Het 29ste Jongerenfestival in Medjugorje ging van startVan woensdag 1 augustus tot en met maandag 6 augustus 2018 vindt in Medjugorje opnieuw het jaarlijkse Jongerenfestival plaats.

Het programma zal bestaan uit catechese, getuigenissen, het vieren van de Eucharistie, gebed en Aanbidding van de Heer in het Heilig Sacrament.

Alle jongeren worden van harte uitgenodigd op dit 28ste festival voor de jeugd. Deze jongerendagen werden opgericht door Pater Slavko Barbaric zaliger die in 1990 voor het eerst enkele honderden mensen samenbracht, samen met twee gitaristen en een handvol zangers in de voormalige groene tent. Ieder jaar groeide het evenement en stroomden steeds meer deelnemers toe. Het is nu ieder jaar veruit het grootste evenement in Medjugorje. Het thema dit jaar luidt:

Leven van het Woord van God

""Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften." (Lc 24:45)

mladifest29logo

Je kan het programma hier live volgen: http://62.75.216.148
Bij het vastlopen van de videospeler adviseren we je scherm te verversen door te drukken op F5.

Programma

Woensdag 1 augustus

18.00 uur Rozenkransgebed
19.00 uur Plechtige opening van het festival, gevolgd door de H. Mis
21.00 uur Aanbidding van het H. Sacrament (einde voorzien om 22.00 uur)

Donderdag 2 augustus

6.00 uur Rozenkrans bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw op de Verschijningsberg (tot 6.40 uur)
9.00 uur Ochtendgebed, catechese en getuigenissen
12.00 uur Angelus en middagpauze
16.00 uur Getuigenissen
18.00 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis
20.30 uur Gebed voor het Kruis - meditatie met kaarsjes (einde voorzien om 21.30 uur)

Vrijdag 3 augustus

9.00 uur Ochtendgebed, catechese en getuigenissen
12.00 uur Angelus en middagpauze
16.00 uur Getuigenissen
18.00 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis
20.30 uur Processie met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw en Aanbidding van het H. Sacrament (einde voorzien om 21.30 uur)

Een panoramafoto van het Mladifest

Zaterdag 4 augustus

9.00 uur Ochtendgebed, catechese en getuigenissen
12.00 uur Angelus en middagpauze
16.00 uur Getuigenissen door Cenacolo
18.00 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis
21.15 uur Toneeloptreden door Cenacolo

Zondag 5 augustus

Voormiddag: H. Missen in diverse talen
16.00 uur Getuigenissen
18.00 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis
20.30 uur Aanbidding van het H. Sacrament
21.30 uur Wegzending en 'Singing farewell', muzikaal afscheid van het Jongerenfestival

Maandag 6 augustus

5.00 uur H. Mis op de Kruisberg

Nuttige informatie

Alle deelnemende groepen worden verzocht geen andere programma’s te plannen tijdens deze gebedsweek voor de jeugd.
Behalve op zondag zijn er geen morgenmissen tijdens het Jongerenfestivals.  Alle pelgrims worden verzocht aan te sluiten bij het avondprogramma met de jeugd.
Tijdens het Jongerenfestival wordt simultaanvertaling voorzien in diverse talen (Meestal niet in het Nederlands, helaas)
Mee te brengen:

  • een FM-radiootje met hoofdtelefoon voor de simultaanvertalingen
  • een bijbel
  • een paraplu tegen de hitte

Mgr. Hoser begint dienst in MedjugorjeZondag 22 juli was een speciale dag, vol zegeningen voor de parochie van Medjugorje, maar ook voor alle pelgrims van overal ter wereld die zich ten diepste verbonden voelen met Medjugorje. Toen het nieuws werd bekend gemaakt op 31 mei 2018 dat de Heilige Vader Aartsbisschop Hoser als Apostolisch Visitator had aangesteld met een speciale rol voor de parochie van Medjugorje, keek iedereen ietwat bevreesd de dag tegemoet dat die opdracht uiteindelijk zou beginnen in Medjugorje zelf. Donderdag laatst, toen we de bevestiging kregen dat Aartsbisschop Hoser zijn zending zou beginnen met de Heilige Mis op vandaag, zondag, werden zowel parochianen als bedevaarders oprecht overweldigd van vreugde. De grote zone van de Witte Koepel zat afgeladen vol mensen voor het begin van de Heilige Mis en alle aanwezigen bereidden zich voor op de plechtige viering door het bidden van de Rozenkrans.

Toen het parochiekoor het intredelied zong, kwam de processie binnen te beginnen met Mgr Henryk Hoser, de Apostolische Visitator, Mrg Luigi Pezzuto, de Apoltolische Nuntius van Bosnië en Herzegovina, de Provinciaal van de Franciscaanse Provincie Herzegovina, Pater Miljenko Steko, parochiepriester van Medjugorje, Pater Marinko Sakota, en daarna nog veel andere priesters die concelebreerden voor de Heilige Mis. De viering van de avondmis begon met het voorlezen van de brief van de Heilige Vader over de aanstelling van Aartsbisschop Hoser. De Nuntius Luigi Pezzuto las de brief voor in het Italiaans en Pater Marinko Sakota, de parochiepriester las de brief in het Kroatisch.

Lees meer...

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 juli 2018"Lieve kinderen, Ik ben de moeder van ieder van jullie en daarom, wees niet bang, want Ik hoor jullie gebeden. Ik weet dat jullie mij zoeken en daarom bid Ik tot mijn Zoon voor jullie, mijn Zoon die verenigd is met de Hemelse Vader en de Heilige Geest, de Paracleet, mijn Zoon die de zielen naar het Koninkrijk leidt waar Hij vandaan kwam, het Koninkrijk van vrede en licht.

Mijn kinderen, jullie kregen de vrijheid om te kiezen, maar als moeder smeek Ik jullie om in vrijheid voor het goed te kiezen. Jullie, met zuivere en eenvoudige zielen begrijpen dat, ook al versta je soms de woorden niet, en in jezelf voel je wat de waarheid is. Mijn kinderen, verlies de waarheid en het ware leven niet door het foute te gaan volgen.

Door te leven in waarheid komt het hemelse Koninkrijk in je hart en dat is het Koninkrijk van vrede, liefde en harmonie. Dan, mijn kinderen, zal er geen zelfzucht zijn die je verwijdert van mijn Zoon. Er zal liefde en begrip zijn voor je naasten. Want, onthoud, opnieuw herhaal Ik jullie, bidden betekent de anderen, jullie naasten, liefhebben en jezelf aan hen geven. Bemin en geef jezelf over aan mijn Zoon, en Hij zal in jou en door jou werken. Mijn kinderen, denk zonder ophouden aan mijn Zoon en houd van Hem met onmetelijke liefde en jullie zullen het ware leven bezitten en dat zal voor de eeuwigheid zijn. Dank jullie, apostelen van mijn liefde."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Ivanka ElezIvanka kreeg haar laatste dagelijke verschijning op 7 mei 1985.  Sedertdien ziet  Ivanka Maria nog één keer per jaar, op de verjaardag van de Verschijningen.

De Verschijning op 25-6-2018 duurde drie minuten (18u39 - 18u42)en vond plaats bij Ivanka thuis.  Enkel Ivanka's familie woonde de Verschijning bij.  Na de Verschijning verklaarde Ivanka: "Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende Boodschap: "Lieve kinderen, bid, bid, bid". Onze-Lieve-Vrouw was vreugdevol en gaf ons allen haar Moederlijke zegen."

Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan Ivan op de VerschijningsbergHet was bewolkt, vrijdag 22 juni, toen Ivan opnieuw met zijn gebedsgroep samenkwam op de Verschijningsberg. Halverwege het gebed begon het te regenen. Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan de ziener omstreeks 22 uur en bleef 5-6 minuten onder ons.

Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik jullie, na onze gezamenlijke ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw, een korte beschrijving geven van deze ontmoeting. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw zeer vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik jullie op tot vrede. Kies voor vrede. Kies voor Jezus. Hij is jullie vrede. Ga op weg met Hem. Wees mijn apostelen van vrede. Daarom, bid. Word niet moe te bidden. Ik bid voor ieder van jullie en Ik spreek voor ieder van jullie ten beste voor mijn Zoon. Dank jullie, lieve kinderen, voor jullie volharding, voor jullie goede daden, en dat Ik samen met jullie mijn plannen kan realiseren door mijn komst hier."

Daarna bad Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang over ons allen. Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan Ivan op de VerschijningsbergVrijdagavond 15 juni 2018 was een prachtige nacht in Medjugorje. Toen de pelgrims de Verschijningsberg beklommen om een Verschijning van Gospa aan Ivan bij te wonen, kregen ze een prachtige zonsondergang cadeau. De glorie van God sprak door die mooie zonsondergang tot ieders hart die avond. Om 20u45 begon de gebedsgroep liedjes te zingen en wat later gaf Ivan aan dat de Glorievolle mysteries van de Rozenkrans gebeden zullen worden. Onze-Lieve-Vrouw verscheen rond 22 uur en bleef meerdere minuten onder ons.

Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik jullie, na onze gezamenlijke ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw, een korte beschrijving geven van deze ontmoeting. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw zeer vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna bad Zij een tijdlang met uitgestrekte armen over ons allen hier aanwezig. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag verlang Ik jullie op een bijzondere wijze uit te nodigen voor de Eucharistie. Moge de Mis het centrum zijn van jullie leven. En vooral, lieve kinderen, moge de Eucharistie leven in jullie gezin. De gezinnen moeten de Heilige Mis bijwonen en Jezus eer betonen. Jezus moet het centrum van jullie leven zijn. Daarom, bid lieve kinderen, vernieuw het gebed in het gezin. Volg Jezus na. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Zonsondergang boven MedjugorjeHet was gisteren een prachtige zonsondergang in Medjugorje met wat wolkensluiers boven het Blauwe Kruis. Ivan en zijn gebedsgroep baden de Blijde mysteries van de Rozenkrans in afwachting van de komst van de Heilige Maagd. Onze-Lieve-Vrouw verscheen rond 22 uur en de Verschijning duurde een zestal minuten.

Na afloop verklaarde Ivan: "Onze-Lieve-Vrouw kwam vanavond erg vreugdevol en blij onder ons en begroette ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna bad Zij een tijdlang met uitgestrekte armen over ons allen hier aanwezig en in het bijzonder bad Zij voor de aanwezige priesters en voor de zieken. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag verlang Ik jullie op te roepen om in deze tijd bijzonder te bidden voor mijn plannen, plannen die Ik verlang te verwezenlijken met mijn komst. In het bijzonder, lieve kinderen, bemoedig Ik jullie om te bidden voor de gezinnen, voor de jeugd. Bid, lieve kinderen, en wees volhardend in gebed. Ik spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 juni 2018"Lieve kinderen, Ik roep jullie op om mijn woorden die Ik tot jullie spreek als moeder te aanvaarden met een eenvoudig hart, zodat jullie op de weg kunnen gaan van volkomen licht en zuiverheid, van de buitengewone liefde van mijn Zoon, mens en God. Een vreugde, een licht -onbeschrijfelijk met menselijke woorden- dat jullie ziel doordringt en de vrede en liefde van mijn Zoon zal bezit van jullie gaan nemen. Ik verlang dit voor elk van mijn kinderen.

Daarom, apostelen van mijn liefde, jullie die weten hoe te beminnen en te vergeven, jullie die niet oordelen, jullie die Ik bemoedig, wees een voorbeeld voor ieder die niet op de weg gaat van licht en liefde of die er van afgedwaald is. Toon hen de waarheid door jullie leven. Toon hen liefde want liefde overwint iedere moeilijkheid, en al mijn kinderen dorsten naar liefde. Jullie eenheid in liefde is een geschenk voor mijn Zoon en Mij. Maar, mijn kinderen, denk eraan dat liefhebben ook betekent het goede te verlangen voor je naaste en verlangen om de ziel van je naaste te bekeren.

Als Ik naar jullie kijk, verzameld rondom Mij, is mijn hart triest, want Ik zie zo weinig broederlijke liefde, barmhartige liefde. Mijn kinderen, de Eucharistie - mijn Zoon levend onder jullie, Zijn woorden zullen jullie helpen om dit te begrijpen want Zijn woord is leven, Zijn woord doet een ziel ademen, Zijn woord doet je liefde begrijpen. Mijn kinderen, opnieuw, Ik smeek jullie als moeder die verlangt om goed te zijn voor haar kinderen: houd van jullie herders en bid voor hen. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish