Ziener Jakov Colo (met bril) te midden van medezieners Ivan, Ivanka en MarijaJakov Colo ontving op Kerstdag zijn jaarlijkse Verschijning van de Gospa. Bij zijn laatste dagelijkse Verschijning op 12 september 1998 beloofde Maria voortaan jaarlijks aan Jakov te verschijnen op Kerstmis. Zo ook dit jaar. De Verschijning begon om 13.38 uur en duurde 9 minuten.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende Boodschap:

"Lieve kinderen, op deze genadevolle dag roep Ik jullie op tot liefde. Kindertjes, God houdt onmetelijk van jullie en daarom, kindertjes, geef jullie hart volkomen aan Hem zonder terugblikken en zonder angst, zodat Hij het kan vullen met Zijn liefde. Wees niet bang om te geloven in Zijn liefde en genade want Hij is sterker dan elk van jullie zwakheden en angsten. Daarom, mijn kinderen, met een hart vol liefde, vertrouw op Jezus en zeg maar gewoon 'JA' tegen Hem want Hij is de enige weg die leidt naar de Eeuwige Vader."

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 december 2018"Lieve kinderen, als jullie met een zuiver en open hart naar mij komen, als moeder, weet dat Ik naar jullie luister, jullie bemoedig, jullie troost en bovenal voor jullie ten beste spreek bij mijn Zoon. Ik weet dat jullie verlangen een sterk geloof te hebben en daar op een goede manier uitdrukking van willen geven. Wat mijn Zoon van jullie vraagt, is een vastberaden, sterk en diep geloof, dan is elke uiting daarvan gepast. Geloof is het meest wonderbaarlijke mysterie dat bewaard wordt in het hart. Het bestaat tussen de Hemelse Vader en al zijn kinderen, het wordt herkend door haar vruchten en door de liefde die men heeft voor alle schepselen van God.

Apostelen van mijn liefde, mijn kinderen, heb vertrouwen in mijn Zoon. Help al mijn kinderen om zijn liefde te ontdekken. Jullie zijn mijn hoop, jullie die streven om mijn Zoon oprecht te beminnen. In naam van de liefde, voor jullie redding, volgens de wil van de Hemelse Vader en door mijn Zoon, ben Ik hier onder jullie. Apostelen van mijn liefde, mede door gebed en offer, moge jullie hart verlicht worden door de liefde en het licht van mijn Zoon. Moge dat licht en die liefde allen verlichten die jullie ontmoeten en hen terugvoeren naar mijn Zoon. Ik ben met jullie. Op een bijzondere wijze sta Ik aan de zijde van jullie herders. Met mijn moederlijke liefde verlicht en bemoedig Ik hen zodat ze, met handen gezegend door mijn Zoon, de ganse wereld kunnen zegenen. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 november 2018"Lieve kinderen, Mijn moederlijk hart lijdt als Ik kijk naar mijn kinderen, die de Waarheid niet beminnen, die haar verbergen; als Ik kijk naar mijn kinderen, die bidden zonder gevoel en werken. Ik ben bedroefd als Ik tegen mijn Zoon zeg, dat velen van mijn kinderen geen geloof hebben en dat ze Hem, mijn Zoon, niet kennen. Daarom roep Ik jullie op, apostelen van mijn liefde, doe je best in het diepst van de menselijke harten te kijken, daar zullen jullie zeker de kleine verborgen schat vinden. Kijken op deze manier is barmhartigheid van de hemelse Vader. Het goede ook daar te zoeken waar het grootste kwaad is, proberen elkaar te begrijpen en niet te oordelen, dat is wat mijn Zoon van jullie vraagt. En Ik, als Moeder, vraag jullie naar Hem te luisteren.

Mijn kinderen, de geest is sterker dan het vlees en gedragen door liefde en werken overwint hij alle hindernissen. Vergeet niet: mijn Zoon heeft julie bemind en bemint jullie. Zijn liefde is met jullie en in jullie als jullie één met Hem zijn. Hij is het Licht van de wereld en niemand en niets zal Hem kunnen stoppen in de uiteindelijke heerlijkheid. Daarom, apostelen van mijn liefde, wees niet bevreesd om van de Waarheid te getuigen. Getuig van haar met enthousiasme, met werken, met jullie offers en boven alles in nederigheid. Getuig van de Waarheid tegenover allen, die mijn Zoon niet hebben leren kennen. Ik zal naast jullie staan, Ik zal jullie bemoedigen. Getuig van de Liefde, die nooit eindigt, omdat ze komt van de hemelse Vader, die eeuwig is en die de eeuwigheid aan al mijn kinderen aanbiedt. De Geest van mijn Zoon zal met jullie zijn.

Mijn kinderen, opnieuw roep Ik jullie op: bid voor jullie herders, bid dat de Liefde van mijn Zoon hen mag leiden. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning


Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan Ivan op de VerschijningsbergVrijdagavond 19 oktober kwam Ivan op de top van de Verschijningsberg samen met zijn gebedsgroep.Onze-Lieve-Vrouw verscheen omstreeks 21 uur en bleef zeven minuten onder ons.

Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik, zoals steeds na de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw, jullie wat dichter brengen bij deze ontmoeting. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw zeer vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna bad Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang met uitgestrekte armen over alle aanwezigen hier. In het bijzonder bad Zij voor de zieken hier aanwezig. Dan richtte Onze-Lieve-Vrouw zich kort tot ons:

"Lieve kinderen, ook vandaag wil Ik jullie heel bijzonder oproepen om met liefde de wil van God te aanvaarden. In het bijzonder vraag Ik jullie te bidden voor de zieken, dat ze hun kruis en situatie kunnen aanvaarden zodat God door hen verheerlijkt wordt. De Moeder bidt altijd voor ieder van jullie, lieve kinderen, en voor al jullie offers aan haar Zoon."

Daarna zegende Onze-Lieve-Vrouw ons met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 oktober 2018"Lieve kinderen, Ik roep jullie op om moedig te zijn en niet moe te worden, want ook het kleinste goede, het kleinste teken van liefde, bestrijdt het kwade dat des te zichtbaarder is. Mijn kinderen, luister naar mij, dat het goede mag overwinnen, zodat jullie de liefde van mijn Zoon kunnen leren kennen. Dit is de grootste vreugde, de handen van mijn Zoon die je omhelzen, van Hem die zichzelf aan jullie gegeven heeft en die zichzelf steeds opnieuw geeft in de Eucharistie, van Hem die de woorden heeft van eeuwig leven.

Zijn liefde leren kennen, in zijn voetsporen treden, betekent geestelijke rijkdom bezitten. Dit is de rijkdom die een goed gevoel geeft en die overal liefde en goedheid ziet. Apostelen van mijn liefde, mijn kinderen, wees zoals de stralen van de zon die met de warmte van de liefde van mijn Zoon, iedereen om haar heen verwarmt. Mijn kinderen, de wereld heeft nood aan apostelen van liefde, de wereld heeft veel nood aan gebed, maar gebed gesproken vanuit hart en ziel en niet alleen uitgesproken met de lippen.

Mijn kinderen, verlang naar heiligheid maar in nederigheid, in de nederigheid die mijn Zoon toelaat te doen wat Hij van jou verlangt dat je zou doen. Mijn kinderen, jullie gebeden, jullie woorden, gedachten en daden, dit alles opent of sluit de deuren naar het Koninkrijk van de Hemel voor jullie. Mijn Zoon toonde jullie de weg en gaf jullie hoop. En Ik troost en bemoedig jullie omdat, mijn kinderen, Ik de pijn heb leren kennen, maar Ik had geloof en hoop. Nu bezit Ik de beloning van het leven in het Koninkrijk van mijn Zoon. Daarom, luister naar Mij, wees moedig en word niet moe. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning


Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 september 2018"Lieve kinderen, mijn woorden zijn eenvoudig maar vol van moederlijke liefde en zorg. Mijn kinderen, schaduwen van duisternis en misleiding worden des te meer over jullie geworpen en Ik roep jullie naar het Licht en de Waarheid, Ik roep jullie naar mijn Zoon. Hij alleen kan wanhoop en lijden veranderen in vrede en klaarheid. Hij alleen kan hoop geven in de diepste pijn. Mijn Zoon is het leven van de wereld. Hoe meer je Hem leert kennen, hoe dichter je tot Hem nadert, hoe meer je van Hem gaat houden, want mijn Zoon is liefde.

Liefde verandert alles, het maakt ales wondermooi, zelfs datgene dat zonder liefde onbelangrijk lijkt voor jou. Daarom zeg Ik jullie opnieuw dat jullie veel liefde moeten geven als jullie verlangen om geestelijk te groeien. Ik weet, apostelen van mijn liefde, dat het niet altijd eenvoudig is, maar mijn kinderen, ook pijnlijke wegen leiden naar geestelijke groei, naar geloof en naar mijn Zoon. Mijn kinderen, bid! Denk aan mijn Zoon. Tijdens elk moment van de dag, verhef je ziel naar Hem, en Ik zal jullie gebeden verzamelen als bloemen uit de allermooiste tuin en ze als geschenk aanbieden aan mijn Zoon. Wees ware apostelen van mijn liefde, deel de liefde voor mijn Zoon met iedereen. Wees een tuin met de allermooiste bloemen. Help jullie herders met jullie gebeden zodat zij geestelijke vaders zouden zijn, vol liefde voor alle mensenDank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning


Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan Ivan bij het Blauwe KruisVrijdagavond 24 augustus verzamelde Ivan met zijn gebedsgroep opnieuw bij het Blauwe Kruis. Om 20u40 begon men liedjes te zingen, gevolgd door de Droeve en Glorievolle mysteries van de Rozenkrans vanaf 21u15. Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan de ziener omstreeks 22 uur en bleef zes minuten onder ons.

Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik jullie, zoals steeds na de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw, dichter bij Haar brengen en het voornaamste uit de ontmoeting van deze avond beschrijven. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw zeer vreugdevol en blij onder ons en Zij begroette ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna bad Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang met uitgestrekte armen over ons allen. In het bijzonder bad Zij over de hier aanwezige zieken. Daarna bad de Heilige Maagd vandaag in het bijzonder voor de gezinnen, voor heiligheid in de gezinnen en voor de jeugd. Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen".

Ik wil nog een keer benadrukken dat Onze-Lieve-Vrouw speciaal bad voor de gezinnen, voor heiligheid in de gezinnen en voor de jeugd."

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 augustus 2018"Lieve kinderen, met moederlijke liefde roep Ik jullie op om jullie hart open te stellen voor de vrede, open jullie hart voor mijn Zoon, zodat in jullie hart liefde voor mijn Zoon zal zingen want alleen uit die liefde komt vrede in de ziel. Mijn kinderen, Ik weet dat jullie goed zijn, Ik weet dat jullie liefde bezitten, een barmhartige liefde, maar velen van mijn kinderen hebben nog steeds een gesloten hart. Zij denken alles te kunnen zonder hun gedachten te richten op de Hemelse Vader die verlichting schenkt, op mijn Zoon die steeds opnieuw bij jullie is in de Eucharistie en die verlangt naar jullie te luisteren. Mijn kinderen, waarom spreken jullie niet met Hem?

Het leven van ieder van jullie is belangrijk en waardevol, want het is een gave van de Hemelse Vader voor de eeuwigheid. Daarom, vergeet Hem nooit te bedanken, praat met Hem. Ik weet, mijn kinderen, dat wat hierna komt onbekend is voor jullie, maar wanneer jullie hiernamaals komt, zullen jullie alle antwoorden krijgen.

Mijn moederlijke liefde verlangt dat jullie klaar zijn. Mijn kinderen, blijf tijdens jullie leven goede gevoelens leggen in de harten van andere mensen die jullie ontmoeten. Gevoelens van vrede, goedheid, liefde en vergevingsgezindheid. Luister door het gebed naar wat mijn Zoon jullie zegt en handel daarnaar. Opnieuw roep Ik jullie op om te bidden voor jullie herders die mijn Zoon geroepen heeft. Denk eraan dat zij gebed en liefde nodig hebben. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning


Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish