Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 maart 2018"Lieve kinderen, groot zijn de werken die de Hemelse Vader door Mij heeft gedaan, zoals Hij doet doorheen allen die Hem teder beminnen en die Hem trouw en godvruchtig dienen. Mijn kinderen, de Hemelse Vader houdt van jullie en het is door zijn liefde dat Ik hier bij jullie ben. Hij spreekt tot jullie. Waarom verlangen jullie niet de tekenen te zien?

Alles is gemakkelijker met Hem aan jouw zijde. Ook pijn is beter te dragen met Hem, omdat er geloof bestaat. Geloof helpt bij pijn, en pijn zonder geloof leidt tot wanhoop. Pijn beleefd voor God en opgedragen aan God, doet opstaan. Heeft mijn Zoon de wereld niet verlost door zijn pijnlijk offer? Als zijn Moeder was Ik bij Hem in die pijn en in dat lijden, zoals Ik bij jullie allen ben.

Mijn kinderen, Ik ben bij jullie in leven, in lijden, in pijn, in vreugde en in liefde. Daarom, wees hoopvol! De hoop doet jou begrijpen dat het leven daar is. Mijn kinderen, Ik spreek tot jullie, mijn stem praat met jullie ziel, mijn hart praat met jullie hart. Oh apostelen van mijn liefde, hoeveel houdt mijn Moederlijk hart van jullie. Hoeveel dingen verlang Ik jullie te leren. Hoe verlangt mijn Moederlijk hart dat jullie compleet zouden zijn, en jullie kunnen enkel compleet zijn wanneer jullie ziel, lichaam en liefde een eenheid vormen in jezelf. Ik smeek jullie als mijn kinderen, bid veel voor de Kerk en voor haar dienaren, jullie herders. Dat de Kerk, zoals mijn Zoon het verlangt, helder mag zijn als bronwater en vol van liefde. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Lees meer...

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 februari 2018"Lieve kinderen, jullie van wie mijn Zoon houdt, jullie van wie Ik houd met een onmetelijke moederlijke liefde, laat niet toe dat egoïsme en eigenliefde de wereld gaat beheersen. Laat niet toe dat liefde en goedheid verborgen blijft. Jullie die bemind worden, die de liefde van mijn Zoon leerden kennen, onthoud dat bemind worden ook liefde geven betekent.

Mijn kinderen, heb vertrouwen. Wanneer je het geloof hebt, ben je blij en verspreid je de vrede. Je  ziel jubelt van vreugde. Mijn Zoon is aanwezig in zo een ziel. Wanneer je jezelf overgeeft aan het geloof, wanneer je jezelf overgeeft aan de liefde, wanneer je goed doet voor de naaste, glimlacht mijn Zoon in jouw ziel.

Apostelen van mijn liefde, Ik wend me tot jullie als een moeder. Ik verzamel jullie rondom Mij en Ik verlang jullie te leiden op de weg van liefde en geloof, de weg die leidt naar het licht van de wereld. Ik ben hier met liefde als doel, met geloof als doel, want met mijn Moederlijke zegen verlang Ik jullie hoop en kracht te schenken op jullie weg, want de weg die naar mijn Zoon leidt is niet eenvoudig. Hij is vol zelfverloochening, gave, offer, vergevingsgezindheid en heel veel liefde. Maar deze weg leidt naar vrede en vreugde.

Mijn kinderen, geloof de leugenachtige stemmen niet die spreken over onwaarheden, over valse glitter. Jullie, mijn kinderen, keer terug naar de Schrift. Ik kijk naar jullie met een onmetelijke liefde, en door Gods genade toon Ik mezelf aan jullie. Ga met Mij op weg. Moge jouw ziel trillen van blijdschap. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Lees meer...

Bedevaartprogramma 2018 groeit

Het bedevaartprogramma 2018 groeitHet overzicht van Medjugorje-bedevaarten in 2018 groeit week na week. Wacht niet te lang om een organisator te contacteren. Vroeger gekochte vliegtuigtickets zijn vaak voordeliger dan wie (te) lang wacht.

Je vindt het volledige overzicht hier. Bedevaart.net organiseert zelf geen reizen. Bent u  zelf organisator en wenst u uw bedevaartreis naar Medjugorje kosteloos te laten opnemen in het overzicht, neem dan gerust contact met ons op! We voegen uw reis graag toe.

Snelwegvignet Oostenrijk nu ook digitaal

Oostenrijks snelwegvignet nu ook digitaal bestelbaarVoortaan hoef je geen snelwegvignet voor Oostenrijk meer te kleven wanneer je met de auto naar Medjugorje rijdt. Vanaf 2018 is het mogelijk om een digitaal vignet aan te schaffen. Via intelligente nummerplaatscanning ziet de Oostenrijkse wegenpolitie of je zo'n virtueel vignet gekocht hebt. Opgelet: het digitaal vignet moet minstens 18 dagen voor afreis aangekocht worden in verband met het herroepingsrecht bij online-aankopen.

Klik hier voor meer info (D) en een link naar de webshop voor aankoop. Aan de tolheffing voor sommige tunnels in Oostenrijk wijzigt niets.

Een nieuw boek van Zuster Emmanuel Maillard

Een nieuw boek van Zuster Emmanuel MaillardZuster Emmanuel bracht een nieuw boek uit: "De vrede zal het laatste woord hebben". Zuster Briege McKenna die het voorwoord schreef, zegt over dit boek onder meer: "Dit boek reikt onze wereld die totaal uitgeput is een diepe rust en vrede aan." en "Wanneer u dit boek ter hand neemt, weest er dan op voorbereid dat u een nacht niet zult slapen, want u zult niet kunnen ophouden met lezen."

Het boek is verkrijgbaar in de webshop van onze vrienden van Medjugorje.nl

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 januari 2018"Lieve kinderen, wanneer de liefde begint te verdwijnen op aarde, wanneer de weg van de redding niet gevonden wordt, kom Ik, de moeder, jullie helpen om het ware geloof te leren kennen -levend en diepgaand- om jullie te helpen om echt te beminnen. Als moeder verlang ik naar wederzijdse liefde, goedheid en zuiverheid. Mijn wens is dat jullie rechtvaardig zijn en van elkaar houden.

Mijn kinderen, wees vreugdevol in jullie ziel, wees zuiver, wees als een kind. Mijn Zoon zei dat Hij ervan houdt om onder de zuiveren van hart te komen, want zuiveren van hart zijn altijd jong en vreugdevol. Mijn Zoon zei jullie om te vergeven en van elkaar te houden. Ik weet dat dat niet altijd gemakkelijk is. Lijden doet je groeien in geloof. Opdat jullie nog verder zouden groeien in geloof, moeten jullie werkelijk vergeven en beminnen.

Velen van mijn kinderen op aarde kennen mijn Zoon niet, ze houden niet van Hem, maar jullie die van Hem houden, jullie die Hem in jullie hart dragen, bid, bid en in gebed zullen jullie mijn Zoon naast jullie voelen. Dat jullie ziel mag ademen in Zijn geest. Ik ben onder jullie en spreek over kleine en grote dingen. Ik zal niet moe worden jullie te spreken over mijn Zoon, de ware Liefde. Daarom, mijn kinderen, open jullie hart voor Mij. Sta Mij toe julllie te leiden als een moeder. Wees apostelen van de liefde voor mijn Zoon en voor Mij. Als Moeder smeek Ik jullie om hen niet te vergeten die mijn Zoon geroepen heeft om jullie te leiden. Draag hen in jullie hart en bid voor hen. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Lees meer...

Vergeet je jaarheilige nietBij het einde van het oude en de start van het nieuwe jaar danken we de Jaarheilige die ons de afgelopen tijd begeleid heeft. Tijd ook om uit te kijken naar de nieuwe Heilige die het komende jaar met ons op pad gaat. Want ook in het nieuwe jaar wacht een Heilige metgezel om met jou op weg te gaan. Hij is vanuit de Hemel altijd bij je, altijd beschikbaar, altijd gelukkig om je te mogen helpen.

Net zoals de voorgaande jaren kan je hieronder kan de lijst met Heiligen downloaden. Bedoeling is om de namen te verknippen, in een mandje te leggen en een briefje te trekken uit het mandje met namen, bijvoorbeeld met Kerstmis, op oudejaarsavond of nieuwjaarsdag.

Maar het kan nog eenvoudiger. Je kan jouw jaarheilige ook online kiezen via onze website. Je hoeft de ganse lijst dan niet langer uit te printen, één druk op de knop volstaat opdat een Heilige een gans jaar lang naar je toekomt!

Alvorens een Heilige te trekken

Bid samen met je familie, vrienden, buren,… tot de heilige Geest en trek willekeurig één briefje of druk op de knop 'Jaarheilige kiezen'.

De traditie zegt dat de Heilige jou kiest en niet andersom! Deze Heilige wilt een gans jaar lang dichter bij jou zijn, tot je praten en je helpen.

Lees meer...

Ziener Jakov Colo (met bril) te midden van medezieners Ivan, Ivanka en MarijaJakov Colo ontving op Kerstdag zijn jaarlijkse Verschijning van de Gospa. Bij zijn laatste dagelijkse Verschijning op 12 september 1998 beloofde Maria voortaan jaarlijks aan Jakov te verschijnen op Kerstmis. Zo ook dit jaar. De Verschijning begon om 14.07 uur en duurde 10 minuten.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende Boodschap:

"Lieve kinderen, vandaag op deze dag van genade, roep Ik jullie op om de Heer de gave van het geloof te vragen. Mijn kinderen, kies voor God en begin te leven naar en te geloven in hetgene waartoe God jullie roept. Geloven, mijn kinderen, betekent jullie leven in Gods handen overgeven, de handen van Heer die jullie geschapen heeft en die jullie onmetelijk bemint.

Geloof niet alleen met woorden maar beleef en getuig van jullie geloof door werken en door jullie persoonlijke voorbeeld. Praat met God als met jullie Vader. Open en offer jullie hart aan Hem en jullie zullen zien hoe jullie hart verandert en hoe jullie leven zich zal verwonderen om Gods werken in jullie leven.

Mijn kinderen, er is geen leven zonder God en daarom spreek Ik als Moeder ten beste en bid Ik tot mijn Zoon om jullie hart te vernieuwen en jullie leven te vullen met Zijn onmetelijke liefde. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 december 2017"Lieve kinderen, Ik richt Mij tot jullie als jullie Moeder, de Moeder van de rechtvaardige, de Moeder van al wie liefheeft en lijdt, de Moeder van al wie heilig is. Mijn kinderen, jullie kunnen ook heilig worden, dat hangt van jullie zelf af. Wie heilig is, zijn diegenen die onmetelijk van de Hemelse Vader houden, diegenen die Hem beminnen boven alles. Daarom, mijn kinderen, span je in om steeds beter te worden. Als je streeft naar goedheid kan je heilig worden, ook al denk je dat niet van jezelf. Als je denkt goed te zijn ben je niet nederig, en arrogantie verwijdert je van heiligheid. In deze vredeloze wereld vol gevaar moeten jullie handen, apostelen van mijn liefde, uitgestoken zijn voor gebed en genade.

En geef Mij, mijn kinderen, het geschenk van de Rozenkrans, de rozen waarvan ik zo veel houd. Mijn rozen zijn jullie gebeden, uitgesproken met het hart en niet enkel gereciteerd met de lippen. Mijn rozen zijn jullie daden van gebed, geloof en liefde. Toen mijn Zoon klein was, zei Hij me dat mijn kinderen talrijk zouden zijn en dat ze Me vele rozen zouden brengen. Ik begreep Hem niet. Nu weet Ik dat jullie die kinderen zijn die Mij rozen brengen wanneer jullie, boven alles, mijn Zoon beminnen, wanneer jullie bidden met het hart, wanneer jullie de armsten helpen. Dat zijn mijn rozen. Dat is het geloof waardoor alles in het leven met liefde wordt gedaan, dat geen arrogantie kent en altijd klaarstaat om te vergeven, nooit oordelend, altijd strevend om elkaars broeder te verstaan.

Daarom, apostelen van mijn liefde, bid voor hen die niet weten hoe te beminnen, voor hen die niet van je houden, voor wie jou kwaad heeft gedaan, voor hen die de liefde van mijn Zoon nog niet kennen. Mijn kinderen, Ik vraag jullie dit want -denk eraan- bidden betekent beminnen en vergeving schenken. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Lees meer...

Herdenking Pater Slavko Barbaric

Vrijdag 24 november is het 17 jaar geleden dat Pater Slavko van ons heenging. De parochie van Medjugorje bidt te zijner nagedachtenis opnieuw de Kruisweg op de Kruisberg en viert om 18 uur de Eucharistie in de kerk van Medjugorje.

Medjugorje op Nederlandse televisie

Woensdag 29 november 2017 zendt NPO1 een reisreportage over Medjugorje uit. Daan Nieber reist in "Van A naar B" naar Bosnië-Herzegovina en komt terecht in Medjugorje, 'het Lourdes van de Balkan'.

Benieuwd wat dat gaat geven. Aanstaande woensdag om 20.35 uur.

Van A naar B

Nieuwe Medjugorjeliedjes te downloaden

Een Sloveense Medjugorjevriend stelde deze week nieuwe liedjes uit Medjugorje beschikbaar op z'n website: www.mladifest.com/medjugorje/songs.htm

Je herkent de nieuwe liedjes aan het bijschrift F2017. Via een klik met de rechtermuisknop kan je de liedjes downloaden en opslaan. Veel luisterplezier!

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish