De gele wegmarkering bakent de uitstalzone van winkels afDe civiele overheid legt steeds meer regels op in Medjugorje.  Eerder was er de invoering van parkeermeters en enkelrichtingverkeer nabij de Kruisberg en de Verschijningsberg.  Nu heeft men de focus verlegd op het vrijhouden van de voetpaden om de bedevaarders een vlotte en veilige doorgang te kunnen garanderen.  Geen overbodige luxe, gezien de toename van zowel het aantal pelgrims, als de daarmee gepaard gaande verkeersdrukte.

Men heeft er niet beter op gevonden dan een gele wegmarkering te schilderen... op het voetpad.  Hiermee wordt de zone afgebakend waarmee souvenir- en andere winkels hun waren mogen uitstallen voor de winkel.  Afgaande op de foto een eenvoudige maar zeer doeltreffende oplossing.

Het voetpad werd teruggegeven aan de pelgrimsEerder deze week verscheen op een lokale website een sensibiliserend bericht waar men met fotomateriaal de parkeerpraktijken van sommige autocarmaatschappijen aanklaagt.  Te zien is hoe een autocar pal op het voetpad werd geparkeerd waardoor pelgrims niet anders kunnen dan de rijweg op te gaan.  Je zal maar rolstoelgebruiker zijn in dergelijke omstandigheden.  Medjugorje groeit steeds verder uit van dorp naar kleine stad.  Gelukkig worden ook maatregelen afgekondigd die een aangenaam en veilig bedevaartverblijf helpen waarborgen.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish