500 concelebrerende priesters en 50.000 pelgrims op het 28ste Jongerenfestival

Het 28ste Jongerenfestival in Medjugorje (1 tot 6 augustus 2017) mag gerust een topeditie genoemd worden! De temperatuur bleef geen enkele dag onder de veertig graden Celsius maar boven alles werd het hart van de 50.000 aanwezige jongeren (en jongeren-van-hart) verwarmd.

Omwille van de grote hitte werd het namiddagprogramma iets ingekort en startten de getuigenissen 's namiddags om 17 uur in plaats van 16 uur. Maar wat een rijke bron aan geestelijke voeding en genaden kregen de aanwezigen en internetvolgers mee! Naast een kleine afvaardiging uit Nederland viel vooral het grote aantal Belgische pelgrims op. Het was een grote vreugde zoveel Vlaamse priesters en religieuzen te zien in Medjugorje. Het was dit jaar net iets makkelijker om een Nederlandstalige biechtvader te vinden. Overigens, biecht horen bij 44°C in albe en stola... respect en dank!

Dit Jongerenfestival kreeg als thema mee:

Dat jullie liefde blijft groeien

"En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid,
zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt." (Fil 1:9)

Logo van het 28ste Jongerenfestival in Medjugorje

Kardinaal Schönborn groet MedjugorjeHet wordt een mooie traditie inmiddels, ook dit jaar zond Kardinaal Christoph Schönborn van Wenen een groet aan alle deelnemers op het Jongerenfestival:

"Lieve jonge vrienden! Opnieuw zijn jullie zo talrijk naar Medjugorje gekomen. Niemand heeft jullie verplicht in deze zomerhitte naar daar te reizen. Jullie doen dat omdat jullie hart het jullie ingeeft, anders zouden jullie er niet zoveel moeite voor gedaan hebben!

Wat brengt jullie ertoe naar Medjugorje te reizen? Het is niet de mode, een trend of tijdelijk enthousiasme. Het is een bijzondere nabijheid, de nabijheid van Gospa, die jullie aantrekt. Ik ken dit van Lourdes en andere plaatsen waar Maria haar nabijheid toont, haar aanwezigheid laat voelen. Wat een kracht en troost gaat uit van deze nabijheid van Maria! Hoeveel mensen hebben in de nabijheid van Gospa geloof gevonden, zich bekeerd of konden na vele jaren weer te biechten gaan en Gods vergeving ontvangen!

Het heeft mij diep bewogen dat onze Heilige Vader zijn persoonlijke vertegenwoordiger voor de pastorale zorg in Medjugorje, Aartsbisschop Hoser van Warschau-Praag, op 11 februari van dit jaar benoemd heeft, op het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Dat is een mooi teken. En dat hij onder de vruchten van Medjugorje in het bijzonder de vele bekeringen vernoemd heeft. Daarom vraag ik jullie wat Paus Franciscus zelf ook altijd vraagt: bid voor hem! Hij is de opvolger van Petrus die van Jezus de ganse Kerk toevertrouwd kreeg.

En ik vraag jullie nog iets waar Paus Franciscus ons aan herinnert: de liefde voor de armen en de kleinen. Wie een hart heeft voor de armen van allerlei aard kan niet fout doen. Zoveel liefde voor mensen in nood gaat van Medjugorje uit.

Ik ben met mijn hart bij jullie in deze dagen en wens jullie veel genaden, een goede biecht en de vreugde om echt samen blij te zijn. Laat jullie deze vreugde niet ontnemen! Zij is een overtuigend getuigenis voor de wereld van vandaag."
Jullie Christoph Kardinaal Schönborn

Met een begroeting door pastoor Marinko Sakota gaat het 28ste internationaal Jongerenfestival van start. Hij moedigde de jongeren aan om de liefde en het geloof in hun leven te laten groeien. Aansluitend stellen de 61 deelnemende landen zich voor. Die begroeting loopt een stuk sneller dan vroeger. De vertegenwoordigers worden gevraagd om enkel het thema in eigen taal voor te stellen opdat de introductie wat vlotter zou verlopen.

De openingsmis wordt voorgegaan door Pater Augustin Cordas. Hij zei dat de jongeren uit de verscheidene landen in feite toch één gemeenschappelijke taal hanteren: de taal van de liefde. Predikant in deze viering was pater provinciaal Miljenko Steko: "De deelnemers hebben allen hun levenskruis mee naar hier gebracht. Tijdens het Jongerenfestival krijgen ze echter de kans dat los te laten. Want God is liefde, voor Hem is niets onmogelijk. Hier in Medjugorje mogen wij allen plaatsnemen onder de beschermende mantel van de Moeder Gods. Maria helpt ons, christenen, zij is voortdurend aanwezig in ons leven", zo bemoedigde de provinciaal. Aan het einde van zijn homilie wenst hij alle aanwezigen de vrede van de Heer. De avond werd besloten met de Aanbidding van Christus in het Heilig Sacrament.

Verwelkoming door de deelnemende landenVlaamse priesters op de eerste rij!Zieners Ivan en Marija baden elke avond het Magnificat

De mis werd gevierd in concelebratie met 460 priesters.

461.000 mensen volgden via internet: 94.123 in het Duits, 92.064 in het Kroatisch, 81.167 in het Engels, 44.205 in het Frans, 39.106 in het Pools, 35.021 in het Hongaars, 11.600 in het Russisch, 8.701 in het Koreaans, 8.144 in het Slovaaks, 7.960 in het Spaans, 4138 in het Chinees.

828 personen volgden via Bedevaart.net

Het Jongerenfestival start op de Verschijningsberg en eindigt op de Kruisberg. Daarom kwamen de jongeren al om 6 uur 's ochtends samen op de Podbrdo om er de Rozenkrans te bidden. Pastoor Marinko: "Zoals bloemen niet kunnen groeien zonder water, zo kunnen wij niet groeien zonder de liefde van God. God is er altijd voor ons, Hij schenkt ons zijn zegen, waarmee wij persoonlijk gedijen kunnen."

De jongeren op de Verschijningsberg

Zienster Mirjana Dragicevic ontving deze dag haar maandelijkse boodschap voor de mensen die de liefde van God nog niet kennen:

"Lieve kinderen, volgens de Wil van de hemelse Vader, als Moeder van Hem die van jullie houdt, ben Ik hier bij jullie om jullie te helpen Hem te leren kennen en Hem na te volgen. Mijn Zoon heeft jullie zijn voetafdruk nagelaten om het voor jullie gemakkelijker te maken Hem te volgen. Vrees niet! Wees niet onzeker, Ik ben bij jullie. Laat jullie niet ontmoedigen, want er is veel gebed en offer nodig voor diegenen die niet bidden, die niet beminnen, die mijn Zoon niet kennen.
Help door in hen jullie broeder te zien. Apostelen van mijn liefde, hoor mijn stem in jou, voel mijn Moederlijke liefde. Daarom bid, handel biddend, geef biddend, bemin biddend, bid in werken en in gedachten in naam van mijn Zoon. Hoe meer liefde je geeft, des te meer liefde zal je ontvangen. De liefde die voortkomt uit de Liefde, verlicht de wereld. De verlossing is Liefde en die Liefde kent geen einde. Wanneer mijn Zoon opnieuw op aarde komt, zal Hij de liefde in jullie hart zoeken.
Mijn kinderen, veel werken van liefde heeft Hij voor jullie gedaan. Ik leer jullie ze te zien, te begrijpen en Hem te danken door Hem lief te hebben en steeds weer je naaste te vergeven. Want mijn Zoon beminnen, betekent vergiffenis schenken. Je houdt niet van mijn Zoon als je je naaste niet kan vergeven, als je niet probeert je naaste te begrijpen, als je oordeelt.
Mijn kinderen, waartoe dient gebed als je niet bemint en niet vergeeft? Dankjewel."

Biddende jongeren bij de Verschijningsplaats van Maria

Pater Danko Perutina, zelf jarenlang gewaardeerd organisator van het Jongerenfestival, leidde de cathechese. Aansluitend legde Martin Filipponi getuigenis af over zijn roeping tot het priesterschap die hij in Medjugorje ontving. Hij werd op 13 maart 2017 tot priester gewijd.

Letzizia Centorbi sprak over haar leven en hoe zij door Medjugorje het geloof hervond. De voormiddag werd beëindigd met broer en zus Ezechiel en Rebecca Thieler die onder hun groepsnaam 'Pines & Rivers' hele mooie christelijke muziek maken.

Het namiddagprogramma begon met een filmpje over de beklimming van de Verschijningsberg, eerder die dag. Daarna sprak pater Roberto Lopes uit Rio De Janeiro. Hij is actief als postulator en sprak over het zaligverklaringsproces van Guido Schäffer. Guido was was arts en seminarist en ontfermde zich over de armen die op straat leven.

De avondmis werd voorgegaan door neomist Alen Pajic. Pater Danko Perutina hield de homilie over de invloed van televisie en nieuwe media op ons leven. De dag eindigde met Kruisverering en het licht van Christus dat zich vanaf het altaar over duizenden kaarslichtjes verspreidde onder de gelovigen.

De mis werd gevierd in concelebratie met 504 priesters.

645.724 mensen volgden via internet: 154.116 in het Duits, 109.370 in het Kroatisch, 101.722 in het Engels, 71.400 in het Frans, 65.209 in het Italiaans, 39.604 in het Pools, 52.729 in het Hongaars, 19.652 in het Russisch, 11.430 in het Slovaaks, 8.792 in het Spaans, 8.004 in het Koreaans, 3.696 in het Chinees.

1.290 personen volgden via Bedevaart.net

Luchtbeeld tijdens de processie op de avond van 3 augustus 2017

Op de derde dag zei Pastoor Marinko na het morgenlof tot de jongeren: "Ik merk dat jullie allen verliefd bent geworden op Christus."

Pater Jacques Philippe uit de gemeenschap Béatitudes gaf catechese over het thema 'Groeien in liefde': "Wij moeten allen als een adelaar naar de Hemel vol liefde vliegen. Dat kunnen we alleen maar als onze twee vleugels, de hoop en het geloof, gelijkmatig groeien." Klik hier om zijn catechese te bekijken en te beluisteren.

Na de catechese volgde het pakkende getuigenis van Angela Hayes uit Ierland. Haar man pleegde zelfmoord op 32-jarige leeftijd en liet zijn vrouw achter met vier zonen. De oudste geraakte verslaafd aan drank en drugs maar herstelde doordat voor hem een goede opvangplaats werd gevonden. De tweede oudste beroofde zich in 2009 geheel onverwacht eveneens van het leven. De resterende gezinsleden zaten aan de grond. De jongste zoon kwam wat later op bedevaart naar Medjugorje. Na afloop zei hij: "Mama, daar moet jij ook naartoe gaan! De vrede en rust die je daar ervaart zijn onbeschrijflijk!". Angela vond inderdaad ook die innerlijke vrede in Medjugorje. Na afloop stichtte ze in Ierland een grote organisatie ter preventie van zelfdoding en nazorg voor de nabestaanden. Haar jongste zoon zong in het Internationaal koor en orkest dat het Jongerenfestival opluisterde. Hij werd uitbundig en zeer bemoedigend toegejuicht door zijn medemuzikanten én alle aanwezigen op het Jongerenfestival. Speciaal voor zijn moeder schreef en bracht hij een liedje 'Survivor' over hoe zijn moeder het afschuwelijke verlies van twee gezinsleden aan zelfdoding overleefde.

Klik hier om haar verhaal te horen met originele klank, in het Engels.

Na dit getuigenis kwam Kardinaal Ernest Simoni-Troshani uit Albanië aan het woord. Hij zat 28 jaar als priester opgesloten in de gevangenis in Albanië na vervolging door de communisten. Hij werd meermaals ter dood veroordeeld maar de Hemel beschermde hem. Na zijn vrijlating ontmoette hij Paus Franciscus in september 2014 bij diens bezoek aan Albanië. De Kardinaal vertelde hoe hij als eenvoudige priester amper een woord durfde te zeggen tegen de Paus, maar deed toch het verhaal van zijn opsluiting en terdoodveroordeling. Een tijdje later vernam hij via de media dat Paus Franciscus hem voor zijn verdienste als levende martelaar wilde belonen en werd hij door de Heilige Vader in november 2016 tot Kardinaal gecreëerd. Voor zijn vertrek naar Medjugorje zag Kardinaal Simoni de Paus opnieuw en vroeg hem om zijn toestemming om naar Medjugorje te gaan en getuigenis af te leggen. De Paus antwoorde hem: "Ja, ga daarheen en verkondig de Blijde Boodschap!"

In de namiddag kwam Tim Guénard uit Frankrijk aan het woord. Hij vertelde hoe hij zich als dakloze, analfabeet en crimineel opwerkte met behulp van the Big Boss, zoals hij Jezus aan het Kruis zo liefdevol noemde.

Pater Emanuel Josic was hoofdcelebrant in de avondmis. Kardinaal Ernest Simoni-Troshani predikte: "We zouden ons allen moeten toewijden aan de Heilige Maagd en elke dag drie rozenkransen bidden." Na de mis werd de 89-jarige Kardinaal minutenlang stormachtig toegejuicht met een staande ovatie door priesters en gelovigen.

Na de avondmis vond een processie met het Mariabeeld tussen de gelovigen plaats, gevolgd door Aanbidding van het H. Sacrament.

De mis werd gevierd in concelebratie met 507 priesters.

764.740 mensen volgden via internet: 183.209 in het Duits, 117.451 in het Kroatisch, 116.501 in het Engels, 97.262 in het Frans, 75.337 in het Italiaans, 55.584 in het Pools, 49.208 in het Hongaars, 26.172 in het Russisch, 19.187 in het Slovaaks, 13.727 in het Spaans, 7.101 in het Koreaans, 4.001 in het Chinees.

1.039 personen volgden via Bedevaart.net

De gelovigen op de vierde dag van het Jongerenfestival

"Iedere dag is een nieuw begin dat we kunnen gebruiken om tot de Heer te gaan", zo zei pater Marinko aan het begin van de vierde dag van het Jongerenfestival. Pater Jacques Philippe vervolgde zijn catechese van daags voordien over geloof, hoop en liefde. Hij stond stil bij de betekenis van onze vrijheden. "Het Evangelie is een boodschap van vrijheid. Wij zijn geroepen voor de vrijheid. Christus is gekomen om ons de vrijheid te brengen, om ons te bevrijden. Het atheïsme wilt ons echter doen geloven dat de mens vrij wordt als hij leeft zonder God." Bekijk en beluister hier dit tweede deel van zijn catechese.

Na de catechese kwam onze Belgische zuster Marie-Emmanuelle Adam aan het woord, eveneens van de Béatitudes, de zuster die tijdens het Jongerenfestival de dansjes voordoet bij het buitenaltaar. Zij gaf een conferentie over dansen als vorm van gebed.

Daarna was het de beurt aan Mary's Meals. Na een inleidende film vertelde stichter Magnus MacFarlane-Barrow iets over de actuele projecten. Medewerkster Zrinka Skelin legde getuigenis af, net als Jimmy uit Haïti.

Het toneelpodium voor de voorstelling door Cenacolo

In de namiddag kwamen de leden van Zuster Elvira's gemeenschap Cenacolo aan het woord.

Nieuwgewijd priester Julijan Madzar ging voor in de avondmis, waarin pater Ivan Pilipovic een bijzonder begeesterende homilie gaf.

Later op de avond volgde de jaarlijkse voorstelling 'Credo' door de leden van Cenacolo.

Luchtbeeld tijdens de voorstelling 'Credo'

De mis werd gevierd in concelebratie met 512 priesters.

780.284 mensen volgden via internet: 187.212 in het Duits, 121.094 in het Kroatisch, 117.555 in het Engels, 97.862 in het Frans, 77.454 in het Italiaans, 55.901 in het Pools, 49.353 in het Hongaars, 26.963 in het Russisch, 20.343 in het Slovaaks, 14.788 in het Spaans, 7.723 in het Koreaans, 4.026 in het Chinees.

1.013 personen volgden via Bedevaart.net

De menigte bij het buitenaltaar op de slotavond van het 28ste Jongerenfestival

Na het ochtendgebed door Pastoor Marinko Sakota, gaf pater Jacques Philippe het derde en laatste deel van zijn catechese over geloof, hoop en liefde: "God is eindeloos barmhartig en trouw". Hier te bekijken en te beluisteren.

De getuigenissen worden deze dag geopend door James en Daniel Wahlberg uit de USA, broer en neef van de wereldbekende acteur Mark Wahlberg. James werd katholiek opgevoed. Op zijn elfde geraakt hij van het juiste pad en wordt verslaafd aan alcohol en drugs. Hij zat tweemaal in de gevangenis. Daar bekeert hij zich, met de hulp van gevangenispriesters, en ontving er het Heilig Vormsel. Ook zijn zoon werd later drugsverslaafd en vloog in de gevangenis. De gemeenschap Cenacolo bracht redding!

Daarna vertelden Gabrijela Vesela en Antonin Vesely over het gebed van de engel van Fatima. Gabrijela was atheïste en bekeerde zich door de doop van haar dochter.

Melanie, lid van het internationaal jongerenkoor, organiseerde in Frankrijk een jongerenfestival naar het voorbeeld van Medjugorje.

's Namiddags vertelde journaliste Benedetta Frigerio hoe zij door vasten en regelmatig rozenkransgebed de ware vreugde vond en zich nu inzet tegen de genderbeweging in Italië. Daarna kwam broeder Alessandro uit Assisi aan het woord. Hij vertelde over het leven van Sint-Franciscus en zong enkele liedjes.

De avondmis werd voorgegaan voor hoofdcelebrant pater Zvonimir Pavicic. Pater Franjo Dusaj hield de preek. Later op de avond volgde een korte Aanbidding, de zegen en wegzending van alle deelnemers en het uitbundige 'Singing Farewell' waarin koor en orkest een mini-festival brengen van de geliefde Medjugorjeliedjes.

De avond valt over Medjugorje en het Jongerenfestival 2017, het was prachtig...

De mis werd gevierd in concelebratie met 454 priesters.

789.421 mensen volgden via internet: 189.210 in het Duits, 121.450 in het Kroatisch, 117.555 in het Engels, 97.882 in het Frans, 78.459 in het Italiaans, 55.961 in het Pools, 50.167 in het Hongaars, 27.924 in het Russisch, 20.745 in het Slovaaks, 14.791 in het Spaans, 7.731 in het Koreaans, 4.017 in het Chinees.

878 personen volgden via Bedevaart.net

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish