Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 oktober 2017"Lieve kinderen, Ik spreek tot jullie als een Moeder, met eenvoudige woorden, maar woorden vol liefde en bezorgdheid voor mijn kinderen die door mijn Zoon aan Mij zijn toevertrouwd. Mijn Zoon echter, die eeuwig is, Hij spreekt woorden van leven tot jullie en zaait liefde in open harten.

Daarom smeek Ik jullie, apostelen van mijn liefde, heb open harten, altijd bereid tot barmhartigheid en vergeving. Vergeef de naasten altijd zoals mijn Zoon, want dan zal er vrede in je zijn. Mijn kinderen, draag zorg voor je ziel, omdat zij het enige is dat echt van jou is. Jullie vergeten het belang van het gezin. Het gezin mag geen plaats zijn van lijden en pijn, maar een plaats van begrip en tederheid. De gezinnen, die proberen te leven zoals mijn Zoon, leven in onderlinge liefde.

Toen mijn Zoon nog klein was, zei Hij me dat alle mensen Zijn broeders zijn. Onthoud daarom, apostelen van mijn liefde, dat alle mensen die je ontmoet als familie zijn, broeders zoals mijn Zoon zegt. Mijn kinderen, verlies geen tijd door over de toekomst na te denken, vol zorgen. Je enige zorg zou moeten zijn om elk moment goed te leven zoals mijn Zoon het wil, daar vind je jouw vrede!

Mijn kinderen, vergeet nooit voor jullie herders te bidden. Bid, dat zij alle mensen kunnen aannemen als hun kinderen, zodat zij, zoals mijn Zoon, geestelijke vaders voor hen mogen zijn. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Een geschenk voor Zuster Emmanuel

Zuster Emmanuel werd 70 jaarZuster Emmanuel is afgelopen vrijdag 70 jaar geworden. In haar recentste Nieuwsbrief schrijft ze: "Deze maand, juist voor het feest van Pater Pio zal ik van 60 naar 70 gaan. Bij deze gelegenheid dank ik mijn Schepper voor de gave van het leven en dat Hij me geroepen heeft om Hem toegewijd te zijn. De bruidegom die Hij me gegeven heeft is gans mijn vreugde. Ik vraag Hem, Hem nog lang te mogen dienen, als dat Zijn wil is.

Mag ik u een heel mooi verjaardagsgeschenk vragen? Vraag aan een priester een H. Mis op te dragen opdat het plan van Maria zou mogen verwezenlijkt worden. Moge haar droom werkelijkheid worden: dat Medjugorje zijn vurigheid van de eerste dagen van de verschijningen zou terugvinden! Van harte DANK!"

Vicka keert terug naar het Blauwe huis!

Vicka keert terug naar het Blauwe huis!www.medjugorje-info.com meldt dat Vicka weldra haar getuigenissen hervat... aan het Blauwe huis!

Na bijna twee jaar afwezigheid als gevolg van gezondheidsproblemen met de wervelkolom zal Vicka binnenkort haar getuigenis voor de pelgrims hervatten. Dat doet ze zoals in de vroegere jaren driemaal per week op de trappen van het 'Blauwe huis', haar ouderlijk huis in Bijakovići.

Wij geloven dat iedereen zeer blij zal zijn om Vicka terug te zien, met haar vrolijke glimlach en aanstekelijke vreugde, die haar diepe affiniteit met de Heer aantonen, door alle beproevingen heen. Blijven we bidden voor haar en voor haar missie!

Twee kardinalen op Gebedsavond voor de Vrede in Wenen! 

Kardinaal Ernest Simoni komt naar WenenOp dinsdag 24 oktober 2017 vindt voor de tiende maal de Gebedsavond voor de Vrede plaats in de Stephansdom in Wenen. Kardinaal Christoph Schönborn krijgt het gezelschap van Kardinaal Ernest Simoni uit Albanië die afgelopen zomer de duizenden jongeren op het Jongerenfestival diep wist te ontroeren door zijn levensverhaal en vurig geloof. Niet te missen!

Ook pastoor Marinko Sakota komt over uit Medjugorje en brengt zienster Marija Pavlovic-Lunetti mee. Andere getuigenissen komen onder meer van Hubert Theler, Magnus MacFarlane-Barrow en de gemeenschap Cenacolo. De muzikale omlijsting staat onder leiding van Margit Cerny en violiste Melinda Dumitrescu, samen met een koor en orkest.

De gebedsavond start om 16.00 uur. Einde voorzien omstreeks 21.00 uur. Als alles goed gaat, zal u de gebedsavond live kunnen volgen op Bedevaart.net

Nog even terugblikken...

Omdat het zo mooi is, een nieuwe terugblik op afgelopen zomer in Medjugorje.

Na 1min18sec zien we Vlaams koorlid Alies De Wilde in beeld, enkele seconden later gevolgd door priester Filip Hacour uit Vlaanderen die een biechteling absolutie schenkt.

Pater René Laurentin overledenPater René Laurentin is overleden. Deze priester en historicus was de belangrijkste marioloog van de vorige eeuw. Pater Laurentin zou in oktober 100 jaar oud geworden zijn.

Laurentin werd geboren op 19 oktober 1917 in Tours (Frankrijk). Hij was een internationaal gerenommeerde theoloog en exegeet. Hij was een expert in Mariaverschijningen en fungeerde als raadgever tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Hij was lid van de Pauselijke Academie voor Theologie in Rome en een professor aan de Université Catholique de l'Ouest, hoewel hij ook in de Verenigde Staten en in Italië tal van colleges gaf.

Nog voor zijn priesterwijding werd hij onder de wapens geroepen om Frankrijk te dienen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In mei 1940 werd hij krijgsgevangen genomen en verbleef vijf jaar lang in een Duits detentiekamp voor officieren.

Pater Laurentin schreef meer dan 150 boeken en 1000 wetenschappelijke artikelen en leverde meer dan 2000 bijdragen aan de Franse krant Le Figaro. Tot zijn belangrijkste werken behoren boeken en artikelen over Lourdes en Medjugorje. Hij ontving tal van onderscheidingen waaronder de Italiaanse katholieke cultuurprijs (1996) en de Légion d'Honneur (2002), de hoogste en belangrijkste onderscheiding in Frankrijk. Pater Laurentin was overtuigd van de waarachtigheid van de Verschijningen in Medjugorje en kwam tot zijn 97ste regelmatig op bedevaart in Medjugorje!

Voor zijn zielerust en voorspraak, Weesgegroet Maria...

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 september 2017"Lieve kinderen, wie spreekt beter tot jullie over de liefde en de pijn van mijn Zoon dan Ik? Ik leefde met Hem, Ik leed met Hem. Tijdens het aardse leven voelde Ik pijn want Ik was een moeder. Mijn Zoon hield van de bedoelingen en de werken van de Hemelse Vader, de ware God. En, zoals Hij mij vertelde, Hij kwam om jullie te verlossen.

Ik verborg mijn pijn met liefde, maar jullie, mijn kinderen, jullie hebben talrijke vragen. Jullie begrijpen niet wat pijn is. Jullie begrijpen niet dat jullie, door de liefde van God, pijn moeten aanvaarden en verdragen. Ieder mens zal dat in mindere of meerdere mate ervaren. Maar met vrede in de ziel en in staat van genade, is er hoop. Dit is mijn Zoon, God, geboren uit God. Zijn woorden zijn het zaad voor het eeuwige leven. Gezaaid in goede zielen brengt het talrijke vruchten voort.

Mijn Zoon droeg de pijn omdat Hij jullie zonden op Zich nam. Daarom, jullie, mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, jullie die lijden, weet dat jullie pijn licht en glorie zal worden. Mijn kinderen, terwijl jullie pijn verdragen, terwijl jullie lijden, komt de Hemel in jullie en geven jullie een stukje Hemel en veel hoop aan iedereen rondom jullie. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

 Zonsondergang op de Verschijningsberg op 1 september 2017Vrijdagavond 1 september 2017 was een prachtige avond in Medjugorje. De bedevaarders die tijdig de Verschijningsberg beklommen, werden getrakteerd op een schitterende zonsondergang. Toen de nacht viel, scheen een heldere maan over alle aanwezigen.

De mensen bleven maar toestromen, tot net voor het moment van de Verschijning. Toen het zover was, zat de ganse Podbrdo vol met biddende mensen. Vroeger op de avond werd er gezongen, gevolgd door het bidden van de Droeve mysteries van de Rozenkrans. Omstreeks 22 uur verscheen Onze-Lieve-Vrouw aan Ivan. De H. Maagd bleef acht minuten lang onder ons.

Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik jullie zoals altijd het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw van deze avond. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna bleef Zij een langere tijd over ons bidden. Zij bad ook over alle aanwezige zieken hier. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag, in deze tijd, verlang Ik jullie opnieuw op te roepen om te bidden voor mijn intenties, voor mijn plannen die Ik verlang te realiseren door mijn komst. Bid, lieve kinderen, en wees volhardend in het gebed. De moeder bid voor ieder van jullie en spreekt voor ieder van jullie ten beste bij haar Zoon. Dank jullie, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Vervolgens zegende Onze-Lieve-Vrouw ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Daarna heb ik jullie allen, al jullie noden, jullie intenties en jullie gezinnen, en in het bijzonder ook alle zieken, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden over ons allen en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Het winterschema start op 1 september

Vanaf vandaag, vrijdag 1 september, wordt in Medjugorje opnieuww overgegaan op het winterschema en start het avondprogramma een uurtje vroeger. Om 17u wordt de Rozenkrans gebeden, om 17u40 is er stilte voor de dagelijkse Verschijning van de Gospa en om 18u begint de H. Eucharistie, gevolgd door gebed voor de zieken, zegening en een derde Rozenhoedje of Aanbidding van het Heilig Sacrament.

U vindt het gebedsprogramma op deze pagina. Het winterschema blijft van kracht tot en met 31 mei 2018.

Mgr. Hoser: "Erkenning is nabij" 

Aartsbisschop Henryk HoserMgr. Henryk Hoser, Pauselijke gezant voor de pastoraal in Medjugorje, heeft in een interview aan de Poolse nieuwswebsite Deon.pl verklaard dat de erkenning van de eerste Verschijningen van de H. Maagd Maria in Medjugorje nu zeer dichtbij is, misschien zelfs nog voor dit jaar.

"Alles wijst erop dat de Verschijningen erkend zullen worden, misschien zelfs dit jaar nog. Laat ons niet vergeten dat de Congregatie voor de Geloofsleer een volledig verslag afgeleverd heeft aan het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel, dat er nu mee aan het werk is gegaan. Het is mogelijk dat de eerste zeven Verschijningen erkend zullen worden. Het is moeilijk tot een ander besluit te komen, want het is onmogelijk dat de zieners 36 jaar lang liegen. Wat zij te zeggen hebben, houdt steek. Als de Verschijningen erkend worden, zal dat een belangrijke stimulans zijn voor de verdere ontwikkeling van Medjugorje."

Op de vraag of de Verschijningen niet te 'persoonlijk' zijn en 'Maria te veel praat' antwoordde de Aartsbisschop: "De Heilige Faustina sprak jarenlang dagelijks met Jezus. Dat is geen probleem. Natuurlijk moeten we over elk aspect de nodige voorzichtigheid in acht nemen, en ook met de mogelijkheid rekening houden dat de zieners psychische problemen hebben, maar zij zijn zeer grondig onderzocht door specialisten, psychiaters en psychologen en ze zijn niet ziek. Het waren gezonde jongeren uit gezonde gezinnen. Zij leven nu in een stabiel huwelijk, geen enkele van hen beleefde ooit een geloofscrisis.

Ik zou zeker aanbevelen om naar Medjugorje te gaan. Ik zou zeggen dat het een bedevaart is van geestelijke ommekeer, bekering en versterking van het geloof, je kan dat alles ervaren in Medjugorje." 

Brand nabij de Verschijningsberg

Na een lange, hete zomer brak vandaag brand uit op de Crnica, de heuvel in het verlengde van de Verschijningsberg in Medjugorje. Korpsen uit Bijakovici, Citluk en Capljina hielpen het vuur bestrijden. Even waren enkele huizen bedreigd, maar de vuurhaard werd onder controle gebracht nog voor hij materiële schade kon aanrichten.

Brand nabij de Verschijningsberg op zondag 20 augustus 2017 Brand nabij de Verschijningsberg op zondag 20 augustus 2017 Brand nabij de Verschijningsberg op zondag 20 augustus 2017

Brand nabij de Verschijningsberg op zondag 20 augustus 2017 Brand nabij de Verschijningsberg op zondag 20 augustus 2017 Brand nabij de Verschijningsberg op zondag 20 augustus 2017

Terugblik op het Jongerenfestival

Nog even nagenieten van het voorbije Jongerenfestival? Dat kan met onderstaand filmpje. Een volledig verslag vind je hier.

Maria verscheen opnieuw aan Ivan bij het Blauwe KruisVrijdagavond 19 augustus 2017 kwam ziener Ivan met zijn gebedsgroep samen bij het Blauwe Kruis. Om 20u45 begon men liedjes te zingen tot ongeveer 21u30. Toen begon Ivan met het voorbidden van de Rozenkrans. Omstreeks 22u verscheen Onze-Lieve-Vrouw aan de ziener en bleef meerdere minuten.

Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik jullie zoals altijd het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw van deze avond. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw erg vreugdevol en blij onder ons en begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna bleef Zij een langere tijd over ons bidden. In het bijzonder bad Zij over de hier aanwezige zieken. Dan zei de Heilige Maagd:
"Lieve kinderen, ook vandaag verlang Ik jullie opnieuw op te roepen om te bidden voor vrede, vrede in jullie harten, vrede in de gezinnen. Weet, lieve kinderen, dat Ik voor ieder van jullie bid en dat Ik bid bij mijn Zoon. Ik spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon. Dank jullie, lieve kinderen, voor jullie volharding. Dank jullie, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Vervolgens zegende Onze-Lieve-Vrouw ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Zoals steeds heb ik ook vandaag jullie allen, al jullie noden, jullie intenties en jullie gezinnen in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden over alle aanwezigen en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish