Enkele duizenden gelovigen namen op 29 september 2015 deel aan de Gebedsavond voor de Vrede in de Weense Stephansdom met Christoph Kardinaal Schönborn en Aartsbisschop André-Joseph Léonard. De jaarlijkse vredesbijeenkomst is één van de grootste religieuze initiatieven van Oostenrijk. "Ons gebed gaat naar de mensen in oorlogsgebied en de slachtoffers van oorlog en folterpraktijken. Politici zouden met verstand en wijsheid de vrede moeten bevorderen. Moge Paus Franciscus dezer dagen veel mensen bezielen om de naastenliefde in praktijk te brengen", zo baden de organisatoren.

Gebedsavond in Wenen 2015

Friedensgebet 2015
©2015 Peter Goda – www.petergoda.at

Gezien de onophoudelijke stroom van vluchtelingen, het aanhoudende geweld in Syrië en het Midden-Oosten, en het politiek gebrek aan streven naar een wapenstilstand werd deze namiddag en avond heel bijzonder gebeden voor de vrede: voor de vrede in ieder hart, in het gezin, in de gemeenschappen en in de hele wereld.

De geloofsgetuigenissen van Pater Karl Wallner van Heiligenkreuz, Deken Stefan Reuffurth uit Wenen, Marija Pavlovic-Lunetti van Medjugorje, Gay Russell uit Malawi, Aartsbisschop André-Joseph Léonard van Brussel, Magnus MacFarlane-Barrow, oprichter van Mary's Meals, en de leden van de Gemeenschap Cenacolo spoorden de aanwezigen aan om meer te bidden voor de vrede in de wereld.

Pater Karl Wallner

Pater Karl Wallner van Heiligenkreuz benadrukte in dit verband de transformerende kracht van het gebed: "Als we hier bijeenkomen om samen urenlang te bidden, dan is dat geen tijdverlies, maar iets wat de wereld verandert." En hij verwees naar de liefdevolle boodschap van Onze-Lieve-Vrouw in Medjugorje dat we vrede zullen hebben wanneer we de vrede in ons eigen hart toelaten: "Vrede begint in je eigen hart." Om deze innerlijke vrede te bereiken en te behouden nodigt Maria ons in haar boodschappen steeds weer uit tot het Sacrament van Verzoening. Want de mens vindt in de biechtstoel verzoening met zichzelf, met anderen en met God. Ook in de Dom van Wenen waren vele priesters beschikbaar om te biechten.

Deken Stefan ReuffurthEen andere getuige van de transformerende kracht van het genadeoord in Herzegovina was Deken Stefan Reuffurth die naar eigen zeggen in Medjugorje kwam als 'gedoopte heiden op zijn zoektocht' en die daar tijdens het bidden van de Rozenkrans Gods tegenwoordigheid, liefde en nabijheid ervaarde. Hij zegde: "Het gebed gaf me vrede die de wereld niet kan geven, een diepe vrede en vreugde." En: "De hemel begeleidt me wanneer ik bid." De Gospa, zoals de Kroaten de Moeder Gods liefdevol noemen, heeft hem naar Jezus gebracht, Jezus in de Heilige Eucharistie, in het levende Woord van God in de Schrift, in het vasten en in het gebed.

Monseigneur André-Joseph LéonardAartsbisschop André-Joseph Léonard herinnerde de gelovigen eraan dat, wanneer we honderden redenen zien voor hopeloosheid, de Verrezen Jezus ons duizenden redenen geeft om hoop te vinden. Omdat Jezus al de wreedheid van het menselijk bestaan ​​heeft doorstaan. "Wees niet bang. Ik ben het, de eerste en de laatste, de Levende. Ik was dood, en zie, Ik leef tot in alle eeuwigheid. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld." Mgr. Léonard zei dat de Gospa zo onvermoeibaar tot ons spreekt omdat Ze helpt in de strijd van Christus tegen de Draak.

Gay Russell uit MalawiEen bijzondere gast op de gebedsbijeenkomst was Gay Russell uit Malawi, die aan het einde van de jaren tachtig als pilote de Boodschappen van Onze Lieve Vrouw hielp verspreiden in zuidelijk Afrika en die zorgde voor de bouw van een imitatie van de kerk van Medjugorje in Malawi. Naast deze kerk werd tijdens de hongersnood van 2002 begonnen met het dagelijks verstrekken van schoolmaaltijden aan ongeveer 250 weeskinderen, het begin van Mary's Meals. Vandaag worden dagelijks 800.000 kinderen op school gevoed door Mary's Meals. Dat is 25% van alle leerlingen in Malawi. Medjugorjevrienden over de ganse wereld steunen dit unieke initiatief dat duidelijk de stempel van Maria draagt.

Magnus MacFarlane-BarrowMagnus MacFarlane-Barrow getuigde over een ontmoeting die hij dit jaar had met één van die eerste 250 kinderen. Dit kind is inmiddels een jonge vrouw geworden en vertelde hem hoe ze had geleden als kind, omdat ze twee of drie dagen zonder voedsel moest leven en grootgebracht werd door haar zussen. Ze vertelde hem ook dat ze niet meer in leven zou zijn zonder Mary's Meals. Zonder Mary's Meals ze had niet de kans om naar school te gaan. Vandaag studeert ze economie en is vol hoop voor Malawi.

Magnus bedankte de vele vrienden van Mary's Meals in Oostenrijk voor de enorme steun en zei dat weldra méér dan 1 miljoen kinderen een dagelijkse schoolmaaltijd zal ontvangen van Mary's Meals. Hij vroeg de aanwezigen om te volharden in hun inspanningen, want er zijn veel hongerige kinderen, en vroeg ook om gebed, zodat het werk van Mary's Meals altijd blijft verdergaan, ter ere van de Moeder van God en in de richting die Jezus toont.

Dokter Christian Stelzer die de Gebedsavond leidde en zelf ook Mary's Meals steunt, is ervan overtuigd dat het alleen mogelijk is om één ​​miljoen kinderen te voeden als veel mensen deze intentie in het hart dragen. "De Heilige Geest zal ieder van ons tonen wat wij kunnen doen en hoe we dit werk het beste kunnen ondersteunen", zei dr. Stelzer.

Gebedsavond in Wenen 2015

Friedensgebet 2015
©2015 Peter Goda - www.petergoda.at

De Gemeenschap Cenacolo mocht niet ontbreken op de Gebedsavond in Wenen. Voor veel jonge mensen die verdrietig en zonder hoop waren, betekent de Gemeenschap Cenacolo een nieuwe start en een nieuw perspecief in het leven. De jonge mannen van de gemeenschap Cenacolo zijn ervan overtuigd: "We willen de vreugde van het leven, die we leerden kennen in Cenacolo en bij moeder Elvira, met veel mensen delen. We zaten opgesloten in angst en verdriet. Vandaag leren we om opnieuw te leven. Onze vreugde daarover brengen we tot uiting in onze muziek en dans." Hun liedjes en dansjes brachten de aanwezigen in vervoering en werden besloten met een daverend applaus van de hele Dom.

Gebedsavond in Wenen 2015

Friedensgebet 2015
©2015 Peter Goda - www.petergoda.at

Voordat de Rozenkrans begon, herinnerde zienster Marija Pavlovic-Lunetti die sinds 25 juni 1981 elke dag de Maagd Maria ziet, ons eraan hoe belangrijk de vrede is vandaag. De Moeder van God leert ons dat de ware vrede alleen door God en het gebed komt. Marija moedigt ons allen aan instrumenten van God te zijn voor de vrede. Dat kan door ons gebed en door onze daden, door God te Aanbidden en dienstbaarheid te betonen aan onze naaste die in nood is. Door eten te geven aan wie hongerig is, drinken aan wie dorst hebben, door de opvang van vluchtelingen en kleinen en ouderen te helpen.

De klok van 18.00 uur riep de gelovigen op om zich met de droeve Rozenkransmysteries voor te bereiden op de Heilige Mis. God wil ons in dit gebed tonen dat Hij met ons verbonden is in het lijden en ons kruis mee draagt. In het Rozenkransgebed ontmoeten wij God in vreugde, verdriet en glorie.

Om 19.00 uur ging Kardinaal Schönborn, die 24 jaar geleden op deze dag Bisschop werd gewijd, voor in de Heilige Eucharistie. In zijn Homilie sprak hij over de Hemel die open is, zoals de Heilige Schrift ons vertelt. De Kardinaal ging daarbij in op het martelaarschap van vele duizenden Christenen en ook vandaag staat de Hemel open voor martelaren. "Wat ziet eruit als een nederlaag, is in feite zuurstof en frisse lucht voor de wereld. Het getuigenis van de martelaren opent de Hemel boven ons."

Maar de Hemel wordt ook geopend door Maria, onze Hemelse deurwacht, en in het bijzonder ook door de Heilige Eucharistie waarin de ganse Hemel aanwezig is. De Hemel opent zich ook in de lijdende medemens in wie wij Christus herkennen. Zo wordt de huidige toestand in Europa voor ons een kans om de Hemel een stukje te openen wanneer we ons afkeren van egoïsme en zorg dragen voor onze naaste in nood. Want Jezus zegt: "Alles wat je voor één van deze minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan."

Gebedsavond in Wenen 2015

Friedensgebet 2015
©2015 Peter Goda - www.petergoda.at

Als onderdeel van Gebedsavond werd ook een teken gegeven voor kinderen en jongeren die als vluchteling naar Oostenrijk gekomen zijn. De collecte van deze avond gaat naar het diocesane vluchtelingenwerk voor hun schoolopleiding. De Gebedsavond vond voor de 8ste keer plaats en werd via internet en de radio in meer dan 70 landen uitgezonden en vertaald in verschillende talen zoals Engels, Italiaans, Spaans, Portugees, Russisch en Oekraïens.

Een bijzondere vreugde was de deelname van een groep van 130 mensen uit Oekraïne die speciaal voor deze Gebedsavond naar Wenen kwamen en die 's nachts, direct na het gebed, de twaalf uur durende reis met bussen naar huis aanvingen. Het maakte de Gebedsavond nog meer bijzonder. De organisatie was in handen van de Gebedsgroep "Oase des Friedens" en de Johannesgemeenschap van de Maltezerorde.

Bekijk zeker ook eens de volledige, magnifieke fotoreportage van fotograaf Peter Goda op http://goda.getphoto.at/blog/2015/10/friedensgebet-2015 Onze hartelijke dank aan Peter Goda (www.petergoda.at) voor de toelating aan Bedevaart.net voor het overnemen van de foto's. 

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish