Afscheid van kiezels en keien aan het buitenaltaar

Zopas zijn aan het buitenaltaar in Medjugorje plaveiwerken gestart.  Daarmee komt definitief een einde aan de kiezels en keien in de publieke zone achter de kerk.  Enkele jaren geleden waren de gangpaden reeds verhard, nu wordt de ganse oppervlakte van klinkers voorzien.  Het zal het zit- en stacomfort van de pelgrims zeker ten goede komen.  De bodemverharding zal misschien nog het meest van al toegejuicht worden door gelovigen die er prijs op stellen om te kunnen knielen tijdens de heilige Eucharistie en de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.

Bedevaart.net onderzocht gevolgen toetreding Kroatië tot EU

Naar verwachting zal Kroatië op 1 juli 2013 toetreden als 28ste lid van de Europese Unie.  Bedevaart.net onderzocht de gevolgen voor pelgrims naar Medjugorje.  Deze blijven op korte termijn eerder beperkt.  De toetreding tot de EU heeft verregaande gevolgen voor de Kroatische overheidsfinanciën, de economie, de internationale samenwerking en de binnenlandse strijd tegen fraude en corruptie.  Allemaal zaken waar wij als bedevaarders niet meteen gevolgen van zullen ondervinden.  Overigens, op deze punten doet Kroatië op dit moment al beter dan Bulgarije en Roemenië die reeds vijf jaar EU-lid zijn.

Welkom in Kroatië, toekomstig EU-lidstaatAnders wordt het in 2015.  In de loop van dat jaar wordt de toetreding van Kroatië tot de paspoortvrije Schengenzone voorzien.  Daarvoor moet onder meer de 3006 kilometer lange grens met Bosnië-Herzegovina voorzien worden van beter beveiligde douane- en paspoortcontroleposten.  Op dat moment zullen bedevaarders uit België en Nederland nog slechts één identiteitscontrole moeten ondergaan, bij het overschrijden van de Bosnische grens.

Nog twee jaar later, in 2017, zou Kroatië dan kunnen toetreden tot de muntunie.  Vanaf dan zal de Kroatische Kuna vervangen worden door de Euro en wordt een bedevaartreis nog een stukje eenvoudiger.

In de marge vermelden we nog dat de bouw van een nieuwe snelweg kort achter Medjugorje, richting Mostar onverminderd doorgaat.  Aan Kroatische kant zijn de werken reeds vergevorderd.  Het stuk van de Bosnische grens tot Mostar zit nog maar in de aanbestedingsfase en zal mogelijk nog 2 tot 3 jaar op zich laten wachten.

Nieuw rondpunt in de maak in Medjugorje

Een soortgelijke verkeersrotonde zal verschijnen nabij MedjugorjeEn we blijven nog even in hetzelfde thema, bestratingswerken en wegenbouw.  De gemeente Citluk heeft besloten over te gaan tot de heraanleg van het gevaarlijke kruispunt bij het indraaien van Medjugorje.  Het gaat om de drukke weg tussen Ljubuski en Citluk, waar men rechtsaf slaat voor Medjugorje.

Het bewuste kruispunt wordt gekenmerkt door de vele bouwvakkers die er wachten op werk als dagloner.  Het kruispunt is, vooral bij het verlaten van Medjugorje, zeer gevaarlijk omwille van de lichte helling en de niet aflatende verkeersdrukte.  Zopas werd ook hiervoor een aanbesteding uitgevaardigd om dit kruispunt om te vormen tot verkeersrotonde.  We kijken er met belangstelling naar uit.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish