Update: Filmpje van de Verschijning toegevoegd.

Maandagavond 20 mei kwam Ivan met zijn gebedsgroep samen op de Verschijningsberg.  Het was een heldere, wolkenloze avond met precies voldoende maanlicht om de duistere stukjes van het gangpad op de Verschijningsberg te verlichten.  Er waren mensen uit de hele wereld in Medjugorje.  Dat bleek eerder op de dag toen Pater Danko tijdens een toespraak aan de mensen vroeg naar hun land van herkomst.  De toehoorders bleken uit meer dan 20 verschillende landen afkomstig.  Velen kwamen voor de eerste keer naar Medjugorje.

De avond valt over de VerschijningsbergBij invallen van de duisternis beklommen de pelgrims de Verschijningsberg, fluisterend biddend, ieder in zijn eigen taal.  Boven stak het spierwitte standbeeld van Onze-Lieve-Vrouw fel af tegen de nachtelijke hemel.  De pelgrims verzamelden zich rond Ivan bij het beeld.  Rond 20u45 begon men liedjes te zingen en omstreeks 21u30 begon Ivan de Vreugdevolle mysteries van de Rozenkrans te bidden.  De menigte bad met hem mee, en toen opeens, werd het stil.

Onze-Lieve-Vrouw verscheen rond 22u en bleef verschillende minuten.  Na afloop van Verschijning verklaarde Ivan:

"Zoals altijd wil ik ook vanavond het belangrijkste uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw met u delen.  Maria kwam heel vreugdevol en gelukkig.  Zoals steeds begon Zij met ons Moederlijk te begroeten: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen."  Vervolgens strekte Onze-Lieve-Vrouw de armen over ons uit en bad langere tijd over alle aanwezigen.  Maria bad speciaal voor de zieken hier aanwezig.  Daarna zei Ze:

"Lieve kinderen, ook vandaag roep ik u op bijzondere wijze op: open uzelf voor de Heilige Geest.  Lieve kinderen, laat niet toe dat de wereld u gaat leiden.  Moge daarom de Heilige Geest u leiden.  Bid.  Volhard in het gebed.  Moge de Heilige Geest neerdalen over uw familie die in duisternis verkeert.  De Moeder bidt samen met u en spreekt voor u ten beste bij haar Zoon.  Dank u, lieve kinderen, dat u ook vandaag gehoor hebt gegeven aan mijn oproep."

Dan heeft Onze-Lieve-Vrouw iedereen gezegend met haar Moederlijke zegen en zegende Ze alle voorwerpen die daarvoor meegebracht werden.  Ik heb u allen aanbevolen bij Onze-Lieve-Vrouw, uw noden, uw intenties, uw gezinnen en in het bijzonder de zieken.  Onze-Lieve-Vrouw bad vervolgens een tijdlang voor alle aanwezigen hier.

Daarna ging Maria van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish