Pater Mario Ostojic met de Nederlandse MiskelkNaar aanleiding van de priesterwijding van Mario Ostojic, geboren en getogen in Medjugorje, publiceren wij graag onderstaande tekst van de heer Luud van Andel, diaken in de Immanuel-parochie in het bisdom Breda (NL):

"Op 29 juni vond in Mostar de wijding plaats van Fra Mario Ostojic. Op 7 juli droeg hij zijn eerste H. Mis op. Ik mocht daarvan getuige zijn. Het verheugt mij zeer dat jonge mensen zich nog laten "aanspreken"als zij "geroepen" worden. In ons lage landje (NL) sluiten helaas de kerken bij gebrek aan gelovigen. Helaas sloot ook de kerk van de geloofsgemeenschap waar ik eerstaanspreekbare ben.

Bij gevolg raakt ook het H. Vaatwerk in onbruik. Ik was dan ook zeer verheugd dat de Miskelk die hier niet langer meer gebruikt zou gaan worden, ten geschenke mocht worden gegeven aan de neomist. Hij van zijn kant, beloofde voor onze geloofsgemeenschap te bidden telkens als hij de kelk zou opheffen. Moge zo Medjugorje op een bijzondere wijze met ons verbonden zijn in de hoop op een ommekeer ten goede als het gaat om de geloofspraktijk te onzent."

Op zaterdag 3 augustus droeg Eerwaarde Priester Mario Ostojic de avondmis op tijdens het Jongerenfestival voor zowat 40.000 gelovigen.