Het was een heldere,  koude ochtend in Medjugorje.  Vanaf 5u 's morgens begonnen de pelgrims te verzamelen rond het Blauwe Kruis voor de Verschijning aan Mirjana en de Boodschap voor "diegenen die de liefde van God nog niet kennen".  Hoewel de temperatuur 's nachts gedaald was tot het vriespunt, hebben enkele moedigen zelfs overnacht op de Verschijningsberg.

In voorbereiding op de Verschijning werd de Rozenkrans gebeden.  Toen Mirjana arriveerde was er een duidelijke verandering in de stemming, een verhoogde concentratie nu Onze-Lieve-Vrouw weldra zou gaan komen.  De voorbije maanden was de Boodschap van de 2de altijd zeer ernstig.

Ook het gemoed en de voorbereiding van Mirjana was vol ernst.  Ze bad mee de Rozenkrans op zeer ingetogen wijze.  Mirjana's knieval voor de Verschijning van Onze-Lieve-Vrouw om 8u42 kwam tamelijk onverwacht.

Mirjana glimlachte aanvankelijk en begon dan aandachtig te luisteren.  Zo bracht ze het merendeel van de Verschijning door: luisterend en instemmend.  Af en toe zegde ze een woordje tot Onze-Lieve-Vrouw.  Haar gelaatsuitdrukking was alsof ze zich inspande om iets te begrijpen.  Tegenover anders waren er wat minder verschillen in haar gelaatsuitdrukking vast te stellen.

Na afloop van de Verschijning bleef Mirjana enkele minuten in stil gebed verzonken.  De Verschijning duurde ongeveer vijf minuten.

Maria gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen!  Ook vandaag ben ik onder u om u de weg te tonen waarlangs u Gods Liefde kunt leren kennen.  De liefde waarmee God u toestaat Hem Vader te noemen en Hem te bekijken als Vader.  Ik vraag u om heel oprecht in uw hart te kijken en te zien hoeveel u van Hem houdt.  Is Hij de laatste om bemind te worden?  Omgeven door materiële goederen, hoe vaak heeft u Hem verraden, genegeerd en vergeten?  Mijn kinderen, bedrieg uzelf niet met wereldse goederen.  Denk aan uw ziel, die veel belangrijker is dan uw lichaam.  Reinig haar.  Aanroep de Vader, Hij wacht op u.  Keer terug tot Hem.  Ik ben bij u omdat Hij, in al Zijn goedheid, mij zendt.  Dank u wel."

"Lieve kinderen, in deze tijd van voorbereiding en vreugdevolle verwachting, wens ik, als Moeder, jullie te wijzen op datgene wat het belangrijkste is voor je ziel.  Kan mijn Zoon erin geboren worden?  Is ze door de liefde gezuiverd van leugens, arrogantie, haat en wrok?  Bemint je ziel God als Vader boven al het andere en bemint zij je naaste in Christus?  Ik wijs jullie op de weg, die je ziel zal verheffen tot volledige vereniging met mijn Zoon.  Ik verlang voor mijn Zoon, dat Hij in jou geboren kan worden.  Wat een vreugde zou dat voor mij als Moeder betekenen.  Dank u wel."

De officiële website www.medjugorje.hr/en werd zopas in een nieuw kleedje gestoken.

Het valt op dat de parochie zich geschikt heeft naar de orders van de plaatselijke Bisschop, met name het niet langer voeren van de titel 'Shrine' (Heiligdom).  In de plaats daarvan zien we nu de vermelding 'Plaats van gebed en verzoening' (Place of prayer and reconciliation).

Ook de verwijzing naar de titel 'Kraljice Mira' (Koningin van de Vrede) is op last van de Bisschop vervangen door 'Our Lady' (Onze-Lieve-Vrouw).  In de plaats van 'Verschijningen' zien we nu de benaming 'Phenomenon', het 'Verschijnsel'.

Het moet dus allemaal vaag en omfloerst blijven van de Bisschop.  Op het eerste zicht kan men betwijfelen of dit de duidelijkheid ten goede zal komen en daadwerkelijk kan bijdragen tot meer gematigdheid bij de opponenten van Medjugorje.  Laten we echter nooit vergeten dat deze Bisschop en zijn verordeningen deel uitmaken van Gods plan met Medjugorje.  Ook wij allen die begaan zijn met Medjugorje, mogen deel uitmaken van dat plan!  Bidden we daarvoor.

"Lieve kinderen! Al de tijd dat God mij op een speciale manier toestaat om bij jullie te zijn, wens ik jullie te leiden op de weg die leidt naar Jezus en naar jullie redding. Mijn lieve kinderen, enkel in God kunnen jullie de redding vinden en daarom, op deze dag van genade met de kleine Jezus in mijn armen, vraag ik jullie om Jezus in jullie harten geboren te laten worden. Enkel met Jezus in jullie hart kunnen jullie het pad opgaan van de redding en het eeuwige leven. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Kerstmis in het Dorp van de MoederKerstmis in het Dorp van de MoederZes kindergroepen van het weeshuis Mother's Village (Dorp van de Moeder) hebben door middel van toneel, verhalen en liedjes de geboorte van het kindje Jezus in de stal te Bethlehem herdacht en gevierd.

De kleine, blije gezichtjes en kinderstemmetjes hebben de harten van de ouderen ontroerd en herinnerden de toeschouwers eraan dat liefde, zekerheid en geborgenheid in het gezin toch zo belangrijk is.
Meer informatie over Mother's Village vind je op deze pagina, of op de Engelstalige folder die het weeshuis uitgeeft.

"Lieve kinderen, dank je wel.  Jullie zijn Mijn hoop.  Ik zegen jullie allen.  Jullie zijn mijn vreugde.  Blijf u bekeren en beleef Mijn boodschappen met vreugde."

"Lieve kinderen!  Vandaag vraag Ik je, om je in volledig vertrouwen en liefde met mij op weg te begeven, omdat Ik je vertrouwd wil maken met mijn Zoon.  Wees niet bevreesd kinderen. Ik ben hier bij jullie, Ik sta naast jullie. Ik toon je de weg om jezelf te vergeven, om anderen te vergeven en om met oprecht berouw in het hart, te knielen voor de Vader.  Laat alles vallen wat je hindert om lief te hebben en zalig te worden, zodat je met Hem en in Hem kunt zijn.  Besluit tot een nieuw begin, een begin van oprechte liefde tot God zelf. Dank je wel."

Dirigent Martin Pero BorasMartin Pero Boras, 55 jaar oud en geboren in Hardomilje, Ljubuski, is woensdag 13 januari 2010 overleden in het Clinical Hospital Centre in Mostar na een korte maar ernstige ziekte.

Professor Boras was muziekleraar van vele generaties Franciscanen in het seminarie en de novicenopleiding in Humac.  Hij was tevens muziekleerkracht in tal van scholen uit de omgeving.  Vele Franciscaanse jongerenkoren uit gans Herzegovina stonden onder zijn leiding, ook dat  van Medjugorje.

Hij was vooral bekend en geroemd voor zijn leiderschap en professionele begeleiding van het internationale koor en orkest tijdens het Jongerenfestival in de zomer en op ouderjaarsavond in Medjugorje.  Hij was getrouwd en vader van vier kinderen.

Zijn uitvaart vindt plaats op vrijdag 15 januari om 14u, bij de begraafplaats van Zabari in de parochie van Humac.  Moge zijn ziel en de zielen van alle gelovige afgestorvenen, door de Barmhartigheid van God, rusten in vrede!

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish