Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 mei 2018"Lieve kinderen, alles wat mijn Zoon die het licht van liefde is, gedaan heeft en doet, doet Hij uit liefde. Ook jullie, mijn kinderen, wanneer jullie in liefde leven en jullie naasten beminnen, volbrengen jullie de wil van mijn Zoon. Apostelen van mijn liefde, maak jullie klein. Open jullie zuivere hart voor mijn Zoon zodat Hij door jullie kan werken. Met de hulp van het geloof, wees vervuld van liefde. Maar, mijn kinderen, vergeet niet dat de Eucharistie het hart van het geloof is. Dit is mijn Zoon die jullie voedt met zijn Lichaam en jullie sterkt met zijn Bloed. Dit is een wonder van liefde: mijn Zoon die steeds opnieuw komt, levend, om terug leven te geven aan de zielen.

Mijn kinderen, door te leven in liefde volbrengen jullie de Wil van mijn Zoon en leeft Hij in jullie. Mijn kinderen, mijn moederlijk verlangen is dat jullie Hem steeds meer beminnen, want Hij roept jullie met zijn Liefde. Hij geeft jullie liefde zodat jullie haar kunnen verspreiden aan allen rondom jullie. Door zijn Liefde ben Ik als moeder bij jullie om woorden van liefde en hoop tot jullie te spreken, om eeuwige woorden die tijd en dood overwinnen tot jullie te spreken, en om jullie op te roepen om mijn apostelen van liefde te zijn. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Lees meer...

Zonsondergang voor de Verschijning op vrijdag 27 april 2018

Vrijdagavond 27 april begonnen de eerste pelgrims zich al rond zeven uur te verzamelen bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw op de top van de Podbrdo voor de Verschijning aan ziener Ivan Dragicevic. Met het ondergaan van de zon ontplooide zich een hemel vol sterren waaronder steeds meer pelgrims toestroomden, op zoek naar een stil plekje om te bidden. Rond 20.45 uur begon Ivans gebedsgroep liedjes te zingen. Om 21u30 ving Ivan het Rozenkransgebed aan met de Droeve mysteries.

Onze-Lieve-Vrouw verscheen omstreeks 22.00 uur en bleef verschillende minuten onder ons. Na afloop bad Ivans gebedsgroep het Magnificat, besloten door Ivan met de smeekbede: "Koningin van de Vrede en de Verzoening, bid voor ons!"

Dan zei Ivan: "Ik wil jullie een korte beschrijving geven van de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw van deze avond. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna bad Zij een tijdlang met uitgestrekte armen over ons allen hier aanwezig en in het bijzonder bad Zij voor de aanwezige zieken. Zij bleef vandaag speciaal langere tijd bidden voor de gezinnen en voor heiligheid in de gezinnen. Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen".

Ik wil benadrukken dat Onze-Lieve-Vrouw vanavond langere tijd speciaal bad voor de gezinnen en voor heiligheid in de gezinnen", zo besloot Ivan.

De betreurde Wayne Weible met zienster Vicka IvankovicWayne Weible overleden

Op vrijdag 20 april is Wayne Weible overleden. Weible is een bekeerde protestantse krantenuitgever en columnist en werd vooral bekend door zijn boek Medjugorje, de boodschap. Hij zette zich onverdroten in voor de bekendmaking van Medjugorje en de boodschappen in zijn thuisland (USA) en bracht vele mensen tot bekering door zijn inspirerend getuigenis. Wayne Weible werd 80 jaar en stierf aan de gevolgen van een pancreasaandoening. Zondag 22 april werd in Medjugorje een H. Mis opgedragen voor zijn zielerust.

Ivan Dragicevic op de Verschijningsberg

Gisteren, maandag 23 april 2018, bad ziener Ivan om 7.00 uur in de ochtend de Rozenkrans voor op de Verschijningsberg.

Ivan bad de Rozenkrans op de Verschijningsberg voorIvan bad de Rozenkrans op de Verschijningsberg voorIvan bad de Rozenkrans op de Verschijningsberg voor

Ivan bad de Rozenkrans op de Verschijningsberg voorIvan bad de Rozenkrans op de Verschijningsberg voorIvan bad de Rozenkrans op de Verschijningsberg voor

Asfalteringswerken op belangrijk kruispunt in Medjugorje

Op de hoofdstraat in Medjugorje is begonnen met de laatste fase van de heraanleg van het kruispunt met het postkantoor en busstation. Het kruispunt kreeg een rotonde en wordt nu geasfalteerd. Het verkeer moet er beurtelings over één rijstrook en wordt daarbij geassisteerd door een agent.

Wegenwerken in MedjugorjeWegenwerken in Medjugorje

Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan Ivan bij het Blauwe Kruis

Afgelopen vrijdag kwam ziener Ivan Dragicevic opnieuw met zijn gebedsgroep samen bij het Blauwe Kruis. Onze-Lieve-Vrouw verscheen omstreeks 22.00 uur. Na afloop verklaarde Ivan: "Zoals steeds wil ik jullie dichter bij Onze-Lieve-Vrouw brengen en het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw deze avond. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna bad Zij een tijdlang met uitgestrekte armen over ons allen hier aanwezig en in het bijzonder bad Zij voor de aanwezige zieken. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag verlang Ik jullie te zeggen dat mijn Zoon Mij heeft toegestaan om zo lang bij jullie te blijven omdat Ik verlang om jullie op te voeden, te onderrichten en jullie te leiden naar Vrede. Ik verlang jullie naar mijn Zoon te brengen. Daarom, lieve kinderen, aanvaard mijn Boodschappen en leef ernaar. Aanvaard het Evangelie en leef, leef volgens het Evangelie! Weet, lieve kinderen, dat de Moeder altijd voor jullie bidt, voor jullie ten beste spreekt bij haar Zoon. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan Ivan bij het Blauwe Kruis

Maandag 9 april kwam ziener Ivan Dragicevic met zijn gebedsgroep samen bij het Blauwe Kruis. Onze-Lieve-Vrouw verscheen omstreeks 22.00 uur, een hemelse rust daalde neer over de Verschijningsberg.

Na afloop verklaarde Ivan: "Zoals steeds wil ik jullie dichter bij Onze-Lieve-Vrouw brengen en het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna bad Zij een tijdlang met uitgestrekte armen over ons allen hier aanwezig en in het bijzonder bad Zij voor de aanwezige zieken. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik jullie op om te verlaten wat toebehoort aan de wereld die voorbijgaat en jullie meer en meer verwijdert van mijn Zoon. Kies voor mijn Zoon! Aanvaard zijn woorden en leef ernaar. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 april 2018"Lieve kinderen, door de grote liefde van de Hemelse Vader sta Ik naast jullie als jullie moeder en jullie staan naast Mij als mijn kinderen, als apostelen van mijn liefde die Ik zonder ophouden verzamel rond Mij. Mijn kinderen, jullie zijn degenen die zich door gebed volledig moeten overgeven aan mijn Zoon zodat jullie niet langer zelf leven, maar mijn Zoon in jullie leeft, zodat al wie mijn Zoon niet kent Hem in jullie ziet en gaat verlangen Hem te leren kennen.

Bid dat men vastberaden nederigheid en goedheid mag zien in jullie, een bereidheid om anderen te dienen. Dat men in jullie mag zien dat jullie je roeping voor de wereld beleven met jullie hart, in gemeenschap met mijn Zoon, dat men in jullie deemoed, tederheid en liefde voor mijn Zoon mag zien, net als voor al jullie broeders en zusters. Apostelen van mijn liefde, jullie moeten veel bidden en jullie hart zuiveren zodat jullie voorop kunnen lopen op de weg naar mijn Zoon, dat jullie de rechtvaardigen zijn, verenigd met de rechtvaardigheid van mijn Zoon. Mijn kinderen, als apostelen van mijn liefde moeten jullie verenigd zijn in de gemeenschap die voortkomt uit mijn Zoon, zodat mijn kinderen die mijn Zoon niet kennen de gemeenschap van liefde zouden herkennen en gaan verlangen naar een levensweg in éénheid met mijn Zoon. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Lees meer...

Mirjana tijdens de Verschijning op 18 maart 2018

Zienster Mirjana Dragicevic-Soldo had dagelijkse Verschijningen van 24 juni 1981 tot 25 december 1982. Tijdens de laatste dagelijkse Verschijning vertelde Onze-Lieve-Vrouw haar het tiende geheim en zei dat Ze voortaan jaarlijks zou verschijnen op 18 maart, Mirjana's verjaardag. Zo ook dit jaar. Ondanks de voorspelde regen en een temperatuur van minder dan 10°C arriveerden nog voor 5 uur deze morgen de eerste pelgrims bij het Blauwe Kruis voor de Verschijning aan Mirjana op de verjaardag van de zienster. Mirjana kwam rond 13u30 toe met een vreugdevolle glimlach op het gelaat en begroette de aanwezigen. Toch had ze ook zichtbaar pijn bij het stappen en werd ze geholpen door haar begeleiders.

Toen Mirjana knielde, ging ze meteen over in diep gebed. Onze-Lieve-Vrouw verscheen om 13u38 en bleef tot 13u42. Aan de voet van de Verschijningsberg schreeuwden enkele bezeten mensen.

Mirjana begroette Onze-Lieve-Vrouw met een stralende glimlach, maar was heel ernstig tijdens de Verschijning. Toen de Verschijning ten einde was, herviel Mirjana onmiddellijk in de rugpijn die haar zo kwelt en moest ze rechtgeholpen worden en even bij haar positieven komen vooraleer de boodschap door te kunnen geven.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, mijn aardse leven was eenvoudig. Ik voelde liefde en Ik verheugde me over kleine dingen. Ik hield van het leven -een geschenk van God- zelfs wanneer pijn en lijden mijn hart doorboorde. Mijn kinderen, Ik bezat de kracht van het geloof en het grenzeloze vertrouwen in Gods liefde. Al wie de kracht van het geloof bezit, is sterker. Het geloof doet je leven naar wat goed is en dan komt het licht van Gods liefde altijd op het moment dat je ernaar verlangt. Dat is de kracht die pijn en lijden ondersteunt.

Mijn kinderen, bid voor de kracht van het geloof. Vertrouw op de Hemelse Vader en wees niet bang. Weet dat geen enkel schepsel dat God toebehoort, verloren gaat, maar zal leven in eeuwigheid. Aan elke pijn komt een einde en dan begint een leven van vrijheid, daar waar al mijn kinderen aankomen, waarnaar alles terugkeert. Mijn kinderen, jullie strijd is zwaar. En hij zal zelfs nog zwaarder worden, maar jullie volgen mijn voorbeeld. Bid voor de kracht van het geloof. Vertrouw op de liefde van de Hemelse Vader. Ik ben bij jullie. Ik toon Mij aan jullie. Ik bemoedig jullie. Met een immense moederlijke liefde draag Ik zorg voor jullie ziel. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Lees meer...

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 maart 2018"Lieve kinderen, groot zijn de werken die de Hemelse Vader door Mij heeft gedaan, zoals Hij doet doorheen allen die Hem teder beminnen en die Hem trouw en godvruchtig dienen. Mijn kinderen, de Hemelse Vader houdt van jullie en het is door zijn liefde dat Ik hier bij jullie ben. Hij spreekt tot jullie. Waarom verlangen jullie niet de tekenen te zien?

Alles is gemakkelijker met Hem aan jouw zijde. Ook pijn is beter te dragen met Hem, omdat er geloof bestaat. Geloof helpt bij pijn, en pijn zonder geloof leidt tot wanhoop. Pijn beleefd voor God en opgedragen aan God, doet opstaan. Heeft mijn Zoon de wereld niet verlost door zijn pijnlijk offer? Als zijn Moeder was Ik bij Hem in die pijn en in dat lijden, zoals Ik bij jullie allen ben.

Mijn kinderen, Ik ben bij jullie in leven, in lijden, in pijn, in vreugde en in liefde. Daarom, wees hoopvol! De hoop doet jou begrijpen dat het leven daar is. Mijn kinderen, Ik spreek tot jullie, mijn stem praat met jullie ziel, mijn hart praat met jullie hart. Oh apostelen van mijn liefde, hoeveel houdt mijn Moederlijk hart van jullie. Hoeveel dingen verlang Ik jullie te leren. Hoe verlangt mijn Moederlijk hart dat jullie compleet zouden zijn, en jullie kunnen enkel compleet zijn wanneer jullie ziel, lichaam en liefde een eenheid vormen in jezelf. Ik smeek jullie als mijn kinderen, bid veel voor de Kerk en voor haar dienaren, jullie herders. Dat de Kerk, zoals mijn Zoon het verlangt, helder mag zijn als bronwater en vol van liefde. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Lees meer...

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish