Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 november 2018"Lieve kinderen, Mijn moederlijk hart lijdt als Ik kijk naar mijn kinderen, die de Waarheid niet beminnen, die haar verbergen; als Ik kijk naar mijn kinderen, die bidden zonder gevoel en werken. Ik ben bedroefd als Ik tegen mijn Zoon zeg, dat velen van mijn kinderen geen geloof hebben en dat ze Hem, mijn Zoon, niet kennen. Daarom roep Ik jullie op, apostelen van mijn liefde, doe je best in het diepst van de menselijke harten te kijken, daar zullen jullie zeker de kleine verborgen schat vinden. Kijken op deze manier is barmhartigheid van de hemelse Vader. Het goede ook daar te zoeken waar het grootste kwaad is, proberen elkaar te begrijpen en niet te oordelen, dat is wat mijn Zoon van jullie vraagt. En Ik, als Moeder, vraag jullie naar Hem te luisteren.

Mijn kinderen, de geest is sterker dan het vlees en gedragen door liefde en werken overwint hij alle hindernissen. Vergeet niet: mijn Zoon heeft julie bemind en bemint jullie. Zijn liefde is met jullie en in jullie als jullie één met Hem zijn. Hij is het Licht van de wereld en niemand en niets zal Hem kunnen stoppen in de uiteindelijke heerlijkheid. Daarom, apostelen van mijn liefde, wees niet bevreesd om van de Waarheid te getuigen. Getuig van haar met enthousiasme, met werken, met jullie offers en boven alles in nederigheid. Getuig van de Waarheid tegenover allen, die mijn Zoon niet hebben leren kennen. Ik zal naast jullie staan, Ik zal jullie bemoedigen. Getuig van de Liefde, die nooit eindigt, omdat ze komt van de hemelse Vader, die eeuwig is en die de eeuwigheid aan al mijn kinderen aanbiedt. De Geest van mijn Zoon zal met jullie zijn.

Mijn kinderen, opnieuw roep Ik jullie op: bid voor jullie herders, bid dat de Liefde van mijn Zoon hen mag leiden. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning


Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan Ivan op de VerschijningsbergVrijdagavond 19 oktober kwam Ivan op de top van de Verschijningsberg samen met zijn gebedsgroep.Onze-Lieve-Vrouw verscheen omstreeks 21 uur en bleef zeven minuten onder ons.

Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik, zoals steeds na de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw, jullie wat dichter brengen bij deze ontmoeting. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw zeer vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna bad Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang met uitgestrekte armen over alle aanwezigen hier. In het bijzonder bad Zij voor de zieken hier aanwezig. Dan richtte Onze-Lieve-Vrouw zich kort tot ons:

"Lieve kinderen, ook vandaag wil Ik jullie heel bijzonder oproepen om met liefde de wil van God te aanvaarden. In het bijzonder vraag Ik jullie te bidden voor de zieken, dat ze hun kruis en situatie kunnen aanvaarden zodat God door hen verheerlijkt wordt. De Moeder bidt altijd voor ieder van jullie, lieve kinderen, en voor al jullie offers aan haar Zoon."

Daarna zegende Onze-Lieve-Vrouw ons met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 oktober 2018"Lieve kinderen, Ik roep jullie op om moedig te zijn en niet moe te worden, want ook het kleinste goede, het kleinste teken van liefde, bestrijdt het kwade dat des te zichtbaarder is. Mijn kinderen, luister naar mij, dat het goede mag overwinnen, zodat jullie de liefde van mijn Zoon kunnen leren kennen. Dit is de grootste vreugde, de handen van mijn Zoon die je omhelzen, van Hem die zichzelf aan jullie gegeven heeft en die zichzelf steeds opnieuw geeft in de Eucharistie, van Hem die de woorden heeft van eeuwig leven.

Zijn liefde leren kennen, in zijn voetsporen treden, betekent geestelijke rijkdom bezitten. Dit is de rijkdom die een goed gevoel geeft en die overal liefde en goedheid ziet. Apostelen van mijn liefde, mijn kinderen, wees zoals de stralen van de zon die met de warmte van de liefde van mijn Zoon, iedereen om haar heen verwarmt. Mijn kinderen, de wereld heeft nood aan apostelen van liefde, de wereld heeft veel nood aan gebed, maar gebed gesproken vanuit hart en ziel en niet alleen uitgesproken met de lippen.

Mijn kinderen, verlang naar heiligheid maar in nederigheid, in de nederigheid die mijn Zoon toelaat te doen wat Hij van jou verlangt dat je zou doen. Mijn kinderen, jullie gebeden, jullie woorden, gedachten en daden, dit alles opent of sluit de deuren naar het Koninkrijk van de Hemel voor jullie. Mijn Zoon toonde jullie de weg en gaf jullie hoop. En Ik troost en bemoedig jullie omdat, mijn kinderen, Ik de pijn heb leren kennen, maar Ik had geloof en hoop. Nu bezit Ik de beloning van het leven in het Koninkrijk van mijn Zoon. Daarom, luister naar Mij, wees moedig en word niet moe. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning


Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 september 2018"Lieve kinderen, mijn woorden zijn eenvoudig maar vol van moederlijke liefde en zorg. Mijn kinderen, schaduwen van duisternis en misleiding worden des te meer over jullie geworpen en Ik roep jullie naar het Licht en de Waarheid, Ik roep jullie naar mijn Zoon. Hij alleen kan wanhoop en lijden veranderen in vrede en klaarheid. Hij alleen kan hoop geven in de diepste pijn. Mijn Zoon is het leven van de wereld. Hoe meer je Hem leert kennen, hoe dichter je tot Hem nadert, hoe meer je van Hem gaat houden, want mijn Zoon is liefde.

Liefde verandert alles, het maakt ales wondermooi, zelfs datgene dat zonder liefde onbelangrijk lijkt voor jou. Daarom zeg Ik jullie opnieuw dat jullie veel liefde moeten geven als jullie verlangen om geestelijk te groeien. Ik weet, apostelen van mijn liefde, dat het niet altijd eenvoudig is, maar mijn kinderen, ook pijnlijke wegen leiden naar geestelijke groei, naar geloof en naar mijn Zoon. Mijn kinderen, bid! Denk aan mijn Zoon. Tijdens elk moment van de dag, verhef je ziel naar Hem, en Ik zal jullie gebeden verzamelen als bloemen uit de allermooiste tuin en ze als geschenk aanbieden aan mijn Zoon. Wees ware apostelen van mijn liefde, deel de liefde voor mijn Zoon met iedereen. Wees een tuin met de allermooiste bloemen. Help jullie herders met jullie gebeden zodat zij geestelijke vaders zouden zijn, vol liefde voor alle mensenDank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning


Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan Ivan bij het Blauwe KruisVrijdagavond 24 augustus verzamelde Ivan met zijn gebedsgroep opnieuw bij het Blauwe Kruis. Om 20u40 begon men liedjes te zingen, gevolgd door de Droeve en Glorievolle mysteries van de Rozenkrans vanaf 21u15. Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan de ziener omstreeks 22 uur en bleef zes minuten onder ons.

Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik jullie, zoals steeds na de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw, dichter bij Haar brengen en het voornaamste uit de ontmoeting van deze avond beschrijven. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw zeer vreugdevol en blij onder ons en Zij begroette ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna bad Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang met uitgestrekte armen over ons allen. In het bijzonder bad Zij over de hier aanwezige zieken. Daarna bad de Heilige Maagd vandaag in het bijzonder voor de gezinnen, voor heiligheid in de gezinnen en voor de jeugd. Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen".

Ik wil nog een keer benadrukken dat Onze-Lieve-Vrouw speciaal bad voor de gezinnen, voor heiligheid in de gezinnen en voor de jeugd."

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 augustus 2018"Lieve kinderen, met moederlijke liefde roep Ik jullie op om jullie hart open te stellen voor de vrede, open jullie hart voor mijn Zoon, zodat in jullie hart liefde voor mijn Zoon zal zingen want alleen uit die liefde komt vrede in de ziel. Mijn kinderen, Ik weet dat jullie goed zijn, Ik weet dat jullie liefde bezitten, een barmhartige liefde, maar velen van mijn kinderen hebben nog steeds een gesloten hart. Zij denken alles te kunnen zonder hun gedachten te richten op de Hemelse Vader die verlichting schenkt, op mijn Zoon die steeds opnieuw bij jullie is in de Eucharistie en die verlangt naar jullie te luisteren. Mijn kinderen, waarom spreken jullie niet met Hem?

Het leven van ieder van jullie is belangrijk en waardevol, want het is een gave van de Hemelse Vader voor de eeuwigheid. Daarom, vergeet Hem nooit te bedanken, praat met Hem. Ik weet, mijn kinderen, dat wat hierna komt onbekend is voor jullie, maar wanneer jullie hiernamaals komt, zullen jullie alle antwoorden krijgen.

Mijn moederlijke liefde verlangt dat jullie klaar zijn. Mijn kinderen, blijf tijdens jullie leven goede gevoelens leggen in de harten van andere mensen die jullie ontmoeten. Gevoelens van vrede, goedheid, liefde en vergevingsgezindheid. Luister door het gebed naar wat mijn Zoon jullie zegt en handel daarnaar. Opnieuw roep Ik jullie op om te bidden voor jullie herders die mijn Zoon geroepen heeft. Denk eraan dat zij gebed en liefde nodig hebben. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning


Het 29ste Jongerenfestival in Medjugorje ging van startVan woensdag 1 augustus tot en met maandag 6 augustus 2018 vindt in Medjugorje opnieuw het jaarlijkse Jongerenfestival plaats.

Het programma zal bestaan uit catechese, getuigenissen, het vieren van de Eucharistie, gebed en Aanbidding van de Heer in het Heilig Sacrament.

Alle jongeren worden van harte uitgenodigd op dit 28ste festival voor de jeugd. Deze jongerendagen werden opgericht door Pater Slavko Barbaric zaliger die in 1990 voor het eerst enkele honderden mensen samenbracht, samen met twee gitaristen en een handvol zangers in de voormalige groene tent. Ieder jaar groeide het evenement en stroomden steeds meer deelnemers toe. Het is nu ieder jaar veruit het grootste evenement in Medjugorje. Het thema dit jaar luidt:

Leven van het Woord van God

""Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften." (Lc 24:45)

mladifest29logo

Je kan het programma hier live volgen: http://62.75.216.148
Bij het vastlopen van de videospeler adviseren we je scherm te verversen door te drukken op F5.

Programma

Woensdag 1 augustus

18.00 uur Rozenkransgebed
19.00 uur Plechtige opening van het festival, gevolgd door de H. Mis
21.00 uur Aanbidding van het H. Sacrament (einde voorzien om 22.00 uur)

Donderdag 2 augustus

6.00 uur Rozenkrans bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw op de Verschijningsberg (tot 6.40 uur)
9.00 uur Ochtendgebed, catechese en getuigenissen
12.00 uur Angelus en middagpauze
16.00 uur Getuigenissen
18.00 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis
20.30 uur Gebed voor het Kruis - meditatie met kaarsjes (einde voorzien om 21.30 uur)

Vrijdag 3 augustus

9.00 uur Ochtendgebed, catechese en getuigenissen
12.00 uur Angelus en middagpauze
16.00 uur Getuigenissen
18.00 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis
20.30 uur Processie met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw en Aanbidding van het H. Sacrament (einde voorzien om 21.30 uur)

Een panoramafoto van het Mladifest

Zaterdag 4 augustus

9.00 uur Ochtendgebed, catechese en getuigenissen
12.00 uur Angelus en middagpauze
16.00 uur Getuigenissen door Cenacolo
18.00 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis
21.15 uur Toneeloptreden door Cenacolo

Zondag 5 augustus

Voormiddag: H. Missen in diverse talen
16.00 uur Getuigenissen
18.00 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis
20.30 uur Aanbidding van het H. Sacrament
21.30 uur Wegzending en 'Singing farewell', muzikaal afscheid van het Jongerenfestival

Maandag 6 augustus

5.00 uur H. Mis op de Kruisberg

Nuttige informatie

Alle deelnemende groepen worden verzocht geen andere programma’s te plannen tijdens deze gebedsweek voor de jeugd.
Behalve op zondag zijn er geen morgenmissen tijdens het Jongerenfestivals.  Alle pelgrims worden verzocht aan te sluiten bij het avondprogramma met de jeugd.
Tijdens het Jongerenfestival wordt simultaanvertaling voorzien in diverse talen (Meestal niet in het Nederlands, helaas)
Mee te brengen:

  • een FM-radiootje met hoofdtelefoon voor de simultaanvertalingen
  • een bijbel
  • een paraplu tegen de hitte

Mgr. Hoser begint dienst in MedjugorjeZondag 22 juli was een speciale dag, vol zegeningen voor de parochie van Medjugorje, maar ook voor alle pelgrims van overal ter wereld die zich ten diepste verbonden voelen met Medjugorje. Toen het nieuws werd bekend gemaakt op 31 mei 2018 dat de Heilige Vader Aartsbisschop Hoser als Apostolisch Visitator had aangesteld met een speciale rol voor de parochie van Medjugorje, keek iedereen ietwat bevreesd de dag tegemoet dat die opdracht uiteindelijk zou beginnen in Medjugorje zelf. Donderdag laatst, toen we de bevestiging kregen dat Aartsbisschop Hoser zijn zending zou beginnen met de Heilige Mis op vandaag, zondag, werden zowel parochianen als bedevaarders oprecht overweldigd van vreugde. De grote zone van de Witte Koepel zat afgeladen vol mensen voor het begin van de Heilige Mis en alle aanwezigen bereidden zich voor op de plechtige viering door het bidden van de Rozenkrans.

Toen het parochiekoor het intredelied zong, kwam de processie binnen te beginnen met Mgr Henryk Hoser, de Apostolische Visitator, Mrg Luigi Pezzuto, de Apoltolische Nuntius van Bosnië en Herzegovina, de Provinciaal van de Franciscaanse Provincie Herzegovina, Pater Miljenko Steko, parochiepriester van Medjugorje, Pater Marinko Sakota, en daarna nog veel andere priesters die concelebreerden voor de Heilige Mis. De viering van de avondmis begon met het voorlezen van de brief van de Heilige Vader over de aanstelling van Aartsbisschop Hoser. De Nuntius Luigi Pezzuto las de brief voor in het Italiaans en Pater Marinko Sakota, de parochiepriester las de brief in het Kroatisch.

Lees meer...

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish