aangrijpende film uit 2004 over de laatste 12 uren uit het leven van Jezus Christus.  Caviezel en zijn vrouw Terri staan bekend als overtuigd Rooms-Katholiek en waren al eerder op bedevaart in Medjugorje.

Nog voor The Passion of the Christ officieel uitkwam, organiseerde Caviezel in Medjugorje een exclusieve voorvertoning.

Omgeven door een menigte van vele duizenden pelgrims verscheen Maria van 13u50 tot 13u54 aan Mirjana bij het Blauwe Kruis.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap aan Mirjana:

"Lieve kinderen!  Vandaag roep ik u op om lief te hebben met gans uw hart en geheel uw ziel.  Bidt om de gave van de liefde, want wanneer de ziel liefheeft, roept zij de Zoon tot zich.  Wie Mijn Zoon roept en verlangt te leven volgens Zijn wil, wordt door Hem niet vergeten!  Bid voor wie niets begrijpt van de liefde, voor diegenen die niet weten hoe te beminnen.  Bid dat God hun Vader mag zijn en niet hun Rechter.  Mijn kinderen, wees mijn apostelen, wees mijn stroom van liefde.  Ik heb u nodig.  Dank u wel."

Rond 4u in de ochtend verzamelden reeds de eerste pelgrims bij het Blauwe Kruis, sommigen gewikkeld in dekens tegen het kille weer.  Men begon de Rozenkrans te bidden voor deze Goede Vrijdag-Verschijning aan Mirjana.

Nog voor het licht werd, groeide de groep zienderogen aan.  Toen om 6u de zon opkwam was men nog steeds aan het bidden en begon men ook te zingen.  Mirjana arriveerde om 8u37 en knielde voor het Lieve-Vrouwbeeld bij het Blauwe Kruis aan de voet van de Verschijningsberg.  Onze-Lieve-Vrouw verscheen gedurende vijf minuten, van 8u49 tot 8u54.

Mirjana begroette Onze-Lieve-Vrouw met een paar traantjes en een glimlach.  Mirjana keek bij momenten ernstig, knikkend en schouderophalend op verschillende tijdstippen.

Een paar minuten na de Verschijning maakte Mirjana de woorden bekend die Onze-Lieve-Vrouw vandaag tot haar sprak:

"Lieve kinderen!  Vandaag zegen ik u heel bijzonder en bid ik voor u opdat u zou terugkeren op de weg naar mijn Zoon, uw Redder en Verlosser, Hij die u het eeuwig leven gaf.  Denk na over al het menselijke, over al wat u hindert op weg naar Mijn Zoon, over vergankelijkheid, gebreken en beperkingen.  Denk vervolgens aan mijn Zoon, aan Zijn Goddelijke oneindigheid.  Veredel uw lichaam en vervolmaak uw ziel, door uw overgave en gebed.  Wees paraat, mijn kinderen.  Dank u wel."

Toen Onze Lieve Vrouw verdween, zag Mirjana een groot, gouden kruis achter Maria.

Tijdens het voorbije Paastriduüm werd Medjugorje opnieuw overrompeld door een gigantische menigte pelgrims.  Voor het eerst werden aan het buitenaltaar zelfs twee videowalls opgesteld om de gelovigen de kans te geven de diensten in de kerk te kunnen volgen met geluid én beeld.  Er was simultaanvertaling in diverse talen.

Een week eerder, met Palmzondag, was een Oostenrijkse groep van maar liefst 2000 (!) pelgrims op bedevaart in Medjugorje.  Intussen zijn ook de eerste bedevaarten van 2010 uit Vlaanderen en Nederland gestart.  U kan nog steeds hier terecht  voor een overzicht van alle bedevaarten.

Pasen 2010 in MedjugorjePasen 2010 in Medjugorje

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish