Zienster Vicka begroet de pelgrimsIn een interview met de christelijke nieuwswebsite Aleteia zegt mgr. Henryk Hoser, Pauselijk gezant voor Medjugorje, dat Medjugorjebedevaarten vanuit de parochies en bisdommen niet langer verboden zijn. In hoeverre de woorden van de Aartsbisschop-Emeritus (*) ook officieel zijn, zal moeten blijken. Tot nog toe werd het nieuws nog niet bekrachtigd door het Vaticaan.

"De devotie van Medjugorje is toegestaan. Zij is niet verboden en moet niet verborgen blijven", zei mgr. Hoser aan Aleteia. Voorheen mochten er geen officiële bedevaarten vanuit de Kerk gebeuren naar Medjugorje, hoewel het de gelovigen als privépersoon of als privé-organisatie volkomen vrij stond naar Medjugorje te pelgrimeren. Dat laatste standpunt zou zich nu verbreden volgens Aleteia.

"Mijn missie was precies om de pastorale situatie te analyseren en verbeteringen voor te stellen. Vandaag kunnen bisdommen en andere Kerkgeledingen officiële bedevaarten organiseren. Dat is geen probleem meer", verklaarde de Aartsbisschop-Emeritus. "Paus Franciscus vroeg onlangs een Albanese Kardinaal om zijn zegen over te maken aan de aanwezige gelovigen in Medjugorje. Ik ben vol van het werk dat de Franciscanen er leveren. Met een relatief klein team, amper een dozijn, doen ze een gigantisch werk om de pelgrims te onthalen. Elke zomer wordt een jongerenfestival georganiseerd. Dit jaar waren er 50.000 jongeren uit de hele wereld bij aanwezig, en meer dan 700 priesters.

Er is een massaal aantal biechten. Er staan 50 biechtstoelen en die volstaan niet. Deze biechten gaan zeer diep. Dat is fenomenaal.

Wat de authenticiteit van deze plaats betreft, die wordt bekrachtigd door het grote aantal caritatieve instellingen die rond het Heiligdom bestaan. Een ander element zijn de grote inspanningen die men doet om christelijke vorming te geven. Elk jaar zijn er conferenties op verschillende niveau's, voor een verscheiden publiek van priesters, dokters, ouders, jongeren, echtparen,... 

Het decreet van de voormalige Bisschoppenconferentie van Joegoslavië, dat dateert van voor de Balkanoorlogen en dat afradend was voor bisdombedevaarten naar Medjugorje, is niet langer relevant. Er zijn nog andere Verschijningsplaatsen zoals Kibeho in Rwanda waar de diocesane bisschop zijn goedkeuring gaf aan de devotie en waar de analyse voor de erkenning van de Verschijningen verderging."

De voormalige Aartsbisschop onthulde dat de conclusies van de Onderzoekscommissie naar de Verschijningen in Medjugorje, opgericht door Paus Benedictus XVI en geleid door Kardinaal Camillo Ruini, gunstig zijn. "Wat ik ontroerend vind, is dat de zieners allemaal een gezinsleven begonnen zijn. In onze dagen en onze tijd is het gezin van enorm belang. Ze hebben allemaal een gezin. Waren ze destijds nog tieners, zijn er nu al grootmoeder geworden. 37 jaar zijn reeds voorbij! Maar het besluit is aan de Paus. Het dossier ligt nu bij het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel. Ik geloof dat die beslissing zal komen", zo besloot Aartsbisschop-Emeritus Hoser.

(*) Hoser ging op 8 december 2017 met emeritaat als Aartsbisschop van Warschau-Praag na het bereiken van de wettelijke leeftijd van 75 jaar. Hij wordt in zijn diocees opgevolgd door Mgr. Romuald Kaminski.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish