Het Jongerenfestival start op de Verschijningsberg en eindigt op de Kruisberg. Daarom kwamen de jongeren al om 6 uur 's ochtends samen op de Podbrdo om er de Rozenkrans te bidden. Pastoor Marinko: "Zoals bloemen niet kunnen groeien zonder water, zo kunnen wij niet groeien zonder de liefde van God. God is er altijd voor ons, Hij schenkt ons zijn zegen, waarmee wij persoonlijk gedijen kunnen."

De jongeren op de Verschijningsberg

Zienster Mirjana Dragicevic ontving deze dag haar maandelijkse boodschap voor de mensen die de liefde van God nog niet kennen:

"Lieve kinderen, volgens de Wil van de hemelse Vader, als Moeder van Hem die van jullie houdt, ben Ik hier bij jullie om jullie te helpen Hem te leren kennen en Hem na te volgen. Mijn Zoon heeft jullie zijn voetafdruk nagelaten om het voor jullie gemakkelijker te maken Hem te volgen. Vrees niet! Wees niet onzeker, Ik ben bij jullie. Laat jullie niet ontmoedigen, want er is veel gebed en offer nodig voor diegenen die niet bidden, die niet beminnen, die mijn Zoon niet kennen.
Help door in hen jullie broeder te zien. Apostelen van mijn liefde, hoor mijn stem in jou, voel mijn Moederlijke liefde. Daarom bid, handel biddend, geef biddend, bemin biddend, bid in werken en in gedachten in naam van mijn Zoon. Hoe meer liefde je geeft, des te meer liefde zal je ontvangen. De liefde die voortkomt uit de Liefde, verlicht de wereld. De verlossing is Liefde en die Liefde kent geen einde. Wanneer mijn Zoon opnieuw op aarde komt, zal Hij de liefde in jullie hart zoeken.
Mijn kinderen, veel werken van liefde heeft Hij voor jullie gedaan. Ik leer jullie ze te zien, te begrijpen en Hem te danken door Hem lief te hebben en steeds weer je naaste te vergeven. Want mijn Zoon beminnen, betekent vergiffenis schenken. Je houdt niet van mijn Zoon als je je naaste niet kan vergeven, als je niet probeert je naaste te begrijpen, als je oordeelt.
Mijn kinderen, waartoe dient gebed als je niet bemint en niet vergeeft? Dankjewel."

Biddende jongeren bij de Verschijningsplaats van Maria

Pater Danko Perutina, zelf jarenlang gewaardeerd organisator van het Jongerenfestival, leidde de cathechese. Aansluitend legde Martin Filipponi getuigenis af over zijn roeping tot het priesterschap die hij in Medjugorje ontving. Hij werd op 13 maart 2017 tot priester gewijd.

Letzizia Centorbi sprak over haar leven en hoe zij door Medjugorje het geloof hervond. De voormiddag werd beëindigd met broer en zus Ezechiel en Rebecca Thieler die onder hun groepsnaam 'Pines & Rivers' hele mooie christelijke muziek maken.

Het namiddagprogramma begon met een filmpje over de beklimming van de Verschijningsberg, eerder die dag. Daarna sprak pater Roberto Lopes uit Rio De Janeiro. Hij is actief als postulator en sprak over het zaligverklaringsproces van Guido Schäffer. Guido was was arts en seminarist en ontfermde zich over de armen die op straat leven.

De avondmis werd voorgegaan door neomist Alen Pajic. Pater Danko Perutina hield de homilie over de invloed van televisie en nieuwe media op ons leven. De dag eindigde met Kruisverering en het licht van Christus dat zich vanaf het altaar over duizenden kaarslichtjes verspreidde onder de gelovigen.

De mis werd gevierd in concelebratie met 504 priesters.

645.724 mensen volgden via internet: 154.116 in het Duits, 109.370 in het Kroatisch, 101.722 in het Engels, 71.400 in het Frans, 65.209 in het Italiaans, 39.604 in het Pools, 52.729 in het Hongaars, 19.652 in het Russisch, 11.430 in het Slovaaks, 8.792 in het Spaans, 8.004 in het Koreaans, 3.696 in het Chinees.

1.290 personen volgden via Bedevaart.net

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish