Pater Ivan Dugandžić keert terug naar MedjugorjeHet provincialaat van de Franciscanen in Herzegovina heeft de aanstelling van enkele nieuwe priesters in Medjugorje bekendgemaakt.  De aanstellingen volgen op de mededeling dat verscheidene priesters Medjugorje verlaten.  Zo zoeken pater Svetozar Kraljevic (Zagreb), pater Tomislav Pervan (op rust) en pater Danko Perutina (Citluk) nieuwe oorden op.

De meest opvallende naam bij de 'nieuwkomers' is deze van de 69-jarige pater Ivan Dugandžić.  Pater Dugandžić was namelijk vroeger al tweemaal werkzaam in Medjugorje.  Een eerste keer in het begin van de zeventiger jaren en later opnieuw van 1985 tot 1988.

Het was tijdens deze tweede ambtsperiode dat pater Dugandžić een ontmoeting had met Paus Johannes Paulus II en bij die gelegenheid met de Heilige Vader sprak over Medjugorje.  Zalige Paus Johannes Paulus II verklaarde aan pater Dugandžić: "U kan iedereen zeggen dat ik elke dag bid voor een goede afloop van deze gebeurtenissen."

In nummer 17 van het tijdschrift 'Medjugorje Messenger' uit 1990 staat het volledige relaas opgetekend:

"Na de algemene audiëntie op 2 april 1986 had ik de grote vreugde om zijne Heilige Vader Paus Johannes Paulus II persoonlijk te ontmoeten.  Uiteraard spraken we over Medjugorje.  Hij toonde zich erg bedroefd dat een zaak van dergelijk groot belang niet grondiger onderzocht werd.  Hij vertelde me dat hij de gebeurtenissen op de voet volgde.  (We weten dat hij vroeg naar videobeelden en ander materiaal.)  Toen ik vertrok, riep hij me terug en fluisterde in mijn oor: 'U kan iedereen zeggen dat ik elke dag bid voor een goede afloop van deze gebeurtenissen.'  Toen nam hij afscheid van me met een omhelzing.  Dit bewijs van de goedwillendheid van onze Heilige Vader vervult me met hoop."

Met pater Ivan Landeka keert nog een tweede oude bekende naar Medjugorje terug.  De minzame pater met typerende snor was enkele jaren geleden nog te gast op een Medjugorjegebedsdag in Banneux (B).   In de loop van de middag begon zijn gsm plots te rinkelen.  Na afloop vertelde de Pater met een brede glimlach dat men hem belde vanuit Medjugorje met de vraag of hij eventjes mee kon komen biechthoren.  We zijn blij hem terug permanent in Medjugorje te mogen begroeten!

Verder werden aangesteld: pater Mladen Herceg, pater Dragan Ružić, en pater Stanko Ćosić.  Samen met Pastoor Marinko Šakota, pater Viktor Kosir, pater Karlo Lovrić en broeder Josip Marija Katalinić vervolledigen zij de Franciscanerequipe die de pastoraal in Medjugorje in goede banen leiden.