Maria verscheen opnieuw aan Ivan bij het Blauwe KruisVrijdagavond 19 augustus 2017 kwam ziener Ivan met zijn gebedsgroep samen bij het Blauwe Kruis. Om 20u45 begon men liedjes te zingen tot ongeveer 21u30. Toen begon Ivan met het voorbidden van de Rozenkrans. Omstreeks 22u verscheen Onze-Lieve-Vrouw aan de ziener en bleef meerdere minuten.

Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik jullie zoals altijd het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw van deze avond. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw erg vreugdevol en blij onder ons en begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna bleef Zij een langere tijd over ons bidden. In het bijzonder bad Zij over de hier aanwezige zieken. Dan zei de Heilige Maagd:
"Lieve kinderen, ook vandaag verlang Ik jullie opnieuw op te roepen om te bidden voor vrede, vrede in jullie harten, vrede in de gezinnen. Weet, lieve kinderen, dat Ik voor ieder van jullie bid en dat Ik bid bij mijn Zoon. Ik spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon. Dank jullie, lieve kinderen, voor jullie volharding. Dank jullie, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Vervolgens zegende Onze-Lieve-Vrouw ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Zoals steeds heb ik ook vandaag jullie allen, al jullie noden, jullie intenties en jullie gezinnen in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden over alle aanwezigen en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Zienster Marija Pavlovic tijdens het afgelopen JongerenfestivalNa het bidden van de Blijde en Glorievolle Rozenkransmysteries en de zeven Onze Vaders verscheen Onze-Lieve-Vrouw op maandag 14 augustus 2017, zoals elke dag, rond 18.40 uur aan zienster Marija Pavlovic-Lunetti.

Na afloop verklaarde de zienster: 'Toen Onze-Lieve-Vrouw onder ons kwam, heb ik jullie allen, al jullie intenties en alles wat leeft in jullie hart, in gebed aanbevolen bij Maria. Daarna bad Onze-Lieve-Vrouw over ons. Zij bad een lange tijd over ons. Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen. Ik voelde dat Maria ons iets wilde zeggen, dus ik zei haar: "Moeder, wij houden van u". Onze-Lieve-Vrouw glimlachte en antwoordde: "Ik hou ook van jullie"."

Klik om het boek te bestellen op Bol.com"The Triumph" is vanaf nu gratis online te bekijken. In zijn filmdocumentaire volgt cineast Sean Bloomfield een Amerikaanse pelgrim op weg door Medjugorje, tot zijn intrede in de gemeenschap Cenacolo. De film van 1u45min werd de voorbije jaren getoond in tal van Amerikaanse filmzalen en wordt nu gratis beschikbaar gesteld voor het brede publiek.

Van zodra de film speelt, kan men rechts onderaan in YouTube Engelse ondertitels aanzetten voor een betere verstaanbaarheid. In principe zijn ook automatisch vertaalde ondertitels in het Nederlands mogelijk (via het tandwielknopje in YouTube, maar in praktijk blijkt de vertaalkwaliteit erg belabberd.) 

Bij de film hoort ook een (Engels) boek dat bijzonder indrukwekkend is: "My heart will Triumph", van zienster Mirjana Dragicevic-Soldo. Hier te bestellen op Bol.com, of klik op het plaatje. Wij lazen het boek deze zomer en waren erg onder de indruk van de onvoorstelbare bedreigingen, vernederingen en vervolgingen die Mirjana en haar familie hebben moeten ondergaan ten tijde van het communistisch regime. Voor wie een basiskennis Engels heeft, een absolute aanrader, dit boek! (Wij zijn veel enthousiaster over het boek dan over de film.) Niettemin wensen we u veel kijkplezier!

Eerder op de avond baden zieners Ivan Dragicevic en Marija Pavlovic samen het Magnificat bij het buitenaltaar (zoals elke dag tijdens het Jongerenfestival)Bij het einde van een bijzonder mooi en geslaagd Jongerenfestival kwam Ivan zaterdagavond 5 augustus met zijn gebedsgroep samen op de Verschijningsberg. Al vanaf 18.00 uur arriveerden de eerste pelgrims om de Verschijning van Onze-Lieve-Vrouw mee te maken. Tijdens het jongerenfestival liepen de temperaturen dagelijks op tot boven de 40°C, de rotsen waren nog warm toen Maria iets voor 22.00 uur verscheen aan de ziener. Onze-Lieve-Vrouw bleef 12 minuten onder ons.

Na afloop verklaarde Ivan: "Zoals steeds wil ik jullie het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw. Ook vanavond kwam Onze-Lieve-Vrouw heel vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna strekte Zij met grote vreugde de armen over ons uit en bad over alle aanwezigen hier. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag verheug Ik mij met jullie en ook vandaag wil Ik jullie oproepen om te kiezen voor Jezus. Ik zie veel jongeren die hernieuwd worden, die keuzes maken en veranderen. Bid voor de jongeren, lieve kinderen, bid voor gezinnen. De Moeder bidt voor jullie allen. Vooral in deze tijd van genade: bid meer! Bid dat mijn Zoon geboren mag worden in jullie harten, dat Hij jullie mag hernieuwen en laat de Heilige Geest toe jullie te leidenDank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Daarna zegende Onze-Lieve-Vrouw alle aanwezigen met haar Moederlijke zegen en zegende Zij alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en de jongeren hier op dit festival en hun familie in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw nog een tijdlang verder over ons bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen"."

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 augustus 2017"Lieve kinderen, volgens de Wil van de hemelse Vader, als Moeder van Hem die van jullie houdt, ben Ik hier bij jullie om jullie te helpen Hem te leren kennen en Hem na te volgen. Mijn Zoon heeft jullie zijn voetafdruk nagelaten om het voor jullie gemakkelijker te maken Hem te volgen. Vrees niet! Wees niet onzeker, Ik ben bij jullie. Laat jullie niet ontmoedigen, want er is veel gebed en offer nodig voor diegenen die niet bidden, die niet beminnen, die mijn Zoon niet kennen.

Help door in hen jullie broeder te zien. Apostelen van mijn liefde, hoor mijn stem in jou, voel mijn Moederlijke liefde. Daarom bid, handel biddend, geef biddend, bemin biddend, bid in werken en in gedachten in naam van mijn Zoon. Hoe meer liefde je geeft, des te meer liefde zal je ontvangen. De liefde die voortkomt uit de Liefde, verlicht de wereld. De verlossing is Liefde en die Liefde kent geen einde. Wanneer mijn Zoon opnieuw op aarde komt, zal Hij de liefde in jullie hart zoeken.

Mijn kinderen, veel werken van liefde heeft Hij voor jullie gedaan. Ik leer jullie ze te zien, te begrijpen en Hem te danken door Hem lief te hebben en steeds weer je naaste te vergeven. Want mijn Zoon beminnen, betekent vergiffenis schenken. Je houdt niet van mijn Zoon als je je naaste niet kan vergeven, als je niet probeert je naaste te begrijpen, als je oordeelt.

Mijn kinderen, waartoe dient gebed als je niet bemint en niet vergeeft? Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 juli 2017"Lieve kinderen, dankjewel dat jullie mijn uitnodigingen blijven beantwoorden en zich hier blijven verzamelen rond Mij, jullie hemelse Moeder. Ik weet dat jullie aan me denken met liefde en hoop. Ik voel ook liefde voor ieder van jullie, net zoals mijn allerliefste Zoon het ook voelt, Hij die door zijn barmhartige liefde Mij steeds opnieuw naar jullie zendt. Hij is mens geworden. Hij was en is God, één en drie-een, Hij die met lichaam en ziel geleden heeft voor jullie heil, Hij die zich tot Brood maakte om jullie ziel te voeden en zo te redden. Mijn kinderen, Ik leer jullie hoe jullie zijn Liefde waard kunnen worden, om jullie gedachten op Hem te richten, om mijn Zoon na te volgen.

Apostelen van mijn liefde, Ik bedek jullie met mijn mantel, omdat Ik als moeder jullie verlang te beschermen. Ik smeek jullie te bidden voor de hele wereld. Mijn hart lijdt. De zonden vermenigvuldigen zich, ze worden te talrijk. Maar met behulp van wie nederig is, bescheiden, vol van liefde, verborgen en heilig, zal mijn hart triomferen. Hou van mijn Zoon boven alles en van de hele wereld door Hem. Vergeet nooit dat al jullie broeders iets heel kostbaars met zich meedragen, de ziel. Daarom, mijn kinderen, hou van allen die mijn Zoon niet kennen, zodat zij door het gebed en door de liefde die door het gebed tot stand wordt gebracht, beter zouden worden. Dat de goedheid in hen mag overwinnen, dat de zielen gered kunnen worden en het eeuwig leven verwerven. Mijn apostelen, mijn kinderen, mijn Zoon heeft gezegd dat jullie van elkaar moeten houden. Moge dit in jullie hart gegrift zijn en probeer met gebed die liefde te beleven. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Ga naar de Foto's...

Ivanka ElezIvanka kreeg haar laatste dagelijke verschijning op 7 mei 1985.  Sedertdien ziet  Ivanka Maria nog één keer per jaar, op de verjaardag van de Verschijningen.

De Verschijning op 25-6-2017 duurde vier minuten en vond plaats bij Ivanka thuis.  Enkel Ivanka's familie woonde de Verschijning bij.  Na de Verschijning verklaarde Ivanka: "Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende Boodschap: "Lieve kinderen, bid, bid, bid". Onze-Lieve-Vrouw was vreugdevol en gaf ons allen haar Moederlijke zegen."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish