Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 juli 2017"Lieve kinderen, dankjewel dat jullie mijn uitnodigingen blijven beantwoorden en zich hier blijven verzamelen rond Mij, jullie hemelse Moeder. Ik weet dat jullie aan me denken met liefde en hoop. Ik voel ook liefde voor ieder van jullie, net zoals mijn allerliefste Zoon het ook voelt, Hij die door zijn barmhartige liefde Mij steeds opnieuw naar jullie zendt. Hij is mens geworden. Hij was en is God, één en drie-een, Hij die met lichaam en ziel geleden heeft voor jullie heil, Hij die zich tot Brood maakte om jullie ziel te voeden en zo te redden. Mijn kinderen, Ik leer jullie hoe jullie zijn Liefde waard kunnen worden, om jullie gedachten op Hem te richten, om mijn Zoon na te volgen.

Apostelen van mijn liefde, Ik bedek jullie met mijn mantel, omdat Ik als moeder jullie verlang te beschermen. Ik smeek jullie te bidden voor de hele wereld. Mijn hart lijdt. De zonden vermenigvuldigen zich, ze worden te talrijk. Maar met behulp van wie nederig is, bescheiden, vol van liefde, verborgen en heilig, zal mijn hart triomferen. Hou van mijn Zoon boven alles en van de hele wereld door Hem. Vergeet nooit dat al jullie broeders iets heel kostbaars met zich meedragen, de ziel. Daarom, mijn kinderen, hou van allen die mijn Zoon niet kennen, zodat zij door het gebed en door de liefde die door het gebed tot stand wordt gebracht, beter zouden worden. Dat de goedheid in hen mag overwinnen, dat de zielen gered kunnen worden en het eeuwig leven verwerven. Mijn apostelen, mijn kinderen, mijn Zoon heeft gezegd dat jullie van elkaar moeten houden. Moge dit in jullie hart gegrift zijn en probeer met gebed die liefde te beleven. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Ga naar de Foto's...

Ivanka ElezIvanka kreeg haar laatste dagelijke verschijning op 7 mei 1985.  Sedertdien ziet  Ivanka Maria nog één keer per jaar, op de verjaardag van de Verschijningen.

De Verschijning op 25-6-2017 duurde vier minuten en vond plaats bij Ivanka thuis.  Enkel Ivanka's familie woonde de Verschijning bij.  Na de Verschijning verklaarde Ivanka: "Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende Boodschap: "Lieve kinderen, bid, bid, bid". Onze-Lieve-Vrouw was vreugdevol en gaf ons allen haar Moederlijke zegen."

Update: Een fotoreportage van de Vredesmars werd toegevoegd.

De vredesmars van Humac naar Medjugorje op 24 juni 2017Op zaterdag 24 juni 2017, hoogfeest van de geboorte van de H. Johannes De Doper, werd de 26ste Mars voor de Vrede gelopen van Humac naar Medjugorje en Bedevaart.net was erbij.

De voettocht ging om 6u15 van start bij het klooster van Sint-Antonius in Humac na de zegen van pater-guardiaan Velimir Mandić. Voorop liep pastoor Marinko Šakota, gevolgd door veel andere priesters, kloosterlingen en gelovigen. Zingend en biddend kwamen de eerste deelnemers rond 9.45 uur aan bij de kerk van Medjugorje, waar ze de zegen ontvingen met het Allerheiligste Sacrament.

Zowat 1500 mensen namen deel aan deze Vredesmars, in een geest van broederlijkheid en vreugde. Onderweg werden de 20 mysteries van de Rozenkrans gebeden, afgewisseld met de prachtige liedjes die zo typerend zijn voor Medjugorje. Tijdens de tocht van 15 kilometer werden de deelnemers toegewuifd door de bewoners en op meerdere plaatsen door hen voorzien van drank, maar ook van watermeloen en lavendelbloemen. De kleine uitingen van liefde van de plaatselijke bevolking waren hartverwarmend en vaak ontroerend.

Hubert Liebherr uit Duitsland, bekend van bouwmachines en elektrotoestellen, begon in 1992 met het organiseren van de Vredesmars. Hij had gehoord hoe verschrikkelijk het eraan toeging tijdens het begin van de oorlog en nodigde zijn vrienden uit voor dit evenement, in het geloof dat Maria met het bidden van de rozenkrans zelfs oorlogen kan stoppen.

Fotoreportage van de 26ste Vredesmars

 

De Verschijningsberg in de vroege avond van 23 juni 2017Vrijdagavond 23 juni kwam ziener Ivan Dragicevic opnieuw met zijn gebedsgroep samen op de Verschijningsberg. Onze-Lieve-Vrouw gaf volgende Boodschap:

"Lieve kinderen, Ik kwam, Ik kwam naar jullie en stelde mezelf voor als de Koningin van de Vrede. Ook vandaag verlang Ik jullie op te roepen tot vrede. Moge er vrede zijn, lieve kinderen. Moge er vrede gaan heersen in de wereld.

Lieve kinderen, wees volhardend in het gebed. Vecht tegen het kwade en tegen de zonde en de idolen in de wereld van vandaag die jullie verleiden. Wees vastberaden, wees sterk in het geloof. En om sterk te zijn in het geloof: bid. Bid en door het gebed zal je mijn Zoon ontmoeten, zal Hij je kracht schenken, zal Hij je genade schenken. Wees open. De Moeder bid voor jullie allen en spreekt voor ieder van jullie ten beste bij haar Zoon. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Grote opkomst verwacht op bedevaart voor personen met een beperking

Het logo van de bedevaart voor mensen met een beperkingDe 6de Internationale bedevaart voor personen met een beperking zal doorgaan van 15 tot 18 juni in Medjugorje. Meer dan 1800 deelnemers hebben zich reeds ingeschreven. De parochianen verlenen hen in die periode kosteloos onderdak, een schitterend gebaar! Het thema van deze bedevaart luidt: "Moge uw liefde steeds rijker worden" (Fil. 1,9)

Pelgrims wereldwijd bezoeken Medjugorje

De afgelopen dagen kwamen heel wat bedevaartgroepen naar Medjugorje. Er werden pelgrims genoteerd uit: Spanje, Italië, België, Nederland, Slovakije, Oekraïne, Polen, de VS, Duitsland, Libanon, Oostenrijk, Ierland, Engeland, Canada, Argentinië, Hongarije, Frankrijk, de Filippijnen, Zwitserland, Panama, India, Zuid-Korea en Mexico.

Medjugorje weldra weer een stukje veiliger

Het kruispunt waar binnenkort een rotonde wordt opgetrokkenBinnenkort wordt begonnen met de aanleg van een rotonde op het kruispunt nabij het busstation en het hoofdpostkantoor in Medjugorje. De werken werden begroot op zo'n 250.000 euro. De verkeersdrukte van en naar de hoofdweg naar de kerk zal daarmee veiliger en beter gekanaliseerd worden.

Datum 'Gebedsavond voor de vrede' in Wenen bekendgemaakt

De jaarlijkste Gebedsavond voor de vrede in de Stephansdom in Wenen zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 24 oktober 2017 van 16u tot 21u. De avond wordt zoals steeds voorgegaan door Kardinaal Christoph Schönborn. Als bijzondere gast uit Medjugorje zal men zienster Marija Pavlovic-Lunetti kunnen verwelkomen. De organisatoren zullen later nog meer details bekendmaken.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 juni 2017"Lieve kinderen, net zoals in de andere plaatsen waar Ik onder jullie gekomen ben, roep Ik jullie ook hier op tot gebed. Bid voor hen die mijn Zoon niet kennen, voor hen die de liefde van God nog niet kennen, tegen de zonde, voor de godgewijden, voor hen die door mijn Zoon geroepen zijn om liefde en geest van kracht te zijn voor jullie en voor de Kerk.

Bid tot mijn Zoon, en de liefde die jullie ervaren door Zijn nabijheid zal jullie de kracht geven om werken van liefde te doen in Zijn naam. Mijn kinderen, wees voorbereid. Deze tijd is een keerpunt. Daarom roep Ik jullie opnieuw op tot geloof en hoop. Ik toon jullie de weg waarlangs jullie moeten gaan, en dat zijn de woorden van het Evangelie.

Apostelen van mijn liefde, de wereld heeft zovel nood aan jullie uitgestrekte armen in de richting van de Hemel, naar mijn Zoon gericht, naar de Hemelse Vader gericht. Er is veel nederigheid en eenvoud van hart nodig. Heb vertrouwen in mijn Zoon en weet dat je altijd beter kunt. Mijn moederlijk hart verlangt dat jullie, apostelen van mijn liefde, kleine lichten worden voor de wereld, om te verlichten waar duisternis wilt gaan regeren, om de ware weg te tonen van gebed en liefde, om zielen te redden. Ik ben met jullie. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning

Ivans gebedsgroep bij het Blauwe Kruis, dinsdag 29 meiMaandag 29 mei kwam Ivan met zijn gebedsgroep samen rond het Blauwe Kruis. Ivan begon de Rozenkrans te bidden om 21u. De Blijde, Droeve en Glorievolle geheimen werden gebeden in afwachting van de komst van Onze-Lieve-Vrouw. De Heilige Maagd verscheen rond 22u aan Ivan en bleef enkele minuten onder ons. Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik jullie zoals altijd het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw van deze avond. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna strekte Zij de armen over ons uit en bad een hele tijd over alle aanwezigen hier. In het bijzonder bad Zij over de hier aanwezige zieken. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag verlang Ik jullie op te roepen om God de eerste plaats te geven in jullie leven. Plaats God in jullie gezin op de eerste plaats, aanvaard Zijn woorden, de woorden van het Evangelie en pas ze toe in jullie leven en dat van je gezin. Lieve kinderen, heel bijzonder nodig Ik jullie in deze tijd uit voor de Heilige Mis en de Eucharistie. Lees vaker de Heilige Schrift in je gezin, met jullie kinderen. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw zegende vervolgens ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken en al wie speciaal om gebed vroeg, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden over alle aanwezigen en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Blik op de kerk van Medjugorje, vrijdagavond 19 mei 2017Vrijdagavond 19 mei 2017 verscheen Onze-Lieve-Vrouw bij het Blauwe Kruis aan Ivan Dragicevic. Rond 18 uur begonnen de eerste pelgrims zich te verzamelen. Wie op tijd was, werd gezegend met een prachtige zonsondergang. De zon werd aan het firmament vervangen door een hemel van sterren. Ivan en zijn gebedsgroep begonnen de Glorievolle mysteries van de Rozenkrans te bidden. Omstreeks 22 uur verscheen Onze-Lieve-Vrouw, de verschijning duurde enkele minuten. 

Na afloop verklaarde Ivan: "Ik wil jullie kort het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw van deze avond. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna strekte Zij de armen over ons uit en bad een hele tijd over alle aanwezigen hier. In het bijzonder bad Zij over de hier aanwezige zieken. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag, in deze tijd roep Ik jullie bijzonder op om te bidden voor de gezinnen. Bid, lieve kinderen, voor de gezinnen, voor eenheid in de gezinnen, voor vrede in de gezinnen. Ik spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon en bid voor ieder van jullie. Jullie moeten volharden in het gebedDank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw zegende vervolgens ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden over alle aanwezigen en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish