Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan Ivan op de Verschijningsberg op vrijdag 2 september 2016Vrijdagavond 2 september kwam Ivan met zijn gebedsgroep samen op de Verschijningsberg. Grote groepen pelgrims kwamen naar de Podbrdo om er de genaden en zegeningen van Onze-Lieve-Vrouw te ontvangen. Velen van hen waren 's ochtends ook al naar de Verschijning aan Mirjana geweest. Om 21u30 vroeg Ivan om de Droeve mysteries van de Rozenkrans te bidden. Iets voor 22u verscheen Onze-Lieve-Vrouw aan de ziener. De Verschijning vond plaats in volmaakte stilte en duurde een tiental minuten.

Na afloop verklaarde Ivan: "Zoals steeds wil ik jullie dichter bij Onze-Lieve-Vrouw brengen en het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna strekte Zij de armen over ons uit en bad over alle aanwezigen hier. In het bijzonder bad Zij over de hier aanwezige zieken. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, vandaag wil Ik jullie heel bijzonder oproepen om in deze tijd te bidden voor de priesters, voor roepingen in de Kerk. Bid, lieve kinderen. Bid. Bid voor mijn herders dat zij mijn Kerk, mijn kudde mogen leiden. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw bad daarna speciaal voor de priesters en voor roepingen. Vervolgens zegende Zij alle aanwezigen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties en jullie gezinnen en alles wat jullie meedragen in jullie hart, in gebed aanbevolen. Onze-Lieve-Vrouw kent ons hart en onze verlangens het beste. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw nog een tijdlang verder over ons bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen"."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish