Kerstmis in het Dorp van de MoederKerstmis in het Dorp van de MoederZes kindergroepen van het weeshuis Mother's Village (Dorp van de Moeder) hebben door middel van toneel, verhalen en liedjes de geboorte van het kindje Jezus in de stal te Bethlehem herdacht en gevierd.

De kleine, blije gezichtjes en kinderstemmetjes hebben de harten van de ouderen ontroerd en herinnerden de toeschouwers eraan dat liefde, zekerheid en geborgenheid in het gezin toch zo belangrijk is.
Meer informatie over Mother's Village vind je op deze pagina, of op de Engelstalige folder die het weeshuis uitgeeft.

"Lieve kinderen, dank je wel.  Jullie zijn Mijn hoop.  Ik zegen jullie allen.  Jullie zijn mijn vreugde.  Blijf u bekeren en beleef Mijn boodschappen met vreugde."

"Lieve kinderen!  Vandaag vraag Ik je, om je in volledig vertrouwen en liefde met mij op weg te begeven, omdat Ik je vertrouwd wil maken met mijn Zoon.  Wees niet bevreesd kinderen. Ik ben hier bij jullie, Ik sta naast jullie. Ik toon je de weg om jezelf te vergeven, om anderen te vergeven en om met oprecht berouw in het hart, te knielen voor de Vader.  Laat alles vallen wat je hindert om lief te hebben en zalig te worden, zodat je met Hem en in Hem kunt zijn.  Besluit tot een nieuw begin, een begin van oprechte liefde tot God zelf. Dank je wel."

Dirigent Martin Pero BorasMartin Pero Boras, 55 jaar oud en geboren in Hardomilje, Ljubuski, is woensdag 13 januari 2010 overleden in het Clinical Hospital Centre in Mostar na een korte maar ernstige ziekte.

Professor Boras was muziekleraar van vele generaties Franciscanen in het seminarie en de novicenopleiding in Humac.  Hij was tevens muziekleerkracht in tal van scholen uit de omgeving.  Vele Franciscaanse jongerenkoren uit gans Herzegovina stonden onder zijn leiding, ook dat  van Medjugorje.

Hij was vooral bekend en geroemd voor zijn leiderschap en professionele begeleiding van het internationale koor en orkest tijdens het Jongerenfestival in de zomer en op ouderjaarsavond in Medjugorje.  Hij was getrouwd en vader van vier kinderen.

Zijn uitvaart vindt plaats op vrijdag 15 januari om 14u, bij de begraafplaats van Zabari in de parochie van Humac.  Moge zijn ziel en de zielen van alle gelovige afgestorvenen, door de Barmhartigheid van God, rusten in vrede!

Een nieuw geïnstalleerde webcam in het Two Heartshotel toont de Verschijningsberg in Medjugorje.

Op dit moment kampt de webcam vermoedelijk nog met kinderziekten want de ene keer doet-ie het wel en een paar uur later weer niet.

Je kan de webcam ook openen op groot beeld.  Aan een volgende webcam die de Kruisberg in beeld brengt, wordt nog gewerkt.

Nieuw: Breng een virtueel bezoek aan Medjugorje.  Ideaal voor wie Medjugorje nog niet kent, of voor wie prettige herinneringen wilt ophalen.

Medjugorje is dezer dagen bedolven onder de sneeuw.   Dat levert erg feeërieke taferelen op.  Kijk maar eens hier (foto's) of in dit filmpje:

Mirjana woonde deze dag een gebedsdag bij in Ponticelli bij Napels (I) en ontving daar de Verschijning en de Boodschap:

"Lieve kinderen! Met moederlijke liefde roep ik jullie vandaag op om een lichtbaken te zijn voor alle zielen die dwalen in het duister - het niet kennen van Gods liefde. Schijn daarom des te feller en trek des te meer zielen aan. Sta niet toe dat de onwaarheden die je uitspreekt je geweten sussen. Wees perfect. Ik leid jullie aan mijn moederlijke hand - een liefdevolle hand. Dank je wel.

Boodschap van 2-3-2010 aan Mirjana Dragicevic

Omwille van de overvloedige regenval de voorbije dagen in Medjugorje was het niet zeker of de Verschijning zou plaatsvinden bij het Blauwe Kruis of elders.  Het was dan ook een grote vreugde toen bekend werd dat de Verschijning bij het Blauwe Kruis aan de voet van de Verschijningsberg verwacht werd.

Om zes uur 's ochtends was reeds een groepje van een vijftigtal Italianen aanwezig bij het Blauwe Kruis en werd begonnen met het bidden van de Rozenkrans.  Toen Mirjana arriveerde om 8u31 was inmiddels een hele menigte verzameld rondom de verschijningsplaats.  Mirjana knielde onmiddellijk en begon mee te bidden.

De Verschijning begon om 8u35.  Zij bracht vele uitdrukkingen op het gelaat van Mirjana: tranen, een glimlach, knikken en praten met Onze-Lieve-Vrouw.

Twee mensen in een rolstoel, een priester en een vrouwelijke rolstoelgebruiker, werden naar boven gedragen tot bij het Blauwe Kruis.  De dame in de rolstoel was overweldigd bij haar aankomst en zielsgelukkig op het einde.  De menigte gedroeg zich heel respectvol en behulpzaam.  Op het einde van de Verschijning hing er duidelijk een sfeer van vreugde en geluk.

Onze-Lieve-Vrouw gaf volgende prachtige vastenboodschap aan Mirjana:

"Lieve kinderen!  In deze bijzondere tijd van jullie inspanning om zo dicht mogelijk te zijn bij mijn Zoon, bij Zijn lijden, maar ook tot de liefde waarmee Hij dit droeg, wens Ik jullie te zeggen dat Ik met u ben.  Ik zal jullie helpen om met mijn genade alle dwalingen en bekoringen te overwinnen.  Ik zal jullie onderrichten in de liefde, liefde die alle zonden uitwist en je vervolmaakt, liefde die je de vrede van mijn Zoon geeft, nu en altijd.  Vrede met je en in je, want ik ben de Koningin van de Vrede.  Dank je wel."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish