Update: Een fotoreportage van de Vredesmars werd toegevoegd.

De vredesmars van Humac naar Medjugorje op 24 juni 2017Op zaterdag 24 juni 2017, hoogfeest van de geboorte van de H. Johannes De Doper, werd de 26ste Mars voor de Vrede gelopen van Humac naar Medjugorje en Bedevaart.net was erbij.

De voettocht ging om 6u15 van start bij het klooster van Sint-Antonius in Humac na de zegen van pater-guardiaan Velimir Mandić. Voorop liep pastoor Marinko Šakota, gevolgd door veel andere priesters, kloosterlingen en gelovigen. Zingend en biddend kwamen de eerste deelnemers rond 9.45 uur aan bij de kerk van Medjugorje, waar ze de zegen ontvingen met het Allerheiligste Sacrament.

Zowat 1500 mensen namen deel aan deze Vredesmars, in een geest van broederlijkheid en vreugde. Onderweg werden de 20 mysteries van de Rozenkrans gebeden, afgewisseld met de prachtige liedjes die zo typerend zijn voor Medjugorje. Tijdens de tocht van 15 kilometer werden de deelnemers toegewuifd door de bewoners en op meerdere plaatsen door hen voorzien van drank, maar ook van watermeloen en lavendelbloemen. De kleine uitingen van liefde van de plaatselijke bevolking waren hartverwarmend en vaak ontroerend.

Hubert Liebherr uit Duitsland, bekend van bouwmachines en elektrotoestellen, begon in 1992 met het organiseren van de Vredesmars. Hij had gehoord hoe verschrikkelijk het eraan toeging tijdens het begin van de oorlog en nodigde zijn vrienden uit voor dit evenement, in het geloof dat Maria met het bidden van de rozenkrans zelfs oorlogen kan stoppen.

Fotoreportage van de 26ste Vredesmars

 

De Verschijningsberg in de vroege avond van 23 juni 2017Vrijdagavond 23 juni kwam ziener Ivan Dragicevic opnieuw met zijn gebedsgroep samen op de Verschijningsberg. Onze-Lieve-Vrouw gaf volgende Boodschap:

"Lieve kinderen, Ik kwam, Ik kwam naar jullie en stelde mezelf voor als de Koningin van de Vrede. Ook vandaag verlang Ik jullie op te roepen tot vrede. Moge er vrede zijn, lieve kinderen. Moge er vrede gaan heersen in de wereld.

Lieve kinderen, wees volhardend in het gebed. Vecht tegen het kwade en tegen de zonde en de idolen in de wereld van vandaag die jullie verleiden. Wees vastberaden, wees sterk in het geloof. En om sterk te zijn in het geloof: bid. Bid en door het gebed zal je mijn Zoon ontmoeten, zal Hij je kracht schenken, zal Hij je genade schenken. Wees open. De Moeder bid voor jullie allen en spreekt voor ieder van jullie ten beste bij haar Zoon. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Grote opkomst verwacht op bedevaart voor personen met een beperking

Het logo van de bedevaart voor mensen met een beperkingDe 6de Internationale bedevaart voor personen met een beperking zal doorgaan van 15 tot 18 juni in Medjugorje. Meer dan 1800 deelnemers hebben zich reeds ingeschreven. De parochianen verlenen hen in die periode kosteloos onderdak, een schitterend gebaar! Het thema van deze bedevaart luidt: "Moge uw liefde steeds rijker worden" (Fil. 1,9)

Pelgrims wereldwijd bezoeken Medjugorje

De afgelopen dagen kwamen heel wat bedevaartgroepen naar Medjugorje. Er werden pelgrims genoteerd uit: Spanje, Italië, België, Nederland, Slovakije, Oekraïne, Polen, de VS, Duitsland, Libanon, Oostenrijk, Ierland, Engeland, Canada, Argentinië, Hongarije, Frankrijk, de Filippijnen, Zwitserland, Panama, India, Zuid-Korea en Mexico.

Medjugorje weldra weer een stukje veiliger

Het kruispunt waar binnenkort een rotonde wordt opgetrokkenBinnenkort wordt begonnen met de aanleg van een rotonde op het kruispunt nabij het busstation en het hoofdpostkantoor in Medjugorje. De werken werden begroot op zo'n 250.000 euro. De verkeersdrukte van en naar de hoofdweg naar de kerk zal daarmee veiliger en beter gekanaliseerd worden.

Datum 'Gebedsavond voor de vrede' in Wenen bekendgemaakt

De jaarlijkste Gebedsavond voor de vrede in de Stephansdom in Wenen zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 24 oktober 2017 van 16u tot 21u. De avond wordt zoals steeds voorgegaan door Kardinaal Christoph Schönborn. Als bijzondere gast uit Medjugorje zal men zienster Marija Pavlovic-Lunetti kunnen verwelkomen. De organisatoren zullen later nog meer details bekendmaken.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 juni 2017"Lieve kinderen, net zoals in de andere plaatsen waar Ik onder jullie gekomen ben, roep Ik jullie ook hier op tot gebed. Bid voor hen die mijn Zoon niet kennen, voor hen die de liefde van God nog niet kennen, tegen de zonde, voor de godgewijden, voor hen die door mijn Zoon geroepen zijn om liefde en geest van kracht te zijn voor jullie en voor de Kerk.

Bid tot mijn Zoon, en de liefde die jullie ervaren door Zijn nabijheid zal jullie de kracht geven om werken van liefde te doen in Zijn naam. Mijn kinderen, wees voorbereid. Deze tijd is een keerpunt. Daarom roep Ik jullie opnieuw op tot geloof en hoop. Ik toon jullie de weg waarlangs jullie moeten gaan, en dat zijn de woorden van het Evangelie.

Apostelen van mijn liefde, de wereld heeft zovel nood aan jullie uitgestrekte armen in de richting van de Hemel, naar mijn Zoon gericht, naar de Hemelse Vader gericht. Er is veel nederigheid en eenvoud van hart nodig. Heb vertrouwen in mijn Zoon en weet dat je altijd beter kunt. Mijn moederlijk hart verlangt dat jullie, apostelen van mijn liefde, kleine lichten worden voor de wereld, om te verlichten waar duisternis wilt gaan regeren, om de ware weg te tonen van gebed en liefde, om zielen te redden. Ik ben met jullie. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Ivans gebedsgroep bij het Blauwe Kruis, dinsdag 29 meiMaandag 29 mei kwam Ivan met zijn gebedsgroep samen rond het Blauwe Kruis. Ivan begon de Rozenkrans te bidden om 21u. De Blijde, Droeve en Glorievolle geheimen werden gebeden in afwachting van de komst van Onze-Lieve-Vrouw. De Heilige Maagd verscheen rond 22u aan Ivan en bleef enkele minuten onder ons. Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik jullie zoals altijd het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw van deze avond. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna strekte Zij de armen over ons uit en bad een hele tijd over alle aanwezigen hier. In het bijzonder bad Zij over de hier aanwezige zieken. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag verlang Ik jullie op te roepen om God de eerste plaats te geven in jullie leven. Plaats God in jullie gezin op de eerste plaats, aanvaard Zijn woorden, de woorden van het Evangelie en pas ze toe in jullie leven en dat van je gezin. Lieve kinderen, heel bijzonder nodig Ik jullie in deze tijd uit voor de Heilige Mis en de Eucharistie. Lees vaker de Heilige Schrift in je gezin, met jullie kinderen. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw zegende vervolgens ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken en al wie speciaal om gebed vroeg, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden over alle aanwezigen en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Blik op de kerk van Medjugorje, vrijdagavond 19 mei 2017Vrijdagavond 19 mei 2017 verscheen Onze-Lieve-Vrouw bij het Blauwe Kruis aan Ivan Dragicevic. Rond 18 uur begonnen de eerste pelgrims zich te verzamelen. Wie op tijd was, werd gezegend met een prachtige zonsondergang. De zon werd aan het firmament vervangen door een hemel van sterren. Ivan en zijn gebedsgroep begonnen de Glorievolle mysteries van de Rozenkrans te bidden. Omstreeks 22 uur verscheen Onze-Lieve-Vrouw, de verschijning duurde enkele minuten. 

Na afloop verklaarde Ivan: "Ik wil jullie kort het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw van deze avond. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna strekte Zij de armen over ons uit en bad een hele tijd over alle aanwezigen hier. In het bijzonder bad Zij over de hier aanwezige zieken. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag, in deze tijd roep Ik jullie bijzonder op om te bidden voor de gezinnen. Bid, lieve kinderen, voor de gezinnen, voor eenheid in de gezinnen, voor vrede in de gezinnen. Ik spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon en bid voor ieder van jullie. Jullie moeten volharden in het gebedDank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw zegende vervolgens ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden over alle aanwezigen en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Richard Markovich en Karl Leeb wandelden naar Medjugorje

Richard Markovich en Karl Leeb: 700 kilometer gewandeld naar MedjugorjeTwee Kroaten uit Gradisce, de 76-jarige Richard Markovich en de 62-jarige Karl Leeb zijn beiden op pensioen. Ze wonen en leven in Baumgarten in Oostenrijk en gingen van daaruit te voet naar Medjugorje. Een tocht van 700 kilometer die ze volbrachten op 17 dagen tijd. Ze getuigden op Radio Mir Medjugorje van hun wedervaren.

Op 21 april begonnen ze in alle vroegte aan hun tocht. Op 7 mei kwamen ze in de late namiddag aan in Medjugorje. Het is onvoorstelbaar welk offer sommige mensen brengen, niet om een buitengewone genade of een wonder te verkrijgen, maar uit pure dankbaarheid. We ontvangen zoveel van God waarvan we ons zo weinig rekenschap geven. Voor Karl Leeb was het zijn eerste bedevaart naar Medjugorje. Richard Markovich kwam voor de derde keer naar hier. Het duo ondervond nauwelijks moeilijkheden en wist zich gezegend door prima weersomstandigheden. Onderweg werden ze aangegrepen door de schoonheid van het landschap in Herzegovina.

Per tractor naar Medjugorje uit dankbaarheid na een zwaar ongeval

Het Oostenrijkse viertal bij twee van hun oldtimer-tractorenEveneens uit Oostenrijk kwam een groepje van vier pelgrims met tractoren naar Medjugorje! Zij deden zes dagen over hun ongewone trip. Ze vertrokken op woensdag 3 mei in Oostenrijk en reden op dinsdag 9 mei Medjugorje binnen. De 77-jarige Johann Schmidthaler was initiatiefnemer van deze bijzondere bedevaart. Hij komt al sinds 1983 naar Medjugorje en was aan zijn 42ste bedevaart toe. Voor zijn broer Leopold (57) was het de eerste bedevaart in Medjugorje. Het viertal vertelde op Radio Mir verrukt te zijn over hun bedevaart.

Johann Schmidthaler: "De ervaring van vrede in Medjugorje, met de Gospa en met Jezus, is geweldig voor mij. In het begin kwam ik samen met andere pelgrims per autocar naar hier. Nu vond ik dat we een keer met tractoren moesten komen." Leopold Schörkhober (62): "We zijn met oldtimer-tractoren gekomen. De oudste is 70 jaar, de andere  zijn 60. Het is mijn eerste bedevaart naar Medjugorje. Ik kom God danken dat ik goed hersteld ben van een zwaar ongeval. Ik heb 42(!) botten gebroken en een niertransplantatie gehad. Ik dank God dat ik nog leef en dat ik me goed mag voelen."

Maandelijks naar Medjugorje 

Enkele pelgrims bidden de Kruisweg rond het beeld van de Verrezen ChristusIn de afgelopen weken kon Radio Mir Medjugorje enkele boeiende mensen strikken voor een gesprekje op de radio. Pater Ante Jurić uit Split komt regelmatig als bedevaartbegeleider naar Medjugorje. Hij herinnert zich nog de eerste Verschijningen. Hij werkte toen in Canada en Amerika: "Het begin van de Verschijningen was groot nieuws onder de immigranten daar. De mensen namen de gebeurtenissen al meteen aan als een gift uit de Hemel, iets waar de tijdgeest ontzettend nood aan had. De vrede die de Gospa ons brengt als Moeder is uitermate waardevol. Samen met die vrede brengt Zij ons haar Goddelijke Zoon Jezus Christus die ware liefde en vreugde is. De mensen waren verrukt over het goede nieuws van de Verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw in Medjugorje!", zei pater Ante.

Nada Kralj en Ane Bokun komen beiden uit Dubrovnik (HR). Nada Kralj komt twee tot drie keer per jaar naar Medjugorje. Ook zij vindt er de zo noodzakelijke vrede. Ane Bokun komt al 27 jaar lang naar hier: "Medjugorje betekent een diepe vrede voor mij. Wanneer ik naar hier kom, voel ik me vervuld van vrede, vreugde en tevredenheid en draag ik dat uit naar andere mensen. Ik kom bijna elke maand naar hier."

Uit Jastrebarsko (HR) nabij Zagreb komt een groep gepensioneerden. Đuro Mučnjak is hun voorzitter en zei: "Wij komen al vele jaren naar Medjugorje. Wanneer je naar hier komt, voel je een diepe vrede in je ziel."

The Daily MirrorDe voorpagina van The Daily Mirror brengt vandaag op de voorpagina het verhaal van de elf jaar oude Stephen Reilly die in Medjugorje genas van een agressieve botkanker. Al vijf jaar lang vocht de scholier tegen deze verschrikkelijke ziekte. Twee maanden geleden werd hij kankervrij verklaard. Zijn familie zegt dat hij miraculeus herstelde na een bezoek aan Medjugorje.

Vader Michael Reilly uit Eyrecourt in Ierland zei aan de krant: "Stephen was zes jaar oud toen in april 2011 osteosarcoma vastgesteld werd bij hem, een zeer agressieve vorm van botkanker, net boven de rechterknie. Acht maanden lang onderging hij een agressieve chemotherapie en een operatie aan het been om de tumor te verwijderen. In december 2012 werd een operatie uitgevoerd in het ziekenhuis in Cappagh om zijn been te verlengen. Er ontstond een bloeding en we waren hem bijna verloren.

In de daaropvolgende weken begon Stephens been op te zwellen en op oudejaarsavond belandden we in het Onze-Lieve-Vrouw Kinderziekenhuis van Crumlin waar werd vastgesteld dat de kanker terug was. Na twee weken van allerlei testen vertelden de dokters ons dat de kanker zich verspreid had naar zijn longen en lymfeklieren. In januari 2013 werd Stephens rechterbeen geamputeerd nadat zijn toestand verder verslechterd was. Twee weken later zagen de dokters dat zich ook op de stomp een tumor ontwikkeld had.

De elfjarige Stephen Reilly op de top van de Kruisberg in MedjugorjeMichael en zijn vrouw gaven de hoop nooit op en besloten Stephen mee te nemen naar Medjugorje: "Mijn vrouw Nora boekte een bedevaart en in april 2013 gingen we. Toen we in Medjugorje waren, droeg ik Stephen in mijn armen de Verschijningsberg op, een behoorlijk steile en rotsachtige klim naar de plaats waar Onze-Lieve-Vrouw verschijnt. De volgende ochtend sloten we ons aan bij een groepje pelgrims en bestegen we de zogenaamde Kruisberg die zowat 500 meter hoog is en nog veel steiler en rotsachtiger. Ik beloofde dat, als Stephen ooit zou genezen, ik hem naar de top zou dragen."

Tijdens de bedevaart zei Stephen aan zijn ouders dat hij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw zag bewegen. Papa Michael vertelde hoe hij een soort licht zag dat als een enorme hand boven boven Stephens hoofd rustte. Minder dan een week na hun thuiskomst toonden Stephens scans plots een verbetering. Zijn toestand bleef steeds verder verbeteren en twee maanden geleden werd de jongen helemaal kankervrij verklaard.

Op 30 april 2017 gingen Michael en zijn zoon terug naar Medjugorje om een belofte in te lossen. De gelukkige vader vertelt: "Ik deed wat ik beloofd had en hielp Stephen met zijn één been en zijn krukken naar boven. Op het moeilijkste stuk en op de trap onder het kruis droeg ik hem naar boven.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish