Zopas werden op de A1 Zagreb-Split de tunnelkokers van de tunnels Mala Kapela en Sveti Rok in beide richtingen opengesteld.  Beide tunnels zijn respectievelijk 5760 m en 5681 m lang.  Tot nogtoe ging het verkeer door één tunnelkoker met één rijstrook per rijrichting.  Beide filegevoelige punten werden nu weggewerkt.  Voortaan kan het verkeer in beide rijrichtingen over twee rijstroken door de tunnels.  Vorige zomer stond het verkeer nog stil voor Mala Kapela over een afstand van 30 km!  Klik hier voor het nieuwsbericht op de Kroatische televisie over de opening van de nieuwe tunnelkokers.

Tunnel Mala KapelaTunnel Sveti Rok

Sedert 30 april 2009 kreeg ook de Katschbergtunnel in Oostenrijk er een tweede tunnelkoker bij.  Rest nu enkel nog de Tauerntunnel op de A10 Salzburg-Villach waar het verkeer door één tunnelpijp moet.  De opening daarvan is voorzien voor medio 2011.

Het Sloveense wegenvignetOp 1 juli 2008 voerde Slovenië een peperduur wegenvignet in (goedkoopste aan 35 euro voor 6 maanden).  Na lang protest heeft de Sloveense overheid eindelijk besloten deze regeling bij te stellen.

Vanaf 1 juli dit jaar komt er een 7-dagenvignet aan 15 euro en een maandvignet aan 30 euro.  Volgens onbevestigde bronnen zou de Europese Commissie deze vignetprijs nog steeds exuberant hoog vinden.  Europa geeft Slovenië 3 maanden de tijd om de vignetprijs verder te doen dalen, zoniet wordt met sancties (boete) gedreigd.

Het vignet is te koop op de snelwegparkings in Oostenrijk en op enkele parkings in Duitsland.
Meer info over het vignet en de aankooplocaties.

24 juni 2009 is het precies 28 jaar geleden dat Onze-Lieve-Vrouw voor het eerst verscheen in Medjugorje.  Omdat Maria pas op 25 juni voor het eerst sprak tot de zieners, wordt deze datum algemeen aangenomen als verjaardag van de Verschijningen.  Bedevaart.net deelt in deze heugelijke verjaardag!  Op onze multimediapagina zult u al van vroeg in de ochtend terecht kunnen om de feestelijkheden in Medjugorje te volgen.

Daarnaast creëerden wij een filmpje met beelden uit 28 jaar Medjugorje.  Veel kijkplezier!

Zienster Ivanka Ivankovic-Elez kreeg haar normale jaarlijkse Verschijning op 25 juni 2009.  Volgens de zien(st)ers krijgen Vicka, Marija en Ivan nog steeds dagelijkse Verschijningen, terwijl Mirjana, Ivanka en Jakov jaarlijks een Verschijning krijgen.

Bij Haar laatste dagelijkse Verschijning op 7 mei 1985 vertrouwde Onze-Lieve-Vrouw aan Ivanka het laatste van 10 geheimen toe en vertelde haar dat zij voortaan minstens een jaarlijkse Verschijning zou krijgen op de verjaardag van de Verschijningen.  Zo ook dit jaar.  De Verschijning duurde 10 minuten.  Ivanka kreeg de Verschijning thuis in aanwezigheid van haar gezin, haar man en haar drie kinderen.

Na de Verschijning verklaarde Ivanka: Onze-Lieve-Vrouw bleef gedurende 10 minuten bij me en sprak me over het 10de geheim.

Onze-Lieve-Vrouw zegde:

"Lieve kinderen, ik nodig u uit om apostelen te zijn van vrede.  Vrede, vrede, vrede."

"Lieve kinderen! Ik roep jullie omdat ik jullie nodig heb. Ik heb harten nodig, bereid tot onmetelijke liefde - harten die niet belast zijn door ijdelheid - harten die bereid zijn lief te hebben zoals mijn Zoon liefhad - die bereid zijn zichzelf op te offeren zoals mijn Zoon zichzelf opofferde. Ik heb jullie nodig. Om mij te kunnen vergezellen moeten jullie jezelf vergeven, anderen vergeven en mijn Zoon aanbidden. Aanbidt Hem ook voor diegenen die Hem nog niet hebben leren kennen, diegenen die Hem niet liefhebben. Daarom heb ik jullie nodig; daarom roep ik jullie. Dank u wel."

Met de H. Mis op 6 augustus om 5u 's ochtends op de Kruisberg eindigde de twintigste editie van het Jongerenfestival.  Het 'Mladifest' van 2009 was het grootste ooit, met 50.000 gelovige jongeren uit 69 landen en 600 priesters.  Uit België en Nederland was er een delegatie van zo'n 200 gelovigen en een tiental priesters.

De organisatie van het Jongerenfestival was in handen van Pater Danko Perutina.  Pater Danko merkte dan ook terecht op: "Er zijn in de wereld 500.000 Rooms-Katholieke priesters.  Daarvan zijn er momenteel 600 in Medjugorje.  Dat is 1 promille.  Als je weet wat een halve promille alcohol met een mens doet, dan kun je je wel voorstellen dat één promille gigantisch veel is!"

Lees meer...

De Mariawagen tussen de Verrezen Christus en het graf van Pater SlavkoVoor het tweede jaar op rij was de Mariawagen uit Vlaanderen aanwezig op het Jongerenfestival.  Een moedige en bewonderenswaardige onderneming van een invalide weduwe wiens apostolaat erin bestaat op te roepen tot gebed voor het leven.

Van de Mariawagen bestaat zowel een website als een blog.

Opnieuw verzamelden duizenden gelovigen rond het Blauwe kruis voor de Verschijning van de tweede van de maand aan Mirjana.  Het wordt steeds moeilijker om een paadje vrij te houden waarmee Mirjana tot bij de verschijningsplek kan komen.

Reeds vanaf middernacht stromen de eerste pelgrims toe.  Rond 5u in de ochtend zit de plaats rond het Blauwe kruis reeds afgeladen vol, wetende dat er nog vier uur te gaan is tot het begin van de Verschijning.  Toch zijn er altijd laatkomers die zich nog tussen de samengepakte massa weten te persen om elke vrije vierkante centimeter te benutten.  Hoewel de laatkomers vaak het zicht ontnemen van de mensen die al veel vroeger arriveerden, kunnen ze vaak toch rekenen op een uitgestoken hand die hen helpt bij hun hachelijke onderneming.  Dat zou je in de gewone wereld eens moeten proberen!

Wanneer Mirjana arriveert is er absoluut geen enkel vrij plekje meer te vinden.  Er ontstaat geroezemoes in de menigte die nu reeds zovele uren aan het wachten is.  Op het ogenblik van de Verschijning wordt de mensenzee plots muisstil.  Ieder staat, zit, knielt in vreselijk onhandige houding, maar de pijn is de prijs van het voorrecht om aanwezig te zijn bij de Verschijning van Onze-Lieve-Vrouw!

Maria verscheen om 8u50 en gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen!  Vandaag roep Ik u met een moederlijk hart op om volledig en zonder voorwaarden te leren vergeven.  U lijdt onder onrechtvaardigheid, verraad en vervolging, maar daardoor bent u dichter en dierbaarder bij God.  Mijn kinderen, bid om de gave van de liefde. Alleen de liefde vergeeft alles, zoals Mijn Zoon vergeeft. Volg Hem na.  Ik ben midden onder u en bid dat u, wanneer u voor de Vader verschijnt, kunt zeggen: 'Hier ben ik Vader, ik heb Uw Zoon nagevolgd.  Ik heb liefgehad en schonk van harte vergiffenis, omdat ik in Uw Oordeel geloofde en op U vertrouwde.'  Dank u wel."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish