Eerder op de avond baden zieners Ivan Dragicevic en Marija Pavlovic samen het Magnificat bij het buitenaltaar (zoals elke dag tijdens het Jongerenfestival)Bij het einde van een bijzonder mooi en geslaagd Jongerenfestival kwam Ivan zaterdagavond 5 augustus met zijn gebedsgroep samen op de Verschijningsberg. Al vanaf 18.00 uur arriveerden de eerste pelgrims om de Verschijning van Onze-Lieve-Vrouw mee te maken. Tijdens het jongerenfestival liepen de temperaturen dagelijks op tot boven de 40°C, de rotsen waren nog warm toen Maria iets voor 22.00 uur verscheen aan de ziener. Onze-Lieve-Vrouw bleef 12 minuten onder ons.

Na afloop verklaarde Ivan: "Zoals steeds wil ik jullie het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw. Ook vanavond kwam Onze-Lieve-Vrouw heel vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna strekte Zij met grote vreugde de armen over ons uit en bad over alle aanwezigen hier. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag verheug Ik mij met jullie en ook vandaag wil Ik jullie oproepen om te kiezen voor Jezus. Ik zie veel jongeren die hernieuwd worden, die keuzes maken en veranderen. Bid voor de jongeren, lieve kinderen, bid voor gezinnen. De Moeder bidt voor jullie allen. Vooral in deze tijd van genade: bid meer! Bid dat mijn Zoon geboren mag worden in jullie harten, dat Hij jullie mag hernieuwen en laat de Heilige Geest toe jullie te leidenDank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Daarna zegende Onze-Lieve-Vrouw alle aanwezigen met haar Moederlijke zegen en zegende Zij alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en de jongeren hier op dit festival en hun familie in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw nog een tijdlang verder over ons bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen"."

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 augustus 2017"Lieve kinderen, volgens de Wil van de hemelse Vader, als Moeder van Hem die van jullie houdt, ben Ik hier bij jullie om jullie te helpen Hem te leren kennen en Hem na te volgen. Mijn Zoon heeft jullie zijn voetafdruk nagelaten om het voor jullie gemakkelijker te maken Hem te volgen. Vrees niet! Wees niet onzeker, Ik ben bij jullie. Laat jullie niet ontmoedigen, want er is veel gebed en offer nodig voor diegenen die niet bidden, die niet beminnen, die mijn Zoon niet kennen.

Help door in hen jullie broeder te zien. Apostelen van mijn liefde, hoor mijn stem in jou, voel mijn Moederlijke liefde. Daarom bid, handel biddend, geef biddend, bemin biddend, bid in werken en in gedachten in naam van mijn Zoon. Hoe meer liefde je geeft, des te meer liefde zal je ontvangen. De liefde die voortkomt uit de Liefde, verlicht de wereld. De verlossing is Liefde en die Liefde kent geen einde. Wanneer mijn Zoon opnieuw op aarde komt, zal Hij de liefde in jullie hart zoeken.

Mijn kinderen, veel werken van liefde heeft Hij voor jullie gedaan. Ik leer jullie ze te zien, te begrijpen en Hem te danken door Hem lief te hebben en steeds weer je naaste te vergeven. Want mijn Zoon beminnen, betekent vergiffenis schenken. Je houdt niet van mijn Zoon als je je naaste niet kan vergeven, als je niet probeert je naaste te begrijpen, als je oordeelt.

Mijn kinderen, waartoe dient gebed als je niet bemint en niet vergeeft? Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 juli 2017"Lieve kinderen, dankjewel dat jullie mijn uitnodigingen blijven beantwoorden en zich hier blijven verzamelen rond Mij, jullie hemelse Moeder. Ik weet dat jullie aan me denken met liefde en hoop. Ik voel ook liefde voor ieder van jullie, net zoals mijn allerliefste Zoon het ook voelt, Hij die door zijn barmhartige liefde Mij steeds opnieuw naar jullie zendt. Hij is mens geworden. Hij was en is God, één en drie-een, Hij die met lichaam en ziel geleden heeft voor jullie heil, Hij die zich tot Brood maakte om jullie ziel te voeden en zo te redden. Mijn kinderen, Ik leer jullie hoe jullie zijn Liefde waard kunnen worden, om jullie gedachten op Hem te richten, om mijn Zoon na te volgen.

Apostelen van mijn liefde, Ik bedek jullie met mijn mantel, omdat Ik als moeder jullie verlang te beschermen. Ik smeek jullie te bidden voor de hele wereld. Mijn hart lijdt. De zonden vermenigvuldigen zich, ze worden te talrijk. Maar met behulp van wie nederig is, bescheiden, vol van liefde, verborgen en heilig, zal mijn hart triomferen. Hou van mijn Zoon boven alles en van de hele wereld door Hem. Vergeet nooit dat al jullie broeders iets heel kostbaars met zich meedragen, de ziel. Daarom, mijn kinderen, hou van allen die mijn Zoon niet kennen, zodat zij door het gebed en door de liefde die door het gebed tot stand wordt gebracht, beter zouden worden. Dat de goedheid in hen mag overwinnen, dat de zielen gered kunnen worden en het eeuwig leven verwerven. Mijn apostelen, mijn kinderen, mijn Zoon heeft gezegd dat jullie van elkaar moeten houden. Moge dit in jullie hart gegrift zijn en probeer met gebed die liefde te beleven. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Ga naar de Foto's...

Ivanka ElezIvanka kreeg haar laatste dagelijke verschijning op 7 mei 1985.  Sedertdien ziet  Ivanka Maria nog één keer per jaar, op de verjaardag van de Verschijningen.

De Verschijning op 25-6-2017 duurde vier minuten en vond plaats bij Ivanka thuis.  Enkel Ivanka's familie woonde de Verschijning bij.  Na de Verschijning verklaarde Ivanka: "Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende Boodschap: "Lieve kinderen, bid, bid, bid". Onze-Lieve-Vrouw was vreugdevol en gaf ons allen haar Moederlijke zegen."

Update: Een fotoreportage van de Vredesmars werd toegevoegd.

De vredesmars van Humac naar Medjugorje op 24 juni 2017Op zaterdag 24 juni 2017, hoogfeest van de geboorte van de H. Johannes De Doper, werd de 26ste Mars voor de Vrede gelopen van Humac naar Medjugorje en Bedevaart.net was erbij.

De voettocht ging om 6u15 van start bij het klooster van Sint-Antonius in Humac na de zegen van pater-guardiaan Velimir Mandić. Voorop liep pastoor Marinko Šakota, gevolgd door veel andere priesters, kloosterlingen en gelovigen. Zingend en biddend kwamen de eerste deelnemers rond 9.45 uur aan bij de kerk van Medjugorje, waar ze de zegen ontvingen met het Allerheiligste Sacrament.

Zowat 1500 mensen namen deel aan deze Vredesmars, in een geest van broederlijkheid en vreugde. Onderweg werden de 20 mysteries van de Rozenkrans gebeden, afgewisseld met de prachtige liedjes die zo typerend zijn voor Medjugorje. Tijdens de tocht van 15 kilometer werden de deelnemers toegewuifd door de bewoners en op meerdere plaatsen door hen voorzien van drank, maar ook van watermeloen en lavendelbloemen. De kleine uitingen van liefde van de plaatselijke bevolking waren hartverwarmend en vaak ontroerend.

Hubert Liebherr uit Duitsland, bekend van bouwmachines en elektrotoestellen, begon in 1992 met het organiseren van de Vredesmars. Hij had gehoord hoe verschrikkelijk het eraan toeging tijdens het begin van de oorlog en nodigde zijn vrienden uit voor dit evenement, in het geloof dat Maria met het bidden van de rozenkrans zelfs oorlogen kan stoppen.

Fotoreportage van de 26ste Vredesmars

 

De Verschijningsberg in de vroege avond van 23 juni 2017Vrijdagavond 23 juni kwam ziener Ivan Dragicevic opnieuw met zijn gebedsgroep samen op de Verschijningsberg. Onze-Lieve-Vrouw gaf volgende Boodschap:

"Lieve kinderen, Ik kwam, Ik kwam naar jullie en stelde mezelf voor als de Koningin van de Vrede. Ook vandaag verlang Ik jullie op te roepen tot vrede. Moge er vrede zijn, lieve kinderen. Moge er vrede gaan heersen in de wereld.

Lieve kinderen, wees volhardend in het gebed. Vecht tegen het kwade en tegen de zonde en de idolen in de wereld van vandaag die jullie verleiden. Wees vastberaden, wees sterk in het geloof. En om sterk te zijn in het geloof: bid. Bid en door het gebed zal je mijn Zoon ontmoeten, zal Hij je kracht schenken, zal Hij je genade schenken. Wees open. De Moeder bid voor jullie allen en spreekt voor ieder van jullie ten beste bij haar Zoon. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Grote opkomst verwacht op bedevaart voor personen met een beperking

Het logo van de bedevaart voor mensen met een beperkingDe 6de Internationale bedevaart voor personen met een beperking zal doorgaan van 15 tot 18 juni in Medjugorje. Meer dan 1800 deelnemers hebben zich reeds ingeschreven. De parochianen verlenen hen in die periode kosteloos onderdak, een schitterend gebaar! Het thema van deze bedevaart luidt: "Moge uw liefde steeds rijker worden" (Fil. 1,9)

Pelgrims wereldwijd bezoeken Medjugorje

De afgelopen dagen kwamen heel wat bedevaartgroepen naar Medjugorje. Er werden pelgrims genoteerd uit: Spanje, Italië, België, Nederland, Slovakije, Oekraïne, Polen, de VS, Duitsland, Libanon, Oostenrijk, Ierland, Engeland, Canada, Argentinië, Hongarije, Frankrijk, de Filippijnen, Zwitserland, Panama, India, Zuid-Korea en Mexico.

Medjugorje weldra weer een stukje veiliger

Het kruispunt waar binnenkort een rotonde wordt opgetrokkenBinnenkort wordt begonnen met de aanleg van een rotonde op het kruispunt nabij het busstation en het hoofdpostkantoor in Medjugorje. De werken werden begroot op zo'n 250.000 euro. De verkeersdrukte van en naar de hoofdweg naar de kerk zal daarmee veiliger en beter gekanaliseerd worden.

Datum 'Gebedsavond voor de vrede' in Wenen bekendgemaakt

De jaarlijkste Gebedsavond voor de vrede in de Stephansdom in Wenen zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 24 oktober 2017 van 16u tot 21u. De avond wordt zoals steeds voorgegaan door Kardinaal Christoph Schönborn. Als bijzondere gast uit Medjugorje zal men zienster Marija Pavlovic-Lunetti kunnen verwelkomen. De organisatoren zullen later nog meer details bekendmaken.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish