Medjugorje op weg naar erkenning?De Onderzoekscommissie van het Vaticaan zal Paus Benedictus XVI voorstellen om Medjugorje te erkennen als Heiligdom, zo beweert een Kroatisch dagblad.  Mogelijk komt Medjugorje onder toezicht van een vertegenwoordiger van het Vaticaan, maar er zou geen nieuw bisdom komen, zo beweert de krant.  Verder zou Kardinaal Ruini heel open staan tegenover Medjugorje.

De Onderzoekscommissie zou nog voor het jaareinde aan Paus Benedictus XVI voorstellen om Medjugorje officieel te erkennen als Heiligdom, zo beweert Slobodna Dalmacija, een Kroatisch dagblad uit Split.  Ook zou Medjugorje direct onder de bevoegdheid van het Vaticaan komen met een plaatselijke vertegenwoordiger die toeziet op het pastorale leven en regelmatig verslag uitbrengt in het Vaticaan.  Slobodna Dalmacija zegt dit uit goede bron vernomen te hebben na de slotzitting van de Onderzoekscommissie, vorige week in het Vaticaan.

Hoewel het bisdom Mostar intact zou blijven, zou Medjugorje onttrokken worden aan de jurisdictie van de plaatselijke Bisschop Ratko Peric, die nooit in Verschijningen geloofd heeft, noch in die van Medjugorje, noch in die van Lourdes.  Eerder was er sprake van een mogelijke opdeling van het huidige bisdom in nieuw, kleiner bisdom Mostar en een nieuw te vormen bisdom Trebinje.  Omdat in dat laatste gebied te weinig Katholieken wonen, werd deze optie definitief verlaten, zo schrijft Slobodna Dalmacija.

Kardinaal Camillo RuiniOver de authenticiteit van de Verschijningen zelf doet de Commissie geen uitspraak zolang de Verschijningen nog aan de gang zijn.  Nochtans zegt de krant te weten dat Kardinaal Camillo Ruini, de voorzitter van de Onderzoekscommissie, zeer open staat voor Medjugorje.  De 81-jarige voormalige voorzitter van de Italiaanse Bisschoppenconferentie zou zelfs een gelijkaardige positieve ingesteldheid tegenover Medjugorje koesteren als Kardinaal Christophe Schönborn van Wenen.

De Oostenrijkse Kardinaal is een notoir verdediger en pleitbezorger van Medjugorje en stelde zijn Kathedraal al enkele malen open voor gebedsavonden met Verschijningen aan zieners Ivan en Marija.  Ook Kardinaal Ruini zou volgens Slobodna Dalmacija van mening zijn dat mensen aangemoedigd moeten worden om naar Medjugorje te gaan.

De krant zegt te weten dat de Commissie tal van documenten onderzocht heeft, de chronologie van gebeurtenissen bestudeerd heeft en genezingen waarvan sommige getuigenissen op band opgenomen werden, heeft nagegaan.  De parochie van Medjugorje werd talloze keren bezocht door anonieme 'agenten' van het Vaticaan die rapporteerden over het pastorale leven en alles wat er op en rond de Verschijningen gebeurde, zo besluit de krant.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish