Kardinaal Christoph Schönborn zond de jongeren zijn groetNa een inleiding door pater Stanko Cosic begon de vierde dag van het Jongerenfestival met catechese door E.H. Ciril Ćuš die werkt in twee parochies in Slovenië. Hij riep de jongeren op barmhartig te zijn.

Susan Kosinec getuigde namens het weeshuis "Moeder Krispina" over het ongeboren leven. Priester Marijan Štingl uit Kroatië getuigde over zijn leven en het geloof. Hij ontving zijn roeping negen jaar geleden in Medjugorje en werd op 25 juni 2016 priester gewijd. De voormiddag werd besloten met een getuigenis van Vincenzo Farinacea uit Italië, lid van het internationaal koor en orkest.

De namiddag werd gekenmerkt door de getuigenissen van de jongeren van Cenacolo. Zij vertelden hoe het leven in de gemeenschap hen veranderd heeft. Naar jaarlijkse gewoonte nam Cenacolo deze middag het muzikale deel voor haar rekening.

Om 18u ging het avondprogramma van start met het bidden van de Rozenkrans en de H. Eucharistie, voorgegaan door E.H. Marijan Štingl en met E.H. Ciril Ćuš als predikant. De mis werd gevierd in concelebratie met 407 priesters. Na het avondprogramma voerden de jongeren van Cenacolo opnieuw de theatervoorstelling 'Credo' op, waarin ze echter altijd nieuwe elementen verwerken. Een lid van Cenacolo zegt daarover: "Voor ons is dit geen spektakel, het is voor ons het Evangelie. Ongeveer 80 mensen hielpen aan de realisatie van de voorstelling. We zijn de Franciscanen heel dankbaar, want het is een groot plezier en cadeau voor ons dat we dit mogen doen."

Kardinaal Christoph Schönborn van Wenen zond de jongeren van Medjugorje een boodschap die hij liet aflezen: "Beste jonge broeders en zusters! Na een wonderbaarlijke tijd op de Wereldjongerendagen met Paus Franciscus, waaraan ik ook heb deelgenomen, verheugt het mij heel bijzonder om jullie in Medjugorje te begroeten. Opnieuw hebben jullie in groten getale gereageerd op de oproep van Onze-Lieve-Vrouw en zijn jullie klaar om zich door Haar te laten leiden naar Jezus. In dit Heilig Jaar van Barmhartigheid kunnen jullie met alles naar haar en haar Zoon gaan.

Alles wat je naar beneden trekt of wat je pijn doet, waar je ook struikelde of viel, maar ook al je successen en wat je vreugde bracht: niets kan ons scheiden van de liefde van Christus die alle verstand te boven gaat. Jezus houdt echt van je, denk daar maar eens over na! Hij kent en begrijpt je. Hij vergeeft je en neemt je dicht in Zijn armen. En Onze-Lieve-Vrouw is je moeder en let op je. Moge deze dagen veel zegen brengen. Bid voor onze lieve paus Franciscus! Uw Kardinaal Schönborn"

Foto's dag 4 - Jongerenfestival 2016 - donderdag 4 augustus 2016

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish