Zienster Marija Pavlovic in Citadella (I)Vrijdag 10 juli zou Marija Pavlovic, volgens plan, deelnemen aan een Medjugorjegebedsbijeenkomst in Cittadella nabij Padua, Italië. Voor de bijeenkomst daagden 600 gelovigen op, hoewel de zaal slechts plaats bood aan 150 aanwezigen. De bijeenkomst was aangekondigd in de lokale pers en werd onder meer bijgewoond door de plaatsvervangende burgemeester. Echter, reeds na enkele minuten werd de samenkomst noodgedwongen afgeblazen door de zienster zelf.

Het bisdom Padua had immers de priesters en gelovigen gevraagd om de gebedsbijeenkomst niet bij te wonen. De verklaring van het Bisdom luidde als volgt: "De Congregatie voor de Geloofsleer wijst erop, totdat nieuwe bepalingen uitgevaardigd zijn door de Heilige Stoel, dat de christelijke gemeenschappen, bisschoppen, priesters en gelovigen noodzakelijkerwijze verplicht zijn zich te houden aan de verklaring van Zadar van 10 april 1991 door de Bisschoppen van het voormalige Joegoslavië:  'Op basis van de dusver gedane onderzoeken, kan er niet worden bevestigd [non constat de supernaturalitate] dat deze aangelegenheden bovennatuurlijke verschijningen of onthullingen betreffen.'
Het is daarom de geestelijken en gelovigen van het bisdom niet toegestaan ​​om deel te nemen aan bijeenkomsten, conferenties of vieringen waar de geloofwaardigheid als vanzelfsprekend zou beschouwd worden", aldus het Bisdom.

Toen Marija Pavlovic verklaarde genoodzaakt te zijn de bijeenkomst af te gelasten (zie foto), reageerden de aanwezigen bijzonder teleurgesteld. Marija Pavlovic: "Het Bisdom Padua heeft de organisatoren gewaarschuwd om mij niet te laten bidden met jullie. Ik besloot om toch naar hier te komen. Ik zal niet ongehoorzaam zijn aan de Kerk, maar ik denk dat bidden geen kwaad kan. Ik kan niet mét jullie bidden en kan geen getuigenis afleggen, maar niemand kan mij stoppen om vóór jullie te bidden in mijn hart."

De aanwezigen reageerden teleurgesteld. De mensen hadden een verzengende hitte getrotseerd om Marija te zien. Onder de aanwezige gelovigen vroeg Chiara Lago zich af waarom de Kerk in sommige plaatsen wel samenwerkt met organisatoren van Medjugorjegebedsdagen, terwijl die in Citadella verboden werd.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish