Het programma-overzicht

Elke ochtend (behalve zondag) startte het Jongerenfestival met een gebedsmoment geleid door pastoor Marinko Sakota, gevolgd door catechese door Pater Ante Vučković. Pater Ante woont en werkt als professor in Split (HR). Hij nam ook dagelijks de Homilie van de internationale Avondeucharistie voor zijn rekening. Hierdoor was er duidelijk meer éénvormigheid in het geloofsonderricht waar te nemen.

Tijdens het Jongerenfestival werden alle aanwezigen uitgenodigd hun intenties, gebeden en geestelijke overwegingen te noteren op een spandoek van meer dan 100m lang. Dit werd op de slotavond naar voren gedragen bij de voorbeden.


Donderdag 31 juli - Laat ons de Heer loven en prijzen

Een beeld van de Eucharistieviering tijdens de openingsavond335 priesters concelebreerden de openingsliturgie van het 25ste Jongerenfestival, die voorgegaan werd door Pater Miljenko Steko, provinciaal overste van de Franciscanen. "Laat ons de Heer loven en prijzen", was zijn motto. Tijdens het Rozenkransgebed gingen de hemelsluizen open, maar bij de start van de avondliturgie dreven de regenwolken weg en zou het de rest van het Jongerenfestival niet meer noemenswaardig regenen.

Aan de voorstelling van de landen namen jongeren uit 60 naties deel. Vertegenwoordigers uit nog meer landen arriveerden later tijdens het Jongerenfestival. De avond werd besloten met een mooie Eucharistische Aanbidding.


Vrijdag 1 augustus - Een onvergetelijke avond vol licht

Het Jongerenfestival startte met de beklimming van de Verschijningsberg om 6 uur in de ochtend. Pastoor Marinko herinnerde de aanwezigen aan het nieuwe, geopende logo van het Jongerenfestival: "Open uw handen, open uw hart... en bidden we samen 'Kom, Schepper Geest, neem bij ons uw intrek'."

Na het ochtendgebed en de dagelijkse catechese kwam dr. Vlado Milaković uit Zagreb aan het woord. Hij vond in de gemeenschap 'Barmhartige Vader' genezing voor alcohol-, drugs- en (vooral) gokverslaving. De kleine Maja uit het weeshuis Moeders Dorp zag haar droom in vervulling gaan en mocht een liedje zingen voor de tienduizenden enthousiaste toehoorders.

Mario Cucciardi uit Malta, vader van twee kinderen en getrouwd sedert 24 jaar kwam getuigen over hoe Medjugorje hem geholpen had om grote dieptepunten in zijn leven te overwinnen, vooral het plotse verlies van naasten. Daarna hield Bisschop mgr. Domenico Sigallini naar goede jaarlijkse gewoonte een toespraak (catechesemoment) voor de jongeren.

Tot ieders vreugde kwam vervolgens zienster Marija Pavlovic-Lunetti vertellen over haar dagelijkse ontmoetingen met de Gospa. Afgelopen jaren getuigden de zieners telkens in het parkje tegenover de kerk omdat de lokale bisschop hen verboden had nog langer bij het altaar te getuigen. Dat verbod blijkt minstens versoepeld te zijn want later zouden ook nog Ivan, Mirjana en Jakov hun opwachting maken.

Het laatste getuigenis van de dag kwam van Magnus MacFarlane-Barrow, oprichter en bezieler van Mary's Meals en werd besloten met een filmpje waarin hun werking toegelicht wordt:

Tijdens het gebed bij het Kruis verspreidde het licht zich vanaf het altaar door de ganse menigte pelgrims... wondermooi!De H. Mis werd werd voorgegaan door neomist Pater Tomislav Zubac en geconcelebreerd door 511 priesters, waaronder de Zwitserse bisschop voor de jeugd, mgr. Marian Eleganti. Na afloop van de avonddienst vond een gebed bij het Kruis plaats, een aangrijpend en wondermooi gebedsmoment waarbij alle kunstlicht gedoofd werd en kaarslicht vanaf het altaar verspreid werd en doorgegeven werd onder de tienduizenden gelovigen. Ondertussen speelden koor en orkest een ingetogen, prachtig nieuw lied "Shine your light". Een avond om nooit meer te vergeten...


Zaterdag 2 augustus - Mariaprocessie bij het buitenaltaar

Ook vandaag ochtendgebed en catechese waarna pastoor Marinko iets vertelt over zijn ontmoetingen met Pater Slavko. Manuel Reato uit Ivrea in Italië is 33 jaar en zit al sedert geboorte in een rolstoel. Sinds 1990 komt hij naar Medjugorje. Al die jaren heeft hij op zichzelf Kroatisch geleerd. Zijn leven is volkomen veranderd sedert hij hier de zin voor het kruis in zijn leven ontdekt heeft. Hij werkt al meerdere jaren voor het informatiecentrum in Medjugorje en zorgt er voor de Italiaanse vertalingen.

Charbel Maroun kwam vertellen over zijn Maranatha-bedevaart van vorig jaar met mgr. Léonard en zienster Vicka. Karolina Vidovic Kristo uit Kroatië sprak over sexueel misbruik van kinderen in de scholen.

De Eucharistieviering 's avonds werd opnieuw door meer dan 500 priesters geconcelebreerd. Nadien volgde een processie met het beeld van de Heilige Maagd doorheen de menigte pelgrims bij het buitenaltaar, afgerond met een korte Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.

Processie met het Mariabeeld bij het buitenaltaarProcessie met het Mariabeeld bij het buitenaltaarAanbidding na de Processie


Zondag 3 augustus - Cenacolodag

Getuigenis van ziener Ivan Dragicevic op het MladifestDeze dag stond in het teken van de Gemeenschap Cenacolo. In de voormiddag waren er H. Missen in de diverse talen. De getuigenissen 's namiddags werden geopend door ziener Ivan Dragicevic, gevolgd door een naamgenoot, Don Ivan van Cenacolo. Tenslotte getuigden verscheidene leden van Cenacolo.

De Avondmis werd voorgegaan door voormalig pastoor Branko Rados. Na afloop werd een filmpje getoond over het leven van Pater Slavko. Later op de avond beelde Cenacolo diverse taferelen uit de geloofsbelijdenis uit in de theatervoorstelling "Credo".


Maandag 4 augustus - Ontroerd door Belgisch getuigenis

Na het ochtendgebed en Pater Antes dagelijkse catechese ging het woord naar zienster Mirjana Dragicevic-Soldo die sprak over haar ontmoetingen met de Gospa en haar opdracht om te bidden voor de ongelovigen en de priesters. Ze besloot haar getuigenis dan ook met een aangrijpend woord van dank en lof voor pastoor Marinko Sakota.

Matija and Željka Milošić zijn twee jaar geleden getrouwd en spraken over kuisheid en de Kroatische beweging "Jeugd van het Mariaal hart". Diaken Antonio Strocchia uit Italië had drie dagen voor zijn getuigenis zijn dochter verloren, maar stond er toch op naar Medjugorje te komen om de jeugd te spreken over het geloof.

Tolk Lidija Paris, Leen en Eric Fourneau en zoon Eric jr.

Na de middagbreak volgde het langverwachte en unieke getuigenis van de familie Fourneau uit Geel (B). Hun verhaal hoe zij hun huis en hun hart opengesteld hebben voor mensen in nood was om helemaal stil van te worden. Ontroerend mooi! U kan hun getuigenis hieronder herbeluisteren. Het getuigenis werd afgelegd in het Frans omdat tolk Lidija Paris diende te kunnen vertalen naar het Kroatisch.

De Ierse priester Liam Lawton vertelde hoe hij samen met Pater Slavko het Jongerenfestival gesticht heeft en het idee aanbracht om tijdens de aanbidding na elke overweging een stilte te laten vallen en een liedje te spelen. Nabil Abu Nicola sprak over zijn leven in een gemeenschap in Nazareth en de betekenis van Medjugorje in zijn leven.

534 priesters concelebreerden de Avondmis, voorgegaan door Pater Bojan Rizvan. Na de H. Mis volgde een nieuw Aanbiddingsmoment van het Allerheiligste Sacrament.


Dinsdag 5 augustus - Een heerlijke muzikale slotavond

Salvador Iniguez Morales uit MexicoSalvador Iniguez Morales kwam, na ochtendgebed en catechese, vertellen over hoe hij op 10-jarige leeftijd Medjugorje leerde kennen via zijn grootmoeder. Nu probeert hij zo goed mogelijk te leven naar de Boodschappen van de Gospa. Jarenlang leidde hij een dubbelleven: overdag werkte hij op de geriatrische afdeling van een ziekenhuis en 's nachts bezocht hij, gewapend met de rozenkrans en een Mariabeeld, prostituees, homostellen, travestieten en dieven om hen te vertellen over de liefde van God. Gewoonlijk stapte hij op een prostituee toe met de vraag: "Hoeveel vraagt u?" Wanneer zij hem haar tarief meedeelde, antwoordde hij: "Heeft iemand u ooit verteld dat u veel meer waard bent, namelijk elke druppel van Christus' bloed?" En dan vertelt hij over de Boodschappen.

Valentina Pavsyukova uit Oekraïne leerde het Onze Vader van haar grootmoeder. Met 18 jaar kreeg ze toegang tot de Verenigde Staten. Ze kwam er in contact met de Katholieke kerk, bekeerde zich en leerde Medjugorje kennen. Via enkele omwegen in de zoektocht naar haar ware roeping stichtte ze uiteindelijk een humanitaire organisatie “Chalice of Mercy” die instaat voor de bescherming van het leven. In het kader daarvan slaagde ze erin reeds 700 voorheen communistische gyneacologen op congres te laten komen in Medjugorje! Valentina leeft in Medjugorje, in de gebedsgemeenshap “Light of Mary”.

Pater Charles Mangano uit de VS kwam in augustus 1984 voor de eerste keer naar Medjugorje. Reeds in 1997 legde hij op vraag van Pater Slavko getuigenis af op het toenmalige Jeugdfestival. Hij tracht mensen via muziek bij God te brengen. Hij werkt als priester in Merrick, New York en wijdde zijn priesterschap toe aan de Heilige Maagd.

Mgr. Eleganti uit ZwitserlandZiener Jakov Colo bedankt God dat de Hemelmoeder al zo lang onder ons komt. Hij bedankte ook Maria zelf, dat Zij ons geroepen heeft. Jakov vraagt iedereen om apostel en licht voor deze wereld te zijn. Na afloop van zijn conferentie bracht hij nog enkele liederen, samen met zijn Kroatische vrienden Alen Nižetić en Maja Blagdan. Tenslotte sprak mgr. Marian Eleganti, een 58-jarige Benedictijn en Zwitsers bisschop voor de jeugd, over de herkomst en de betekenis van de benaming 'Moeder Gods'.

De avondliturgie werd voorgegaan door Pater Dario Galic en geconcelebreerd met 524 priesters. Gedurende het ganse Jongerenfestival konden de deelnemers hun intenties, gebeden en geestelijke overwegingen op een gigantische rol spandoek noteren. Dit doek werd tijdens de voorbeden van deze laatste avondmis naar voren gebracht door de vrijwillige medewerkers aan het festival. En jawel, ook ù stond vermeld op dat doek!

Mensen noteren hun gebedsintenties op het doekGebed voor alle bezoekers van Bedevaart.net en alle Belgische en Nederlandse MedjugorjevriendenHet spandoek wordt naar voren gebracht tijdens de voorbeden van de laatste AvondeucharistieSlotzegen door de priesters

De dienst werd gevolgd door een massale zegen met alle priesters die zich onder de jongeren mengden. Naar goede gewoonte volgde daarop een uitbundig en bijzonder sfeervol muzikaal afscheid van Medjugorje. Tot in de late uurtjes bleven vele tienduizenden pelgrims genieten van de prachtige muziek en de opperbeste sfeer.


Donderdag 6 augustus -  Slotviering

De afsluitende Mis op de KruisbergDe Jongerenfestival werd ook dit jaar afgesloten met een H. Mis op de Kruisberg. Het was pastoor Marinko Sakota zelf die voorging in deze Eucharistie.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish