Ivans gebedsgroep bij het Blauwe Kruis, dinsdag 29 meiMaandag 29 mei kwam Ivan met zijn gebedsgroep samen rond het Blauwe Kruis. Ivan begon de Rozenkrans te bidden om 21u. De Blijde, Droeve en Glorievolle geheimen werden gebeden in afwachting van de komst van Onze-Lieve-Vrouw. De Heilige Maagd verscheen rond 22u aan Ivan en bleef enkele minuten onder ons. Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik jullie zoals altijd het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw van deze avond. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna strekte Zij de armen over ons uit en bad een hele tijd over alle aanwezigen hier. In het bijzonder bad Zij over de hier aanwezige zieken. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag verlang Ik jullie op te roepen om God de eerste plaats te geven in jullie leven. Plaats God in jullie gezin op de eerste plaats, aanvaard Zijn woorden, de woorden van het Evangelie en pas ze toe in jullie leven en dat van je gezin. Lieve kinderen, heel bijzonder nodig Ik jullie in deze tijd uit voor de Heilige Mis en de Eucharistie. Lees vaker de Heilige Schrift in je gezin, met jullie kinderen. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw zegende vervolgens ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken en al wie speciaal om gebed vroeg, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden over alle aanwezigen en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish