Koningin van de Vrede bidt voor ons!Dierbare Apostelen van Maria,
Beste vrienden van Medjugorje en Bedevaart.net,

De afgelopen dagen werd onze mailbox overspoeld door spijtberichten, steunbetuigingen, dankwoorden,... Het is onmogelijk om ieder van jullie persoonlijk te antwoorden, onze excuses daarvoor. Maar het is wel duidelijk dat het bericht van de stopzetting van deze website veel harten beroerd heeft. Meer dan we voor mogelijk hielden.

Voor zoveel blijken van waardering kunnen we onmogelijk ongevoelig blijven. Kennelijk heeft Bedevaart.net een uniek plekje gekregen in de harten van veel Medjugorjevrienden die via de site nauw verbonden blijven met onze allerliefste Hemelmoeder in Medjugorje.

Jullie smeekbede klonkt vrijwel unaniem, of zoals iemand schreef: "de website is een altijd een bijzondere steun geweest en een aanmoediging om het ‘vuur dat in ons hart brandt' nog meer aan te wakkeren en levendig te houden. (...) Een constante online lofbetuiging voor Maria."

Daarom, op vraag van velen: Bedevaart.net zal blijven bestaan. De liefde voor Jezus en Maria overwint!

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan een oplossing om een doorstart van deze website mogelijk te maken. Het is niet helemaal uitgesloten dat we nog een oproep zullen lanceren voor vrijwillige medewerkers. Op dit moment werd alvast het nodige ondernomen om de website in de lucht te houden. Ook morgen en de komende dagen, weken en maanden zal Bedevaart.net online blijven.

Hvaljen Isus i Marija!
Lof zij Jezus en Maria!

Beste bezoeker,

Na vele jaren tot uw dienst zal Bedevaart.net op 23 mei 2019 de deuren sluiten. De tijd ontbreekt ons om eenzelfde service te kunnen garanderen dan u lange tijd van ons gewend was.

Wij danken u voor het trouwe bezoek, voor uw gebed, voor de vele aanmoedigende woorden.

Mir i dobro!
Vrede en alle goeds!

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 mei 2019"Lieve kinderen, met moederlijke liefde roep Ik jullie op om de grote liefde van mijn Zoon te beantwoorden met een zuiver en open hart, in volkomen vertrouwen. Ik ken de grootsheid van zijn liefde. Ik heb Hem in mij gedragen, de Hostie in het hart, het Licht en de Liefde van de wereld.

Mijn kinderen, dat Ik mij tot jullie richt is een teken van liefde en tederheid van de Hemelse Vader, een grote glimlach vervuld van liefde van mijn Zoon, een oproep tot eeuwig leven. Uit liefde werd het Bloed van mijn Zoon voor jullie vergoten. Kostbaar Bloed voor jullie redding, voor eeuwig leven. De Hemelse Vader schiep de mens voor eeuwig geluk. Wie de liefde van mijn Zoon kent en Hem volgt, kan onmogelijk sterven. Het leven zegevierde, Mijn Zoon leeft. Daarom, mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, moge het gebed jullie de weg en de wijze tonen waarop jullie de liefde van mijn Zoon kunnen verspreiden, gebed in de meest verheven vorm.

Mijn kinderen, ook wanneer jullie trachten te leven volgens de woorden van mijn Zoon, is dat gebed. Wanneer jullie van de mensen houden die jullie ontmoeten, verspreiden jullie de liefde van mijn Zoon. Het is liefde die de deuren van het Paradijs opent. Mijn kinderen, vanaf het begin bad Ik voor de Kerk. Daarom roep Ik ook jullie op, apostelen van mijn liefde, om voor de Kerk en haar dienaren te bidden, voor hen die mijn Zoon geroepen heeft. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning


 

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 april 2019"Lieve kinderen, zoals een moeder die haar kinderen kent, weet Ik dat jullie smachten naar mijn Zoon. Ik weet dat jullie smachten naar waarheid, naar vrede, naar hetgeen puur is en niet misleidend. Daarom dat Ik als moeder, door de liefde van God, tot jullie spreek en jullie oproep om, door gebed en door een zuiver en innerlijk open hart, mijn Zoon te leren kennen, zijn liefde, zijn barmhartig hart.

Mijn Zoon zag de schoonheid in alles. Hij zoekt het goede in alle zielen, zelfs het kleine en verborgene, en vergeeft het kwade. Daarom, mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, roep Ik jullie op om Hem te aanbidden, om Hem onophoudelijk te danken en om eerzaam te zijn. Want Hij heeft goddelijke woorden tot jullie gesproken, woorden voor allen en voor altijd. Daarom, mijn kinderen, leef vreugdevol, stralend, in eenheid en met wederzijdse liefde. Dit is wat jullie nodig hebben in de wereld van vandaag. Op die manier zullen jullie apostelen van mijn liefde zijn. Op die manier zullen jullie op een goede manier getuigen van mijn Zoon. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Mirjana tijdens de Verschijning op 18 maart 2019

Zienster Mirjana Dragicevic-Soldo had dagelijkse Verschijningen van 24 juni 1981 tot 25 december 1982. Tijdens de laatste dagelijkse Verschijning vertelde Onze-Lieve-Vrouw haar het tiende geheim en zei dat Ze voortaan jaarlijks zou verschijnen op 18 maart, Mirjana's verjaardag. Zo ook dit jaar. Vele duizenden mensen kwamen samen om de Rozenkrans te bidden. De Verschijning duurde van 13u41 tot 13u46.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, als een moeder, als Koningin van de Vrede, roep Ik jullie op om mijn Zoon aan te nemen zodat Hij je vrede in je ziel kan schenken, zodat Hij je het juiste kan geven, datgene wat goed is voor je. Mijn kinderen, mijn Zoon kent jou. Hij heeft als mens geleefd, en tegelijk ook als God: een wonderlijk leven -menselijk vlees, Goddelijke Geest. Daarom, mijn kinderen, terwijl mijn Zoon naar je kijkt door de ogen van God, komt Hij in je hart. Zijn zachte, warme ogen zoeken Zichzelf in jouw hart.

Mijn kinderen, kan Hij zichzelf daar vinden? Neem Hem aan, dan zullen momenten van pijn en lijden worden tot momenten van zachtheid. Neem Hem aan en je zal vrede bezitten in je ziel, en die verspreiden over iedereen om je heen. Dat is wat je nu het meeste nodig hebt. Let op Mij, mijn kinderen. Bid voor de herders, voor hen wiens handen door mijn Zoon gezegend werden. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 maart 2019"Lieve kinderen, Ik noem jullie de apostelen van mijn liefde. Ik toon jullie mijn Zoon die de ware vrede en de ware liefde is. Als moeder, door de genade van God, verlang Ik jullie naar Hem te leiden. Mijn kinderen, Ik roep jullie op om na te denken over jezelf en, uitgaande van mijn Zoon, naar Hem te kijken vanuit het hart zodat je met het hart kunt zien waar je staat en waar je leven naartoe gaat.

Mijn kinderen, Ik vraag jullie om te begrijpen dat jullie leven dankzij mijn Zoon, dankzij Zijn liefde en offer. Jullie vragen mijn Zoon om barmhartig te zijn voor jullie en Ik roep jullie op tot barmhartigheid. Jullie vragen Hem om goed te zijn en jullie te vergeven, en hoe lang reeds smeek Ik jullie, mijn kinderen, om te vergeven en alle mensen die jullie ontmoeten te beminnen? Wanneer jullie mijn woorden verstaan met het hart zullen jullie begrijpen en inzien wat ware liefde is en jullie zullen apostelen van die liefde kunnen zijn, mijn apostelen, mijn lieve kinderen. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 februari 2019"Lieve kinderen, de liefde en de goedheid van de Hemelse Vader brengt openbaring waardoor geloof groeit, waardoor het verstaanbaar wordt en het vrede kan brengen, zekerheid en hoop. Op deze wijze wil Ik ook, mijn lieve kinderen, door de genadevolle liefde van de Hemelse Vader, steeds opnieuw jullie de weg tonen naar mijn Zoon, naar eeuwige redding.

Jammer genoeg willen velen van mijn kinderen Mij niet horen. Velen van mijn kinderen hebben dubbele gedachten. En Ik, Ik heb altijd op tijd en de tijd overstijgend de Heer geprezen voor alles wat Hij in Mij en door Mij bewerkt heeft. Mijn Zoon schenkt zichzelf aan jullie en breekt het Brood met jullie. Hij spreekt woorden van eeuwig leven zodat jullie deze kunnen uitdragen naar iedereen.

En jullie, apostelen van mijn liefde, waarvoor zijn jullie bang als mijn Zoon bij jullie is? Offer je ziel aan Hem zodat Hij in haar kan verblijven en van jou een instrument van geloof, een instrument van liefde maken.

Mijn kinderen, leef naar het Evangelie. Leef met barmhartige liefde voor jullie naasten en bovenal, leef met liefde voor de Hemelse Vader. Mijn kinderen, jullie worden niet toevallig verenigd. De Hemelse Vader brengt niemand toevallig bij elkaar. Mijn Zoon spreekt tot jouw ziel. Ik spreek tot jouw hart. Als moeder zeg ik je: ga met Mij op weg, houd van elkaar, leg getuigenis af. Wees niet bang om door jouw voorbeeld, de waarheid te verdedigen, het Woord van God dat voor eeuwig is en nooit verandert. Mijn kinderen, wie handelt in het licht van barmhartige liefde en waarheid wordt altijd geholpen door de Hemelse Vader en is nooit alleen. Apostelen van mijn liefde, mogen jullie altijd herkend worden uit iedereen omwille van jullie getuigenis, liefde en uitstraling. Ik ben met jullie. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning


 

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 januari 2019"Lieve kinderen, helaas is er onder jullie, mijn kinderen, zoveel strijd, haat, eigenbelang en egoïsme. Mijn kinderen, jullie vergeten mijn Zoon zo gemakkelijk, zijn woorden, zijn liefde. In veel zielen dooft het geloof en de harten worden door de materiële dingen van de wereld in bezit genomen. Maar mijn moederlijk hart weet dat er nog altijd personen zijn die geloven en beminnen, die zoeken hoe zij steeds dichter bij mijn Zoon kunnen komen, die onvermoeibaar mijn Zoon zoeken – zo zijn ze ook op zoek naar Mij. Dat zijn de nederigen en zachtmoedigen met hun pijn en lijden, gedragen in stilte, met hun hoop en bovenal, met hun geloof. Dat zijn de apostelen van mijn liefde.

Mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, Ik leer jullie dat mijn Zoon niet alleen om voortdurend gebed vraagt, maar ook om werken en gevoelens. Dat jullie geloven. Dat jullie bidden. Dat jullie door persoonlijk gebed groeien in geloof. Dat jullie groeien in liefde. Elkaar liefhebben is wat Hij vraagt, dat is de weg naar het eeuwig leven.

Mijn kinderen, vergeet niet dat mijn Zoon het licht in deze wereld heeft gebracht en dat Hij het heeft gebracht naar diegenen die het willen zien en ontvangen. Jullie moeten diegenen zijn, want dit is het licht van de waarheid, van de vrede en de liefde. Ik leid jullie op moederlijke wijze om mijn Zoon te aanbidden, zodat jullie mijn Zoon met mij beminnen en jullie gedachten, woorden en werken op mijn Zoon gericht zouden zijn en in Zijn naam gedaan worden. Dan zal mijn hart vervuld zijn. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning


 

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish