Mgr. Henryk Hoser, uitermate positief over MedjugorjeZoals u eerder kon lezen, gaf Aartsbisschop Henryk Hoser van Warschau-Praag en Pauselijk gezant voor de pastoraal in Medjugorje, recent een interview aan de Poolse nieuwswebsite Deon.pl. We laten u graag meelezen wat een fantastische woorden hij opnieuw uitsprak over Medjugorje:

- Wat zijn de conclusies in uw rapport aan de Heilige Stoel?
Mgr. Hoser: Ik kan enkel maar zeggen dat die conclusies positief waren. De Heilige Vader heeft tijdens de terugreis van Fatima op het vliegtuig reeds gesproken over Medjugorje en nu zond hij Kardinaal Simoni uit Albanië en vroeg hem de Blijde Boodschap te verkondigen daar.

Ik geloof dat alles de goede kant opgaat. Mijn missie was niet om Medjugorje te sluiten, maar om te evalueren of de pastorale bediening goed verloopt, in overeenstemming is met de leer en het leergezag van de Kerk, en efficiënt en goed georganiseerd is. Ik heb geconcludeerd dat dit het geval is. Mijn bevindingen op het vlak van de pastoraal zijn bijzonder positief. De pastorale activiteiten, de liturgie en de seminars zouden op dezelfde manier moeten verdergaan.

- Heeft u voorstellen voor verbeteringen of veranderingen?
Mgr. Hoser: Er is nog veel werk op het vlak van infrastructuur, wetgeving en administratie. Er moet bijvoorbeeld een ruimtelijk plan van ordening komen, want alles is er nogal chaotisch gebouwd. En voor de veiligheid zou het hele terrein een hekwerk moeten krijgen. Ook al is er security, de personen die met andere dan gelovige bedoelingen komen, moeten we weren.

- Is het mogelijk dat na uw rapport de positie van de Kerk verandert met betrekking tot het toestaan van bedevaarten naar Medjugorje?
Mgr. Hoser: Je kan er gerust op bedevaart gaan. Het was anderzijds niet mogelijk een officiële bedevaart te organiseren met een bisschop e.d., maar dat is niet meer actueel. Uiteindelijk zijn er vier kardinalen, veel bisschoppen en duizenden priesters hier al geweest om de gelovigen te begeleiden. De situatie vandaag is dat bedevaarten niet kunnen georganiseerd worden door de kerkstructuren, bisdommen of parochies. Maar groepen mogen gerust met een priester naar hier komen. Hoe dan ook, deze beweging is onstopbaar, en ze mag ook niet gestopt worden omwille van de goede vruchten die eruit voortkomen. Dit is één van de meest levendige plaatsen van gebed en bekering in Europa, met een gezonde spiritualiteit.

- Kan uw rapport bijdragen aan de erkenning van de Verschijningen?
Mgr. Hoser: Niet direct, want dat is een gans andere zaak. Alle tekenen zijn er dat de Verschijningen erkend zullen worden, misschien zelfs nog dit jaar. Laat ons niet vergeten dat de Congregatie voor de Geloofsleer alle documenten over de Verschijningen bezorgd heeft aan het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel, dat er nu mee aan het werk is gegaan.

In het bijzonder denk ik dat het mogelijk is om de waarachtigheid van de eerste Verschijningen te erkennen, zoals voorgesteld door de commissie van Kardinaal Ruini. Trouwens, het is moeilijk een ander besluit te trekken, omdat het moeilijk is om aan te nemen dat de zieners al 36 jaar lang liegen. Wat zij zeggen is consistent. Niemand van hen dwaalt of is geestelijk gestoord. Een krachtig argument voor de waarachtigheid van de Verschijningen is hun trouw aan de geloofsleer van de Kerk. Als de Verschijningen, en op zijn minst de zeven eerste, erkend worden, zal dat een gigantische positieve stimulans zijn voor Medjugorje.

- Zou u als Aartsbisschop een bedevaart naar Medjugorje aanbevelen?
Mgr. Hoser: Natuurlijk. Ik zou zeggen dat het een bedevaart is van geestelijke verandering, van bekering en van bevestiging in het geloof, want al die elementen zie je hier bewaarheid worden.

Dank u voor dit interview.