Pater René Laurentin overledenPater René Laurentin is overleden. Deze priester en historicus was de belangrijkste marioloog van de vorige eeuw. Pater Laurentin zou in oktober 100 jaar oud geworden zijn.

Laurentin werd geboren op 19 oktober 1917 in Tours (Frankrijk). Hij was een internationaal gerenommeerde theoloog en exegeet. Hij was een expert in Mariaverschijningen en fungeerde als raadgever tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Hij was lid van de Pauselijke Academie voor Theologie in Rome en een professor aan de Université Catholique de l'Ouest, hoewel hij ook in de Verenigde Staten en in Italië tal van colleges gaf.

Nog voor zijn priesterwijding werd hij onder de wapens geroepen om Frankrijk te dienen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In mei 1940 werd hij krijgsgevangen genomen en verbleef vijf jaar lang in een Duits detentiekamp voor officieren.

Pater Laurentin schreef meer dan 150 boeken en 1000 wetenschappelijke artikelen en leverde meer dan 2000 bijdragen aan de Franse krant Le Figaro. Tot zijn belangrijkste werken behoren boeken en artikelen over Lourdes en Medjugorje. Hij ontving tal van onderscheidingen waaronder de Italiaanse katholieke cultuurprijs (1996) en de Légion d'Honneur (2002), de hoogste en belangrijkste onderscheiding in Frankrijk. Pater Laurentin was overtuigd van de waarachtigheid van de Verschijningen in Medjugorje en kwam tot zijn 97ste regelmatig op bedevaart in Medjugorje!

Voor zijn zielerust en voorspraak, Weesgegroet Maria...

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 september 2017"Lieve kinderen, wie spreekt beter tot jullie over de liefde en de pijn van mijn Zoon dan Ik? Ik leefde met Hem, Ik leed met Hem. Tijdens het aardse leven voelde Ik pijn want Ik was een moeder. Mijn Zoon hield van de bedoelingen en de werken van de Hemelse Vader, de ware God. En, zoals Hij mij vertelde, Hij kwam om jullie te verlossen.

Ik verborg mijn pijn met liefde, maar jullie, mijn kinderen, jullie hebben talrijke vragen. Jullie begrijpen niet wat pijn is. Jullie begrijpen niet dat jullie, door de liefde van God, pijn moeten aanvaarden en verdragen. Ieder mens zal dat in mindere of meerdere mate ervaren. Maar met vrede in de ziel en in staat van genade, is er hoop. Dit is mijn Zoon, God, geboren uit God. Zijn woorden zijn het zaad voor het eeuwige leven. Gezaaid in goede zielen brengt het talrijke vruchten voort.

Mijn Zoon droeg de pijn omdat Hij jullie zonden op Zich nam. Daarom, jullie, mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, jullie die lijden, weet dat jullie pijn licht en glorie zal worden. Mijn kinderen, terwijl jullie pijn verdragen, terwijl jullie lijden, komt de Hemel in jullie en geven jullie een stukje Hemel en veel hoop aan iedereen rondom jullie. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

 Zonsondergang op de Verschijningsberg op 1 september 2017Vrijdagavond 1 september 2017 was een prachtige avond in Medjugorje. De bedevaarders die tijdig de Verschijningsberg beklommen, werden getrakteerd op een schitterende zonsondergang. Toen de nacht viel, scheen een heldere maan over alle aanwezigen.

De mensen bleven maar toestromen, tot net voor het moment van de Verschijning. Toen het zover was, zat de ganse Podbrdo vol met biddende mensen. Vroeger op de avond werd er gezongen, gevolgd door het bidden van de Droeve mysteries van de Rozenkrans. Omstreeks 22 uur verscheen Onze-Lieve-Vrouw aan Ivan. De H. Maagd bleef acht minuten lang onder ons.

Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik jullie zoals altijd het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw van deze avond. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna bleef Zij een langere tijd over ons bidden. Zij bad ook over alle aanwezige zieken hier. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag, in deze tijd, verlang Ik jullie opnieuw op te roepen om te bidden voor mijn intenties, voor mijn plannen die Ik verlang te realiseren door mijn komst. Bid, lieve kinderen, en wees volhardend in het gebed. De moeder bid voor ieder van jullie en spreekt voor ieder van jullie ten beste bij haar Zoon. Dank jullie, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Vervolgens zegende Onze-Lieve-Vrouw ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Daarna heb ik jullie allen, al jullie noden, jullie intenties en jullie gezinnen, en in het bijzonder ook alle zieken, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden over ons allen en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Het winterschema start op 1 september

Vanaf vandaag, vrijdag 1 september, wordt in Medjugorje opnieuww overgegaan op het winterschema en start het avondprogramma een uurtje vroeger. Om 17u wordt de Rozenkrans gebeden, om 17u40 is er stilte voor de dagelijkse Verschijning van de Gospa en om 18u begint de H. Eucharistie, gevolgd door gebed voor de zieken, zegening en een derde Rozenhoedje of Aanbidding van het Heilig Sacrament.

U vindt het gebedsprogramma op deze pagina. Het winterschema blijft van kracht tot en met 31 mei 2018.

Mgr. Hoser: "Erkenning is nabij" 

Aartsbisschop Henryk HoserMgr. Henryk Hoser, Pauselijke gezant voor de pastoraal in Medjugorje, heeft in een interview aan de Poolse nieuwswebsite Deon.pl verklaard dat de erkenning van de eerste Verschijningen van de H. Maagd Maria in Medjugorje nu zeer dichtbij is, misschien zelfs nog voor dit jaar.

"Alles wijst erop dat de Verschijningen erkend zullen worden, misschien zelfs dit jaar nog. Laat ons niet vergeten dat de Congregatie voor de Geloofsleer een volledig verslag afgeleverd heeft aan het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel, dat er nu mee aan het werk is gegaan. Het is mogelijk dat de eerste zeven Verschijningen erkend zullen worden. Het is moeilijk tot een ander besluit te komen, want het is onmogelijk dat de zieners 36 jaar lang liegen. Wat zij te zeggen hebben, houdt steek. Als de Verschijningen erkend worden, zal dat een belangrijke stimulans zijn voor de verdere ontwikkeling van Medjugorje."

Op de vraag of de Verschijningen niet te 'persoonlijk' zijn en 'Maria te veel praat' antwoordde de Aartsbisschop: "De Heilige Faustina sprak jarenlang dagelijks met Jezus. Dat is geen probleem. Natuurlijk moeten we over elk aspect de nodige voorzichtigheid in acht nemen, en ook met de mogelijkheid rekening houden dat de zieners psychische problemen hebben, maar zij zijn zeer grondig onderzocht door specialisten, psychiaters en psychologen en ze zijn niet ziek. Het waren gezonde jongeren uit gezonde gezinnen. Zij leven nu in een stabiel huwelijk, geen enkele van hen beleefde ooit een geloofscrisis.

Ik zou zeker aanbevelen om naar Medjugorje te gaan. Ik zou zeggen dat het een bedevaart is van geestelijke ommekeer, bekering en versterking van het geloof, je kan dat alles ervaren in Medjugorje." 

Brand nabij de Verschijningsberg

Na een lange, hete zomer brak vandaag brand uit op de Crnica, de heuvel in het verlengde van de Verschijningsberg in Medjugorje. Korpsen uit Bijakovici, Citluk en Capljina hielpen het vuur bestrijden. Even waren enkele huizen bedreigd, maar de vuurhaard werd onder controle gebracht nog voor hij materiële schade kon aanrichten.

Brand nabij de Verschijningsberg op zondag 20 augustus 2017 Brand nabij de Verschijningsberg op zondag 20 augustus 2017 Brand nabij de Verschijningsberg op zondag 20 augustus 2017

Brand nabij de Verschijningsberg op zondag 20 augustus 2017 Brand nabij de Verschijningsberg op zondag 20 augustus 2017 Brand nabij de Verschijningsberg op zondag 20 augustus 2017

Terugblik op het Jongerenfestival

Nog even nagenieten van het voorbije Jongerenfestival? Dat kan met onderstaand filmpje. Een volledig verslag vind je hier.

Maria verscheen opnieuw aan Ivan bij het Blauwe KruisVrijdagavond 19 augustus 2017 kwam ziener Ivan met zijn gebedsgroep samen bij het Blauwe Kruis. Om 20u45 begon men liedjes te zingen tot ongeveer 21u30. Toen begon Ivan met het voorbidden van de Rozenkrans. Omstreeks 22u verscheen Onze-Lieve-Vrouw aan de ziener en bleef meerdere minuten.

Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik jullie zoals altijd het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw van deze avond. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw erg vreugdevol en blij onder ons en begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna bleef Zij een langere tijd over ons bidden. In het bijzonder bad Zij over de hier aanwezige zieken. Dan zei de Heilige Maagd:
"Lieve kinderen, ook vandaag verlang Ik jullie opnieuw op te roepen om te bidden voor vrede, vrede in jullie harten, vrede in de gezinnen. Weet, lieve kinderen, dat Ik voor ieder van jullie bid en dat Ik bid bij mijn Zoon. Ik spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon. Dank jullie, lieve kinderen, voor jullie volharding. Dank jullie, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Vervolgens zegende Onze-Lieve-Vrouw ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Zoals steeds heb ik ook vandaag jullie allen, al jullie noden, jullie intenties en jullie gezinnen in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden over alle aanwezigen en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Zienster Marija Pavlovic tijdens het afgelopen JongerenfestivalNa het bidden van de Blijde en Glorievolle Rozenkransmysteries en de zeven Onze Vaders verscheen Onze-Lieve-Vrouw op maandag 14 augustus 2017, zoals elke dag, rond 18.40 uur aan zienster Marija Pavlovic-Lunetti.

Na afloop verklaarde de zienster: 'Toen Onze-Lieve-Vrouw onder ons kwam, heb ik jullie allen, al jullie intenties en alles wat leeft in jullie hart, in gebed aanbevolen bij Maria. Daarna bad Onze-Lieve-Vrouw over ons. Zij bad een lange tijd over ons. Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen. Ik voelde dat Maria ons iets wilde zeggen, dus ik zei haar: "Moeder, wij houden van u". Onze-Lieve-Vrouw glimlachte en antwoordde: "Ik hou ook van jullie"."

Klik om het boek te bestellen op Bol.com"The Triumph" is vanaf nu gratis online te bekijken. In zijn filmdocumentaire volgt cineast Sean Bloomfield een Amerikaanse pelgrim op weg door Medjugorje, tot zijn intrede in de gemeenschap Cenacolo. De film van 1u45min werd de voorbije jaren getoond in tal van Amerikaanse filmzalen en wordt nu gratis beschikbaar gesteld voor het brede publiek.

Van zodra de film speelt, kan men rechts onderaan in YouTube Engelse ondertitels aanzetten voor een betere verstaanbaarheid. In principe zijn ook automatisch vertaalde ondertitels in het Nederlands mogelijk (via het tandwielknopje in YouTube, maar in praktijk blijkt de vertaalkwaliteit erg belabberd.) 

Bij de film hoort ook een (Engels) boek dat bijzonder indrukwekkend is: "My heart will Triumph", van zienster Mirjana Dragicevic-Soldo. Hier te bestellen op Bol.com, of klik op het plaatje. Wij lazen het boek deze zomer en waren erg onder de indruk van de onvoorstelbare bedreigingen, vernederingen en vervolgingen die Mirjana en haar familie hebben moeten ondergaan ten tijde van het communistisch regime. Voor wie een basiskennis Engels heeft, een absolute aanrader, dit boek! (Wij zijn veel enthousiaster over het boek dan over de film.) Niettemin wensen we u veel kijkplezier!

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish