Koningin van de Vrede bidt voor ons!Dierbare Apostelen van Maria,
Beste vrienden van Medjugorje en Bedevaart.net,

De afgelopen dagen werd onze mailbox overspoeld door spijtberichten, steunbetuigingen, dankwoorden,... Het is onmogelijk om ieder van jullie persoonlijk te antwoorden, onze excuses daarvoor. Maar het is wel duidelijk dat het bericht van de stopzetting van deze website veel harten beroerd heeft. Meer dan we voor mogelijk hielden.

Voor zoveel blijken van waardering kunnen we onmogelijk ongevoelig blijven. Kennelijk heeft Bedevaart.net een uniek plekje gekregen in de harten van veel Medjugorjevrienden die via de site nauw verbonden blijven met onze allerliefste Hemelmoeder in Medjugorje.

Jullie smeekbede klonkt vrijwel unaniem, of zoals iemand schreef: "de website is een altijd een bijzondere steun geweest en een aanmoediging om het ‘vuur dat in ons hart brandt' nog meer aan te wakkeren en levendig te houden. (...) Een constante online lofbetuiging voor Maria."

Daarom, op vraag van velen: Bedevaart.net zal blijven bestaan. De liefde voor Jezus en Maria overwint!

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan een oplossing om een doorstart van deze website mogelijk te maken. Het is niet helemaal uitgesloten dat we nog een oproep zullen lanceren voor vrijwillige medewerkers. Op dit moment werd alvast het nodige ondernomen om de website in de lucht te houden. Ook morgen en de komende dagen, weken en maanden zal Bedevaart.net online blijven.

Hvaljen Isus i Marija!
Lof zij Jezus en Maria!