Zienster Marija Pavlovic tijdens haar conferentie in VillafontanaEr zijn meer gegevens bekend over de gebedsdag die Marija Pavlovic bijwoonde in Villafontana (I) op 18 mei laatstleden.  Omdat de lokale kerk te klein was voor deze gebedsdag werd uitgeweken naar de sportinfrastructuur van het dorp.  Zo'n 1.000 gelovigen daagden op voor deze bijeenkomst die in openlucht plaatsvond.

De dag begon met een uur Eucharistische Aanbidding, waarna de plaatselijke pastoor, Don Silvio Zonin, de mensen zegende met het Heilig Sacrament.

Daarna hield Marija Pavlovic een kort getuigenis waarin de zienster sprak over de gebeurtenissen in de eerste dagen van de Verschijningen: "Het was voor ons (de zieners, nvdr) een grote vreugde om bij Jezus te zijn.  Ik herinner me een ochtend waarin we vol vreugde waren.  De mensen vroegen ons waar we geweest waren.  Wij antwoordden dat we die nacht aan Jezus gewijd hadden, in gebed en aanbidding.  Er ging van ons een enthousiasme uit naar de mensen.  De mensen begonnen te zeggen dat zij ook in gebed en aanbidding wilden zijn.  En dus begon een aanbidding door de jongeren en vele andere mensen."

De gelovigen rond het altaar in VillafontanaDe gebedsdag ging verder met het bidden van de heilige Rozenkrans.  Aan het einde van de Rozenkrans verzamelde iedereen rond het podium, in de buurt van Marija.  De zienster knielde voor het beeld van de Madonna, terwijl nog steeds enkele gebeden gezegd werden.  Dan, om kwart voor zeven, hief Marija plots het hoofd ten hemel.  De Heilige Maagd was daar!  Er werd geen boodschap bekendgemaakt.

De dag werd besloten met de Heilige Mis, voorgegaan door Mgr. Manuel Machado Chuanguira, aartsbisschop emeritus van Gurue (Mozambique).  Tegen het einde van de Mis begon het zachtjes te motregenen.  Het was de vooravond van Pinksteren.  De Heilige Geest wilde een tastbaar teken geven van zijn tegenwoordigheid...