Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan Ivan op de VerschijningsbergVrijdagavond 15 juni 2018 was een prachtige nacht in Medjugorje. Toen de pelgrims de Verschijningsberg beklommen om een Verschijning van Gospa aan Ivan bij te wonen, kregen ze een prachtige zonsondergang cadeau. De glorie van God sprak door die mooie zonsondergang tot ieders hart die avond. Om 20u45 begon de gebedsgroep liedjes te zingen en wat later gaf Ivan aan dat de Glorievolle mysteries van de Rozenkrans gebeden zullen worden. Onze-Lieve-Vrouw verscheen rond 22 uur en bleef meerdere minuten onder ons.

Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik jullie, na onze gezamenlijke ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw, een korte beschrijving geven van deze ontmoeting. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw zeer vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna bad Zij een tijdlang met uitgestrekte armen over ons allen hier aanwezig. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag verlang Ik jullie op een bijzondere wijze uit te nodigen voor de Eucharistie. Moge de Mis het centrum zijn van jullie leven. En vooral, lieve kinderen, moge de Eucharistie leven in jullie gezin. De gezinnen moeten de Heilige Mis bijwonen en Jezus eer betonen. Jezus moet het centrum van jullie leven zijn. Daarom, bid lieve kinderen, vernieuw het gebed in het gezin. Volg Jezus na. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Zonsondergang boven MedjugorjeHet was gisteren een prachtige zonsondergang in Medjugorje met wat wolkensluiers boven het Blauwe Kruis. Ivan en zijn gebedsgroep baden de Blijde mysteries van de Rozenkrans in afwachting van de komst van de Heilige Maagd. Onze-Lieve-Vrouw verscheen rond 22 uur en de Verschijning duurde een zestal minuten.

Na afloop verklaarde Ivan: "Onze-Lieve-Vrouw kwam vanavond erg vreugdevol en blij onder ons en begroette ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna bad Zij een tijdlang met uitgestrekte armen over ons allen hier aanwezig en in het bijzonder bad Zij voor de aanwezige priesters en voor de zieken. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag verlang Ik jullie op te roepen om in deze tijd bijzonder te bidden voor mijn plannen, plannen die Ik verlang te verwezenlijken met mijn komst. In het bijzonder, lieve kinderen, bemoedig Ik jullie om te bidden voor de gezinnen, voor de jeugd. Bid, lieve kinderen, en wees volhardend in gebed. Ik spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 juni 2018"Lieve kinderen, Ik roep jullie op om mijn woorden die Ik tot jullie spreek als moeder te aanvaarden met een eenvoudig hart, zodat jullie op de weg kunnen gaan van volkomen licht en zuiverheid, van de buitengewone liefde van mijn Zoon, mens en God. Een vreugde, een licht -onbeschrijfelijk met menselijke woorden- dat jullie ziel doordringt en de vrede en liefde van mijn Zoon zal bezit van jullie gaan nemen. Ik verlang dit voor elk van mijn kinderen.

Daarom, apostelen van mijn liefde, jullie die weten hoe te beminnen en te vergeven, jullie die niet oordelen, jullie die Ik bemoedig, wees een voorbeeld voor ieder die niet op de weg gaat van licht en liefde of die er van afgedwaald is. Toon hen de waarheid door jullie leven. Toon hen liefde want liefde overwint iedere moeilijkheid, en al mijn kinderen dorsten naar liefde. Jullie eenheid in liefde is een geschenk voor mijn Zoon en Mij. Maar, mijn kinderen, denk eraan dat liefhebben ook betekent het goede te verlangen voor je naaste en verlangen om de ziel van je naaste te bekeren.

Als Ik naar jullie kijk, verzameld rondom Mij, is mijn hart triest, want Ik zie zo weinig broederlijke liefde, barmhartige liefde. Mijn kinderen, de Eucharistie - mijn Zoon levend onder jullie, Zijn woorden zullen jullie helpen om dit te begrijpen want Zijn woord is leven, Zijn woord doet een ziel ademen, Zijn woord doet je liefde begrijpen. Mijn kinderen, opnieuw, Ik smeek jullie als moeder die verlangt om goed te zijn voor haar kinderen: houd van jullie herders en bid voor hen. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

'Mary's hands' heeft jouw hulp nodig

De medewerkers van 'Handen van Maria' met ziener Jakov Colo (centraal op de foto)Zoals velen onder jullie weten helpt de vereniging 'Mary's hands' (Handen van Maria) al een tijdje de armen in nood door hen te voorzien van voedsel en andere noodzakelijkheden. Elke vorm van voedselhulp, elke gift, hoe groot of hoe klein ook, helpt de vereniging om haar werk verder te kunnen zetten en op die manier de uitgestrekte handen van Maria te vormen voor de vele gezinnen die in armoede leven.

Op dit moment zorgt de vereniging voor 200 gezinnen. Er loopt momenteel een inzamelactie van lente- en zomerkleding en schoenen. Daarbij is jouw hulp opnieuw nodig! Veel van onze behoeftigen mochten reeds dekens, kussens en winterkleding in ontvangst nemen, maar nu vragen we je om ons aan zomeritems te helpen.

Je kan jouw donaties elke dag, behalve zondag, tussen 8 en 14 uur bezorgen op ons kantoortje (het kleine gebouwtje naast de oude souvenirwinkel van de parochie). Geldelijke steun kan overgemaakt worden op IBAN-rekening:BA39 1610 0001 6333 0066 met SWIFT CODE:RZBABA2S

Autocar uit Medjugorje vat vuur

De brandende autocar uit MedjugorjeOp de snelweg in het Poolse Rzeszow is brand onstaan in een autocar met pelgrims die op de terugweg waren uit Medjugorje. Aan boord bevonden zich 46 bedevaarders en de chauffeur maar iedereen bleef gelukkig ongedeerd.

Ooggetuigden zegden dat het achterste bagagecompartiment vuur vatte en dat de brand zich razendsnel doorheen de bus verspreidde. De bagage en reisdocumenten van de deelnemers gingen in vlammen op, maar Godzijdank kon iedereen tijdig geëvacueerd worden uit het brandende voertuig. De deelnemers werden met een vervangbus verder naar huis gebracht.

Een datum om te noteren

Op donderdag 20 september organiseert Kardinaal Christoph Schönborn opnieuw een gebedsavond voor de vrede in de Dom van Wenen. Hoofdgast dit jaar is ziener Ivan Dragicevic. De avond start om 16 uur en eindigt omstreeks 21 uur.

Het Hoser-effect blijft aanhouden

Mgr. Henryk Hoser, pauselijk gezant voor MedjugorjeHet bezoek van Pauselijk gezant aartsbisschop Henryk Hoser had grote impact op Medjugorje. Hoewel het aantal Italiaanse pelgrims de afgelopen tijd drastisch is teruggevallen door de slechte economische situatie in het land, is het aantal Poolse bedevaarders sterk toegenomen. De uiterst positieve woorden van mgr. Hoser vonden grote weerklank, niet in het minst bij de Poolse katholieke gemeenschap die Medjugorje meer dan ooit een warm hart toedraagt.

Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan Ivan op de VerschijningsbergOok gisteren kwam Ivan met zijn gebedsgroep samen op de top van de Verschijningsberg. Het regende lichtjes toen de pelgrims arriveerden. Achter de Kruisberg en de Verschijningsberg viel wat donder en bliksem waar te nemen. Naarmate het verschijningsmoment naderbij kwam en de groep begon te zingen, naderde ook de storm. Rond 20u45 trok een zware storm pal over de Verschijningsberg en over de aanwezige gelovigen. Regen, bliksem en donder doordrenkte de zingende gebedsgroep.

Omstreeks 21u15 kondigde Ivan aan dat de Droeve en Glorievolle mysteries van de Rozenkrans gebeden gingen worden. Halverwege de Rozenkrans trok de storm over en stopte het met regenen. Rond 22 uur verscheen Onze-Lieve-Vrouw aan Ivan. De Verschijning duurde meerdere minuten. Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik jullie, na onze gezamenlijke ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw, een korte beschrijving geven van deze ontmoeting. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw zeer vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna bad Zij een tijdlang met uitgestrekte armen over ons allen hier aanwezig. In in het bijzonder bad Zij voor de aanwezige zieken. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag verlang Ik jullie te bemoedigen om te leven naar mijn boodschappen die Ik jullie geef. Leef naar mijn boodschappen en bemoedig anderen om dat ook te doen. Wees ook jij een teken voor anderen. Ik roep jullie in het bijzonder op om een teken te zijn voor allen die naar hier komen. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken en alles dat leeft in jullie hart in gebed aanbevolen. Onze-Lieve-Vrouw weet het best wat in ons hart leeft en wat wij Haar verlangen te zeggen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 mei 2018"Lieve kinderen, alles wat mijn Zoon die het licht van liefde is, gedaan heeft en doet, doet Hij uit liefde. Ook jullie, mijn kinderen, wanneer jullie in liefde leven en jullie naasten beminnen, volbrengen jullie de wil van mijn Zoon. Apostelen van mijn liefde, maak jullie klein. Open jullie zuivere hart voor mijn Zoon zodat Hij door jullie kan werken. Met de hulp van het geloof, wees vervuld van liefde. Maar, mijn kinderen, vergeet niet dat de Eucharistie het hart van het geloof is. Dit is mijn Zoon die jullie voedt met zijn Lichaam en jullie sterkt met zijn Bloed. Dit is een wonder van liefde: mijn Zoon die steeds opnieuw komt, levend, om terug leven te geven aan de zielen.

Mijn kinderen, door te leven in liefde volbrengen jullie de Wil van mijn Zoon en leeft Hij in jullie. Mijn kinderen, mijn moederlijk verlangen is dat jullie Hem steeds meer beminnen, want Hij roept jullie met zijn Liefde. Hij geeft jullie liefde zodat jullie haar kunnen verspreiden aan allen rondom jullie. Door zijn Liefde ben Ik als moeder bij jullie om woorden van liefde en hoop tot jullie te spreken, om eeuwige woorden die tijd en dood overwinnen tot jullie te spreken, en om jullie op te roepen om mijn apostelen van liefde te zijn. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Lees meer...

Zonsondergang voor de Verschijning op vrijdag 27 april 2018

Vrijdagavond 27 april begonnen de eerste pelgrims zich al rond zeven uur te verzamelen bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw op de top van de Podbrdo voor de Verschijning aan ziener Ivan Dragicevic. Met het ondergaan van de zon ontplooide zich een hemel vol sterren waaronder steeds meer pelgrims toestroomden, op zoek naar een stil plekje om te bidden. Rond 20.45 uur begon Ivans gebedsgroep liedjes te zingen. Om 21u30 ving Ivan het Rozenkransgebed aan met de Droeve mysteries.

Onze-Lieve-Vrouw verscheen omstreeks 22.00 uur en bleef verschillende minuten onder ons. Na afloop bad Ivans gebedsgroep het Magnificat, besloten door Ivan met de smeekbede: "Koningin van de Vrede en de Verzoening, bid voor ons!"

Dan zei Ivan: "Ik wil jullie een korte beschrijving geven van de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw van deze avond. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna bad Zij een tijdlang met uitgestrekte armen over ons allen hier aanwezig en in het bijzonder bad Zij voor de aanwezige zieken. Zij bleef vandaag speciaal langere tijd bidden voor de gezinnen en voor heiligheid in de gezinnen. Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen".

Ik wil benadrukken dat Onze-Lieve-Vrouw vanavond langere tijd speciaal bad voor de gezinnen en voor heiligheid in de gezinnen", zo besloot Ivan.

De betreurde Wayne Weible met zienster Vicka IvankovicWayne Weible overleden

Op vrijdag 20 april is Wayne Weible overleden. Weible is een bekeerde protestantse krantenuitgever en columnist en werd vooral bekend door zijn boek Medjugorje, de boodschap. Hij zette zich onverdroten in voor de bekendmaking van Medjugorje en de boodschappen in zijn thuisland (USA) en bracht vele mensen tot bekering door zijn inspirerend getuigenis. Wayne Weible werd 80 jaar en stierf aan de gevolgen van een pancreasaandoening. Zondag 22 april werd in Medjugorje een H. Mis opgedragen voor zijn zielerust.

Ivan Dragicevic op de Verschijningsberg

Gisteren, maandag 23 april 2018, bad ziener Ivan om 7.00 uur in de ochtend de Rozenkrans voor op de Verschijningsberg.

Ivan bad de Rozenkrans op de Verschijningsberg voorIvan bad de Rozenkrans op de Verschijningsberg voorIvan bad de Rozenkrans op de Verschijningsberg voor

Ivan bad de Rozenkrans op de Verschijningsberg voorIvan bad de Rozenkrans op de Verschijningsberg voorIvan bad de Rozenkrans op de Verschijningsberg voor

Asfalteringswerken op belangrijk kruispunt in Medjugorje

Op de hoofdstraat in Medjugorje is begonnen met de laatste fase van de heraanleg van het kruispunt met het postkantoor en busstation. Het kruispunt kreeg een rotonde en wordt nu geasfalteerd. Het verkeer moet er beurtelings over één rijstrook en wordt daarbij geassisteerd door een agent.

Wegenwerken in MedjugorjeWegenwerken in Medjugorje

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish